Creative Cloud voor het onderwijs | Distributiehandleiding

Dit document is bedoeld om scholen en scholengroepen uit het basis- en voortgezet onderwijs te leiden door de distributie van gebruikerslicenties op naam van Adobe Spark, Alle apps of andere Adobe-producten voor leerlingen, docenten en medewerkers.

Aan de slag

Als u, als IT-beheerder van uw school, al Adobe-producten hebt, is Spark met premiumfuncties beschikbaar in de Adobe Admin Console.

 1. Meld u aan bij de Admin Console.

  Naast de aangeschafte licenties worden op de pagina Producten kaarten met een nieuwe gratis aanbieding voor Spark weergegeven.

  Kaarten met nieuwe gratis aanbieding

 2. Klik op Aan de slag.

 3. Selecteer op het scherm Type organisatie bevestigen de categorie waartoe uw organisatie behoort.

  Ga akkoord met de voorwaarden en bepalingen als u Lager en middelbaar onderwijs selecteert.

 4. Klik op Bevestigen en doorgaan.

  Op de pagina Producten wordt de kaart voor Spark weergegeven. U kunt Spark nu gaan distribueren onder uw gebruikers.

  Kaart voor Spark

 1. Identificeer de domeinbeheerder van uw school.

  De school is eigenaar van de gebruikerslicenties op naam (voor Adobe Spark of Alle apps) die worden verstrekt aan leerlingen (uit het basis- of voortgezet onderwijs). Deze licenties moeten daarom worden gedistribueerd met behulp van Enterprise of Federated ID's. Als onderdeel van de installatie moet u bewijzen dat u de eigenaar van het domein bent door de DNS-records bij te werken. Als u geen toegang hebt, moet u ervoor zorgen dat u de domeinbeheerders laat weten dat ze dat voor u moeten aanpassen.

 2. Plan het identiteitssysteem voor uw organisatie. Bepaal of u Enterprise ID-gebruikers of Federated ID-gebruikers wilt instellen.

  Enterprise ID

  Uw organisatie is eigenaar en beheerder van de Enterprise ID's. Eindgebruikers melden zich aan met het wachtwoord dat ze opgeven om zich aan te melden.

  Federated ID

  Bij Federated ID's is het mogelijk dat gebruikers zich aanmelden via de eenmalige aanmelding (SSO) van uw organisatie. Eindgebruikers melden zich aan met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord dat ze gebruiken om zich aan te melden bij alle andere apps en services. Bijvoorbeeld Google of Active Directory File System (ADFS).

  Adobe ID

  Niet ondersteund. Alleen Enterprise en Federated ID's zijn toegestaan ​​voor het basis-/voortgezet onderwijs.

 3. Als u eenmalige aanmelding (SSO) wilt instellen, geeft u aan wie de beheerder is van de door de school verstrekte ID's (aanmeldingsgegevens).

  Als leerlingen een Google Suite-ID hebben en u wilt dat ze deze ID gebruiken om zich aan te melden bij Adobe-apps, gebruikt u Federated ID's en stelt u SSO in. Als u geen eenmalige aanmelding wilt instellen, gebruikt u Enterprise ID's.

Als u Federated ID-verificatie wilt gebruiken, moet u een SAML2-compatibele identiteitsprovider hebben.

Via de Adobe Admin Console is integratie tussen twee clouds mogelijk met Google Federation ID en Azure Active Directory waarna de volgende mogelijkheden beschikbaar zijn via een eenvoudige verificatieworkflow:

 • Domein claimen
 • SSO instellen
 • Geautomatiseerd gebruikersbeheer

Met Azure AD kunt u zelfs gebruikersgroepen synchroniseren.

 

1. Identiteit instellen

 1. Meld u aan bij de Admin Console, navigeer naar Instellingen > Identiteit en klik op Directory maken.

  Directory maken

 2. Voer een naam voor de directory in en kies een identiteitstype.

  Kies Enterprise ID en klik op Directory maken of kies Federated ID en klik op Volgende.

 3. (alleen Federated ID)

  Voer een van de volgende stappen uit in het scherm Wie is uw identiteitsprovider?:

  Identiteitsprovider

2. De configuratie testen

Als u de configuratie wilt testen, kunt u een gebruiker toevoegen en zich aanmelden met het nieuwe gebruikersaccount. U kunt een bestaand e-mailadres kiezen waartoe u toegang hebt of er een maken voor deze test.

U kunt als volgt een gebruiker toevoegen:

 1. Ga in de Admin Console naar GebruikersGebruikers en klik op Gebruiker toevoegen.

 2. Voer het e-mailadres van de gebruiker in. Het aanbevolen ID-type wordt automatisch ingevuld.

  Let op:

  Gebruik een e-mailadres dat deel uitmaakt van een van de geclaimde domeinen. Wijzig het ID-type niet in Adobe ID.

 3. Voer de voornaam en achternaam van de gebruiker in.

  Voor een Enterprise ID selecteert u het land van de gebruiker. Voor een Federated ID voert u een SSO-gebruikersnaam in en selecteert u het land van de gebruiker.

  Let op:

  Voornaam en Achternaam zijn verplicht, hoewel ze ten onrechte worden aangegeven als optioneel.

 4. Selecteer de producten of gebruikersgroepen waaraan u de gebruiker wilt toewijzen. De lijst met producten die wordt weergegeven, is gebaseerd op de aangeschafte lidmaatschappen van uw organisatie.

  Lees meer over het beheren van producten en productprofielen.

  Producten toewijzen

  Nadat u de gebruiker hebt gemaakt en een product hebt toegewezen, ontvangt u een e-mail in het bijbehorende e-mailaccount. Volg de instructies in de e-mail.

Meld u aan als de gebruiker die u hebt gemaakt door de website voor Adobe Spark te openen en op Aanmelden > Aanmelden met schoolaccount te klikken. Meld u vervolgens aan met uw e-mailadres en wachtwoord.

Aanmelden bij Adobe Spark

Opmerking:

Als het e-mailadres is gekoppeld aan zowel een persoonlijke Adobe ID (gemaakt door de eindgebruiker) als een school-ID (Enterprise ID of Federated ID gemaakt in de Adobe Admin Console), ziet u een scherm waar u een account moet kiezen. Als u zich wilt aanmelden met uw nieuwe ondernemingsaccount, kiest u Enterprise ID.

Als u Federated ID's gebruikt, wordt u omgeleid naar het aanmeldscherm van uw IdP (bijvoorbeeld Google). Voer het e-mailadres van de gebruiker in, klik op Volgende en volg de instructies op het scherm.

3. Gebruikers beheren

Via productprofielen kunt u alle Adobe-services die beschikbaar zijn in het lidmaatschap dat u bij Adobe hebt gekocht, of een subset ervan, inschakelen. U kunt hierbij instellingen aanpassen die zijn gekoppeld aan een bepaald product en een lidmaatschap.

Een gebruiker moet deel uitmaken van een productprofiel om recht te krijgen op het gebruik van een product of service. U kunt licenties toewijzen aan een productprofiel door het profiel te koppelen aan een lidmaatschap dat u hebt aangeschaft. Een gebruiker kan zijn toegewezen aan meerdere productprofielen die elk verschillende licenties aan de gebruiker verlenen. De uiteindelijke rechten van een gebruiker bestaan uit een optelsom van alle licenties die aan deze gebruiker worden verleend door elk productprofiel. Zie Productprofielen beheren voor meer informatie over productprofielen.

 1. Ga in de Admin Console naar Producten.

  Er wordt een lijst weergegeven met alle Adobe-productlidmaatschappen waarvoor u een beheerder bent.

 2. Selecteer het gewenste productlidmaatschap en klik op Nieuw profiel.

  De wizard Nieuw profiel maken wordt weergegeven.

 3. Voer een profielnaam, weergavenaam en beschrijving in.

  Als u gebruikers automatisch per e-mail op de hoogte wilt stellen wanneer ze worden toegevoegd aan of verwijderd uit dit profiel, schakelt u de optie Melding in en klikt u op Volgende.

 4. Kies in het scherm Quota het gewenste aantal licenties voor dit profiel en klik op Volgende.

  Opmerking:

  Quota's zijn niet van toepassing op lidmaatschappen van Adobe Spark voor het onderwijs.

 5. In het scherm Services kunt u afzonderlijke services voor het productprofiel in- of uitschakelen.

  Het scherm Services

 6. Klik op Opslaan om het nieuwe profiel op te slaan.

Adobe raadt aan gebruikersgroepen te maken om toegang te bieden tot producten en services. U kunt één groep maken en alle gebruikers eraan toevoegen of u kunt afzonderlijke groepen maken voor afdelingen, programma's of rollen (leerling, docent, personeel).

Meerdere gebruikersgroepen maken is handig:

 • Als u van plan bent om verschillende producten aan bepaalde groepen gebruikers toe te wijzen. Bijvoorbeeld Creative Cloud - Alle apps aan middelbare scholieren en Adobe Spark aan alle leerlingen.
 • Als u beperkte beheerdersrechten wilt geven. Het afdelingshoofd kan bijvoorbeeld gebruikers aan zijn of haar afdeling toevoegen of verwijderen, zodat het centrale IT-personeel dat niet hoeft te doen.

U maakt als volgt een gebruikersgroep:

 1. Ga in de Admin Console naar GebruikersGebruikersgroepen en klik op Nieuwe gebruikersgroep.

 2. Voer een naam en een beschrijving voor de gebruikersgroep in en klik op Opslaan.

  De beschrijving heeft geen functie binnen de configuratie en dient uitsluitend ter informatie. Voer echter een naam en een beschrijving in die het doel van de groep aangeven.

  Een gebruikersgroep maken

 3. U kunt ook een speciale beheerder aan een gebruikersgroep toevoegen, de gebruikersgroepbeheerder.

  Als u een gebruikersgroepbeheerder wilt toevoegen, klikt u op de groepsnaam. Navigeer naar Beheerders en klik op Beheerder toevoegen.

 4. Voer het e-mailadres van de beheerder in. U kunt bestaande gebruikers zoeken of nieuwe gebruikers toevoegen door een geldig e-mailadres op te geven en de informatie op het scherm in te vullen.

  Klik op Opslaan.

  Een beheerder toevoegen

 5. Als u de rechten van gebruikers wilt beheren, wijst u productprofielen toe aan de gebruikersgroep.

  Klik op de groepsnaam, navigeer naar Toegewezen productprofielen en klik op Productprofiel toewijzen.

  Productprofielen toewijzen

 6. Voeg de gewenste productprofielen toe aan de gebruikersgroep en klik op Opslaan.

  Productprofielen toewijzen

De gebruikersgroep is nu klaar. U kunt nu gebruikers gaan toevoegen aan de groep.

Wanneer u een beheerdersrol of een productprofiel aan gebruikers toewijst, ontvangen ze een melding per e-mail. Gebruikers moeten de koppeling volgen om hun profiel te voltooien als hierom wordt gevraagd.

Als u meerdere gebruikers tegelijk aan uw organisatie en aan productprofielen wilt toevoegen, kunt u een lijst met door komma's gescheiden waarden met de gegevens van alle gebruikers uploaden. Via een geüpload CSV-bestand kunt u maximaal 5000 gebruikers tegelijk importeren.

Als u het proces voor gebruikersbeheer wilt automatiseren, kunt u de tool Gebruikerssynchronisatie gebruiken. Voor deze methode moet extra software in het netwerk worden geïnstalleerd om gebruikers te synchroniseren tussen uw directory en Adobe. Voor grote onderwijsinstellingen met voldoende IT-bronnen beveelt Adobe de tool Gebruikerssynchronisatie aan. Voor meer informatie raadpleegt u De tool Gebruikerssynchronisatie instellen of schrijft u zich in voor onze individuele cursus over gebruikersautomatisering met een gratis Adobe Captivate Prime-account.

U voegt als volgt meerdere gebruikers tegelijk toe via de Adobe Admin Console:

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers en klik op Gebruikers toevoegen via CSV-bestand.

 2. Klik in het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Standaardsjabloon.

 3. Open de gedownloade CSV-sjabloon in een spreadsheeteditor zoals Microsoft Excel en plak uw gebruikers in de sjabloon zoals in de onderstaande schermafbeelding.

  Zie CSV-bestandindeling voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

  Voor Enterprise-ID's en Federated ID's zijn de kolommen A tot en met G verplicht. 

  Als u gebruikersgroepen gebruikt om de toegang tot producten te beheren, wijst u gebruikers toe aan de juiste groepen met behulp van de kolommen K en L. In dit geval kunt u de andere cellen leeg laten.

  Opmerking:

  Deze functie biedt geen ondersteuning voor gebruikersnamen met speciale tekens, zoals een komma (,) of een puntkomma (;).

 4. Sleep het bijgewerkte CSV-bestand naar het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand en klik op Uploaden.

  Opmerking:

  U kunt een CSV-bestand van maximaal 10 MB uploaden.

  Voor meer informatie over bulkbewerkingen raadpleegt u Gebruikers en bulkbewerkingen beheren.

Nadat u productprofielen of beheerdersrechten aan gebruikers hebt toegewezen, ontvangen ze een welkomstmail.

Welkomstmail

De gebruikers kunnen klikken op Aan de slag in de e-mail, zich aanmelden en de toegewezen services gaan gebruiken.

Als u zich bij Adobe Spark wilt aanmelden met een Google Federated ID-account, opent u Adobe Spark en klikt u op Aanmelden > Doorgaan met Google. Meld u vervolgens aan met uw e-mailadres en wachtwoord.

Aanmelden met Google

Als gebruikers geen Google-account hebben, volgen ze de stappen die worden beschreven in Aanmelden als de nieuwe gebruiker.

Adobe heeft enkele afdrukbare hand-outs gemaakt die u kunt gebruiken.

Nadat u Adobe Spark of Creative Cloud met gebruikerslicenties op naam of licenties voor gedeelde apparaten op uw school hebt gedistribueerd, kunt u deze hand-outs aan de docenten geven om hen te helpen aan de slag te gaan met Adobe in hun lessen. Deze hand-outs helpen docenten en leerlingen om het meeste uit Spark en Creative Cloud te halen, in de klas en thuis.

Problemen oplossen

Als eerste stap bij elk probleem raadpleegt u de beheerdershandleiding en zoekt u naar artikelen op de pagina Leren en ondersteuning voor ondernemingen.

Als zich een fout voordoet die specifiek te maken heeft met SSO, raadpleegt u Fouten oplossen. Voor problemen met SSO die te maken hebben met uw IdP, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum van uw identiteitsprovider.

Zie Problemen met bulkgewijs uploaden oplossen voor problemen met betrekking tot bulkgewijs uploaden.

Wanneer u contact opneemt met de klantenservice van Adobe om een vermoedelijk probleem ​​met SSO te melden, moet u de volgende informatie verstrekken om te zorgen voor een snelle en effectieve service van de klantenservice.

 • Aantal getroffen gebruikersaccounts
 • Adobe-domeinnaam
 • Getroffen aanmelding en e-mailnaam (moeten identiek zijn)
 • Volledige contactgegevens van de gebruiker
 • Datum en tijd waarop het probleem is opgetreden
 • Schermafbeeldingen of video van de gebruikersworkflow vanaf het moment dat een afgemelde gebruiker zich probeert aan te melden via www.adobe.com
 • De uitvoer van een SAML Trace, vastgelegd tijdens de demonstratieworkflow. Een SAML Trace vereist geen speciale vaardigheden of toestemming (een niet-beheerder kan dit doen) en is beschikbaar in veel browsers (zoals Firefox en Chrome).

Ga als volgt te werk als u de add-on voor SAML Trace wilt gebruiken.

 1. Installeer de add-on voor SAML Trace in de browser van de gebruiker.

 2. Zorg ervoor dat de gebruiker is afgemeld bij het Adobe-account.

 3. Zoek en klik op het venster SAML Trace via het SAML-pictogram op de werkbalk.

  Er verschijnt een apart venster. Verplaats het venster, zodat het niet in de weg staat, en laat het open staan.

 4. Navigeer naar www.adobe.com, klik op Aanmelden en ga zo ver mogelijk door met de aanmeldingsprocedure.

 5. Wanneer het probleem zich voordoet, navigeert u naar het SAML Trace-venster zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.

  Zoek en klik op de oranje POST-regel met de SAML-tag die eindigt op 'accauthlinktest'.

 6. Klik op SAML (naast HTML en Parameters).

 7. Kopieer alle inhoud naar een tekstbestand en voeg dit toe aan een nieuwe ondersteuningsaanvraag.

 8. Zoek de vier verplichte SAML 2.0-vermeldingen om SSO te filteren:

  1. NameID
  2. FirstName
  3. LastName
  4. Email
  • Het hoofdlettergebruik moet exact overeenkomen met de bovenstaande lijst.
  • Controleer de waarden naast elke vermelding en controleer of elke vermelding is ingevuld.
  • Controleer of Email overeenkomt met NameID en omgekeerd.
  • Controleer of de indeling van zowel Email als NameID correct en volledig is.

  Als het netwerkgebruikersaccount en de naam van het Adobe-gebruikersaccount niet overeenkomen, mislukt de SSO.

  Een andere goede plek die u kunt controleren wanneer er problemen optreden, is Instellingen - Identiteit - <klik op domein> - Gebeurtenislogbestanden in de Adobe Admin Console. Deze logbestanden worden geleverd via de syslog van de SP (Okta). Er kan een vertraging van enkele minuten optreden voordat het logbestand wordt bijgewerkt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account