Pas de grootte van ontwerpen snel aan met aanpasbare lay-outsuggesties.

Als u Documentinstelling of Marges en kolommen gebruikt om wijzigingen aan te brengen in een bestaande lay-out, zoals het wijzigen van paginaformaat of paginamarge, kunt u veel tijd en moeite besteden aan het aanpassen van objecten aan de nieuwe lay-out. De functie Lay-out aanpassen kan veel van dat werk automatisch doen door de pagina-elementen in uw documentlay-out aan te passen wanneer het paginaformaat, de paginamarge of het afloopgebied van het document verandert.

adjust_layout_382_306

Een documentlay-out aanpassen

Om de lay-out van een document aan te passen:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Ga naar Bestand> Lay-out aanpassen.
  • Ga naar Bestand> Documentinstelling en klik op Lay-out aanpassen.
 2. Geef in het dialoogvenster Lay-out aanpassen voor opslaan de volgende opties op:

  Paginaformaat

  Kies in het menu het gewenste paginaformaat of geef bij breedte en hoogte de afmetingen op. U kunt ook de afdrukstand voor uw document selecteren.

  Marges

  Selecteer Automatisch marges aanpassen aan wijzigingen paginaformaat om de marges dynamisch aan te passen aan de wijzigingen die u in het paginaformaat hebt aangebracht, of voer de waarden voor de marges handmatig in.

  Afloopgebied

  Geef de waarden voor het afloopgebied van het document op.

  Tekengrootte aanpassen

  Selecteer deze optie om de tekengrootte in uw document aan te passen op basis van het paginaformaat en margeveranderingen. U kunt ook limieten voor de tekengrootte definiëren voor automatische aanpassing door Limieten tekengrootte instellen en een waarde voor de minimale en maximale tekengrootte op te geven.

  Vergrendelde inhoud aanpassen

  Selecteer deze optie om de vergrendelde inhoud in uw lay-out aan te passen.

  Lay-out aanpassen
  Lay-out aanpassen
 3. Klik op OK.

Lay-out van pagina of spread aanpassen

Om de lay-out van een pagina of spread in een document aan te passen:

 1. Ga naar Lay-out > Marges en kolommen.

  Het dialoogvenster Marges en kolommen verschijnt.

 2. In het dialoogvenster Marges en kolommen, selecteert u Lay-out aanpassen. Dit selectievakje is standaard niet geselecteerd.

  Dialoogvenster Marges en kolommen
  Dialoogvenster Marges en kolommen
 3. Selecteer Tekengrootte aanpassen om de tekengrootte in uw document aan te passen op basis van de margeveranderingen. U kunt ook limieten voor de tekengrootte definiëren voor automatische aanpassing door Limieten tekengrootte instellen en een waarde voor de minimale en maximale tekengrootte op te geven.

  Lay-out aanpassen
  Lay-out aanpassen opties
 4. Selecteer Vergrendelde inhoud aanpassen om de vergrendelde inhoud in uw lay-out aan te passen.

 5. Klik op OK.

Aanvullende informatie

Wanneer u de functie Lay-out aanpassen gebruikt, worden objecten zoals tekst en afbeeldingen opnieuw geconfigureerd met afloopinstellingen van document of margeveranderingen op basis van het volgende:

 • Als de paginagrootte verandert, worden liniaalhulplijnen verplaatst om de proportionele afstanden tot paginaranden, marges of kolomhulplijnen te behouden.
 • De relatieve positie van objecten die in de tekst zijn verankerd, wordt gehandhaafd.
 • Objecten worden verplaatst om hun relatieve positie op de pagina te behouden als het formaat van de pagina wordt gewijzigd of als de marges worden aangepast.
 • De uitlijning die u wilt laten aflopen van objecten als de paginarand, paginamarge, kolommen, tussenruimte voor kolommen, handleidingen en rasters, wordt gehandhaafd.
 • De relatieve uitlijning en afstand tussen objecten in het document worden gehandhaafd.
 • U kunt kiezen of u de tekst wel of niet wilt schalen. De tekengrootte van de tekst en veranderingen van regelafstand ten opzichte van het gewijzigde documentformaat. De tekengrootte gaat tot op één cijfer achter de komma, nadat deze is geschaald. De stijl is niet gewijzigd en alle tekstwijzigingen zijn overschrijvingen.
 • De verhouding tussen niet-rechthoekige en geroteerde objecten wordt gehandhaafd.
 • Proportioneel aangepaste afbeeldingen behouden de verhouding, zodat de zichtbare inhoud in het kader nagenoeg consistent blijft.
 • Elk object binnen een groep, ongeacht of deze rechthoekig of niet-rechthoekig is, wordt aangepast met behoud van de verhouding. Zo blijft de vorm van de groep intact.
 • Het formaat van de items op het plakbord is niet gewijzigd. Ze overlappen echter niet op de pagina.
 • Het formaat van verborgen objecten of objecten in een verborgen laag is niet gewijzigd.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid