Tekenen met de tool Potlood

Tekenen met de tool Potlood

De tool Potlood werkt in Adobe Illustrator en in InDesign vrijwel op dezelfde manier. U kunt met deze tool net als met een gewoon potlood open en gesloten paden tekenen. Deze tool is vooral geschikt als u schetsen maakt of als u wilt dat uw werk eruit ziet alsof het met de hand is getekend. Als u een pad hebt getekend, kunt u het indien nodig ook weer onmiddellijk wijzigen.

Terwijl u met de tool Potlood aan het tekenen bent, worden er ankerpunten geplaatst. U kunt niet bepalen waar ze worden geplaatst. U kunt de ankerpunten echter wel aanpassen als het pad eenmaal is voltooid. Hoeveel ankerpunten er worden geplaatst, is afhankelijk van de lengte en de complexiteit van het pad en van de tolerantie-instellingen in het voorkeurendialoogvenster voor de tool Potlood. Met deze instellingen bepaalt u hoe gevoelig de tool Potlood reageert op de bewegingen van uw muis of de pen van het schrijftablet.

Vrije-vormpaden tekenen met de tool Potlood

 1. Selecteer de tool Potlood  .
 2. Plaats de tool op de positie waar het pad moet beginnen en sleep om het pad te tekenen. De tool Potlood  geeft een kleine x weer waarmee een vrije-vormpad wordt aangeduid.

  Tijdens het slepen wordt de aanwijzer gevolgd door een gestippelde lijn. Ankerpunten worden aan beide uiteinden van het pad en op meerdere plaatsen langs het pad weergegeven. Het pad neemt de huidige lijn- en vullingkenmerken over en blijft standaard geselecteerd.

Gesloten paden tekenen met de tool Potlood

 1. Selecteer de tool Potlood.
 2. Plaats de tool op het punt waar het pad moet beginnen en sleep om een pad te tekenen.
 3. Houd tijdens het slepen Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt. De tool Potlood geeft een kleine cirkel weer (en in InDesign ook een effen gummetje) om aan te geven dat u een gesloten pad maakt.
 4. Als het pad de gewenste grootte en vorm heeft, laat u de muisknop los (houd de toets Alt of Option ingedrukt). Laat Alt of Option pas los als het pad is gesloten.

  U hoeft de cursor niet op het beginpunt van het pad te plaatsen om een gesloten pad te maken. Als u de muisknop loslaat op een andere locatie, sluit de tool Potlood de vorm door de kortst mogelijke lijn terug naar het oorspronkelijke punt te trekken.

Paden bewerken met de tool Potlood

U kunt elk pad bewerken met de tool Potlood en vrije-vormlijnen en -vormen aan elke vorm toevoegen.

Lijnen en vormen aan een pad toevoegen met de tool Potlood

 1. Selecteer een bestaand pad.
 2. Selecteer de tool Potlood.
 3. Plaats de punt van het potlood op een eindpunt van het pad.

  U bent dicht genoeg bij het eindpunt als de kleine x naast de potloodpunt verdwijnt.

 4. Sleep om het pad verder te tekenen.

Twee paden met elkaar verbinden met de tool Potlood

 1. Selecteer beide paden (houd Shift ingedrukt en klik of sleep een kader rond de twee paden met de tool Selecteren).
 2. Selecteer de tool Potlood.
 3. Plaats de aanwijzer op de plaats waar u wilt beginnen op het ene pad en sleep de aanwijzer naar het andere pad.
 4. Houd tijdens het slepen Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt. Bij de tool Potlood wordt een klein samenvoegsymbool weergegeven om aan te geven dat u iets toevoegt aan het bestaande pad.
 5. Sleep naar het eindpunt van het andere pad, laat de muisknop los en laat vervolgens Ctrl of Command los.
  Opmerking:

  U krijgt het beste resultaat als u van het ene pad naar het andere sleept, net alsof u de paden doortrekt in de richting waarin ze zijn gemaakt.

De vorm van paden veranderen met de tool Potlood

 1. Selecteer het pad dat u wilt wijzigen.
 2. Plaats de tool Potlood op of bij het pad dat u opnieuw wilt tekenen.

  U bent dicht genoeg bij het pad als de kleine x niet meer wordt weergegeven.

 3. Sleep de tool tot het pad de gewenste vorm heeft.
  Een gesloten vorm bewerken met de tool Potlood

  Opmerking:

  Afhankelijk van de plaats waar u het pad opnieuw begint te tekenen en de richting waarin u sleept, kunnen de resultaten tegenvallen. U kunt bijvoorbeeld een gesloten pad per ongeluk veranderen in een open pad of andersom of een deel van een vorm kwijtraken.

Opties voor de tool Potlood

Dubbelklik op de tool Potlood om de volgende opties in te stellen:

Getrouwheid

Hiermee bepaalt u hoe ver u de muis of de pen moet verplaatsen voordat er een nieuw ankerpunt aan het pad wordt toegevoegd. Hoe hoger de waarde, des te vloeiender en minder complex het pad is. Hoe lager de waarde, des te meer curven de bewegingen van de aanwijzer volgen, wat resulteert in scherpere hoeken. Voor Getrouwheid kunt u een waarde opgeven van 0,5 tot 20 pixels.

Vloeiendheid

Hiermee bepaalt u de mate van vloeiendheid die wordt toegepast als u de tool gebruikt. U kunt voor Vloeiendheid een percentage van 0% tot 100% instellen. Hoe hoger de waarde, des te vloeiender het pad wordt. Hoe lager de waarde, des te meer ankerpunten er worden gemaakt en des te meer onregelmatigheden de lijn bevat.

Nieuwe potloodstreken vullen

(Alleen Illustrator) Als u deze optie selecteert, wordt een vulling toegepast op nieuwe potloodstreken. De optie is niet van invloed op bestaande potloodstreken. U moet een vulling selecteren voordat u de potloodstreken tekent.

Geselecteerd laten

Hiermee bepaalt u of het pad geselecteerd blijft nadat u het hebt getekend. Deze optie is standaard geselecteerd.

Geselecteerde paden bewerken

Hiermee bepaalt u of u een geselecteerd pad kunt wijzigen of samenvoegen wanneer u zich binnen een bepaalde afstand van het pad bevindt (opgegeven met de volgende optie).

Binnen: _ pixels

Bepaalt hoe dicht de muis of pen van het grafische tablet bij een bestaand pad moet zijn om dit pad te kunnen bewerken met de tool Potlood. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Geselecteerde paden bewerken is geselecteerd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account