Handboek Annuleren

Steun- en proceskleuren

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuw in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Werkruimte voor aanraken
   6. Standaardsneltoetsen
   7. Document herstellen en ongedaan maken
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Zuidoost-Aziatische schriften
   4. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   5. Tekst op een pad maken
   6. Opsommingstekens en nummering
   7. Glyphs en speciale tekens
   8. Tekstcompositie
   9. Tekstvariabelen
   10. QR-codes genereren
   11. Tekst bewerken
   12. Tekst uitlijnen
   13. Tekst rond objecten laten lopen
   14. Verankerde objecten
   15. Gekoppelde inhoud
   16. Alinea's opmaken
   17. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Automatische stijl toepassen op tekst
   3. Werken met stijlpakketten
   4. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Werken met InDesign-clouddocumenten (Beta)
  2. Veelgestelde vragen over InDesign-clouddocumenten (Beta)
  3. Delen en samenwerken        
  4. Ter beoordeling delen
  5. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  6. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen

Lees meer over steun- en proceskleuren

U kunt een kleur toewijzen als een steunkleur of als een proceskleur, wat overeenkomt met de twee hoofdinkttypen die worden gebruikt voor commercieel drukwerk. In het deelvenster Stalen kunt u het kleurtype van een kleur bepalen met de pictogrammen die worden weergegeven naast de naam van de kleur.

Wanneer u kleur toepast op paden en kaders, dient u rekening te houden met het uiteindelijke medium waarop uw werk wordt gepubliceerd, zodat u kleur in de meest geschikte kleurmodus toepast.

Opmerking:

Als voor uw kleurenworkflow documenten moeten worden overgebracht tussen apparaten, kunt u ervoor kiezen een kleurbeheersysteem (CMS, Color Management System) te gebruiken om kleuren te behouden en in te stellen tijdens het proces.

Steunkleuren

Een steunkleur is een speciale, vooraf gemengde inkt die wordt gebruikt in plaats van of in aanvulling op procesinkten. Voor deze inkten is een eigen afdrukplaat vereist op een drukpers. Gebruik steunkleuren als er weinig kleuren zijn opgegeven en kleurnauwkeurigheid van groot belang is. Met steunkleurinkten kunnen kleuren buiten de kleuromvang van proceskleuren nauwkeurig worden gereproduceerd. De daadwerkelijke weergave van de gedrukte steunkleur wordt echter bepaald door de combinatie van de inkt, zoals deze is gemengd door de commerciële drukker, en het papier waarop deze wordt gedrukt, niet door kleurwaarden die u opgeeft of door kleurbeheer. Als u steunkleurwaarden opgeeft, beschrijft u de gesimuleerde weergave van de kleur alleen voor uw monitor en samengestelde printer (afhankelijk van de beperkingen voor kleuromvang van deze apparaten).

Hanteer de volgende richtlijnen bij het opgeven van een steunkleur:

 • Voor de beste resultaten bij gedrukte documenten geeft u een steunkleur op uit een systeem voor kleurafstemming dat wordt ondersteund door uw commerciële drukker. De software wordt geleverd met verschillende bibliotheken voor kleurafstemmingssystemen.

 • Beperk het aantal gebruikte steunkleuren tot een minimum. Elke steunkleur die u maakt, genereert een extra afdrukplaat voor steunkleuren voor een drukpers. Hierdoor nemen de afdrukkosten toe. Als u denkt meer dan vier kleuren nodig te hebben, kunt u overwegen het document af te drukken met proceskleuren.

 • Als een object steunkleuren bevat en een ander object overlapt dat transparantie bevat, kan dit tot ongewenste resultaten leiden bij het exporteren naar de EPS-indeling, bij het omzetten van steunkleuren in proceskleuren met het dialoogvenster Afdrukken en bij het maken van kleurscheidingen in een andere toepassing dan Illustrator of InDesign. Gebruik Voorvertoning afvlakker of Voorvertoning scheidingen om met een elektronische proefafdruk de effecten van transparantieafvlakking te controleren vóór het afdrukken. Daarnaast kunt u de steunkleuren vóór het afdrukken of exporteren omzetten in proceskleuren met Inktbeheer in InDesign.

 • U kunt een afdrukplaat voor steunkleuren gebruiken om een vernis toe te passen op gebieden van een proceskleurtaak. In dit geval worden voor uw afdruktaak vijf inkten gebruikt: vier procesinkten en een steunvernis.

Proceskleuren

Een proceskleur wordt afgedrukt met een combinatie van de vier standaardprocesinkten: cyaan, magenta, geel en zwart (CMYK). Gebruik proceskleuren als voor een taak zo veel kleuren zijn vereist dat het gebruik van afzonderlijke steunkleurinkten duur of onpraktisch zou worden, zoals bij het afdrukken van kleurenfoto's.

Hanteer de volgende richtlijnen bij het opgeven van een proceskleur:

 • Voor de beste resultaten in een gedrukt document van hoge kwaliteit, geeft u proceskleuren op met behulp van CMYK-waarden die worden vermeld in referentiegrafieken voor proceskleuren, die beschikbaar zijn bij een commerciële drukker.

 • De uiteindelijke kleurwaarden van een proceskleur zijn de waarden in CMYK. Als u dus een proceskleur opgeeft in RGB, HSB of Lab in InDesign, worden deze kleuren omgezet in CMYK als u kleurscheidingen afdrukt. Deze omzettingen variëren op basis van de instellingen voor kleurbeheer en uw documentprofiel.

 • Geef proceskleuren niet op op basis van de weergave op uw monitor, tenzij u er zeker van bent dat u een kleurbeheersysteem goed hebt ingesteld en u de beperkingen van voorvertoningen begrijpt.

 • Vermijd het gebruik van proceskleuren in documenten die alleen bedoeld zijn voor weergave op internet, aangezien CMYK een kleinere kleurenomvang heeft dan een standaardmonitor.

 • Met Illustrator en InDesign kunt u een proceskleur als globaal of als niet-globaal opgeven. In Illustrator blijven globale proceskleuren gekoppeld aan een staal in het deelvenster Stalen. Als u het staal van een globale proceskleur wijzigt, worden alle objecten bijgewerkt waarvoor deze kleur wordt gebruikt. Niet-globale proceskleuren worden niet automatisch bijgewerkt in het document als de kleur wordt bewerkt. Proceskleuren zijn standaard niet-globaal. Als u in InDesign een staal toepast op objecten, wordt het automatisch toegepast als globale proceskleur. Niet-globale stalen zijn naamloze kleuren die u kunt bewerken in het deelvenster Kleur.

Opmerking:

Globale en niet-globale proceskleuren zijn alleen van invloed op de manier waarop een specifieke kleur wordt toegepast op objecten, nooit op de manier waarop kleuren worden gescheiden of zich gedragen als u ze verplaatst tussen toepassingen.

Steun- en proceskleuren samen gebruiken

Soms is het handig om proces- en steunkleuren in dezelfde taak te gebruiken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een steunkleurinkt wilt gebruiken om de exacte kleur van een bedrijfslogo af te drukken op de pagina's van een jaarrapport waarop ook foto's worden gereproduceerd met een proceskleur. U kunt ook een afdrukplaat voor steunkleuren gebruiken om een vernis toe te passen op gebieden van een proceskleurtaak. In beide gevallen worden voor uw afdruktaak vijf inkten gebruikt: vier procesinkten en een steuninkt of -vernis.

In InDesign kunt u proces- en steunkleuren samen mengen om gemengde inktkleuren te maken.

Kleuren vergelijken in InDesign en Illustrator

In Adobe InDesign en Adobe Illustrator worden enigszins verschillende methoden gebruikt voor de toepassing van benoemde kleuren. In Illustrator kunt u een benoemde kleur opgeven als globaal of niet-globaal, terwijl in InDesign alle naamloze kleuren als niet-globale proceskleuren worden behandeld.

Stalen zijn het equivalent van globale kleuren in InDesign. Met stalen kunt u kleurenschema's gemakkelijker wijzigen zonder dat elk object afzonderlijk hoeft te worden gezocht en aangepast. Dit is vooral handig is gestandaardiseerde, productiegedreven documenten, zoals tijdschriften. Omdat kleuren in InDesign zijn gekoppeld aan stalen in het deelvenster Stalen, is een wijziging voor een staal van invloed op alle objecten waarop een kleur wordt toegepast.

Naamloze kleuren zijn het equivalent van niet-globale stalen in InDesign. Naamloze kleuren worden niet weergegeven in het deelvenster Stalen en worden niet automatisch bijgewerkt in het document als de kleur wordt bewerkt in het deelvenster Kleur. U kunt naamloze kleuren echter later toevoegen aan het deelvenster Stalen.

Benoemde en naamloze kleuren zijn alleen van invloed op de manier waarop een specifieke kleur wordt bijgewerkt in het document, nooit op de manier waarop kleuren worden gescheiden of zich gedragen als u ze verplaatst tussen toepassingen.


Verwante bronnen

Praat met ons

Wij horen graag van u. Deel uw mening met de Adobe InDesign-community

Adobe-logo

Aanmelden bij je account