Meer informatie over het maken van een Dreamweaver-sjabloon aan de hand van een bestaand document, het gebruiken van het deelvenster Middelen om een nieuwe sjabloon te maken en het maken van een sjabloon voor Contribute-sites.

U kunt een sjabloonformulier maken op basis van een bestaand document, zoals een HTML-document, of u kunt er een maken op basis van een nieuw document.

Nadat u een sjabloon hebt gemaakt, kunt u deze in sjabloongebieden invoegen. Ook kunt u sjabloonvoorkeuren voor codekleuren en markeringskleuren voor sjabloongebieden instellen.

Opmerking:

U kunt aanvullende informatie over een sjabloon (zoals degene die het aangemaakt heeft, het tijdstip van de laatste wijziging of de reden van bepaalde beslissingen over de indeling) in een ontwerpnotitiebestand voor de sjabloon opslaan. Op een sjabloon gebaseerde documenten nemen de ontwerpnotities van de sjabloon over.

Opmerking:

Sjablonen in Dreamweaver CC verschillen van sjablonen in sommige andere Adobe Creative Cloud-producten omdat de paginasecties in sjablonen van Dreamweaver standaard vast zijn (en dus niet bewerkbaar).

Een sjabloon maken op basis van een bestaand document

U kunt een sjabloon maken op basis van een bestaand document

 1. Open het document dat u als sjabloon wilt opslaan.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Invoegen > Sjabloon > Sjabloon maken.  

  • Ga naar de categorie Algemeen van het deelvenster Invoegen, selecteer Sjablonen in het vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens de optie Sjablonen maken.

  Opmerking:

  U zult een waarschuwing ontvangen waarin wordt gemeld dat het document dat u wilt opslaan, geen bewerkbare gebieden bevat, tenzij u vooraf Deze dialoog niet meer weergeven hebt geselecteerd. Klik op OK om het document als sjabloon te bewaren of klik op Annuleren om dit dialoogvenster af te sluiten zonder een sjabloon te maken.

 3. Selecteer een site in het pop-upmenu Site om uw sjabloon in op te slaan en voer een unieke naam in voor het sjabloon in het veld Opslaan als.

  Een sjabloon maken op basis van een bestaand document
  Een sjabloon maken op basis van een bestaand document

 4. Klik op Opslaan. Dreamweaver bewaart het sjabloonbestand in de map Sjablonen in de lokale hoofdmap van de site met als bestandsextensie .dwt. Als de map Sjablonen nog niet bestaat in de site, dan maakt Dreamweaver die automatisch wanneer u een nieuwe sjabloon bewaart.

  Opmerking:

  Verplaats uw sjablonen niet buiten de map Sjablonen en zet geen niet-sjabloonbestanden in de map Sjablonen. Verplaats de map Sjablonen ook niet buiten uw lokale hoofdmap. Als u dit wel doet, ontstaan er fouten in paden in de sjablonen.

Het deelvenster Middelen gebruiken voor het maken van een nieuwe sjabloon

 1. Selecteer in het deelvenster Middelen (Venster > Middelen) het pictogram Sjablonen aan de linkerzijde van het deelvenster.

 2. Klik op het pictogram Nieuwe sjabloon onderaan het deelvenster Middelen.

  Er is een nieuwe naamloze sjabloon toegevoegd aan de lijst met sjablonen in het middelenpaneel.

 3. Terwijl de sjabloon nog steeds is geselecteerd, geeft u een naam ervoor op en drukt u op Enter (Windows) of Return (Macintosh).

  Dreamweaver maakt een lege sjabloon in het deelvenster Middelen en in de map Sjablonen.

Over het maken van sjablonen voor Contribute-sites

Met Dreamweaver kunt u sjablonen maken, waardoor gebruikers van Adobe® Contribute® de mogelijkheid hebben om nieuwe pagina's te maken, waardoor uw site consistent blijft in stijl en sfeer, en waardoor u de indeling van meerdere pagina's in één keer kunt bijwerken.

Wanneer u een sjabloon maakt en naar de server uploadt, komt het beschikbaar voor alle gebruikers van Contribute die een verbinding maken met uw site, tenzij u beperkingen op sjabloongebruik heeft ingesteld voor bepaalde Contribute-rollen. Als u beperkingen op sjabloongebruik heeft ingesteld, moet u mogelijk elke nieuwe sjabloon toevoegen aan de sjablonenlijst die een gebruiker van Contribute te zien krijgt (zie Contribute beheren).

Opmerking:

Zorg ervoor dat de hoofdmap van de site zoals gedefinieerd in elke sitedefinitie van de gebruiker van Contribute dezelfde is als de hoofdmap van de site die in uw sitedefinitie gedefinieerd is in Dreamweaver. Als een hoofdmap van een gebruikerssite niet overeenkomt met de uwe, dan zal die gebruiker geen sjablonen kunnen gebruiken.

Naast Dreamweaver-sjablonen kunt u met gebruik van de beheerfuncties van Contribute ook niet-Dreamweaver-sjablonen maken. Een niet-Dreamweaver-sjabloon is een bestaande pagina die gebruikers van Contribute kunnen gebruiken om nieuwe pagina's te maken. Deze sjabloon is vergelijkbaar met een Dreamweaver-sjabloon, behalve dat pagina's die hierop gebaseerd zijn, niet bijgewerkt worden als u de sjabloon wijzigt. Niet-Dreamweaver-sjablonen kunnen ook geen Dreamweaver-sjabloonelementen bevatten, zoals bewerkbare, vergrendelde, zich herhalende en optionele gebieden.

Als een gebruiker van Contribute een nieuw document maakt binnen een site die Dreamweaver-sjablonen bevat, dan geeft Contribute de beschikbare sjablonen (zowel Dreamweaver- als niet-Dreamweaver-sjablonen) weer in het dialoogvenster Nieuwe pagina.

Als u pagina's die gebruikmaken van andere coderingen dan Latin‑1 in uw site wilt opnemen, moet u mogelijk sjablonen maken (Dreamweaver-sjablonen of niet-Dreamweaver-sjablonen). Gebruikers van Contribute kunnen pagina's maken die gebruik maken van om het even welke codering, maar wanneer een gebruiker van Contribute een nieuwe lege pagina maakt, maakt die gebruik van de Latin‑1 codering. Om een pagina te maken die een andere codering gebruikt, kan een gebruiker van Contribute een kopie van een bestaande pagina met andere codering maken of een sjabloon met een andere codering gebruiken. Als de site echter geen pagina's of sjablonen bevat die gebruikmaken van andere coderingen, dan moet u eerst een pagina of sjabloon in Dreamweaver maken die van die andere codering gebruik maken.

Een sjabloon maken voor een Contribute-site

 1. Selecteer Site > Sites beheren.
 2. Dubbelklik op de site die u wilt bewerken.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Site-instelling Geavanceerde instellingen > Contribute.

 4. U moet de Contribute-compatibiliteit inschakelen al u dit nog niet hebt gedaan.

  Selecteer Contribute-compatibiliteit inschakelen en voer dan de URL van een hoofdmap in.

 5. Klik op De site beheren in Contribute.
 6. Typ het beheerderswachtwoord als u hierom wordt gevraagd en klik op OK.
 7. Selecteer een rol in de categorie Gebruikers en rollen, en klik op de knop Rolinstellingen bewerken.
 8. Selecteer de categorie Nieuwe pagina's en voeg de bestaande pagina's toe aan de lijst onder Maak een nieuwe pagina door een pagina uit deze lijst te kopiëren.

  Zie Contribute beheren voor meer informatie.

 9. Klik twee maal op OK om de dialoogvensters te sluiten.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid