Opmerkingen bij de release van InDesign CS6 8.1.0

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_nl

Installatie-instructies

Ga voor gedetailleerde instructies voor het installeren naar de installatiepagina op http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_nl

Nieuwe functies

Een document openen uit een nieuwere versie

U kunt documenten die zijn verzonden door iemand die een andere versie van InDesign CC gebruikt, nu ontvangen en direct openen, zonder daarvoor extra stappen te moeten uitvoeren, zoals exporteren naar IDML. Compatibiliteit is ingebouwd, waardoor uw documenten altijd openen zoals u verwacht.

Als u een document opent dat is gemaakt met een nieuwere versie van InDesign CC en op OK klikt in het volgende dialoogvenster, maakt InDesign CC gebruik van een Creative Cloud-service om het document om te zetten naar de InDesign CC-versie op uw computer. Vervolgens slaat InDesign CC het omgezette document op uw computer op.

Opmerking:

Deze service is alleen beschikbaar voor gebruikers met een Creative Cloud-lidmaatschap.

Opgeloste problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen met alle Creative Suite 6-toepassingen.

 • De overloop van het kader verdwijnt niet met Kader aan inhoud aanpassen. (#3784306)
 • Een gebruiker kan geen boekje met meerdere pagina's afdrukken. Er wordt tevens een onjuist bericht getoond aan de gebruiker. (#3805383)
 • Als een gebruiker een bestand kopieert dat umlauts bevat, wordt de bestandsnaam van het doel gewijzigd. (#3757236)
 • Gebruikers kunnen sommige InDesign CS5-documenten niet in CS6 openen. Als u dit probeert, functioneert InDesign niet meer. (#3723078)
 • InDesign loopt vast wanneer de gebruiker het formaat van verankerde afbeeldingskaders met tekstomloop probeert te wijzigen. (#3649094)
 • InDesign loopt vast wanneer de gebruiker de hoogte van tekstkaders met meerdere kolommen probeert te verhogen. (#3687091)
 • InDesign loopt vast wanneer Passend maken voor een tekstkader wordt gewijzigd in Alleen hoogte. (#3703143)
 • InDesign loopt vast wanneer een gebruiker een aangepaste breedtewaarde invoert tijdens het maken van een stramienpagina. (#3709890)
 • De alineastijl (Initialen en geneste stijlen) kan niet worden verwijderd als de overgenomen bovenliggende stijl dezelfde instelling voor IDML-uitvoer heeft. (#3718431)
 • De functie Inspringen tot hier werkt niet correct voor Japanse composers. (#3720994)
 • Bij bepaalde EPS-bestanden loopt InDesign vast bij het exporteren van het document naar PDF. (#3608014)
 • InDesign CS6 herkent koppelingen niet wanneer deze worden geopend in een DAM-systeem (Digital Asset Management) met Adobe Drive. (#3649135)
 • De opties Opslaan, Opslaan als en Een kopie opslaan worden uitgeschakeld na slepen/neerzetten vanuit de Finder of Bridge. (#3653735)
 • Voor Hebreeuws en Arabisch wordt voorwaardelijke tekst niet correct gemarkeerd in de artikeleditor. (#3667884)
 • In de Hebreeuwse versie van InDesign wordt een reeks pagina's onjuist weergegeven bij documenten met een binding van rechts naar links. (#3669233)
 • De verkeerde woorden worden gemarkeerd in verschillende weergaven door de spellingcontrole voor Hebreeuws. (#3675104)
 • Objecten die worden geplaatst op stramienpagina's verdwijnen of worden naar een onverwachte locatie verplaatst wanneer het document wordt geëxporteerd naar PDF. (#3675929)
 • InDesign loopt vast nadat de functie SetTextSelection in specifieke scenario's wordt gekozen. (#3678597)
 • InDesign loopt vast wanneer de gebruiker klikt op het tabblad Koppelingen en afbeeldingen in het dialoogvenster Pakket wanneer hetzelfde venster wordt aangeroepen via het deelvenster Boek. (3689149)
 • InDesign heeft ongeveer 10 seconden nodig om een andere laag weer te geven voor een document met meerdere stramienpagina's. (#3689151)
 • InDesign loopt vast wanneer een gebruiker een IDML-bestand opent met een leeg label van een tekstkader dat een inline tekstkader bevat. (#3689166)
 • InDesign loopt vast als de gebruiker een CS6-bestand exporteert naar .idml en daarna het CS6-bestand weer opent. (#3691025)
 • InDesign loopt vast wanneer een gebruiker een .idml-bestand exporteert als een .idml-bestand dat bepaalde kruisverwijzingen en paginaverwijzingen bevat in het deelvenster Index. (#3695290)
 • Bij het toepassen van labels wordt tekst opnieuw geplaatst omdat stijlen onjuist worden toegepast. (#3151594)
 • InDesign CS6 loopt vast tijdens het bijwerken van verschillende eigenschappen in tekstkaders met JavaScript. (#3594208)
 • InDesign loopt vast in de tekstbewerkingsmodus als een gebruiker een woord in een lege opmerking sleept. (#3623132)
 • InDesign loopt vast bij gebruik van de functie Kader aan inhoud aanpassen. (#3628642)
 • InDesign past stijl onjuist toe bij het importeren van gelabelde ICML. (#3629232)
 • Een gebruiker kan de cursor niet verplaatsen in gegroepeerde tekst in het Tamil. (#3637073)
 • De cursor springt naar het begin van tekst zodra deze een opmerking raakt op een regel die afgebroken tekst bevat. (#3638783)
 • InDesign loopt vast wanneer de gebruiker bibliotheekitems in een tekstkader plaatst. (#3646838)
 • Woorden in regels worden afgebroken, maar het afbreekstreepje wordt niet weergegeven wanneer een zacht afbreekstreepje wordt ingevoegd. (#3653718)
 • Lege tekstvariabelen worden niet goed geëxporteerd naar PDF. (#3656476)
 • InDesign loopt vast bij het bijwerken van een paginanummer in een document als het wijzigen van de paginavolgorde is ingeschakeld en er vergrendelde items aanwezig zijn op de pagina's waarvan de volgorde wordt gewijzigd. (#3656879)

Online bronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl

Voor hulp bij onderwerpen met betrekking tot het downloaden, installeren en gebruiken van de software gaat u naar http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl

Klantenondersteuning

Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl , waar u terecht kunt voor hulp op het gebied van productinformatie, verkoop, registratie en andere onderwerpen.

Buiten Noord-Amerika gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/. Klik op de vervolgkeuzelijst onder de vraag 'Need a different country or region?', kies een ander land of een andere regio en klik op START.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account