Zuidoost-Aziatische schriften

De Adobe World-Ready Paragraph Composer in InDesign biedt ondersteuning voor talen uit India, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. U kunt documenten met tekst in deze talen maken.

Opmerking:

Tekstfuncties in diverse Adobe-toepassingen worden niet automatisch aan elkaar gekoppeld, omdat de toepassingen mogelijk berusten op verschillende tekstengines. Bovendien kunnen de teksteigenschappen variëren naar gelang het primaire gebruik van de toepassing (beeldbewerking, pagina-indeling, illustraties, etc.). In hoeverre opmaak, stijl en bewerkbaarheid behouden blijven bij overdracht naar andere toepassingen, kan ook verschillen naar gelang de tekstbehandeling.

De Zuidoost-Aziatische (SEA) talen of scripts worden momenteel niet ondersteund in alle Adobe-producten. Als u tekst in een Zuidoost-Aziatische taal verplaatst van een Adobe-toepassing die deze scripts ondersteunt naar een toepassing die ze niet ondersteunt, kunnen delen van de tekst of opmaak verloren gaan. Houd in dat geval rekening met het volgende:

 • Afbeeldingsbestanden mogen mogelijk geen lagen bevatten voordat ze van Photoshop worden verplaatst naar andere toepassingen.
 • Tekstbestanden van Adobe Illustrator moeten mogelijk worden omgezet naar contourtekst voordat ze worden gebruikt in andere toepassingen.
 • Het omzetten van tekst kan ervoor zorgen dat de tekst minder goed te bewerken is als deze wordt verplaatst naar een andere toepassing.

Ondersteunde Aziatische talen

De Adobe World-Ready Paragraph Composer ondersteunt de volgende talen:

India

Midden-Oosten

Zuidoost-Azië

 • Bengali
 • Gujarati
 • Hindi
 • Kannada
 • Malayalam
 • Marathi
 • Oriya
 • Punjabi
 • Tamil
 • Telugu

 • Arabic
 • Hebrew
Zie Arabisch en Hebreeuws voor meer informatie.

 • Thai
 • Sinhala
 • Burmese 
 • Lao
 • Khmer

Om deze talen goed te kunnen gebruiken in Windows, dient u de taal- en lettertypepakketten voor de gewenste taal te installeren.

Zie Taalpakketten in de Help van Microsoft voor meer informatie.

Een taal selecteren

U kunt een relevante taaloptie selecteren in de vervolgkeuzelijst Taal in het gedeelte Teken van het deelvenster Eigenschappen. Deze optie wordt gebruikt om woordafbreking en spelling te controleren.

Deelvenster Teken

Adobe-logo

Aanmelden bij je account