Samenvatting van de nieuwe functies

Deze functies zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met een Creative Cloud-abonnement of een abonnement voor een los product. Zie Adobe Creative Cloud om lid te worden van Adobe Creative Cloud.

Extensies, favorieten in het deelvenster Invoegen en toetsenbordsneltoetsen blijven behouden wanneer u de upgrade van 12.0 naar 12.1 uitvoert. Als uw extensie onderdeel was van een afgekeurd menu voor invoegen, kunt de extensie vinden via Invoegen > Ontbrekende extensies.

Als uw extensies geïnstalleerde toegangspunten (items) voor het deelvenster Invoegen bevatten die waren opgenomen in een lijst die is verwijderd, kunt u deze toegangspunten terugvinden in de categorie ‘Diversen’. Zo is de lijst Media bij de categorie Algemeen in het deelvenster Invoegen verwijderd. Deze lijst is nu direct beschikbaar in het deelvenster Invoegen als een categorie met de naam Media. Alle items die eerder via de extensies bij Media werden geplaatst, zijn nu beschikbaar in de categorie ‘Diversen’.

Integratie van Edge Web Fonts

U kunt Adobe Edge- en weblettertypen toevoegen aan de lettertypenlijst in Dreamweaver. In de lettertypenlijst worden de door Dreamweaver ondersteunde lettertypestapels eerst weergegeven en vervolgens de weblettertypen en Edge-lettertypen.

Verbeteringen voor dynamische rasterlay-outs

Alle elementen voor dynamische rasters zijn verplaatst naar de categorie Structuur van het menu Invoegen. Er zijn nieuwe opties toegevoegd, zoals OL (Genummerde lijst), UL (Niet-genummerde lijst) en LI (Lijstitem). Wanneer u een pagina met een dynamisch raster maakt of een pagina opent die een sjabloon voor dynamische rasters bevat, wordt de structuurweergave standaard weergegeven in het deelvenster Invoegen.

Ook worden nu de gebruikersinterfaceopties voor Div-elementen, zoals verbergen, dupliceren, vergrendelen en omwisselen, weergegeven wanneer u een element selecteert.

U kunt nu dynamische elementen nesten en een klasse of id opgeven als dynamische kiezer wanneer u een element invoegt.

Klik hier voor een video met een diepgaande analyse van deze verbeteringen.

Zie Dynamische rasterlay-outs voor meer informatie over dynamische rasterlay-outs.

Nieuwe invoertypen voor HTML5-formulieren

De volgende invoertypen voor HTML5-formulieren zijn nu beschikbaar in Dreamweaver. Zie HTML5-invoertypen voor meer informatie over deze elementen.

 • Kleur
 • Datum
 • Datum en tijd
 • Lokale datum en tijd
 • Maand
 • Getal
 • Bereik
 • Tijd
 • Week

Nieuwe formulierelementen voor jQuery Mobile

De volgende jQuery-elementen zijn nu beschikbaar in Dreamweaver. De functionaliteit van deze elementen is vergelijkbaar met die van de overeenkomende elementen in de invoertypen voor HTML5-formulieren.

Zie http://jquerymobile.com/test/docs/forms/textinputs/ voor meer informatie

 • Datum
 • Datum en tijd
 • E-mail
 • Maand
 • Getal
 • Zoeken
 • Tijd
 • URL
 • Week

Verbeteringen voor de Edge Animate-workflow

 • In de ontwerpweergave is het contextmenu nu beschikbaar voor de tijdelijke aanduidingen van OAM-bestanden. Het menu bevat de opties Code-navigator, Tags rondom plaatsen, Tag verwijderen, Knippen, Kopiëren en Plakken.
 • U kunt nu een OAM-bestand met een bestandsnaam die dubbel-bytetekens bevat, invoegen.

Updates voor de PhoneGap-workflow

De wijzigingen in Dreamweaver zijn aangebracht voor compatibilteit met de wijzigingen in PhoneGap. Deze functie is ook beschikbaar als onderdeel van de 12.0.3 -update.

U wordt nu gevraagd om de vereiste sleutel- en wachtwoordinformatie op te geven voor de besturingssystemen waarvoor u ontwikkelt. Informatie over de sleutel voor ondertekening is alleen vereist voor Android, iOS en Blackberry. Als u niet meer dan één toepassing kunt maken, hebt u waarschijnlijk geen abonnement voor de PhoneGap-service.

Zie Webtoepassingen verpakken als systeemeigen mobiele toepassingen met PhoneGap Build voor meer informatie.

Andere wijzigingen en verbeteringen

 • HTML5 is het standaarddocumenttype voor alle nieuwe documenten.
 • De standaardinstellingen van het dialoogvenster voor FTP-synchronisatie zijn gewijzigd.
  • Volledige site is de standaardinstelling voor Synchroniseren.
  • Nieuwere bestanden ophalen en plaatsen is de standaardinstelling voor Richting.
 • De uitgebreide tabelweergave is opnieuw geïntroduceerd. Deze optie is echter niet meer beschikbaar in het deelvenster Lay-out. Als u deze optie wilt gebruiken, voegt u in Dreamweaver een tabel in, klikt u met de rechtermuisknop op de tabel en kiest u de optie voor de uitgebreide tabelweergave in het menu.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?