Gebruik dit onderwerp om te leren hoe u bibliotheekitems in Dreamweaver maakt en hoe u deze items invoegt en bewerkt in documenten.

Een bibliotheek is een speciaal bestand van Dreamweaver met daarin een verzameling afzonderlijke middelen of kopieën van middelen die u op uw webpagina's kunt plaatsen. De middelen in een bibliotheek worden bibliotheekitems genoemd. Items die u kunt opslaan in een bibliotheek zijn afbeeldingen, tabellen, geluiden en bestanden die zijn gemaakt met Adobe Flash. U kunt automatisch telkens wanneer u een item bewerkt, alle pagina's met dat item bijwerken.

Stel, u bent bezig met het bouwen van een grote site voor een onderneming die op elke pagina een slogan wil weergeven. U maakt dan een bibliotheekitem met die slogan en gebruikt dit bibliotheekitem op elke pagina. Als de slogan wordt gewijzigd, kunt u dit bibliotheekitem wijzigen en automatisch elke pagina bijwerken, waarop dat item wordt gebruikt.

Dreamweaver slaat bibliotheekitems op in een map Bibliotheek binnen de lokale hoofdmap voor elke site. Elke site heeft zijn eigen bibliotheek.

U kunt een bibliotheekitem maken van elk element in de body-sectie van een document, waaronder tekst, tabellen, formulieren, Java-applets, insteekmodules, ActiveX-elementen, navigatiebalken en afbeeldingen.

Voor gekoppelde items, bijvoorbeeld afbeeldingen, wordt in de bibliotheek alleen een verwijzing naar het item opgeslagen. Voor de juiste werking van het bibliotheekitem moet het oorspronkelijke bestand op de opgegeven locatie worden gehandhaafd.

Toch kan het nog steeds handig zijn om een afbeelding op te slaan in een bibliotheekitem. U kunt bijvoorbeeld een volledige img-tag opslaan in een bibliotheekitem. Als u dit doet, kunt u gemakkelijk de alt-tekst van de afbeelding, of zelfs het src-kenmerk, wijzigen op de gehele site. (Gebruik deze techniek niet om de kenmerken width enheigth van een afbeelding te wijzigen, tenzij u een afbeeldingseditor hebt om de werkelijke grootte van de afbeelding te wijzigen.)

Opmerking:

Als het bibliotheekitem koppelingen bevat, functioneren de koppelingen mogelijk niet op de nieuwe site. Bovendien worden afbeeldingen in een bibliotheekitem niet naar de nieuwe site gekopieerd.

Wanneer u een bibliotheekitem gebruikt, voegt Dreamweaver op de webpagina niet het item zelf, maar een koppeling naar het item in. Dat wil zeggen dat Dreamweaver een kopie van de HTML-broncode voor dat item invoegt in het document en een HTML-opmerking toevoegt met een verwijzing naar het oorspronkelijke, externe item. Juist deze externe verwijzing maakt automatisch bijwerken mogelijk.

Wanneer u een bibliotheekitem maakt met een element waaraan een Dreamweaver-gedrag is gekoppeld, kopieert Dreamweaver het element en de bijbehorende gebeurtenishandler (het kenmerk dat aangeeft door welke gebeurtenis de actie wordt geactiveerd, zoals onClick, onLoad of onMouseOver, en welke actie moet worden aangeroepen wanneer de gebeurtenis plaatsvindt) naar het bibliotheekitembestand. Dreamweaver kopieert de gekoppelde JavaScript-functies niet naar het bibliotheekitem. Wanneer u het bibliotheekitem invoegt in een document, voegt Dreamweaver in plaats daarvan automatisch de benodigde JavaScript-functies toe aan de head-sectie van dat document (als deze functies nog niet zijn toegevoegd).

Opmerking:

Als u JavaScript handmatig codeert (dat wil zeggen, als u de code maakt zonder daarbij gedragsvormen van Dreamweaver te gebruiken), kunt u dit als onderdeel van een bibliotheekitem maken als u het gedrag Call JavaScript gebruikt om de code uit te voeren. Als u geen Dreamweaver-gedrag gebruikt om de code uit te voeren, wordt de code niet als onderdeel van het bibliotheekitem bewaard.

Het bewerken van gedragsvormen in bibliotheekitems stelt speciale eisen. Bibliotheekitems kunnen geen stijlpagina's bevatten, omdat de code voor die elementen deel uitmaakt van de head-sectie.

Een bibliotheekitem maken op basis van een selectie

 1. Schakel in het documentvenster over naar de ontwerpweergave en selecteer een deel van een document dat u wilt opslaan als bibliotheekitem.

 2. Selecteer Gereedschappen > Bibliotheek > Object toevoegen aan bibliotheek.

 3. Typ een naam voor het nieuwe bibliotheekitem en druk vervolgens op Enter (Windows) of Return (Macintosh).

  Dreamweaver slaat elk bibliotheekitem op als een afzonderlijk bestand (met de extensie .lbi) in de map Bibliotheek in de lokale hoofdmap van de site.

Een leeg bibliotheekitem maken

 1. Controleer of er in het documentvenster niets is geselecteerd.

  Als er iets is geselecteerd, wordt dit in het nieuwe bibliotheekitem geplaatst.

 2. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie Bibliotheek.

 3. Klik op de knop Nieuw bibliotheekitem onder in het deelvenster.

 4. Terwijl het item nog steeds is geselecteerd, geeft u een nieuwe naam ervoor op en drukt u op Enter (Windows) of Return (Macintosh).

Een bibliotheekitem invoegen in een document

Wanneer u een bibliotheekitem toevoegt aan een pagina, worden zowel de feitelijke inhoud als een verwijzing naar het bibliotheekitem ingevoegd.

 1. Plaats de invoegpositie binnen het documentvenster.
 2. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie Bibliotheek.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep een bibliotheekitem van het middelenpaneel naar het documentvenster.

  Opmerking:

  Voor het invoegen van alleen de inhoud van een bibliotheekitem zonder een verwijzing naar het item in het document drukt u op Control (Windows) of Optie (Macintosh) terwijl u een item uit het middelenpaneel sleept. Als u op deze manier een item invoegt, kunt u het item wel in het document bewerken, maar wordt het document niet bijgewerkt wanneer u pagina's bijwerkt waarop dit bibliotheekitem wordt gebruikt.

  • Selecteer een bibliotheekitem en klik op Invoegen.

Bibliotheekitems bewerken en documenten bijwerken

Wanneer u een bibliotheekitem bewerkt, kunt u alle documenten bijwerken, waarin deze elementen worden gebruikt. Als u ervoor kiest om niet bij te werken, blijven de documenten gekoppeld aan het bibliotheekitem; u kunt deze later bijwerken.

U kunt de naam van items wijzigen om hun verbinding met documenten of sjablonen te verbreken. U kunt items verwijderen uit de bibliotheek van de site en een ontbrekend bibliotheekitem opnieuw maken.

Een bibliotheekitem bewerken

 1. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie Bibliotheek.

 2. Selecteer een bibliotheekitem.
 3. Klik op de knop Bewerken of dubbelklik op het bibliotheekitem.

  Dreamweaver opent een nieuw venster, dat lijkt op het documentvenster, waarin u het bibliotheekitem kunt bewerken. De grijze achtergrond geeft aan dat u een bibliotheekitem bewerkt in plaats van een document.

 4. Breng uw wijzigingen aan en sla deze vervolgens op.
 5. Geef aan of de documenten op de lokale site waarin het bibliotheekitem wordt gebruik, moeten worden bijgewerkt. Selecteer Bijwerken als u onmiddellijk wilt bijwerken. Als u Niet bijwerken selecteert, worden documenten pas bijgewerkt wanneer u Gereedschappen > Bibliotheek > Huidige pagina bijwerken of Pagina's bijwerken selecteert.

Het huidige document bijwerken om de huidige versie van alle bibliotheekitems te gebruiken

 1. Selecteer Gereedschappen > Bibliotheek > Huidige pagina bijwerken.

De gehele site of alle documenten bijwerken waarin een bepaald bibliotheekitem wordt gebruikt

 1. Selecteer Gereedschappen > Bibliotheek > Pagina's bijwerken.

 2. Geef in het contextmenu Zoeken in op wat moet worden bijgewerkt:
  • Als u alle pagina's op de geselecteerde site wilt bijwerken om de huidige versie van alle bibliotheekitems te gebruiken, selecteert u eerst Gehele site en vervolgens in het naastgelegen pop-upmenu de naam van de site.

  • Als u alle pagina's op de huidige site wilt bijwerken waarin het desbetreffende bibliotheekitem wordt gebruikt, selecteert u eerst Bestanden met en vervolgens in het naastgelegen pop-upmenu de naam van bibliotheekitem.

 3. Controleer in de optie Bijwerken of Bibliotheekitems is geselecteerd.

  Opmerking:

  Voor het tegelijkertijd bijwerken van sjablonen selecteert u ook Sjablonen.

 4. Klik op Starten.

  Dreamweaver werkt de bestanden bij zoals is aangegeven. Als u de optie Logboek tonen selecteert, genereert Dreamweaver een rapport waarin naast andere informatie wordt aangegeven of het bijwerken van bestanden is geslaagd.

De naam van een bibliotheekitem wijzigen

 1. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie Bibliotheek.

 2. Selecteer het bibliotheekitem, wacht even en klik nogmaals. (Gebruik geen dubbelklik, aangezien dit de items opent voor bewerken.)
 3. Voer een nieuwe naam in.
 4. Klik ergens anders of druk op Enter (Windows) of Return (Macintosh).
 5. Geef aan of documenten waarin het item wordt gebruikt, al dan niet moeten worden bijgewerkt door Bijwerken of Niet bijwerken te kiezen.

Een bibliotheekitem verwijderen uit een bibliotheek

Wanneer u een bibliotheekitem verwijdert, verwijdert Dreamweaver het wel uit de bibliotheek, maar verandert de inhoud niet van documenten waarin het item wordt gebruikt.

 1. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie Bibliotheek.

 2. Selecteer het bibliotheekitem.
 3. Klik op de knop Verwijderen of druk op de toets Delete en bevestig vervolgens dat u het item wilt verwijderen.

  Opmerking:

  Als u een bibliotheekitem verwijdert, kunt u niet het niet meer terughalen met de opdracht Ongedaan maken. U kunt het echter wel opnieuw maken.

Een ontbrekend of verwijderd bibliotheekitem opnieuw maken

 1. Selecteer een exemplaar van het item in een van uw documenten.
 2. Klik op de knop Opnieuw maken in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen).

Markeren van bibliotheekitems aanpassen

U kunt de markeerkleur van bibliotheekitems aanpassen en markeringen weergeven of verbergen door het instellen van de voorkeuren voor Markeren.

De markeerkleur van bibliotheekitems wijzigen

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).
 2. Selecteer de categorie Markeren in de lijst aan de linkerzijde van het dialoogvenster Voorkeuren.
 3. Klik op het vak Kleur van bibliotheekitems en selecteer vervolgens een markeerkleur in de kleurkiezer (of geef de hexadecimale kleurwaarde op in het tekstvak).
 4. Selecteer Weergeven om de markeerkleur te tonen in het documentvenster.
 5. Klik op OK.

Markering weergeven of verbergen in het documentvenster

 1. Voor het weergeven van markeringen selecteert u Beeld > Visuele hulpmiddelen > Onzichtbare elementen. Voor het verbergen van markeringen heft u de selectie van Onzichtbare elementen op.

De eigenschappen van een bibliotheekitem bewerken

U kunt de eigenschappencontrole gebruiken om een bibliotheekitem te openen voor bewerken, om een geselecteerd bibliotheekitem los te koppelen van zijn bronbestand of om een item te overschrijven met het op dat moment geselecteerde bibliotheekitem.

 1. Selecteer een bibliotheekitem in een document.
 2. Selecteer een van de volgende opties in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen):

  Bron

  Hiermee geeft u de bestandsnaam en de locatie van het bronbestand voor het bibliotheekitem weer. Deze gegevens kunt u niet bewerken.

  Openen

  Hiermee opent u het bronbestand van het bibliotheekitem om het te bewerken. Dit is gelijk aan het item selecteren in het middelenpaneel en klikken op de knop Bewerken.

  Loskoppelen van origineel

  Hiermee verbreekt u de koppeling tussen het geselecteerde bibliotheekitem en zijn bronbestand. U kunt het losgekoppelde item wel bewerken in het document, maar het is geen bibliotheekitem meer en het wordt dus niet bijgewerkt wanneer u het origineel wijzigt.

  Opnieuw maken

  Hiermee overschrijft u het oorspronkelijke bibliotheekitem met de huidige selectie. Gebruik deze optie om bibliotheekitems opnieuw te maken als het oorspronkelijke bibliotheekitem ontbreekt of per abuis is verwijderd.

Bibliotheekitems bewerkbaar in een document maken

Als u een bibliotheekitem hebt toegevoegd aan uw document en als u dat item speciaal voor die pagina wilt bewerken, moet u de koppeling tussen het item in het document en de bibliotheek verbreken. Zodra u een exemplaar van een bibliotheekitem bewerkbaar hebt gemaakt, wordt dat exemplaar niet bijgewerkt wanneer het bibliotheekitem verandert.

 1. Selecteer een bibliotheekitem in het huidige document.
 2. Klik op de knop Loskoppelen van origineel in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen).

Gedrag in een bibliotheekitem bewerken

Als u het gedrag van een bibliotheekitem wilt bewerken, dient u het item eerst in een document in te voegen en het vervolgens in dat document bewerkbaar te maken. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, kunt u het bibliotheekitem opnieuw maken en het item in de bibliotheek vervangen door het bewerkte item uit uw document.

 1. Open een document dat het bibliotheekitem bevat.

  Noteer zowel de naam van het bibliotheekitem als de precieze tags die erin staan. U hebt deze gegevens later nodig.

 2. Klik op eerst op het bibliotheekitem en vervolgens op de knop Loskoppelen van origineel in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen).
 3. Selecteer het element waaraan het gedrag is gekoppeld.
 4. Dubbelklik in het deelvenster Gedrag (Venster > Gedrag) op de actie die u wilt wijzigen.
 5. Breng uw wijzigingen aan in het dialoogvenster dat verschijnt en klik vervolgens op OK.
 6. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie Bibliotheek.

 7. Leg de precieze naam en het hoofdlettergebruik van het oorspronkelijke bibliotheekitem vast; selecteer het item en klik vervolgens op de knop Verwijderen.
 8. Selecteer in het documentvenster alle elementen waaruit het bibliotheekitem bestaat.

  Zorg dat u exact dezelfde elementen selecteert die ook voorkwamen in het oorspronkelijke bibliotheekitem.

 9. Klik in het deelvenster Middelen op de knop Nieuw bibliotheekitem en geef het nieuwe item dezelfde naam als het item dat u hebt verwijderd. Gebruik daarbij dezelfde spelling en houd dezelfde hoofdletters en kleine letters aan.

 10. Als u het bibliotheekitem in andere documenten van uw site wilt bijwerken, selecteert u Gereedschappen > Bibliotheek > Pagina's bijwerken.

 11. Selecteer in het contextmenu Zoeken in de optie Bestanden met.
 12. Selecteer in het aangrenzende contextmenu de naam van het bibliotheekitem dat u zojuist hebt gemaakt.
 13. Zorg ervoor dat voor de optie Bijwerken tevens Bibliotheekitems is geselecteerd en klik vervolgens op Starten.
 14. Wanneer het bijwerken is voltooid, klikt u op Sluiten.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid