Samenvatting van de nieuwe functies

Nieuwe functies (CS5.5)

Ondersteuning voor meerdere schermen

U kunt uw ontwerpen voorvertonen met standaardschermresoluties of mediaquery's gebruiken om de resolutie te definiëren. Gebruik tijdens het voorvertonen de opties voor liggende en staande oriëntatie als u testen uitvoert voor apparaten waarbij de oriëntatie van de pagina afhankelijk is van de wijze waarop het apparaat wordt vastgehouden.

Ondersteuning van mediaquery's

Mediaquery's kunt u gebruiken om de weergave van uw site aan te passen voor verschillende schermresoluties. Zie Mediaquery's maken (CS 5.5 en hoger) voor meer informatie.

Webtoepassingen voor mobiele apparaten maken

Met de jQuery Mobile-widget kunt u snel een webtoepassing ontwerpen die geschikt is voor de meeste mobiele apparaten. Zie Webtoepassingen voor mobiele apparaten maken (CS5.5) voor meer informatie.

Webtoepassingen verpakken voor Android, iPhone en iPad

U kunt uw webtoepassingen verpakken in Dreamweaver en de toepassingen distribueren naar Android™- en iOS-apparaten. Zie Webtoepassingen verpakken als systeemeigen mobiele toepassingen (CS 5.5) voor meer informatie.

Ondersteuning van HTML5, CSS3 en jQuery

Dreamweaver ondersteunt coderingstips voor HTML5, CSS3 en jQuery.

Er zijn ook startlay-outs beschikbaar waarmee u helemaal zelf HTML5-pagina's kunt samenstellen. Dreamweaver biedt ook ondersteuning voor de HTML5-functie waarmee video's kunnen worden ingesloten in HTML-pagina's. Zie Video's insluiten in webpagina's (HTML5) voor meer informatie.

Het deelvenster CSS is uitgebreid met ondersteuning van veelgebruikte CSS3-eigenschappen. Zie Coderingstips en Verbeteringen voor CSS3-ondersteuning in het deelvenster CSS-stijlen (CS 5.5) voor meer informatie.

FTPS-ondersteuning

U kunt FTPS gebruiken om gegevens over te dragen. FTPS (FTP over SSL) biedt ondersteuning voor codering en verificatie, in tegenstelling to SFTP dat alleen ondersteuning biedt voor codering. Zie FTPS-verbindingen (CS5.5) voor meer informatie.

Ondersteuning van W3C-validatie

Gebruik de W3C-validatie in Dreamweaver om HMTL- en XHTML-pagina's te maken die aan de normen voldoen. Zie Documenten valideren met W3C-validatie (CS 5.5) voor meer informatie.

Nieuwe functies (CS5)

Adobe BrowserLab

Dreamweaver CS5 kan worden geïntegreerd met Adobe BrowserLab, een van de nieuwe CS Live-onlineservices waarmee u snel en nauwkeurig de compatibiliteit met verschillende browsers kunt testen. Met BrowserLab kunt u webpagina's en lokale inhoud voorvertonen met meerdere weergave- en vergelijkingsgereedschappen. Zie BrowserLab.

Integratie met Business Catalyst

Adobe Business Catalyst is een hosttoepassing waarmee traditionele desktopgereedschappen worden vervangen door één centraal platform voor webontwikkelaars. De toepassing werkt in combinatie met Dreamweaver en biedt u mogelijkheid om veel verschillende oplossingen te ontwikkelen, van algemene gegevensgestuurde websites tot krachtige onlinewinkels. Zie http://www.adobe.com/go/business_catalyst_get_extension_nl.

Verbeteringen voor CSS

CSS uit-/inschakelen

Met CSS uit-/inschakelen kunt u rechtstreeks vanuit het deelvenster CSS-stijlen de CSS-eigenschappen uitschakelen en weer inschakelen. Als u een CSS-eigenschap uitschakelt, wordt er commentaar geplaatst voor de betreffende eigenschap, maar de eigenschap wordt niet echt verwijderd. Zie CSS uit-/inschakelen.

CSS-controlemodus

Met de CSS-controlemodus kunt u gedetailleerde eigenschappen van het CSS-kadermodel, waaronder opvulling, rand en marge, weergeven zonder dat u code hoeft te lezen of een hulpprogramma van derden zoals Firebug hoeft te gebruiken. Zie CSS controleren in Live View.

