Tinten

Over tinten

Een tint is een gerasterde (lichtere) versie van een kleur. Het maken van tinten is een goedkope manier om extra steunkleurvariaties te maken zonder voor extra steunkleurinkten te hoeven betalen. Het maken van tinten is ook een snelle manier om lichtere versies van proceskleuren te maken, hoewel de kosten voor het afdrukken van proceskleuren hierdoor niet lager worden. Net als bij niet-getinte kleuren kunt u tinten het beste benoemen en opslaan in het deelvenster Stalen, zodat u de desbetreffende tint gemakkelijk overal in het document kunt bewerken.

Steunkleur en tinten

Een tint van een steunkleur wordt op dezelfde drukplaat als de steunkleur gedrukt. Een tint van een proceskleur vermenigvuldigt elke CMYK-procesinkt met het tintpercentage. Een 80%-tint van bijvoorbeeld C10 M20 Y40 K10 levert C8 M16 Y32 K8 op.

Kleuren en tinten worden tegelijk bijgewerkt. Als u een staal bewerkt, worden alle objecten die een tint van dat staal gebruiken dienovereenkomstig bijgewerkt. U kunt ook het basisstaal van een benoemde tint bewerken met de opdracht Staalopties in het menu van het deelvenster Stalen. Hiermee werkt u alle tinten bij die op hetzelfde staal zijn gebaseerd.

In Adobe Creative Suite 3 kan het bereik van de tint worden ingesteld tussen 0% en 100%. Hoe lager de waarde, hoe lichter de tint.

Tinten maken en bewerken

U kunt de tint van een object aanpassen of tinten maken met de schuifregelaar Tint in het deelvenster Stalen of het deelvenster Kleur. Het bereik van de tint kan worden ingesteld tussen 0% en 100%. Hoe lager de waarde, hoe lichter de tint.

Kleuren en tinten worden tegelijk bijgewerkt. Als u een staal bewerkt, worden alle objecten die een tint van dat staal gebruiken dienovereenkomstig bijgewerkt. U kunt ook het basisstaal van een benoemde tint bewerken met de opdracht Staalopties in het menu van het deelvenster Stalen. Hiermee werkt u alle tinten bij die op hetzelfde staal zijn gebaseerd.

Een tintstaal met het deelvenster Stalen maken

 1. Selecteer een kleurenstaal in het deelvenster Stalen.

 2. Selecteer de pijl naast het vak Tint.

 3. Sleep de tintschuifregelaar en klik op de knop Nieuw staal  of kies Nieuw tintstaal in het deelvenstermenu Stalen.

De tint wordt in het deelvenster Stalen weergegeven met de naam van de basiskleur en het percentage van de tint.

Een tintstaal met het deelvenster Kleur maken

 1. Selecteer een staal in het deelvenster Stalen.

 2. Stel in het deelvenster Kleur de schuifregelaar op de gewenste tint in of typ een tintwaarde in het percentagevak.

 3. Klik op Toevoegen aan stalen in het menu van het deelvenster Kleur.

  Sleep de schuifregelaar voor de tint en klik vervolgens op Toevoegen aan stalen.

Een naamloze tint maken

 1. Selecteer in het deelvenster Stalen het vak Vulling of Lijn.

 2. Sleep de tintschuifregelaar of voer een waarde in.

Een tintstaal of basiskleurenstaal bewerken

 1. Dubbelklik op het tintstaal in het deelvenster Stalen.

 2. Stel de gewenste optie in en klik op OK:

  • Wijzig de tintwaarde om de tint te bewerken. Hiermee werkt u alle objecten met dit tintstaal bij.

  • Als u het basiskleurenstaal van een tint wilt bewerken, wijzigt u de kleurmodus of de kleurmoduswaarden. Hierdoor worden ook alle andere tinten bijgewerkt die op hetzelfde kleurenstaal zijn gebaseerd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account