Opmerking:

De gebruikersinterface van Dreamweaver CC en hoger is vereenvoudigd. Daarom zijn sommige opties die in dit artikel worden beschreven, niet beschikbaar in Dreamweaver CC en hoger. Meer informatie vindt u in dit artikel.

Dreamweaver en het ontwerpen van dynamische pagina's

Voer de volgende algemene stappen uit om een dynamische website te ontwerpen en te maken.

 1. Ontwerp de pagina.

  Een belangrijke stap tijdens het ontwerpen van elke website, of het nu gaat om een statische of dynamische website, is het visuele ontwerp van de pagina. Wanneer u dynamische elementen aan een webpagina gaat toevoegen, wordt het ontwerp van de pagina cruciaal voor de bruikbaarheid. U moet zeer zorgvuldig nadenken over de manier waarop gebruikers met zowel de afzonderlijke pagina's als de totale website zullen omgaan.

  Een veelgebruikte methode om dynamische inhoud op een webpagina op te nemen is om een tabel te maken die de inhoud weergeeft, en dan de dynamische inhoud in een of meer cellen van de tabel te importeren. Met deze methode kunt u informatie van diverse typen in een gestructureerde indeling weergeven.

 2. Maak een bron van dynamische inhoud.

  Dynamische websites hebben een inhoudsbron nodig waaruit gegevens kunnen worden opgehaald die op een webpagina worden weergegeven. Voordat u inhoudsbronnen op een webpagina kunt gebruiken, moet u het volgende doen:

  • Maak een verbinding met een dynamische inhoudsbron (bijvoorbeeld een database) en de toepassingsserver die de pagina verwerkt. Maak de gegevensbron middels het paneel Bindingen. Selecteer daarna de gegevensbron en voegt u deze op de pagina in.

  • Maak een recordset om op te geven welke informatie uit de database u wilt weergeven of welke variabelen u op de pagina wilt opnemen. U kunt de query testen in het dialoogvenster Recordset en wijzigingen aanbrengen voordat u deze aan het paneel Bindingen toevoegt.

  • Selecteer dynamische inhoudselementen en voeg ze op de geselecteerde pagina in.

 3. Voeg dynamische inhoud aan een webpagina toe.

  Wanneer u een recordset of andere gegevensbron hebt gedefinieerd en deze aan het paneel Bindingen hebt toegevoegd, kunt u de dynamische inhoud die de recordset representeert, op de pagina invoegen. Dankzij de menugestuurde interface van Dreamweaver is het toevoegen van dynamische inhoudselementen niet moeilijker dan het selecteren van een dynamische inhoudsbron in het deelvenster Bindingen en het invoegen daarvan in een geschikte tekst, afbeelding of formulierobject op de huidige pagina.

  Wanneer u een dynamisch inhoudselement of ander servergedrag op een pagina invoegt, voegt Dreamweaver een script dat op de server staat, in de broncode van de pagina in. Dit script bevat de instructies voor de server om de gegevens op te halen uit de gedefinieerde gegevensbron en deze op de webpagina weer te geven. Ga op een van de volgende manieren te werk om dynamische inhoud op een webpagina te plaatsen:

  • Plaats de inhoud op de invoegpositie in de code- of ontwerpweergave.

  • Vervang een tekenreeks of andere tijdelijke aanduiding.

   Voeg de inhoud toe in een HTML-kenmerk. Met dynamische inhoud kunt u bijvoorbeeld het kenmerk src van een afbeelding of het kenmerk value van een formulierveld definiëren.

 4. Voeg servergedrag aan een pagina toe.

  U kunt niet alleen dynamische inhoud aan webpagina's toevoegen maar met servergedrag kunt u ook complexe toepassingslogica op webpagina's opnemen. Servergedrag bestaat uit vooraf gedefinieerde stukjes code op de server die toepassingslogica toevoegen, waardoor een betere interactie en functionaliteit ontstaat.

  Met het servergedrag van Dreamweaver kunt u toepassingslogica aan een website toevoegen zonder deze code zelf te moeten schrijven. Het servergedrag dat met Dreamweaver wordt geleverd, ondersteunt ColdFusion-, ASP- en PHP-documenttypen. Het servergedrag is geschreven en getest op snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid. Het ingebouwde servergedrag ondersteunt webpagina's op diverse platforms voor alle browsers.

  Dreamweaver biedt een wijs-en-klik-interface die het toepassen van dynamische inhoud en complex gedrag niet moeilijker maakt dan het invoegen van tekst- en ontwerpelementen. Het volgende servergedrag is beschikbaar:

  • Definieer een recordset op basis van een bestaande database. De gedefinieerde recordset wordt opgeslagen in het paneel Bindingen.

  • Geef meerdere records op een enkele pagina weer. U selecteert een hele tabel of afzonderlijke cellen of rijen die dynamische inhoud bevatten, en u geeft op hoeveel records u in elke paginaweergave wilt weergeven.

  • Maak of voeg een dynamische tabel op een pagina in en koppel de tabel aan een recordset. Later kunt u zowel de weergave als het herhalingsgebied van de tabel wijzigen met respectievelijk de eigenschappencontrole en het servergedrag van het herhalingsgebied.

  • Voeg een dynamisch tekstobject op een pagina in. Het tekstobject dat u invoegt, is een item uit een vooraf gedefinieerde recordset waarop u een van de gegevensindelingen kunt toepassen.

  • Maak recordnavigatie- en statusbesturingselementen, hoofd- en detailpagina's en formulieren waarmee u informatie in een database kunt bijwerken.

  • Geef meer dan één record uit een databaserecord weer.

  • Maak recordsetnavigatiekoppelingen waarmee gebruikers vorige of volgende records uit een databaserecord kunnen bekijken.

  • Voeg een recordteller toe zodat gebruikers kunnen bijhouden hoeveel records zijn geretourneerd en waar ze zich in de geretourneerde resultatenlijst bevinden.

  U kunt het servergedrag van Dreamweaver ook uitbreiden door uw eigen gedrag te schrijven of door servergedrag te installeren dat door derden is geschreven.

 5. Test de pagina en los eventuele fouten op.

  Voordat u een dynamische pagina, of hele website, beschikbaar maakt op het web, moet u de functionaliteit ervan testen. U moet eveneens overwegen wat de invloed van de functionaliteit van de toepassing is op mensen met een handicap.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid