Handboek Annuleren

Werken met stalen

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuwe functies in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Gereedschapsset
   3. Voorkeuren instellen
   4. Werkruimte voor aanraken
   5. Standaardsneltoetsen
   6. Document herstellen en ongedaan maken
   7. Capture-extensie
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   4. Tekst op een pad maken
   5. Opsommingstekens en nummering
   6. Glyphs en speciale tekens
   7. Tekstcompositie
   8. Tekstvariabelen
   9. QR-codes genereren
   10. Tekst bewerken
   11. Tekst uitlijnen
   12. Tekst rond objecten laten lopen
   13. Verankerde objecten
   14. Gekoppelde inhoud
   15. Alinea's opmaken
   16. Tekens opmaken
   17. Zoeken/Wijzigen
   18. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  6. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Objectstijlen
   3. Initialen en geneste stijlen
   4. Werken met stijlen
   5. Regelafstand
  7. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  8. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
   11. Formulieren
  9. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Objecten uitlijnen en verdelen
   10. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   11. AEM Assets integreren
  10. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Delen
  1. Delen en samenwerken        
  2. Ter beoordeling delen
  3. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  4. Feedback beheren 
 6. Publiceren
  1. Exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Inhoud exporteren voor EPUB
   3. Adobe PDF-opties
   4. Inhoud exporteren naar HTML
   5. Exporteren naar Adobe PDF
   6. Exporteren naar JPEG-indeling
   7. Exporteren naar HTML
   8. Overzicht van DPS en AEM Mobile
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 7. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting

Toekomstige wijzigingen in de Pantone-kleurenbibliotheken

Pantone-kleurenbibliotheken die momenteel vooraf worden geladen in Adobe Photoshop, Illustrator en InDesign, worden vanaf 31 augustus 2022 uitgefaseerd (met uitzondering van PANTONE+ CMYK Coated, PANTONE+ CMYK Uncoated, PANTONE+ Metallic Coated). Pantone ondersteunt hun meest actuele kleurenbibliotheken uitsluitend via de plug-in Pantone Connect die hier beschikbaar is. Adobe en Pantone werken samen om uw behoeften op het gebied van kleur te ondersteunen en binnenkort zullen aanvullende informatie en zelfstudies binnenkort komen.

Overzicht van het deelvenster Stalen

In het deelvenster Stalen (Venster > Kleur > Stalen) kunt u kleuren, verlopen of tinten maken en een naam geven en vervolgens snel toepassen op documenten. Stalen zijn te vergelijken met alinea- en tekenstijlen. Elke wijziging die u aanbrengt in een staal, is van invloed op alle objecten waarop het staal is toegepast. Met stalen kunt u kleurenschema's gemakkelijker wijzigen zonder dat elk object afzonderlijk hoeft te worden gezocht en aangepast.

Wanneer de vulling of lijn van geselecteerde teksttekens of objecten een kleur of verloop bevat die vanaf het deelvenster Stalen is toegepast, wordt het toegepaste staal gemarkeerd in het deelvenster Stalen. Stalen die u maakt, worden uitsluitend aan het huidige document gekoppeld. Elk document kan een andere set stalen hebben die in het bijbehorende deelvenster Stalen zijn opgeslagen.

Opmerking:

Als u met een prepress-bureau werkt, kunt u steunkleuren duidelijk identificeren aan de hand van stalen. U kunt ook kleurinstellingen opgeven in een preflight-profiel om te bepalen welke kleurinstellingen geschikt zijn voor uw printer.

Het standaarddeelvenster Stalen bevat zes CMYK-gedefinieerde kleuren: cyaan, magenta, geel, rood, groen en blauw.

Opmerking:

Als u een boek afdrukt met hoofdstukken die conflicterende stalen bevatten, kunt u deze instellingen in het hoofddocument door het programma laten synchroniseren. (Zie Documenten in een boekbestand synchroniseren.)

Staaltypen

Gebruik het menu van het deelvenster Stalen om nieuwe kleurstalen te maken, stalen uit een ander document te laden en meer. In het deelvenster Stalen worden de volgende staaltypen opgeslagen:

Deelvenster Stalen
Dubbelklik op een kleur om het dialoogvenster Staalopties te openen.

Kleuren Pictogrammen in het deelvenster Stalen geven de steunkleuren en proceskleuren aan en de kleurmodi Lab , RGB , CMYK , HSB en Gemengde inkt .

Tinten Een procentuele waarde naast een staal in het deelvenster Stalen geeft een tint van een steun- of proceskleur aan.

Verlopen Een pictogram in het deelvenster Stalen geeft aan of een verloop radiaal  of lineair  is.

Geen Als u het staal Geen selecteert, verwijdert u de lijn of vulling van een object. U kunt dit staal niet bewerken of verwijderen.

Papier Papier is een ingebouwd staal dat de kleur nabootst van het papier waarop u gaat afdrukken. Objecten achter het object met de papierkleur worden niet afgedrukt op de plaatsen waar het object met de papierkleur ze overlapt. In plaats daarvan wordt de kleur zichtbaar van het papier waarop u afdrukt. U kunt de kleur Papier aanpassen aan de kleur die u gebruikt door in het deelvenster Stalen op de kleur te dubbelklikken. Gebruik de kleur Papier alleen voor afdrukvoorbeelden. Deze kleur wordt namelijk niet afgedrukt op een samengestelde printer of bij kleurscheidingen. Dit staal kunt u niet verwijderen. Pas het staal Papier niet toe om de kleur uit een object te verwijderen. Gebruik in plaats daarvan het staal Geen.

 Als de kleur Papier niet werkt en u op een niet-PostScript-printer afdrukt, stelt u het printerstuurprogramma in op de modus voor rasterafbeeldingen.

Zwart

Zwart is een ingebouwde 100% proceskleur van zwart die is gedefinieerd volgens het CMYK-kleurmodel. U kunt dit staal niet bewerken of verwijderen. Standaard wordt al het zwart overgedrukt (boven) op de onderliggende inkten, inclusief de teksttekens van een willekeurige grootte. U kunt dit overdrukken uitschakelen.

Registratie

Registratie  is een ingebouwd staal dat ervoor zorgt dat objecten op elke kleurscheiding van een PostScript-printer worden afgedrukt. Zo gebruiken registratietekens bijvoorbeeld de kleur Registratie, waardoor de drukplaten nauwkeurig op een drukpers kunnen worden uitgelijnd. Dit staal kunt u niet bewerken of verwijderen.

U kunt elke kleur uit een kleurbibliotheek aan het deelvenster Stalen toevoegen. De kleur wordt dan in het document opgeslagen.

De staalweergave aanpassen

U kunt de grootte van stalen bepalen en opgeven of de naam moet worden weergegeven bij het staal.

 1. Kies in het menu van het deelvenster Stalen een van de volgende opties:
  • Naam geeft een klein staal weer naast de naam van het staal. De pictogrammen rechts van de naam geven het kleurmodel (CMYK, RGB, HSB enzovoort) aan en geven aan of de kleur een steun-, proces-, registratiekleur of geen van deze kleuren is.

  • Kleine naam geeft smalle rijen in het stalendeelvenster weer.

  • Klein staal of Groot staal geeft alleen het staal weer. Een driehoekje met een punt in de hoek van het staal betekent dat de kleur een steunkleur is. Een driehoekje zonder een punt geeft een proceskleur aan.

 2. Klik op een van de volgende knoppen onder in het deelvenster Stalen om aan te geven welk type stalen moet worden weergegeven:
  • Alle stalen tonen  geeft alle kleur-, tint- en verloopstalen weer.

  • Kleurstalen tonen  geeft alleen proceskleuren, steunkleuren, gemengde-inktkleuren en tintstalen weer.

  • Verloopstalen tonen  geeft alleen verloopstalen weer.

Opmerking:

Het staal Geen wordt altijd weergegeven, ongeacht de knop waarop u klikt.

Kleurstalen maken

Stalen kunnen steun- of proceskleuren, gemengde inkten (proceskleuren die zijn gemengd met een of meer steunkleuren), RGB-, HSB- of Lab-kleuren, verlopen of tinten bevatten.

Wanneer u een afbeelding opneemt die steunkleuren bevat, worden de kleuren automatisch als stalen toegevoegd aan het deelvenster Stalen. U kunt deze stalen toepassen op objecten in een document, maar u kunt de stalen niet opnieuw definiëren of verwijderen.

Opmerking:

Voordat u stalen maakt, bekijkt u welke instellingen geschikt zijn voor uw printerserviceprovider. U kunt kleurinstellingen opgeven in een preflight-profiel om kleurinstellingen te benadrukken die niet geschikt zijn voor uw printer.

Een nieuw kleurstaal maken

 1. Kies Nieuwe kleurstaal in het menu van het deelvenster Stalen.
 2. Voor Kleurtype selecteert u de methode waarmee u de documentkleuren op een drukpers gaat afdrukken.
 3. Voor Staalnaam voert u een van de volgende stappen uit:
  • Als u voor het kleurtype de optie Proces hebt gekozen en u wilt dat de naam altijd de kleurwaarden omschrijft, selecteert u de optie Naam met kleurwaarde.

  • Als u de optie Proces hebt gekozen en u de kleur een eigen naam wilt geven, schakelt u de optie Naam met kleurwaarde uit en voert u een naam voor het staal in.

  • Typ een staalnaam als u Steun kiest.

 4. Voor Kleurmodus selecteert u de methode waarmee u kleur wilt definiëren. Wijzig de kleurmodus niet nadat u een kleur hebt gedefinieerd.
 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Sleep de schuifregelaars om de kleurwaarden te wijzigen. U kunt ook numerieke waarden in de tekstvakken naast de schuifregelaars voor de kleur invoeren.

  • Kies steunkleuren uit de kleurbibliotheken in het menu Kleurmodus.

 6. Als een waarschuwingspictogram voor een kleur buiten de kleuromvang  verschijnt en u de kleur binnen de kleuromvang wilt gebruiken die het dichtst bij de oorspronkelijk opgegeven kleur ligt, klikt u op het kleurvakje naast het waarschuwingspictogram.
 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik op Toevoegen om het staal toe te voegen en een ander staal te definiëren. Klik op Gereed wanneer u klaar bent.

  • Klik op OK om het staal toe te voegen en het dialoogvenster te sluiten.

Opmerking:

Als u rechtstreeks een steunkleur wilt definiëren via de knop Nieuw staal in het deelvenster Stalen, mogen er geen stalen zijn geselecteerd en houdt u Alt+Ctrl (Windows) of Option+Command (Mac OS) ingedrukt wanneer u op de knop Nieuw staal  klikt.

Een staal maken op basis van de kleur van een object

 1. Selecteer het object.
 2. Selecteer het vak Vulling of Lijn in de gereedschapsset of in het deelvenster Stalen.
 3. Voer in het deelvenster Stalen een van de volgende stappen uit:
  • Klik op de knop Nieuw staal  en dubbelklik op het nieuwe staal.

  • Kies Nieuwe kleurstaal in het menu van het deelvenster Stalen.

De geselecteerde kleur of het geselecteerde verloop staat in het deelvenster Stalen en in het vak Vulling of Lijn in de gereedschapsset en wordt toegepast op de vulling of lijn van alle geselecteerde objecten.

Naamloze kleuren aan het deelvenster Stalen toevoegen

U kunt weliswaar kleuren maken met het deelvenster Kleuren of de kleurkiezer, maar het naderhand bewerken en op consistente wijze gebruiken van naamloze kleuren is niet zo eenvoudig. Gebruik de optie Naamloze kleuren toevoegen als u naamloze kleuren wilt zoeken die op objecten in uw document zijn toegepast en u deze aan het deelvenster Stalen wilt toevoegen. Aan deze kleuren wordt automatisch een naam gegeven volgens hun CMYK-, RGB-, HSB- of Lab-componenten.

 1. Kies Naamloze kleuren toevoegen in het deelvenster Stalen.

Stalen beheren

U kunt stalen bewerken, dupliceren, sorteren en verwijderen in het deelvenster Stalen.

De standaardkleuren in het deelvenster Stalen bewerken

U kunt de stalen wijzigen die standaard in nieuwe documenten worden weergegeven.

 1. Sluit alle geopende documenten.
 2. Bewerk in het deelvenster Stalen de stalen die u wilt wijzigen.

Een staal dupliceren

Het dupliceren van stalen kan van pas komen wanneer u bijvoorbeeld een warmere of koudere variant van een bestaande kleur wilt maken. Vergeet echter niet dat door het dupliceren van een steunkleur ook een extra drukplaat voor de nieuwe steunkleur nodig is.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer een staal en kies Staal dupliceren in het menu van het deelvenster Stalen.

  • Selecteer een staal en klik onder in het deelvenster op de knop Nieuw staal .

  • Sleep een staal naar de knop Nieuw staal onder in het deelvenster.

Een staal bewerken

U kunt individuele kenmerken van een staal wijzigen in het dialoogvenster Staalopties. Er zijn extra opties beschikbaar bij het bewerken van gemengde-inktstalen en gemengde-inktgroepen.

 1. Selecteer een staal in het deelvenster Stalen en voer een van de volgende stappen uit:
  • Dubbelklik op het staal.

  • Kies Staalopties in het menu van het deelvenster Stalen.

 2. Pas de gewenste instellingen aan en klik op OK.

Stalen van namen voorzien

De naam van een proceskleurstaal wordt standaard afgeleid van de componentwaarden van de kleur. Als u bijvoorbeeld een rode proceskleur hebt gemaakt met 10% cyaan, 75% magenta, 100% geel en 0% zwart, heeft het staal hiervan standaard de naam C=10 M=75 Y=100 K=0. Zo ziet u in één oogopslag hoe proceskleuren zijn samengesteld.

Wanneer u de CMYK-waarden van een proceskleur wijzigt, wordt de naam ook automatisch aangepast. U kunt deze optie naar keuze voor alle stalen afzonderlijk in- en uitschakelen. Net als bij alle te definiëren stalen kunt u op elk gewenst moment de naam van een proceskleurstaal wijzigen.

 1. Dubbelklik op de proceskleur in het deelvenster Stalen.
 2. Stel de gewenste optie in en klik op OK:
  • Selecteer de optie Naam met kleurwaarde om de naam van het staal te laten wijzigen zodra de CMYK-percentages worden aangepast.

  • Schakel de optie Naam met kleurwaarde uit om de staalnaam zelf te wijzigen als de CMYK-waarden worden aangepast.

Opmerking:

Als u deze optie hebt uitgeschakeld, krijgt het nieuwe staal automatisch de naam Nieuwe kleurstaal (gevolgd door een nummer als er meerdere nieuwe kleurstalen zijn). U kunt deze naam handmatig wijzigen.

Stalen sorteren

U kunt stalen sorteren op naam of op kleurwaarden. U kunt alle stalen of geselecteerde stalen sorteren.

Sorteren op naam

De stalen worden alfabetisch gesorteerd (A - Z).

Als u alle stalen wilt sorteren op naam, voert u een van de volgende stappen uit:

 • Selecteer Sorteren in het menu van het deelvenster Stalen en kies Alle stalen op naam. 
 • Klik met de rechtermuisknop op een staal en selecteer Sorteren > Alle Stalen op naam.

Als u geselecteerde stalen wilt sorteren op naam, selecteert u de desbetreffende stalen en voert u een van de volgende stappen uit:

 • Selecteer Sorteren in het menu van het deelvenster Stalen en kies Geselecteerde stalen op naam. 
 • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde stalen en selecteer Sorteren > Geselecteerde stalen op naam.

Sorteren op kleurwaarden

De stalen worden gesorteerd op basis van de kleurwaarden. De stalen worden eerst gesorteerd in de volgende volgorde: CMYK > Lab-kleur > Gemengde inkt > RGB. Vervolgens worden alle stalen uit
een bepaalde kleurmodus gesorteerd op basis van de kleurwaarden.
Alle CMYK-stalen worden bijvoorbeeld gesorteerd op basis van de waarden van C, M, Y en K.

Als u alle stalen wilt sorteren op kleurwaarden, voert u een van de volgende stappen uit:

 • Selecteer Sorteren in het menu van het deelvenster Stalen en kies Alle stalen op kleurwaarden. 
 • Klik met de rechtermuisknop op een staal en selecteer Sorteren > Alle Stalen op kleurwaarden.

Als u geselecteerde stalen wilt sorteren op kleurwaarden, selecteert u de desbetreffende stalen en voert u een van de volgende stappen uit:

 • Selecteer Sorteren in het menu van het deelvenster Stalen en kies Geselecteerde stalen op kleurwaarden. 
 • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde stalen en selecteer Sorteren > Geselecteerde stalen op kleurwaarden.
Opmerking:

Stalen in een kleurgroep worden ook gesorteerd op basis van de toegepaste sorteeroptie.

Afzonderlijke stalen verwijderen

Wanneer u een staal verwijdert die is toegepast op een object in het document, wordt u gevraagd een vervangend staal op te geven. Hiervoor kunt u een bestaand of een naamloos staal gebruiken. Als u een staal verwijdert dat wordt gebruikt als basis voor een tint of gemengde inkt, wordt u gevraagd een ander staal te kiezen.

 1. Selecteer een of meer stalen.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Staal verwijderen in het menu van het deelvenster Stalen.

  • Klik op het pictogram Verwijderen onder in het deelvenster Stalen.

  Opmerking:

  U kunt geen steunkleuren verwijderen die worden gebruikt door afbeeldingen die in het document zijn geplaatst. Als u deze kleuren wilt verwijderen, moet u eerst de afbeelding verwijderen. In zeldzame gevallen is het echter mogelijk dat de steunkleur niet kan worden verwijderd, zelfs niet nadat de afbeelding is verwijderd. Gebruik in dergelijke gevallen de opdracht Bestand > Exporteren om een InDesign Markup-bestand (.idml-bestand) te maken. Open dat bestand daarna in InDesign.

 3. Er wordt gevraagd hoe u het staal dat u verwijdert wilt vervangen. Stel de gewenste optie in en klik op OK:
  • Als u een staal overal door een ander staal wilt vervangen, klikt u op Gedefinieerd staal en kiest u een staal in het menu.

  • Als u het staal overal wilt vervangen door een equivalente naamloze kleur, klikt u op Naamloos staal.

Alle ongebruikte stalen verwijderen

 1. Kies Alle ongebruikte selecteren in het menu van het deelvenster Stalen. Alleen de stalen die momenteel niet in het actieve bestand worden gebruikt, worden geselecteerd.
 2. Klik op het pictogram Verwijderen.

Stalen samenvoegen

Als u stalen importeert of items kopieert vanuit andere documenten, kan het zijn dat u uiteindelijk dubbele stalen hebt die kunnen worden toegepast op verschillende objecten. Combineer dubbele stalen met de opdracht Stalen samenvoegen.

 1. In het deelvenster Stalen selecteert u twee of meer dubbele stalen.

  Het staal dat u het eerst selecteert, is het staal dat intact blijft (waarin de andere stalen worden gecombineerd).

 2. Kies Stalen samenvoegen in het menu van het deelvenster Stalen.

Stalen opslaan voor gebruik in andere documenten

Als u kleurstalen wilt gebruiken in andere bestanden of kleurstalen wilt delen met andere ontwerpers, kunt u de stalen opslaan in een ASE-bestand (Adobe Swatch Exchange). In InDesign kunt u, net als in Illustrator en Adobe Photoshop, stalen importeren vanuit een Colorbook-bestand.

 1. Selecteer in het deelvenster Stalen de stalen die u wilt opslaan.
 2. Kies Stalen opslaan in het menu van het deelvenster Stalen.
 3. Geef een naam en locatie op voor het bestand en klik op Opslaan.

Kleurstalen delen met andere toepassingen

U kunt de effen stalen die u maakt, delen in Photoshop, Illustrator en InDesign door een bibliotheek met stalen op te slaan, zodat u deze kunt uitwisselen. De weergegeven kleuren zijn in alle toepassingen identiek, op voorwaarde dat de kleurinstellingen zijn gesynchroniseerd.

 1. In het deelvenster Stalen maakt u de proceskleurstalen en steunkleurstalen die u wilt delen, en verwijdert u kleurstalen die u niet wilt delen.
  Opmerking:

  De volgende soorten stalen kunt u niet delen met toepassingen: patronen, verlopen, gemengde inkten en tinten, het staal Registratie uit Illustrator of InDesign, verwijzingen naar kleurenboeken, HSB-, XYZ-, duotoon-, monitorRGB-, dekking-, totale-inkt- en webRGB-stalen uit Photoshop. Deze soorten stalen worden automatisch uitgesloten wanneer u stalen opslaat.

 2. Selecteer Stalen opslaan in het menu van het deelvenster Stalen en sla de staalbibliotheken op een gemakkelijk toegankelijke locatie op.
 3. Laad de staalbibliotheek in het deelvenster Stalen van Photoshop, Illustrator of InDesign.

Stalen importeren

U kunt kleuren en verlopen importeren vanuit andere documenten, waarbij alle of sommige van de stalen worden toegevoegd aan het deelvenster Stalen. U kunt stalen laden vanuit InDesign-bestanden (.indd), InDesign-sjablonen (.indt), Illustrator-bestanden (.ai of .eps) en Adobe Swatch Exchange-bestanden (.ase) die zijn gemaakt in InDesign, Illustrator of Photoshop. Adobe Swatch Exchange-bestanden bevatten stalen die zijn opgeslagen in de indeling Adobe Swatch Exchange.

Ook kunt u in InDesign complete kleurbibliotheken vanuit andere kleurensystemen importeren, bijvoorbeeld uit het PANTONE Process Color System®.

Opmerking:

Steunkleuren die worden gebruikt bij geïmporteerde EPS-, PDF-, TIFF- en Adobe Photoshop (PSD)-bestanden, worden ook aan het deelvenster Stalen toegevoegd.

Geselecteerde stalen importeren vanuit een bestand

 1. Kies Nieuwe kleurstaal in het menu van het deelvenster Stalen.
 2. Kies Andere bibliotheek in de lijst Kleurmodus en selecteer het bestand waaruit u de stalen wilt importeren.
 3. Klik op Openen.
 4. Selecteer de stalen die u wilt importeren.
 5. Klik op OK.

Alle kleurstalen importeren vanuit een bestand

 1. Kies Stalen laden in het menu van het deelvenster Stalen.
 2. Dubbelklik op een InDesign-document.

Stalen vanuit het ene naar het andere InDesign-document kopiëren

U kunt een staal (of objecten waarop een staal is toegepast) van het ene naar een ander document kopiëren of slepen. In dat geval wordt het staal aan het deelvenster Stalen van het doeldocument toegevoegd. Als u ook de tinten en verlopen van het staal wilt kopiëren, moet u het oorspronkelijke object kopiëren, en niet alleen het staal.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kopieer een object naar het actieve document met kopiëren en plakken of met slepen en neerzetten.

  • Selecteer de stalen die u wilt kopiëren en sleep deze vanuit het deelvenster Stalen naar het documentvenster van een ander InDesign-document.

  Opmerking:

  Als u een staal sleept die dezelfde naam heeft (inclusief hoofdletters) als een bestaand staal maar andere kleurwaarden heeft, wordt de naam van het staal veranderd in '[oorspronkelijke staalnaam] 2'.

Stalen vanuit vooraf gedefinieerde, aangepaste kleurbibliotheken laden

U kunt kiezen uit een reeks kleurbibliotheken, waaronder het PANTONE Process Color System, Toyo™ Ink Electronic Color Finder™ 1050, het Focoltone®-kleurensysteem, het Trumatch™-kleurstaalsysteem, DIC Process Color Note en kleurbibliotheken die specifiek voor gebruik op het web zijn ontwikkeld. Voordat u stalen uit een kleurafstemmingssysteem gaat gebruiken, moet u eerst bij uw prepress-bureau navragen welke stalen het bureau kan verwerken.

 1. Kies Nieuwe kleurstaal in het menu van het deelvenster Stalen.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies het bibliotheekbestand in de lijst Kleurmodus.

  • Kies Andere bibliotheek in de lijst Kleurmodus, zoek het bibliotheekbestand op en klik op Openen.

 3. Selecteer een of meer stalen in de bibliotheek en klik op Toevoegen. (U sluit het dialoogvenster zonder stalen toe te voegen door op OK te klikken.)
 4. Nadat u stalen hebt toegevoegd, klikt u op Gereed.

Kleurbibliotheken die bij InDesign worden geïnstalleerd

InDesign installeert kleurbibliotheken voor de hieronder beschreven kleurafstemmingssystemen. U kunt andere kleurbibliotheken installeren en vanuit die bibliotheken stalen in InDesign laden.

ANPA Color

Bestaat uit 300 kleuren die zijn geselecteerd door de ANPA (American Newspaper Publishers Association). De kleuren in deze bibliotheek worden vooral gebruikt als steunkleuren in dagbladen.

DIC Color

Biedt 1280 CMYK-steunkleuren uit de DIC Process Color Note. Kleuren worden mogelijk vergeleken met de DIC Color Guide, gepubliceerd door Dainippon Ink & Chemicals, Inc. Neem voor meer informatie contact op met Dainippon Ink & Chemicals, Inc., in Tokio, Japan.

Focoltone

Dit systeem bestaat uit 763 CMYK-kleuren. U kunt Focoltone-kleuren gebruiken om prepress-overdruk en registratieproblemen te voorkomen door met de Focoltone-kaarten te bekijken uit welke kleuren de overdrukken bestaan.

Een stalenboek met specificaties voor proces- en steunkleuren, overdrukkaarten en een chipboek voor het markeren van layouts zijn verkrijgbaar bij Focoltone. Neem contact op met Focoltone International, Ltd., in Stafford in het Verenigd Koninkrijk voor meer informatie.

HKS

Gebruik dit systeem wanneer u voor uw afdruk kleuren van het HKS-kleurensysteem moet opgeven (dit systeem wordt in Europa gebruikt).

PANTONE®

PANTONE®-kleuren zijn de wereldwijde standaard voor de reproductie van steunkleuren. In 2000 zijn de kleurhandleidingen van het PANTONE MATCHING SYSTEM® grondig herzien. Er zijn 147 nieuwe, effen kleuren en zeven metallic kleuren aan het systeem toegevoegd dat nu uit 1114 kleuren bestaat. De kleurhandleidingen en stalenboeken van PANTONE zijn afgedrukt op coated, uncoated en mat papier waardoor een betere visuele controle mogelijk is van afdrukken op printers en drukpersen.

U kunt een effen PANTONE-kleur in CMYK afdrukken. Als u een effen PANTONE-kleur wilt vergelijken met de meest gelijkende proceskleur, gebruikt u de PANTONE-handleiding 'effen kleuren naar proceskleuren'. Onder elke kleur zijn de CMYK-schermtintpercentages afgedrukt. De waaier is nu gedrukt op extra helder gestreken papier en bevat vergelijkingen van de 147 nieuwe effen kleuren met CMYK.

In de PANTONE-handleidingen voor proceskleuren, die zijn afgedrukt op coated en uncoated papier, kunt u meer dan 3000 combinaties van proceskleuren kiezen. De kleuren worden weergegeven als een kleurenwaaier waardoor u gemakkelijk kleuren kunt selecteren en CMYK-rasterwaarden kunt opgeven.

Neem voor meer informatie contact op met Pantone, Inc., in Carlstadt, New Jersey, V.S.

Systeem (Windows)

Bevat 256 kleuren uit het standaard 8-bits deelvenster van Windows, dat is gebaseerd op een uniforme sampling van RGB-kleuren.

Systeem (Mac OS)

Bevat 256 kleuren uit het standaard 8-bits deelvenster van Mac OS, dat is gebaseerd op een uniforme sampling van RGB-kleuren.

Toyo Color Finder

Bevat 1050 kleuren die zijn gebaseerd op de meest gebruikte inkten voor drukwerk in Japan. U kunt de Toyo 94 Color Finder of de nieuwere Toyo Color Finder gebruiken. Raadpleeg de kleurhandleiding voor illustraties van gedrukte samples van Toyo Ink. Deze kleurhandleiding is verkrijgbaar bij uitgevers van gedrukt materiaal en in winkels waar materialen voor grafische kunst worden verkocht. Neem voor meer informatie contact op met Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., in Tokio, Japan.

Trumatch

Biedt voorspelbare CMYK-kleurafstemming met meer dan 2000 bereikbare, door de computer gegenereerde kleuren. Trumatch-kleuren beslaan het zichtbare spectrum van de CMYK-kleuromvang in gelijkmatige stappen. De Trumatch Color Finder geeft maximaal 40 tinten en schaduwen van elke kleurtoon weer, die alle oorspronkelijk zijn gemaakt in vierkleuren proceskleuren en die in vier kleuren kunnen worden gereproduceerd op elektronische belichters. Bovendien maakt dit systeem gebruik van uit vier kleuren opgebouwde grijswaarden, waarbij verschillende kleurtonen worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met Trumatch Inc., in New York in de V.S.

Web

Bevat de 216 webveilige RGB-kleuren die het meeste door webbrowsers worden gebruikt om 8-bits afbeeldingen weer te geven. Met deze bibliotheek kunt u illustraties voor het web maken en hiervoor kleuren gebruiken die op dezelfde manier worden weergegeven op Windows- en Macintosh-systemen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account