Miniaturen en grote documenten afdrukken

Miniaturen afdrukken

Als u meerdere pagina's op één pagina wilt plaatsen, maakt u miniaturen. Dit zijn kleine voorvertoningsversies van uw document. Miniaturen zijn handig voor het controleren van de inhoud en de indeling. Indien nodig wordt de afdrukstand automatisch aangepast. Wanneer u de optie Miniaturen uitschakelt, moet u echter opnieuw de oorspronkelijke stand instellen.

Opmerking:

Als u miniaturen afdrukt, worden drukkersmarkeringen en andere items in het afloopgebied en de witruimte genegeerd.

 1. Selecteer Miniaturen in het gedeelte Instellen van het dialoogvenster Afdrukken.
 2. Selecteer in het menu het aantal miniaturen per pagina.

Grote documenten afdrukken

In InDesign kunt u documenten van 5,5 x 5,5 meter maken, maar de meeste desktopprinters kunnen zulke grote pagina's niet afdrukken.

U kunt een dergelijk groot document op uw desktopprinter afdrukken als u elke pagina van het document afdrukt in delen (de zogenaamde tegels), die u naderhand samenvoegt tot één geheel. U kunt desgewenst de grootte van het document aanpassen aan het beschikbare papierformaat.

Een document opsplitsen

De afmetingen van een document hoeven niet overeen te komen met de papierformaten die door printers worden gebruikt. Bij het afdrukken van dergelijke documenten wordt het te grote document gesplitst in een of meer rechthoeken die qua grootte gelijk zijn aan het papier waarop de printer kan afdrukken. De delen kunt u daarna samenvoegen.

U kunt een document zelf opsplitsen of het automatisch laten verdelen. Door een document zelf op te splitsen kunt u de oorsprong voor de linkerbovenhoek van de delen instellen, zodat u kunt bepalen waar de pagina op het papier wordt afgedrukt.

Zeer grote pagina's verdeeld over afdrukbare delen (links) en de overlappende secties in de uiteindelijke samenstelling (rechts)

Een document automatisch opsplitsen

 1. Kies Bestand > Afdrukken.
 2. Selecteer Naast elkaar in het gedeelte Instellen van het dialoogvenster Afdrukken.
 3. Kies een van de volgende opties in het menu Naast elkaar:

  Automatisch

  Berekent automatisch het vereiste aantal tegels inclusief de overlapping.

  Automatisch uitgelijnd

  Vergroot indien nodig de overlapping zodat de rechterkant van de meest rechtse tegels wordt uitgelijnd op de rechterkant van de documentpagina, en de onderkant van de onderste tegels wordt uitgelijnd op de onderkant van de documentpagina.

 4. Bij Overlappen geeft u op welke gegevens u voor elk deel dubbel wilt afdrukken, waardoor u de delen makkelijker kunt samenvoegen. Bij deze optie wordt de maateenheid gebruikt die voor het document is ingesteld. Deze waarde moet groter zijn dan de minimale niet-afdrukbare marges voor de printer. U kunt maximaal de helft van de kortste zijde van de documentpagina als overlapping opgeven. Tegels voor bijvoorbeeld een pagina van 27,94 x 43,18 cm mogen elkaar maximaal 13,97 cm overlappen.

Een document handmatig opsplitsen

Wanneer een document automatisch wordt opgesplitst, worden alle onderdelen automatisch tegelijk afgedrukt. Splitst u een document handmatig op, dan moet u elk onderdeel afzonderlijk afdrukken.

 1. Kies indien nodig Weergave > Linialen tonen om de linialen weer te geven.
 2. Stel het nulpunt opnieuw in door het snijpunt van de linialen te slepen naar de linkerbovenhoek van het deel dat u wilt afdrukken. Vergeet niet ruimte over te houden voor overlapping en de drukkersmarkeringen.

  Het formaat en de vorm van het gebied dat door InDesign wordt bedrukt, wordt bepaald door het gekozen papierformaat en de afdrukstand.

 3. Kies Bestand > Afdrukken en klik links op Instelling.
 4. Selecteer in het gedeelde Instelling de optie Naast elkaar en kies vervolgens Handmatig in het menu Naast elkaar.

Documenten schalen

U kunt een te groot document aan een kleiner vel papier aanpassen door de hoogte en breedte van het document symmetrisch of asymmetrisch te schalen. Kies Asymmetrisch schalen wanneer u bijvoorbeeld afdrukt op film die op een flexografische pers wordt gebruikt. Als u weet in welke richting de plaat op de persdrum wordt geplaatst, kunt u door te schalen rekening houden met het feit dat de plaat doorgaans 2 tot 3% wordt uitgerekt. De optie Schalen wijzigt de grootte van de pagina's in het document niet.

Opmerking:

Wanneer u spreads afdrukt, wordt elke spread afzonderlijk geschaald.

Een document handmatig schalen

 1. Kies Bestand > Afdrukken.
 2. Selecteer in het gedeelte Instellen van het deelvenster Afdrukken de optie Breedte om de vakken Breedte en Hoogte te activeren.
 3. Als u de huidige breedte-hoogteverhouding wilt behouden, selecteert u Verhoudingen behouden. Wilt u dat niet, dan schakelt u deze optie uit.
 4. Typ een percentage van 1 tot 1000 in de vakken Breedte en Hoogte. Als u Verhoudingen behouden hebt geselecteerd, hoeft u slechts één waarde op te geven. De andere waarde wordt automatisch aangepast.

Een document automatisch schalen

 1. Zorg ervoor dat u in het gedeelte Instellen van het dialoogvenster Afdrukken de opties Naast elkaar en Miniatuur hebt uitgeschakeld (indien deze opties zijn ingeschakeld, is de optie Aanpassen aan pagina niet beschikbaar).
 2. Selecteer Aanpassen aan pagina. Het schalingspercentage (bepaald door het afbeeldingsgebied dat wordt gedefinieerd door de geselecteerde PPD) staat naast de optie Aanpassen aan pagina.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account