Opmerking:

De gebruikersinterface van Dreamweaver CC en hoger is vereenvoudigd. Daarom zijn sommige opties die in dit artikel worden beschreven, niet beschikbaar in Dreamweaver CC en hoger. Meer informatie vindt u in dit artikel.

Over beveiligde pagina's

Uw webtoepassing kan een beveiligde pagina bevatten waartoe alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben.

Als een gebruiker bijvoorbeeld de aanmeldingspagina probeert te passeren door de URL van de beschermde pagina in een browser in te voeren, wordt de gebruiker omgeleid naar een andere pagina. En als u het machtigingsniveau voor een pagina instelt op Beheerder, kunnen alleen gebruikers met de toegangsrechten voor een beheerder de pagina bekijken. Als een aangemelde gebruiker toegang tot de beveiligde pagina probeert te krijgen zonder de juiste toegangsrechten, wordt de gebruiker omgeleid naar een andere pagina.

Met machtigingsniveaus kunt u onlangs geregistreerde gebruikers beoordelen voordat u ze volledige toegang geeft tot de site. Misschien wilt u eerst een contributie ontvangen voordat een gebruiker toegang krijgt tot de ledenpagina's van de site. Daartoe kunt u de ledenpagina's beveiligen met een machtigingsniveau Lid en nieuw geregistreerde gebruikers alleen de rechten van een gast toekennen. Wanneer u de contributie van de gebruiker is ontvangen, kunt u de toegangsrechten van de gebruiker veranderen in Lid (in de databasetabel met geregistreerde gebruikers).

Als u niet met machtigingsniveaus wilt gaan werken, kunt u elke pagina op de site gewoon beveiligen door een servergedrag Toegang tot pagina beperken aan de pagina toe te voegen. Het servergedrag leidt iedere gebruiker die zich niet met succes heeft aangemeld, om naar een andere pagina.

Als u met machtigingsniveaus wilt gaan werken, kunt u elke pagina op de site beschermen met de volgende elementen:

 • Een servergedrag Toegang tot pagina beperken om niet-gemachtigde gebruikers om te leiden naar een andere pagina;

 • Een extra kolom in de databasetabel met gebruikers om de toegangsrechten van iedere gebruiker op te slaan;

  Ongeacht of u met machtigingsniveaus werkt, kunt u een koppeling naar de beschermde pagina toevoegen waarmee een gebruiker zich kan afmelden en alle sessievariabelen kan wissen.

Niet-gemachtigde gebruikers omleiden

Als u wilt voorkomen dat niet-gemachtigde gebruikers toegang tot een pagina krijgen, voegt u een servergedrag Toegang tot pagina beperken aan de pagina toe. Het servergedrag leidt de gebruiker om naar een andere pagina als de gebruiker de aanmeldingspagina probeert te passeren door de URL van de beschermde pagina in een browser in te voeren, of als de gebruiker is aangemeld maar toegang tot de beveiligde pagina probeert te krijgen zonder de juiste toegangsrechten.

Opmerking:

Met het servergedrag Toegang tot pagina beperken kunt u alleen HTML-pagina's beschermen. U kunt hiermee geen andere sitebronnen beschermen, zoals afbeeldings- of audiobestanden.

Als u een groot aantal pagina's op uw site dezelfde toegangsrechten wilt geven, kunt u toegangsrechten van de ene pagina naar de andere kopiëren en plakken.

Niet-gemachtigde gebruikers omleiden naar een andere pagina

 1. Open de pagina die u wilt beschermen.
 2. Klik in het deelvenster Servergedrag (Venster > Servergedrag) op de plusknop (+) en selecteer Gebruikersverificatie > Toegang tot pagina beperken in het pop-upmenu.
 3. Selecteer het toegangsniveau voor de pagina. Als alleen gebruikers met bepaalde toegangsrechten de pagina mogen bekijken, selecteert u de optie 'Gebruikersnaam, wachtwoord en toegangsniveau' en geeft u de machtigingsniveaus voor de pagina op.

  U kunt bijvoorbeeld opgeven dat alleen gebruikers met beheerdersrechten de pagina kunnen weergeven door Beheerder in de lijst met machtigingsniveaus te selecteren.

 4. Klik op Definiëren om machtigingsniveaus aan de lijst met machtigingsniveaus toe te voegen. Voer in de lijst Toegangsniveaus definiëren die wordt weergegeven, een nieuw machtigingsniveau in en klik op de plusknop (+). Het nieuwe machtigingsniveau wordt opgeslagen zodat het met andere pagina's kan worden gebruikt.