CSS-startlay-outs

Dreamweaver CS5 bevat bijgewerkte en vereenvoudigde CSS-startlay-outs. De complexe, afhankelijke kiezers uit CS4-lay-outs zijn verwijderd en vervangen door vereenvoudigde, gemakkelijk te begrijpen klassen. Zie Een pagina met een CSS-lay-out maken.

De functie Dynamisch verwante bestanden kunt u gebruiken om alle externe bestanden en scripts te detecteren die nodig zijn voor PHP-pagina's van inhoudsbeheersystemen. De bestandsnamen worden vervolgens weergegeven op de werkbalk Verwante bestanden. Dreamweaver biedt standaard ondersteuning voor detectie van bestande voor de raamwerken Wordpress, Drupal en Joomla! . Zie Dynamisch verwante bestanden openen.

Live View-navigatie

Met Live View-navigatie worden koppelingen in Live View geactiveerd voor interactie met servertoepassingen en dynamische gegevens. Met deze functie kunt u ook een URL opgeven om pagina's op een live webserver te controleren en pagina's te bewerken die u hebt weergegeven als deze pagina's aanwezig zijn op een van uw lokaal gedefinieerde sites. Zie Pagina's voorvertonen in Dreamweaver.

Coderingstips voor aangepaste PHP-klassen

Met coderingstips voor aangepaste PHP-klassen wordt de juiste syntaxis weergegeven voor PHP-functies, -objecten en -constanten zodat u code nauwkeurig kunt invoeren. Coderingstips zijn ook geschikt voor uw eigen functies en klassen en voor raamwerken van derden, zoals het Zend-raamwerk.

Vereenvoudigde site-instelling

Het opnieuw ontworpen dialoogvenster Sitedefinitie (nu het dialoogvenster Site-instelling) maakt het makkelijker om een lokale Dreamweaver-site in te stellen zodat u meteen kunt beginnen met het maken van webpagina's. De categorie voor externe servers kunt u gebruiken om in één weergave uw externe en testserver op te geven. Zie Een lokale versie van uw site instellen en Verbinding maken met een externe server.

Tips voor sitespecifieke code

U kunt de functie Tips voor sitespecifieke code gebruiken om uw coderingsomgeving aan te passen wanneer u werkt met PHP-bibliotheken en raamwerken voor inhoudsbeheersystemen van derden zoals WordPress, Drupal of Joomla! of andere raamwerken. Themabestanden voor blogs en andere aangepaste PHP-bestanden en -mappen kunnen worden opgenomen of uitgesloten als bronnen voor coderingstips. Zie Tips voor sitespecifieke code.

Verbeterde Subversion-ondersteuning

De ondersteuning van Subversion is verbeterd in Dreamweaver CS5 waardoor u bestanden nu lokaal kunt verplaatsen, kopiëren en verwijderen en de wijzigingen vervolgens kunt synchroniseren met uw externe SVN-opslagplaats. Met de nieuwe opdracht Vorige versie kunt u snel drie conflicten corrigeren of een eerdere versie van een bestand herstellen. Tevens is er een nieuwe extensie beschikbaar waarmee u kunt opgeven welke versie van Subversion u wilt gebruiken voor een bepaald project. Zie Subversion (SVN) gebruiken om bestanden te verkrijgen en in te checken.

Verouderde functies

De volgende functies worden niet meer ondersteund in Dreamweaver CS5:

 • Functie voor toegankelijkheidscontrole

 • ASP-/JavaScript-servergedrag

 • JavaScript-gedrag Browser controleren

 • Verbinding maken met een FTP-/RDS-server zonder een site te definiëren

 • JavaScript-gedrag Shockwave of SWF beheren

 • Webfotoalbum maken

 • JavaScript-gedrag Pop-upmenu verbergen

 • De InContext Editing-functie Beschikbare CSS-klassen beheren

 • FlashPaper invoegen

 • Mark of the Web invoegen/verwijderen

 • Microsoft Visual SourceSafe-integratie

 • Navigatiebalken

 • JavaScript-gedrag Geluid afspelen

 • Menu Gebeurtenissen weergeven (deelvenster Gedrag)

 • JavaScript-gedrag Pop-upmenu weergeven

 • JavaScript-gedrag voor Tijdlijn

 • Tags valideren

 • Live-gegevens weergeven

Adobe-logo

Aanmelden bij je account