Meer informatie over het bewerken, bijwerken en verwijderen van sjablonen in Dreamweaver en het bijwerken van sjablonen op een Contribute-site.

Als u wijzigingen aanbrengt aan een sjabloon en deze opslaat, worden alle op de sjabloon gebaseerde documenten bijgewerkt. U kunt een op een sjabloon gebaseerd document of desnoods de gehele site ook handmatig bijwerken.

Opmerking:

Voor het bewerken van een sjabloon voor een Contribute-site moet u Dreamweaver gebruiken; in Contribute kunt u geen sjablonen bewerken.

Gebruik de categorie Sjablonen of het deelvenster Middelen om bestaande sjablonen te beheren, inclusief het wijzigen van de naam van sjabloonbestanden en het verwijderen van sjabloonbestanden.

U kunt de volgende sjabloonbeheertaken uit voeren met behulp van het deelvenster Middelen:

 • Een sjabloon maken

 • Sjablonen bewerken en bijwerken

 • Een sjabloon uit een bestaand document toepassen of verwijderen

Dreamweaver controleert de sjabloonsyntaxis wanneer u een sjabloon opslaat, maar het is altijd een goed idee om de syntaxis van de sjabloon handmatig te controleren terwijl u een sjabloon bewerkt.

Een sjabloon openen voor bewerken

U kunt een sjabloonbestand rechtstreeks voor bewerken openen, of u kunt een op een sjabloon gebaseerd document openen en vervolgens de gekoppelde sjabloon voor bewerken openen.

Als u wijzigingen aanbrengt aan een sjabloon, geeft Dreamweaver een melding om de op de sjabloon gebaseerde documenten bij te werken.

Opmerking:

Desgewenst kunt u de documenten ook handmatig bijwerken op wijzigingen in de sjabloon.

Een sjabloonbestand openen en bewerken

 1. Selecteer in het deelvenster Middelen (Venster > Middelen) het pictogram Sjablonen aan de linkerzijde van het deelvenster.

  Het deelvenster Middelen vermeldt alle beschikbare sjablonen voor uw site en geeft een voorvertoning van de geselecteerde sjabloon weer.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst van beschikbare sjablonen:
  • Klik met de rechtermuisknop op de sjabloon en klik op Bewerken.
  • Dubbelklik op de naam van de sjabloon die u wilt bewerken.
  • Selecteer een sjabloon om te bewerken en klik vervolgens op de knop Bewerken onder aan het deelvenster Middelen.
 3. Sla de sjabloon op. Dreamweaver vraagt u om de op de sjabloon gebaseerde pagina's bij te werken.
 4. Klik op Bijwerken om alle op de gewijzigde sjabloon gebaseerde documenten bij te werken. Klik op Niet bijwerken als u de op de gewijzigde sjabloon gebaseerde documenten niet wilt bijwerken.

  Dreamweaver geeft een logboekbestand weer dat de bestanden aangeeft die werden bijgewerkt.

De aan het huidige document gekoppelde sjabloon openen en wijzigen

 1. Open het op een sjabloon gebaseerde document in het documentvenster.
 2. Selecteer Gereedschappen > Sjablonen > Gekoppelde sjabloon openen.

 3. Wijzig de inhoud van de sjabloon.

  Opmerking:

  Als u de pagina-eigenschappen van de sjabloon wilt wijzigen, selecteert u Bestand > Pagina-eigenschappen. (Op een sjabloon gebaseerde documenten nemen de pagina-eigenschappen van de sjabloon over)

 4. Sla de sjabloon op. Dreamweaver vraagt u om de op de sjabloon gebaseerde pagina's bij te werken.
 5. Klik op Bijwerken om alle op de gewijzigde sjabloon gebaseerde documenten bij te werken. Klik op Niet bijwerken als u de op de gewijzigde sjabloon gebaseerde documenten niet wilt bijwerken.

  Dreamweaver geeft een logboekbestand weer dat de bestanden aangeeft die werden bijgewerkt.

Naam van een sjabloon wijzigen

 1. Selecteer in het deelvenster Middelen (Venster > Middelen) het pictogram Sjablonen aan de linkerzijde van het deelvenster.

 2. Klik op de naam van de sjabloon om deze te selecteren.
 3. Klik opnieuw op de naam om de tekst selecteerbaar te maken en geef vervolgens een nieuwe naam op.

  Deze manier van naam wijzigen werkt op dezelfde manier als de naam van een bestand wijzigen in Windows Verkenner (Windows) of de Finder (Macintosh). Net als bij Windows Verkenner en de Finder moet u tussen de klikken kort pauzeren. Dubbelklik niet op de naam omdat u daarmee de sjabloon opent voor bewerken.

 4. Klik op een ander gebied van het deelvenster Middelen of druk op Enter (Windows) of Return (Macintosh) om de wijziging door te voeren.

  In een melding wordt u gevraagd of u de documenten die op deze sjabloon zijn gebaseerd, wilt bijwerken.

 5. Voor het bijwerken van alle documenten op de site die op deze sjabloon zijn gebaseerd, klikt u op Bijwerken. Als u geen enkel document wilt bijwerken die op deze sjabloon zijn gebaseerd, klikt u op Niet bijwerken.

Een sjabloombeschrijving wijzigen

De sjabloombeschrijving wordt in het dialoogvenster Nieuw document weergegeven wanneer u een pagina maakt op basis van een bestaande sjabloon.

 1. Selecteer Gereedschappen > Sjablonen > Beschrijving.

 2. Bewerk de beschrijving in het dialoogvenster Beschrijving van sjabloon en klik op OK.

Op sjablonen gebaseerde documenten handmatig bijwerken

Als u wijzigingen aanbrengt aan een sjabloon, geeft Dreamweaver een melding om de op de sjabloon gebaseerde documenten bij te werken, maar u kunt het huidige document of desnoods de gehele site ook handmatig bijwerken. Het handmatig bijwerken van op een sjabloon gebaseerde documenten is hetzelfde als de sjabloon opnieuw toepassen.

Sjabloonwijzigingen toepassen op het huidige, op een sjabloon gebaseerde document

 1. Open het document in het documentvenster.
 2. Selecteer Gereedschappen > Sjablonen > Huidige pagina bijwerken.

  Dreamweaver werkt het document bij met alle sjabloonwijzigingen.

De gehele site of alle documenten bijwerken waarin een bepaalde sjabloon wordt gebruikt

U kunt alle pagina's op de site bijwerken, of alleen pagina's voor een bepaalde sjabloon.

 1. Selecteer Gereedschappen > Sjablonen > Pagina's bijwerken...

 2. Voer in het menu Zoeken in een van de volgende handelingen uit:
  • Voor het bijwerken van alle bestanden op de geselecteerde site op basis van de overeenkomstige sjablonen selecteert u Gehele site en vervolgens in het naastgelegen contextmenu de naam van de site.

  • Voor het bijwerken van bestanden voor een bepaalde sjabloon selecteert u eerst Bestanden met en vervolgens de naam van de sjabloon in het aangrenzende pop-upmenu.

  Documenten in sjablonen bijwerken
  Documenten in sjablonen bijwerken

 3. Zorg ervoor dat Sjablonen is geselecteerd in de optie Bijwerken.
 4. Als u geen logboekbestand wilt zien van de bestanden die Dreamweaver bijwerkt, schakelt u de optie Logboek tonen uit. Als u de bestanden wel wilt zien, laat u de optie ingeschakeld.
 5. Klik op Start om de aangegeven bestanden bij te werken. Als u de optie Logboek tonen hebt geselecteerd, geeft Dreamweaver informatie over de bestanden die het probeert bij te werken, inclusief informatie of ze met succes zijn bijgewerkt.
 6. Klik op Sluiten.

Sjablonen bijwerken op een Contribute-site

Gebruikers van Contribute kunnen geen wijzigingen aanbrengen aan een Contribute-sjabloon. Ze kunnen Dreamweaver echter wel gebruiken om een sjabloon voor een Contribute-site te wijzigen.

Denk aan het volgende wanneer u sjablonen op een Contribute-site bijwerkt:

 • Contribute haalt alleen nieuwe en bijgewerkte sjablonen van de site op wanneer Contribute wordt geopend en wanneer een gebruiker van Contribute de verbindingsgegevens ervan wijzigt. Als u wijzigingen aanbrengt aan een sjabloon terwijl een gebruiker van Contribute een bestand bewerkt dat is gebaseerd op de sjabloon, ziet de gebruiker de wijzigingen aan de sjabloon pas wanneer Contribute opnieuw wordt geopend.

 • Als u een bewerkbaar gebied verwijdert uit een sjabloon, kan een gebruiker van Contribute die een pagina aan het bewerken is die is gebaseerd op die sjabloon, in verwarring raken over wat deze moet doen met de inhoud die in dat bewerkbare gebied stond.

Ga als volgt te werk om een sjabloon in een Contribute-site bij te werken.

 1. Open de Contribute-sjabloon in Dreamweaver, bewerk het en sla het op. Zie Een sjabloon openen voor bewerken voor instructies.
 2. Meld aan alle gebruikers van Contribute die aan de site werken, om Contribute opnieuw te openen.

Een sjabloonbestand verwijderen

 1. Selecteer in het deelvenster Middelen (Venster > Middelen) het pictogram Sjablonen aan de linkerzijde van het deelvenster.

 2. Klik op de naam van de sjabloon om deze te selecteren.
 3. Klik op de knop Verwijderen  onder aan het deelvenster en bevestig vervolgens dat u de sjabloon wilt verwijderen.

  Opmerking:

  Nadat u een sjabloonbestand hebt verwijderd, kunt u dit niet meer terughalen. De sjabloonbestand wordt van uw site verwijderd.

  Documenten die zijn gebaseerd op een verwijderde sjabloon, worden niet van de sjabloon losgekoppeld. Ze behouden de structuur en bewerkbare gebieden die de sjabloonbestand had voordat het werd verwijderd. U kunt een dergelijk document omzetten naar een HTML-bestand zonder bewerkbare of vergrendelde gebieden.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid