Gebruik uw apparaten met aanraakfunctionaliteit voor het samenstellen van uw layouts, wanneer en waar u dat wilt. Met de werkruimte voor aanraken kunt u uw layouts maken via handgebaren die door InDesign worden omgezet in afbeeldingen. De werkruimte voor aanraken wordt ondersteund op alle Microsoft Windows-apparaten met aanraakfunctionaliteit. Hieronder vallen niet alleen tablets, maar ook computers en laptops met aanraakfunctionaliteit. Gebruik de intuïtieve aanraakgebaren voor het tekenen van vormen of het toevoegen van tekst of plaatsaanduidingen voor afbeeldingen. U kunt er ook voor kiezen om creatieve middelen vanuit de Creative Cloud Libraries toe te voegen aan uw samengestelde layout.


Opmerking:

Gebruik de nieuwe werkruimte voor aanraken om layouts snel samen te stellen met simpele gebaren. Bekijk hier de instructies: Layouts samenstellen met gebaren.

Overschakelen naar de werkruimte voor aanraken

Als u wilt overschakelen naar de werkruimte voor aanraken, gaat u naar Venster > Werkruimte Aanraken of tikt u op het pictogram van de werkruimte voor aanraken in de rechterbovenhoek van de InDesign-werkruimte waarin u op dat moment werkt.

Als u het toetsenbord loskoppelt van uw apparaat met aanraakfunctionaliteit, detecteert InDesign dit direct en schakelt het over van de actieve werkruimte naar de werkruimte voor aanraken. Als u vervolgens het toetsenbord weer op uw apparaat aansluit, keert InDesign terug naar de laatste werkruimte waarin u hebt gewerkt.

Opmerking: Ga in InDesign naar Voorkeuren om deze toetsenbordfunctionaliteit uit of in te schakelen.

De tools in de werkruimte voor aanraken

De werkruimte voor aanraken bevat niet alle tools die bij InDesign worden geleverd. U kunt echter documenten openen die objecten bevatten die niet in deze werkruimte kunnen worden gemaakt. Dergelijke objecten worden nog steeds met volledige getrouwheid weergegeven, maar u kunt deze niet bewerken. Gebruik een van de volgende tools om uw layouts te maken:

Tekenen: Deze tool is alleen beschikbaar in de werkruimte voor aanraken. Gebruik de tool Tekenen om uw layout met behulp van gebaren samen te stellen. Zie Tekenen met behulp van gebaren.

Tekst: Gebruik de tool Tekst om tekstkaders in uw layout op te nemen. Tekstkaders kunnen worden verplaatst, groter en kleiner worden gemaakt en worden gewijzigd. Zie Tekstkaders voor meer informatie.

Kader: Plaats afbeeldingen in uw layout met de tool Kader. U kunt een afbeelding wijzigen door de relatie ten opzichte van het kader te wijzigen. Zie Kaders en objecten voor meer informatie.

Vorm: Gebruik de vormtool om vormen in uw layout op te nemen. U kunt kiezen uit de tools Rechthoek, Ovaal en Veelhoek. Zie Tekenen met vormen voor meer informatie.

Tekenen met behulp van gebaren

Ga als volgt te werk om gebaren te gebruiken voor het samenstellen van uw layout:

  1. Maak een nieuw document en selecteer de tool Tekenen, als deze nog niet geselecteerd is.

  2. Gebruik een van de 16 gebaren om InDesign-elementen voor uw layout te maken. Zie de volgende afbeelding voor gebaren die u kunt gebruiken:

    Klik op het pictogram Help in de rechterbovenhoek van de werkruimte om Help bij de gebaren weer te geven.

  3. Verbeter uw componenten door de grootte ervan aan te passen of door de kleuren en stijlen te wijzigen met behulp van het deelvenster rechts van de werkruimte. U kunt er ook voor kiezen om uw creatieve middelen toe te voegen vanuit een Creative Cloud Library.

Componenten verbeteren

De werkruimte voor aanraken biedt ook deelvensters waarmee u de elementen van uw layout kunt verbeteren. U kunt bijvoorbeeld eigenschappen als kleur, dekking en uitlijning wijzigen. Selecteer een element en open het juiste deelvenster aan de rechterkant.

 


Kleur


Tekst


Lijn


CC Libraries


Uitlijnen en verdelen


Contextmenu


Dekking

U kunt naar andere InDesign-werkruimten overschakelen om uw samenstellingen en mock-ups verder te verbeteren of helemaal af te maken.