Bekende problemen in InDesign

Vind meer informatie over de bekende problemen en beperkingen in de nieuwste versie van InDesign.

InDesign 17.0 (oktober 2021)

Probleem: Kan Adobe InDesign niet starten.

Tijdelijke oplossing: Als u Trend Micro Antivirus-software gebruikt, werk deze dan bij naar versie 17.0 of hoger. Als het probleem zich blijft voordoen, voegt u InDesign toe aan de lijst met uitzonderingen in de instellingen van de applicatie.

Passend maken met behoud van inhoud

 • Wanneer u een item in een InDesign-document plaatst en 'Passend maken met behoud van inhoud' selecteert als de optie voor het aanpassen van kaders, loopt InDesign vast. Dit probleem treedt op als het GPU-stuurprogramma van de machine is uitgeschakeld. U kunt dit probleem oplossen door het GPU-stuurprogramma van de machine in te schakelen.
 • De voorkeursoptie 'Passend maken met behoud van inhoud' wordt genegeerd bij het plaatsen van een afbeelding door direct op het document te klikken met de placegun Plaatsen zonder een kader te maken

Lay-out aanpassen

 • De waarden Kaderraster, Teken Aki en Lijn Aki worden verkeerd ingesteld bij het wijzigen van het paginaformaat in het dialoogvenster Lay-out aanpassen met de voorkeur Formaat lettertype aanpassen ingeschakeld.
 • Kaderrasters in kaders met verbindingen nemen onevenredig toe in verhouding tot de pagina bij het wijzigen van het paginaformaat in het dialoogvenster Lay-out aanpassen met de voorkeur Formaat lettertype aanpassen ingeschakeld.
 • [Mac] De toegepaste effecten op de tekstinhoud worden niet aangepast met Layout aanpassen.
 • Grafische cellen met Geplakte afbeeldingen tonen niet langer grafische inhoud na het gebruik van Layout aanpassen.

Het deelvenster Eigenschappen

 • Als u het aantal pagina's met objecten van het venster Eigenschappen vermindert, wordt er geen waarschuwingsbericht weergegeven.
 • Wanneer het pop-upvenster Kleur van het deelvenster Eigenschappen zich in de uitgevouwen status bevindt, wordt het dialoogvenster dat wordt geopend terwijl bepaalde bewerkingen worden uitgevoerd, verborgen achter het pop-upvenster Kleur.

PDF-opmerkingen importeren

 • PDF-opmerkingen die zijn toegevoegd door iOS of Android Acrobat Reader of door Apple Preview worden niet geïmporteerd in InDesign.
 • Wanneer u een object met een opmerking zonder tekst schaalt, wordt de opmerking verplaatst naar een andere plaats of verdwijnt deze.
 • Tekstopmerkingen in de volgende scenario's worden niet toegewezen aan de tekst en worden gemarkeerd als niet-toegewezen:
  • Opmerkingen over tekst die buiten een tekstkader valt
  • Opmerkingen over tekst met alleen hoofdletters
  • Opmerkingen over objecten op een stramienpagina
 • Tekst toevoegen-opmerking wordt verschoven met enkele tekens in het MENA-document.
 • Tekstopmerkingen worden samengevoegd met andere tekeningen op tekst, waardoor tekstopmerkingen mogelijk zich verbergen of niet correct worden weergegeven.
 • Opmerkingen die in een IDML-document zijn geïmporteerd, kunnen niet worden toegewezen.
 • Wanneer u het pagina-item probeert te verslepen door op annotatie te klikken, wordt de annotatie op een andere locatie getekend.

Lettertypen

 • Wanneer u een lettertype via fonts.adobe.com als favoriet selecteert, duurt het lang om de wijzigingen weer te geven in het filter Favorieten op het tabblad Meer zoeken van het deelvenster Teken (Venster > Type & tabellen > Teken).
 • [Mac] Als u de contouren voor het Apple Color Emoji-lettertype maakt, krijgt u de volgende foutmelding:
  Selecteer een of meer tekens die in contouren kunnen worden omgezet.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account