Geavanceerde instellingen

Ontdek de geavanceerde opties voor het instellen van een site in Dreamweaver.

U krijgt toegang tot de geavanceerde instellingen in het dialoogvenster Site-instelling door Site > Sites beheren te kiezen, de site te selecteren die u wilt bewerken en op Bewerken te klikken.

Geavanceerde instellingen voor site-instelling
Geavanceerde instellingen voor site-instelling

CSS-preprocessors

Als u werkt met CSS-preprocessors, zoals Sass, Less of SCSS, kunt u sitespecifieke voorkeuren voor CSS-preprocessors instellen. 

Zie CSS-preprocessors voor informatie over ondersteuning voor CSS preprocessors in Dreamweaver.

Geavanceerde instellingen

Lokale informatie

Standaardmap voor afbeeldingen

Dit is de map waarin u de afbeeldingen wilt bewaren die worden gebruikt voor uw site. Voer het pad naar de map in of klik op het mappictogram om naar de map te bladeren. Dreamweaver gebruikt het pad naar de map wanneer u afbeeldingen toevoegt aan documenten.

Koppelingen ten opzichte van

Hiermee bepaalt u welke koppelingen Dreamweaver maakt wanneer u koppelingen naar andere middelen of pagina's op uw site maakt. In Dreamweaver kunt u twee soorten koppelingen maken: documentafhankelijke en hoofdmapafhankelijke relatieve koppelingen. Zie Absolute, documentafhankelijke relatieve en hoofdmapafhankelijke relatieve paden voor meer informatie over de verschillen tussen de koppelingen.

Dreamweaver maakt standaard documentafhankelijke relatieve koppelingen. Als u de standaardinstelling wijzigt en de optie Hoofdmap selecteert, moet u controleren of de juiste URL voor de site is ingevoerd in het tekstvak URL (zie verderop). Als u deze instelling wijzigt, wordt het pad van bestaande koppelingen niet geconverteerd. De instelling geldt alleen voor nieuwe koppelingen die u visueel maakt met Dreamweaver.

Opmerking:

Inhoud die is gekoppeld via hoofdmapafhankelijke relatieve koppelingen, wordt niet weergegeven wanneer u documenten voorvertoont in een lokale browser, tenzij u een testserver hebt ingesteld of de optie Voorvertoning met tijdelijk bestand hebt geselecteerd bij Bewerken > Voorkeuren > Voorvertoning in browser. De reden daarvoor is dat browsers de hoofdmap van sites niet herkennen en servers wel.

URL

De URL van uw website. Dreamweaver gebruikt de URL om hoofdmapafhankelijke relatieve koppelingen te maken en om koppelingen te controleren als u de koppelingencontrole gebruikt.

Hoofdmapafhankelijke relatieve koppelingen zijn handig als u niet weet wat de uiteindelijke locatie in de mappenstructuur is van de pagina waaraan u werkt, of als u denkt dat u bestanden met koppelingen later nog moet verplaatsen of opnieuw indelen. Hoofdmapafhankelijke koppelingen zijn koppelingen met paden naar andere sitemiddelen die relatief zijn ten opzichte van de hoofdmap en niet ten opzichte van het document. Hierdoor blijft het pad naar de middelen behouden wanneer u het document verplaatst.

Stel, u hebt http://www.mijnsite.com/mijntoffesite (de hoofdmap op de externe server) ingesteld als URL en u gebruikt tevens een map met afbeeldingen in de map mijntoffesite op de externe server (http://www.mijnsite.com/mijntoffesite/afbeeldingen). Tevens bevindt het bestand index.html zich in de map mijntoffesite.

Als u een hoofdmapafhankelijke relatieve koppelingen maakt van het bestand index.html naar een afbeelding in de map afbeeldingen, ziet de koppeling er als volgt uit:

<img src="/mijntoffesite/afbeeldingen/afbeelding1.jpg" />

Deze koppeling is anders dan een documentafhankelijke relatieve koppeling, die er simpelweg als volgt zou uitzien:

<img src="afbeeldingen/afbeelding1.jpg" />

De toevoeging van /mijntoffesite/ aan de afbeeldingsbron zorgt ervoor dat de afbeelding relatief ten opzichte van de hoofdmap wordt gekoppeld en niet ten opzichte van het document. Als we ervan uitgaan dat de afbeelding aanwezig blijft in de map met afbeeldingen, blijft het bestandspad naar de afbeelding (/mijntoffesite/afbeeldingen/afbeelding1.jpg) altijd juist, zelfs als u het bestand index.html naar een andere map verplaatst.

Zie Absolute, documentafhankelijke relatieve en hoofdmapafhankelijke relatieve paden voor meer informatie.

De URL is nodig voor de controle van de koppelingen om te bepalen of een koppeling intern of extern is voor een site. Als uw URL bijvoorbeeld http://www.mijnsite.com/mijntoffesite is en de koppelingencontrole vindt een koppeling met de URL http://www.uwsite.com op uw pagina, wordt vastgesteld dat de tweede koppeling een externe koppeling is en wordt koppeling als zodanig gerapporteerd. Daarnaast gebruikt de koppelingencontrole de URL om te controleren of koppelingen interne koppelingen voor de site zijn en om na te gaan of de betreffende interne koppelingen verbroken zijn.

Hoofdlettergevoelige koppelingencontrole

Hiermee wordt gecontroleerd of het hoofdlettergebruik van de koppelingen overeenkomt met dat van de bestandsnamen wanneer Dreamweaver koppelingen controleert. Deze optie is handig voor UNIX-systemen, waar bestandsnamen hoofdlettergevoelig zijn.

Cache inschakelen

Hiermee wordt aangegeven of er een lokale cache moet worden gemaakt om de snelheid van koppelings- en sitebeheertaken te verbeteren. Als u deze optie niet inschakelt, wordt u door Dreamweaver nogmaals gevraagd of u een cache wilt maken voordat de site wordt gemaakt. Het is raadzaam deze optie in te schakelen, omdat het deelvenster Middelen (in de deelvenstergroep Bestanden) alleen werkt als er een cache is gemaakt.

Camoufleren en andere categorieën

Als u meer wilt weten over de categorieën Camoufleren, Ontwerpnotities, Kolommen van de bestandsweergave, Contribute, Sjabloon, JQuery, Weblettertypen en Animatiemiddelen, klikt u op het overeenkomstige onderwerp in de volgende tabel.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account