  Zorg ervoor dat de tekenreeks voor het machtigingsniveau exact overeenkomt met de tekenreeks die in de gebruikersdatabase is opgeslagen. Als bijvoorbeeld de machtigingenkolom in uw database de waarde "Administrator" bevat, voert u in het vak Naam Administrator en niet Admin in.

 5. Als u meer machtigingsniveaus voor een pagina wilt instellen, houdt u Control (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt terwijl u op de niveaus in de lijst klikt.

  U kunt bijvoorbeeld opgeven dat iedere gebruiker met de toegangsrechten van een gast, lid of beheerder de pagina kan bekijken.

 6. Geef de pagina op die wordt geopend als een niet-gemachtigde gebruiker de beschermde pagina probeert te openen.

  Zorg ervoor dat de pagina die u kiest, niet is beveiligd.

 7. Klik op OK.

De toegangsrechten van een pagina kopiëren en plakken naar andere pagina's op de site

 1. Open de beveiligde pagina en kies het servergedrag 'Toegang tot pagina beperken' in het paneel Servergedrag (niet de vermelding in het pop-upmenu dat u met de plusknop (+) opent).
 2. Klik op de pijlknop in de rechterbovenhoek van het paneel en kies Kopiëren in het pop-upmenu.

  Het servergedrag Toegang tot pagina beperken wordt naar het klembord van het systeem gekopieerd.

 3. Open een andere pagina die u op dezelfde manier wilt beveiligen.
 4. Klik in het deelvenster Servergedrag (Venster > Servergedrag) op de pijlknop in de rechterbovenhoek en kies Plakken in het pop-upmenu.
 5. Herhaal de stappen 3 en 4 voor elke pagina die u wilt beveiligen.

Toegangsrechten opslaan in de gebruikersdatabase

Dit element is alleen vereist als u wilt dat bepaalde aangemelde gebruikers andere toegangsrechten hebben. Als gebruikers zich alleen maar hoeven aan te melden, hoeft u geen toegangsrechten op te slaan.

 1. Als u bepaalde aangemelde gebruikers andere toegangsrechten wilt geven, moet u ervoor zorgen dat uw databasetabel met gebruikers een kolom bevat waarin het toegangsrecht van iedere gebruiker is opgeslagen (Gast, Gebruiker, Beheerder enzovoort). De toegangsrechten van iedere gebruiker moeten door de sitebeheerder in de database worden ingevoerd.

  In de meeste databasetoepassingen kunt u een kolom telkens wanneer een nieuwe record wordt gemaakt, op een standaardwaarde instellen. Stel de standaardwaarde in op het meest gangbare toegangsrechten voor de site (bijvoorbeeld Gast) en verander de uitzonderingen vervolgens handmatig (verander Gast bijvoorbeeld in Beheerder). De gebruiker heeft u toegang tot alle beheerderspagina's.

 2. Zorg ervoor dat iedere gebruiker in de database slechts één toegangsrecht heeft, bijvoorbeeld Gast of Beheerder, en niet meerdere rechten, zoals Gebruiker, Beheerder. Als u meer toegangsrechten voor uw pagina's wilt instellen (bijvoorbeeld alle gasten en beheerders mogen deze pagina bekijken), stelt u deze rechten op paginaniveau in, niet op databaseniveau.

Gebruikers afmelden

Wanneer een gebruiker zich met succes heeft aangemeld, wordt een sessievariabele gemaakt die uit de gebruikersnaam bestaat. Wanneer de gebruiker uw site verlaat, kunt u met het servergedrag Gebruiker afmelden de sessievariabele wissen en de gebruiker omleiden naar een andere pagina (gewoonlijk een Tot ziens- of Dank u-pagina).

U kunt het servergedrag Gebruiker afmelden activeren wanneer de gebruiker op een koppeling klikt of wanneer een specifieke pagina wordt geladen.

 1. Selecteer tekst of een afbeelding op een pagina die als koppeling kan fungeren.
 2. Klik in het deelvenster Servergedrag (Venster > Servergedrag) op de plusknop (+) en selecteer Gebruikersverificatie > Gebruiker afmelden.
 3. Geef de pagina op die u wilt openen wanneer de gebruiker op de koppeling klikt en klik op OK.

  Dit is doorgaans een Tot ziens- of een Dank u-pagina.

Gebruikers afmelden wanneer een specifieke pagina wordt geladen

 1. Open de pagina die wordt geladen in Dreamweaver.

  Dit is doorgaans een Tot ziens- of een Dank u-pagina.

 2. Klik in het deelvenster Servergedrag op de plusknop (+) en selecteer Gebruikersverificatie > Gebruiker afmelden.
 3. Selecteer de optie 'Afmelden bij laden van pagina' en klik op OK.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid