Handboek Annuleren

Aanpassing lay-out

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuwe functies in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Gereedschapsset
   3. Voorkeuren instellen
   4. Werkruimte voor aanraken
   5. Standaardsneltoetsen
   6. Document herstellen en ongedaan maken
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   4. Tekst op een pad maken
   5. Opsommingstekens en nummering
   6. Glyphs en speciale tekens
   7. Tekstcompositie
   8. Tekstvariabelen
   9. QR-codes genereren
   10. Tekst bewerken
   11. Tekst uitlijnen
   12. Tekst rond objecten laten lopen
   13. Verankerde objecten
   14. Gekoppelde inhoud
   15. Alinea's opmaken
   16. Tekens opmaken
   17. Zoeken/Wijzigen
   18. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Werken met stijlpakketten
   3. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  6. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  7. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  8. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  9. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Objecten uitlijnen en verdelen
   10. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   11. AEM Assets integreren
  10. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Delen
  1. Werken met InDesign-clouddocumenten
  2. InDesign-clouddocumenten | Algemene vragen
  3. Delen en samenwerken        
  4. Ter beoordeling delen
  5. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  6. Feedback beheren 
 6. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   3. Inhoud exporteren voor EPUB
   4. Adobe PDF-opties
   5. Inhoud exporteren naar HTML
   6. Exporteren naar Adobe PDF
   7. Exporteren naar JPEG-indeling
   8. Exporteren naar HTML
   9. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   10. Ondersteunde bestandsindelingen
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 7. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 8. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen

Pas de grootte van ontwerpen snel aan met aanpasbare layoutsuggesties.

Als u Documentinstelling of Marges en kolommen gebruikt om wijzigingen aan te brengen in een bestaande layout, zoals het wijzigen van paginaformaat of paginamarge, kunt u veel tijd en moeite besteden aan het aanpassen van objecten aan de nieuwe layout. De functie Lay-out aanpassen kan veel van dat werk automatisch doen door de pagina-elementen in uw documentlay-out aan te passen wanneer het paginaformaat, de paginamarge of het afloopgebied van het document verandert.

Een documentlay-out aanpassen

Om de lay-out van een document aan te passen:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Ga naar Bestand> Lay-out aanpassen.
  • Ga naar Bestand> Documentinstelling en klik op Lay-out aanpassen.
 2. Geef in het dialoogvenster Lay-out aanpassen voor opslaan de volgende opties op:

  Paginaformaat

  Kies in het menu het gewenste paginaformaat of geef bij breedte en hoogte de afmetingen op. U kunt ook de afdrukstand voor uw document selecteren.

  Marges

  Selecteer Automatisch marges aanpassen aan wijzigingen paginaformaat om de marges dynamisch aan te passen aan de wijzigingen die u in het paginaformaat hebt aangebracht, of voer de waarden voor de marges handmatig in.

  Afloopgebied

  Geef de waarden voor het afloopgebied van het document op.

  Tekengrootte aanpassen

  Selecteer deze optie om de tekengrootte in uw document aan te passen op basis van het paginaformaat en margeveranderingen. U kunt ook limieten voor de tekengrootte definiëren voor automatische aanpassing door Limieten tekengrootte instellen en een waarde voor de minimale en maximale tekengrootte op te geven.

  Vergrendelde inhoud aanpassen

  Selecteer deze optie om de vergrendelde inhoud in uw lay-out aan te passen.

  Lay-out aanpassen

 3. Klik op OK.

Lay-out van pagina of spread aanpassen

Om de lay-out van een pagina of spread in een document aan te passen:

 1. Ga naar Lay-out > Marges en kolommen.

  Het dialoogvenster Marges en kolommen verschijnt.

 2. In het dialoogvenster Marges en kolommen, selecteert u Lay-out aanpassen. Dit selectievakje is standaard niet geselecteerd.

  Dialoogvenster Marges en kolommen

 3. Selecteer Tekengrootte aanpassen om de tekengrootte in uw document aan te passen op basis van de margeveranderingen. U kunt ook limieten voor de tekengrootte definiëren voor automatische aanpassing door Limieten tekengrootte instellen en een waarde voor de minimale en maximale tekengrootte op te geven.

  Lay-out aanpassen
  Lay-out aanpassen opties

 4. Selecteer Vergrendelde inhoud aanpassen om de vergrendelde inhoud in uw lay-out aan te passen.

 5. Klik op OK.

Aanvullende informatie

Wanneer u de functie Lay-out aanpassen gebruikt, worden objecten zoals tekst en afbeeldingen opnieuw geconfigureerd met afloopinstellingen van document of margeveranderingen op basis van het volgende:

 • Als de paginagrootte verandert, worden liniaalhulplijnen verplaatst om de proportionele afstanden tot paginaranden, marges of kolomhulplijnen te behouden.
 • De relatieve positie van objecten die in de tekst zijn verankerd, wordt gehandhaafd.
 • Objecten worden verplaatst om hun relatieve positie op de pagina te behouden als het formaat van de pagina wordt gewijzigd of als de marges worden aangepast.
 • De uitlijning die u wilt laten aflopen van objecten als de paginarand, paginamarge, kolommen, tussenruimte voor kolommen, handleidingen en rasters, wordt gehandhaafd.
 • De relatieve uitlijning en afstand tussen objecten in het document worden gehandhaafd.
 • U kunt kiezen of u de tekst wel of niet wilt schalen. De tekengrootte van de tekst en veranderingen van regelafstand ten opzichte van het gewijzigde documentformaat. De tekengrootte gaat tot op één cijfer achter de komma, nadat deze is geschaald. De stijl is niet gewijzigd en alle tekstwijzigingen zijn overschrijvingen.
 • De verhouding tussen niet-rechthoekige en geroteerde objecten wordt gehandhaafd.
 • Proportioneel aangepaste afbeeldingen behouden de verhouding, zodat de zichtbare inhoud in het kader nagenoeg consistent blijft.
 • Elk object binnen een groep, ongeacht of deze rechthoekig of niet-rechthoekig is, wordt aangepast met behoud van de verhouding. Zo blijft de vorm van de groep intact.
 • Het formaat van de items op het plakbord is niet gewijzigd. Ze overlappen echter niet op de pagina.
 • Het formaat van verborgen objecten of objecten in een verborgen laag is niet gewijzigd.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account