Zoek en herstel verbroken, externe en zwevende koppelingen in Dreamweaver.

Met de functie Koppelingen controleren kunt u zoeken naar verbroken koppelingen en zwevende bestanden (bestanden die op de site aanwezig zijn maar waarnaar niet wordt verwezen in andere bestanden op de site). U kunt zoeken in geopende bestanden, delen van de lokale site of in de hele lokale site.

Dreamweaver controleert alleen koppelingen naar documenten binnen de site. Dreamweaver stelt een lijst met externe koppelingen in de geselecteerde documenten op, maar controleert deze niet.

U kunt bovendien zoeken naar bestanden in uw site die niet meer worden gebruikt door andere bestanden, en deze verwijderen.

 1. Sla het bestand binnen uw lokale Dreamweaver-site op.
 2. Open het bestand vanuit het deelvenster Bestanden.

 3. Selecteer Site > Site-opties > Koppelingen op de hele site controleren.

 4. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Weergeven:

  • Verbroken koppelingen: selecteer deze optie om het rapport voor verbroken koppelingen weer te geven.
  • Externe koppelingen: selecteer deze optie om de externe koppelingen in het bestand weer te geven.
  • Zwevende bestanden: selecteer deze optie om bestanden zonder inkomende koppelingen weer te geven.
 5. Kies een van de volgende mogelijkheden in het vervolgmenu:

  • Koppelingen controleren: hiermee controleert u de koppelingen voor het gehele bestand.
  • Koppelingen controleren voor volledige, huidige, lokale site: hiermee controleert u de koppelingen die deel uitmaken van een lokale site.
  • Koppelingen voor geselecteerde bestanden op de site controleren: hiermee controleert u de koppelingen van de geselecteerde bestanden.

  Koppelingencontrole geeft de resultaten weer.

 6. Als u het rapport wilt opslaan, selecteert u in het vervolgmenu Koppelingencontrole, Resultaten opslaan…

  Het rapport is een tijdelijk bestand. Als u het rapport niet opslaat, gaat het verloren.

Nadat u koppelingen hebt gecontroleerd, kunt u verbroken koppelingen en verwijzingen naar afbeeldingen direct in het paneel Koppelingencontrole herstellen of bestanden in de lijst openen en de koppelingen herstellen in de eigenschappencontrole.

 1. Voer een koppelingencontrole uit.
 2. Selecteer de verbroken koppeling in de kolom Verbroken koppelingen (niet de kolom Bestanden) in het paneel Koppelingencontrole (in de paneelgroep Resultaten).

  Er wordt een pictogram weergegeven naast de verbroken koppeling.

 3. Klik op het mappictogram naast  de verbroken koppeling en blader naar het juiste bestand of typ het pad en de bestandsnaam in het vak.
 4. Druk op Tab, Enter (Windows) of Return (Macintosh).

  Als er meer verbroken koppelingen naar hetzelfde bestand zijn, wordt u gevraagd of u alle verwijzingen in andere bestanden ook wilt herstellen. Klik op Ja als u wilt dat Dreamweaver alle documenten in de lijst met verwijzingen naar dit bestand herstelt. Klik op Nee als u wilt dat Dreamweaver alleen de huidige koppeling herstelt.

  Opmerking:

  Als de optie Inchecken/Uitchecken voor uw site is ingeschakeld, probeert Dreamweaver de bestanden die moeten worden gewijzigd uit te checken. Als Dreamweaver een bestand niet kan uitchecken, wordt een waarschuwing weergegeven en wordt de verbroken verwijzing niet hersteld.

 1. Voer een koppelingencontrole uit.
 2. Ga naar het paneel Koppelingencontrole (in de paneelgroep Resultaten) en dubbelklik op een item in de kolom Bestand.

  Dreamweaver opent het bestand, selecteert de verbroken verwijzing of koppeling en markeert het pad en de bestandsnaam in de eigenschappencontrole. (Als de eigenschappencontrole niet wordt weergegeven, selecteert u Venster > Eigenschappen.)

 3. Als u een nieuw pad en een nieuwe bestandsnaam wilt instellen in de eigenschappencontrole, klikt u op het mappictogram  om naar het gewenste bestand te bladeren of typt u over de gemarkeerde tekst heen.

  Als u een verwijzing naar een afbeelding bijwerkt en de afbeelding met de onjuiste afmeting wordt weergegeven, klikt u op de tags W en H in de eigenschappencontrole of klikt u op de knop Vernieuwen om de waarden Hoogte en Breedte te herstellen.

 4. Sla het bestand op.

  Wanneer een koppeling is hersteld, wordt het item verwijderd uit de lijst in het paneel Koppelingencontrole. Als een item zichtbaar blijft in de lijst nadat u een nieuw pad of een nieuwe bestandsnaam hebt ingevoerd in het deelvenster Koppelingencontrole (of nadat u uw wijzigingen in de eigenschappencontrole hebt opgeslagen), kan Dreamweaver het nieuwe bestand niet vinden en wordt de koppeling nog steeds als verbroken beschouwd.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid