HTML-video en -audio invoegen

U kunt HTML5-video en HTML5-audio invoegen in webpagina's met Dreamweaver. De video en audio-elementen in HTML5 bieden een standaardmanier om video en audio in te sluiten en weer te geven op een webpagina.

Zie HTML5-video invoegen voor meer informatie over het invoegen van HTML5-video.

Zie HTML5-audio invoegen voor meer informatie over het invoegen van HTML5-audio.

Semantische elementen van HTML5 invoegen vanuit het deelvenster Invoegen

Selecteer Lay-out in deelvenster Invoegen (Venster > Invoegen) voor een lijst met semantische elementen die u kunt invoegen in uw HTML5-paginalay-out. Als u de eigenschappen van ingevoegde semantische elementen wilt bewerken, selecteert u een element en bewerkt u de eigenschappen in het deelvenster Eigenschappen.

U kunt ook het menu Invoegen (Invoegen > Lay-out) gebruiken om semantische tags in te voegen.

Er zijn zeven nieuwe semantische tags voor deze release: Article, Aside, HGroup, Navigatie, Section, Header en Footer.

Raadpleeg het blogartikel Semantic Markup and Page Layout (Semantische opmaak en paginalay-outs) van Jennifer Marsman voor een zelfstudie over het gebruik van semantische tags voor paginalay-outs.

De zelfstudie HTML5-semantiek in Dreamweaver CS5.5 geeft u inzicht in het gebruik van semantische elementen van HTML5 in Dreamweaver CS 5.5.

Adobe Edge Animate-composities importeren

U kunt Adobe Edge Animate-composities (OAM-bestanden) importeren in Dreamweaver. De compositie wordt op de locatie van de cursor geplaatst.

Dreamweaver plaatst de geëxtraheerde inhoud van het OAM-bestand in een map die standaard de naam edgeanimate_assets heeft. In het dialoogvenster Site-instelling kunt u de standaardlocatie wijzigen.

Zie Edge Animate-composities importeren.

Ondersteuning voor HTML5-canvas

Het element Canvas in HTML5 is een container voor dynamisch gegenereerde afbeeldingen. Deze afbeeldingen worden tijdens runtime gemaakt met een scripttaal, zoals JavaScript. Raadpleeg het Engelstalige artikel HTML 5 Canvas voor meer informatie.

Het element Canvas heeft kenmerken voor id, hoogte en dikte.

  • Selecteer Invoegen > Canvas om het element Canvas te zoeken. U kunt ook het deelvenster Invoegen openen (Venster > Invoegen) en Algemeen te selecteren in het menu.
  • Als u de eigenschappen van element het Canvas wilt bewerken, selecteert u het element en bewerkt u de eigenschappen in het deelvenster Eigenschappen.

Verbeteringen in HTML5-ondersteuning voor formulierelementen

Er zijn nieuwe kenmerken voor formulierelementen toegevoegd aan het deelvenster Eigenschappen als onderdeel van de ondersteuning voor HTML5. Daarnaast zijn er vier nieuwe formulierelementen (E-mail, Zoeken, Telefoon, URL) toegevoegd aan de sectieFormulieren van het deelvenster Invoegen.

Zie Verbeterde HMTL5-ondersteuning voor formulierobjecten voor meer informatie.

Live zoeken (Mac OS)

U kunt de functie Live zoeken gebruiken om bestanden te zoeken op basis van de bestandsnaam of de aanwezige tekst in bestanden. De geselecteerde site in het deelvenster Bestanden wordt gebruikt voor de zoekopdracht.

Live zoeken gebruikt de Spotlight-API in Mac OS. Aanpassingen die u aanbrengt in de Spotlight-voorkeuren, worden ook gebruikt voor Live zoeken. Spotlight geeft alle bestanden op uw computer weer die voldoen aan uw zoekopdracht. Live zoeken zoekt naar bestanden in de hoofdmap van de site die is geselecteerd in het deelvenster Bestanden.

Zie Bestanden zoeken op bestandsnaam of inhoud voor meer informatie.

FTP-verbeteringen

Automatisch bestanden uploaden naar de server bij het opslaan

Als deze optie is ingeschakeld kunnen bestanden zelfs naar de server worden geüpload wanneer er tijdens het opslaan een parallel upload- of downloadproces wordt uitgevoerd. Bepaalde problemen met deze functie in de vorige versie zijn verholpen zodat het proces nu naadloos verloopt.

Blijven werken met Dreamweaver tijdens het downloaden van een Business Catalyst-site

Als u Automatisch bestanden uploaden naar de server bij het opslaan selecteert, kunt u blijven werken in Dreamweaver wanneer de Business Catalyst-site wordt gedownload.

Verbeteringen voor het dialoogvenster Wachtwoord voor Adobe ID

De Adobe ID die u hebt geselecteerd tijdens de installatie, wordt weergegeven in dit dialoogvenster. In het dialoogvenster zijn opties beschikbaar waarmee u uw wachtwoord kunt opslaan of vergeten wachtwoorden kunt ophalen.

Het dialoogvenster Wachtwoord voor Adobe ID
Het dialoogvenster Wachtwoord voor Adobe ID

Verbeteringen voor verwerking van lettertypen

De lijst met lettertypen in het menu Lettertype is geclassificeerd op basis van systeem- en weblettertypen. De systeemlettertypen wordt als eerste weergegeven in het menu.

  • Het dialoogvenster Weblettertypen beheren (Wijzigen > Weblettertypen) heet nu Pakket met weblettertypen. U kunt Pakket met weblettertypen gebruiken om weblettertypen toe te voegen aan de lijste met lettertypen.
  • De knop Lettertypen toevoegen heet nu Lokaal lettertype toevoegen.
  • Dankzij afzonderlijke pictogrammen kunnen de systeem- en weblettertypen eenvoudig worden geïdentificeerd.
Het dialoogvenster Pakket met weblettertypen
Het dialoogvenster Pakket met weblettertypen

Afzonderlijke pictogrammen voor systeem- en weblettertypen
Afzonderlijke pictogrammen voor systeem- en weblettertypen

Nieuwe indeling van menu Invoegen

De opties in het deelvenster Invoegen en het menu Invoegen zijn opnieuw ingedeeld. Zie Wijzigingen voor opties van Invoegen | Creative Cloud.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid