Bewerkbare inhoud als xml exporteren en importeren in Dreamweaver. Meer informatie over het exporteren van op een sjabloon gebaseerde inhoud van de ene naar de andere site.

U kunt zich een op een sjabloon gebaseerd document voorstellen als een bestand met gegevens in de vorm van naam-waardeparen. Elk paar bestaat uit de naam van een bewerkbaar gebied en de inhoud van dat gebied.

U kunt de naam-waardeparen exporteren naar een XML-bestand, zodat u buiten Dreamweaver met de gegevens kunt werken (bijvoorbeeld in een XML-editor of een teksteditor, of in een databasetoepassing). Omgekeerd kunt u bij een XML-document met de juiste structuur de gegevens ervan importeren in een document dat is gebaseerd op een Dreamweaver-sjabloon.

Bewerkbare gebieden van een document exporteren als XML

 1. Open een op een sjabloon gebaseerd document dat bewerkbare gebieden bevat.
 2. Selecteer Bestand > Exporteren > Sjabloongegevens als XML.
 3. Selecteer een van de opties voor Notatie:
  • Als de sjabloon herhalingsgebieden of sjabloonparameters bevat, selecteert u Standaard Dreamweaver-XML-tags gebruiken.

  • Als de sjabloon geen herhalingsgebieden of sjabloonparameters bevat, selecteert u Namen van bewerkbare gebieden als XML-tags gebruiken.

 4. Klik op OK.
 5. Selecteer in het dialoogvenster dat nu verschijnt de locatie van een map, geef een naam voor het XML-bestand op en klik vervolgens op Opslaan.

  Er wordt een XML-bestand gegenereerd dat het materiaal op basis van de parameters en bewerkbare gebieden van het document bevat, inclusief bewerkbare gebieden binnen herhalingsgebieden of optionele gebieden. Het XML-bestand is ook inclusief zowel de naam van de oorspronkelijke sjabloon als de naam en inhoud van elk sjabloongebied.

  Opmerking:

  Inhoud in de niet-bewerkbare gebieden wordt niet naar het XML-bestand geëxporteerd.

XML-inhoud importeren

 1. Selecteer Bestand > Importeren > XML in sjabloon importeren.
 2. Selecteer het XML-bestand en klik op Openen.

  Dreamweaver maakt een nieuwe document dat is gebaseerd op de in het XML-bestand opgegeven sjabloon. Het vult de inhoud van elk bewerkbare gebied in dat document in met behulp van de gegevens uit het XML-bestand. Het resulterende document wordt nu in een nieuw documentvenster weergegeven.

  Opmerking:

  Als uw XML-bestand niet op exact dezelfde manier is ingesteld als Dreamweaver verwacht, kunt u uw gegevens mogelijk niet importeren. Eén oplossing voor dit probleem is het exporteren naar een dummy-XML-bestand vanuit Dreamweaver, zodat u toch een XML-bestand met exact de juiste structuur krijgt. Vervolgens kopieert u de gegevens van uw oorspronkelijke XML-bestand naar het geëxporteerde XML-bestand. Het resultaat is een XML-bestand met de correcte structuur dat toch de juiste gegevens bevat en klaar is voor import.

Een site exporteren zonder sjabloonopmaakcodes

U kunt op een sjabloon gebaseerde documenten exporteren van de ene site naar de andere site zonder daarbij de sjabloonopmaakcodes op te nemen.

 1. Selecteer Gereedschappen > Sjablonen > Exporteren zonder opmaakcodes.

 2. Geef in het tekstvak Map het bestandspad op naar de map waarnaar u het bestand wilt exporteren, of klik op Bladeren en selecteer de map.

  Opmerking:

  U moet een map buiten de huidige site selecteren.

 3. Als u een XML-versie van geëxporteerde, op een sjabloon gebaseerde documenten wilt opslaan, selecteert u Sjabloongegevensbestanden behouden.
 4. Als u wijzigingen aan eerder geëxporteerde bestanden wilt bijwerken, selecteert u Alleen gewijzigde bestanden extraheren en klikt u op OK.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid