Opmerking:

De gebruikersinterface van Dreamweaver CC en hoger is vereenvoudigd. Daarom zijn sommige opties die in dit artikel worden beschreven, niet beschikbaar in Dreamweaver CC en hoger. Zie dit artikel voor meer informatie.

Een pagina voor het invoegen van pagina's maken

Uw toepassing kan een pagina bevatten waarmee gebruikers nieuwe records in een database kunnen invoegen.

Een invoegpagina bestaat uit twee elementen:

 • Een HTML-formulier waarmee gebruikers gegevens kunnen invoeren

 • Servergedrag Record invoegen waarmee de database wordt bijgewerkt

  Wanneer een gebruiker op een formulier op Verzenden klikt, voegt het servergedrag records in een databasetabel in.

  U kunt deze elementen in een enkele bewerking toevoegen met behulp van het gegevensobject Formulier Record invoegen. U kunt ze echter ook afzonderlijk toevoegen met de formuliergereedschappen van Dreamweaver en het deelvenster Servergedrag.

Opmerking:

De invoegpagina kan slechts één servergedrag voor het bewerken van records tegelijk bevatten. U kunt bijvoorbeeld niet zowel het servergedrag Record bijwerken als het servergedrag Record verwijderen aan de invoegpagina toevoegen.

Een invoegpagina bloksgewijs samenstellen

U kunt een invoegpagina ook samenstellen met behulp van formuliergereedschappen en servergedrag.

Een HTML-formulier aan een invoegpagina toevoegen

 1. Maak een dynamische pagina (Bestand > Nieuw > Lege pagina) en deel de pagina in met de ontwerpgereedschappen van Dreamweaver.
 2. Voeg een HTML-formulier toe door de invoegpositie te plaatsen waar u het formulier wilt weergeven en Invoegen > Formulier > Formulier te kiezen.

  Op de pagina wordt een leeg formulier gemaakt. Misschien moet u onzichtbare elementen inschakelen (Weergave > Visuele hulpmiddelen > Onzichtbare elementen) om de grenzen van het formulier te zien. Deze worden met dunne rode lijnen aangeduid.

 3. Geef het HTML-formulier een naam door te klikken op de tag <form> onderaan in het documentvenster om het formulier te selecteren. Open vervolgens de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) en voer een naam in het vak Formuliernaam in.

  U hoeft geen action- of method-kenmerk voor het formulier op te geven om op te geven hoe de recordgegevens moeten worden verzonden en waar ze naartoe moeten worden gestuurd wanneer de gebruiker op de knop Verzenden klikt. Deze kenmerken zijn al ingesteld door het servergedrag Record invoegen.

 4. Voeg een formulierobject, bijvoorbeeld een tekstveld, toe (Invoegen > Formulier > Tekstveld) voor elke kolom in de databasetabel waarin u records wilt invoegen.

  De formulierobjecten dienen voor de gegevensinvoer. Gewoonlijk worden tekstvelden voor dit doel gebruikt, maar u kunt ook menu's, opties en keuzerondjes gebruiken.

 5. Voeg een knop Verzenden aan het formulier toe (Invoegen > Formulier > Knop).

  U kunt de label van de knop Verzenden veranderen door de knop te selecteren, de eigenschappencontrole te openen (Venster > Eigenschappen) en een nieuwe waarde in te voeren in het vak Label.

Servergedrag toevoegen om records in een databasetabel in te voegen (ColdFusion)

 1. Klik in het deelvenster Servergedrag (Venster > Servergedrag) op de plusknop (+) en selecteer Record invoegen in het pop-upmenu.
 2. Selecteer een formulier in het pop-upmenu Waarden verzenden vanaf.
 3. Selecteer in het pop-upmenu Gegevensbron een verbinding met de database.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
 5. Selecteer in het pop-upmenu 'Invoegen in tabel' de databasetabel waarin u de record wilt invoegen.
 6. Geef een databasekolom op waarin u de record wilt invoegen, selecteer in het pop-upmenu Waarde het formulierobject waarmee u de record wilt invoegen en selecteer vervolgens in het pop-upmenu Verzenden als een gegevenstype voor het formulierobject.

  Het gegevenstype is het soort gegevens dat de kolom in de databasetabel verwacht (tekst, numeriek, Booleaanse opties).

  Herhaal de procedure voor elk formulierobject in het formulier.

 7. Voer in het vak 'Na invoegen, ga naar' de pagina in die u wilt openen nadat de record in de tabel is ingevoegd, of klik op de knop Bladeren om het bestand te zoeken.
 8. Klik op OK.

  Dreamweaver voegt servergedrag aan de pagina toe waarmee gebruikers records in een database kunnen invoegen door het HTML-formulier in te vullen en op de knop Verzenden te klikken.

Servergedrag toevoegen om records in een databasetabel in te voegen (ASP)

 1. Klik in het deelvenster Servergedrag (Venster > Servergedrag) op de plusknop (+) en selecteer Record invoegen in het pop-upmenu.
 2. Selecteer in het pop-upmenu Verbinding een verbinding met de database.

  Klik op de knop Definiëren als u een verbinding moet definiëren.

 3. Selecteer in het pop-upmenu Invoegen in tabel de databasetabel waarin de record moet worden ingevoegd.
 4. Voer in het vak 'Na invoegen, ga naar' de pagina in die u wilt openen nadat de record in de tabel is ingevoegd, of klik op de knop Bladeren om het bestand te zoeken.
 5. Selecteer in het pop-upmenu 'Waarden ophalen uit' het HTML-formulier dat wordt gebruikt om de gegevens in te voeren.

  Dreamweaver selecteert automatisch het eerste formulier op de pagina.

 6. Geef een databasekolom op waarin u de record wilt invoegen, selecteer in het pop-upmenu Waarde het formulierobject waarmee u de record wilt invoegen en selecteer vervolgens in het pop-upmenu Verzenden als een gegevenstype voor het formulierobject.

  Het gegevenstype is het soort gegevens dat de kolom in de databasetabel verwacht (tekst, numeriek, Booleaanse opties).

  Herhaal de procedure voor elk formulierobject in het formulier.

 7. Klik op OK.

  Dreamweaver voegt servergedrag aan de pagina toe waarmee gebruikers records in een database kunnen invoegen door het HTML-formulier in te vullen en op de knop Verzenden te klikken.

  Als u het servergedrag wilt bewerken, opent u het paneel Servergedrag (Venster > Servergedrag) en dubbelklikt u op het gedrag Record invoegen.

Servergedrag toevoegen om records in een databasetabel in te voegen (PHP)

 1. Klik in het deelvenster Servergedrag (Venster > Servergedrag) op de plusknop (+) en selecteer Record invoegen in het pop-upmenu.
 2. Selecteer een formulier in het pop-upmenu Waarden verzenden vanaf.
 3. Selecteer in het pop-upmenu Verbinding een verbinding met de database.
 4. Selecteer in het pop-upmenu 'Invoegen in tabel' de databasetabel waarin u de record wilt invoegen.
 5. Geef een databasekolom op waarin u de record wilt invoegen, selecteer in het pop-upmenu Waarde het formulierobject waarmee u de record wilt invoegen en selecteer vervolgens in het pop-upmenu Verzenden als een gegevenstype voor het formulierobject.

  Het gegevenstype is het soort gegevens dat de kolom in de databasetabel verwacht (tekst, numeriek, Booleaanse opties).

  Herhaal de procedure voor elk formulierobject in het formulier.

 6. Voer in het vak 'Na invoegen, ga naar' de pagina in die u wilt openen nadat de record in de tabel is ingevoegd, of klik op de knop Bladeren om het bestand te zoeken.
 7. Klik op OK.

  Dreamweaver voegt servergedrag aan de pagina toe waarmee gebruikers records in een database kunnen invoegen door het HTML-formulier in te vullen en op de knop Verzenden te klikken.

De invoegpagina samenstellen in één bewerking

 1. Open de pagina in de ontwerpweergave en kies Invoegen > Gegevensobjecten > Record invoegen > Wizard Formulier Record invoegen
 2. Selecteer in het pop-upmenu Verbinding een verbinding met de database. Klik op Definiëren als u een verbinding moet definiëren.
 3. Selecteer in het pop-upmenu Invoegen in tabel de databasetabel waarin de record moet worden ingevoegd.
 4. Als u ColdFusion gebruikt, voert u een gebruikersnaam en wachtwoord in.
 5. Voer in het vak 'Na invoegen, ga naar' de pagina in die u wilt openen nadat de record in de tabel is ingevoegd, of klik op de knop Bladeren om het bestand te zoeken.
 6. Geef in het gebied Formuliervelden de formulierobjecten op die u in het HTML-formulier van de invoegpagina wilt opnemen, en geef op welke kolommen in de databasetabel elk formulierobject bijwerkt.

  Standaard maakt Dreamweaver een formulierobject voor elke kolom in de databasetabel. Als de database automatisch unieke sleutel-id's genereert voor elke nieuwe record, verwijdert u het formulierobject dat correspondeert met de sleutelkolom door het object in de lijst te selecteren en op de minknop (-) te klikken. Hiermee sluit u het risico uit dat de gebruiker van het formulier een bestaande id-waarde invoert.

  U kunt de volgorde van de formulierobjecten in het HTML-formulier wijzigen. Daartoe selecteert u het formulierobject in de lijst en klikt u op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag, rechts in het dialoogvenster.

 7. Geef op hoe elk gegevensinvoerveld in het HMTL-formulier moet worden weergegeven. Daartoe klikt u in een rij in de tabel Formuliervelden en voert u de volgende informatie in de vakken onder de tabel in:
  • Voer in het vak Label een beschrijvende label in die naast het gegevensinvoerveld wordt weergegeven. Standaard geeft Dreamweaver de naam van de tabelkolom in het label weer.

  • Selecteer in het pop-upmenu Weergeven als een formulierobject dat als gegevensinvoerveld moet fungeren. U kunt kiezen uit Tekstveld, Tekstgebied, Menu, Selectievakje, Groep keuzerondjes en Tekst. Selecteer Tekst voor alleen-lezenvermeldingen. U kunt ook Wachtwoordveld, Bestandsveld en Verborgen veld selecteren.

  Opmerking:

  Verborgen velden worden aan het einde van het formulier ingevoegd.

  • Selecteer in het pop-upmenu Verzenden als de gegevensindeling die door de databasetabel wordt geaccepteerd. Als de tabelkolom bijvoorbeeld alleen numerieke gegevens accepteert, selecteert u Numeriek.
  • Stel de eigenschappen van het formulierobject in. De mogelijke opties hangen af van het formulierobject dat u als gegevensinvoerveld hebt geselecteerd. Voor tekstvelden, tekstgebieden en tekst kunt u een beginwaarde invoeren. Voor menu's en groepen keuzerondjes opent u een ander dialoogvenster waarin u de eigenschappen kunt instellen. Voor opties schakelt u de optie Ingeschakeld of Uitgeschakeld in.  
 8. Klik op OK.

  Dreamweaver voegt zowel een HTML-formulier als het servergedrag Record invoegen aan de pagina toe. De formulierobjecten worden in de vorm van een basistabel ingedeeld. U kunt de indeling wijzigen met de paginaontwerpgereedschappen van Dreamweaver. (Zorg ervoor dat alle formulierobjecten binnen de grenzen van het formulier blijven.)

  Als u het servergedrag wilt bewerken, opent u het paneel Servergedrag (Venster > Servergedrag) en dubbelklikt u op het gedrag Record invoegen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid