Formulieren

Workflow voor formulieren

U kunt formulieren ontwerpen in InDesign en deze rechtstreeks exporteren naar PDF. InDesign ondersteunt nu formuliervelden en andere formulieracties. De bibliotheek Knoppen en formulieren (Venster > Interactief > Knoppen en formulieren) bevat formulier-items die u kunt gebruiken om interactieve formulieren te ontwerpen.

U kunt eenvoudige formulieren maken in InDesign zonder dat u het PDF-document na publicatie hoeft te bewerken in Acrobat. U kunt eenvoudige formulierelementen aan de documentpagina's toevoegen. Algemene veldtypen zoals tekstvelden, keuzerondjes, selectievakjes of handtekeningen worden ondersteund. U kunt ook handelingen toevoegen om het formulier te verzenden via e-mail of het af te drukken.

Naast de basisontwerpfuncties kunt u ook de creatieve mogelijkheden van InDesign gebruiken om uw formulier meer flair te geven:.

 • Voeg ononderbroken lijnen en vullingen toe op de velden van het PDF-formulier.
 • Voeg een aangepaste aan- of uitstatus of een zwevende status toe aan knoppen, selectievakjes en keuzerondjes.
 • Geef de gewenste tekengrootte voor tekstinvoervelden op.

Voor het verzamelen van creditcardgegevens kunt u bijvoorbeeld de traditionele creditcardpictogrammen gebruiken als keuzerondjes, met een andere afbeelding voor de geselecteerde status.

Voor geavanceerde formulierworkflows kunt u het basisformulier exporteren en dit vervolgens bewerken in Adobe Acrobat.

Een formulierveld toevoegen

Gebruik het deelvenster Knoppen en formulieren om formuliervelden aan de layout toe te voegen. De werkwijzen voor het toevoegen van interactieve formuliervelden zijn hetzelfde als die voor het toevoegen van knoppen, zodat u geen nieuwe werkwijzen hoeft te leren. U kunt een formulier maken dat in Adobe Reader of Adobe Acrobat kan worden ingevuld. In InDesign kunt u een aantal fantastische formulieren samenstellen die u doorgaans niet met Acrobat kunt maken.

Deelvenster Knoppen en formulieren
Deelvenster Knoppen en formulieren

 1. Plaats een kader op de plek waar u het formulierveld wilt instellen.

 2. Open het deelvenster Knoppen en formulieren (Venster Interactief Knoppen en formulieren)

 3. Selecteer het kader en kies een type formulierelement uit de lijst Type. U kunt ook met de rechtermuisknop op een kader klikken en Interactief > Omzetten in [...] kiezen.

 4. Geef een naam voor het formulierveld op. Als u een groep keuzerondjes wilt maken, moeten alle afzonderlijke knoppen dezelfde naam hebben.

 5. Kies een gebeurtenis en voeg acties toe om deze hieraan te koppelen. Acties zoals Formulier wissen, Formulier afdrukken en Formulier versturen zijn toegevoegd. Geef in de actie Formulier versturen de URL op als "mailto:xyz@example.com.

 6. Keuzerondje, selectievakje of knoppen: stel de weergavekenmerken voor de verschillende statussen in. InDesign voegt standaardafbeeldingen voor de verschillende statussen toe, maar u kunt ook uw eigen afbeeldingen toevoegen.

 7. Lijstvak, keuzelijst met invoervak of tekstveld: selecteer lettertypefamilie, lettertype en tekengrootte.

 8. Stel PDF-opties in:

  • Beschrijving: de ingevoerde waarde wordt weergegeven als knopinfo en gebruikt om toegankelijke formulieren te maken
  • Knopwaarde: deze waarde komt overeen met de exportwaarde in Acrobat en kan ook worden gebruikt om een keuzerondje aan te geven binnen een groep in een toegankelijk formulier. 

Tabvolgorde opgeven

Als u gebruiksvriendelijke en toegankelijke formulieren wilt maken, moet u een bruikbare tabvolgorde opgeven. Gebruikers kunnen dan door de formuliervelden navigeren zonder een aanwijsapparaat te gebruiken. Wanneer ze drukken op de tabtoets wordt de focus naar het volgende logische gebied verplaatst.

Er zijn twee methoden om een tabvolgorde op te geven in een gelabelde PDF:

 • Gebruik het deelvenster Artikelen (Venster > Artikelen) om een aangepaste tabvolgorde op te geven
 • Kies Object > Interactief > Tabvolgorde instellen.

Gebruik Artikelen om de tabvolgorde op te geven

Het deelvenster Artikelen gebruiken om de tabvolgorde op te geven
Het deelvenster Artikelen gebruiken om de tabvolgorde op te geven

 1. Open het deelvenster Artikelen (Venster > Artikelen).

 2. Sleep de formuliervelden naar het deelvenster Artikelen.

 3. Versleep de velden in het deelvenster Artikelen om deze in de gewenste volgorde te plaatsen.

Opmerking:

Als u wilt dat schermlezers de opgegeven volgorde gebruiken, schakelt u in het menu van het deelvenster Artikelen de optie Gebruiken voor de leesvolgorde van gelabelde PDF's in. Vergeet niet de optie Gelabelde PDF maken in te schakelen bij het exporteren van het PDF-bestand.


Structuur gebruiken om de tabvolgorde op te geven

 1. Kies Object Interactief Tabvolgorde instellen.

 2. Klik op Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen om items in de gewenste tabvolgorde te rangschikken.

Wanneer u exporteert naar interactieve PDF, schakelt u Structuur gebruiken voor tabvolgorde in het dialoogvenster PDF-export in.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account