Lees hoe u feedback beheert voor gedeelde InDesign-documenten.

Als ontwerper kunt u feedback van belanghebbenden in InDesign bekijken en beheren. De opmerkingen die u ontvangt, zijn gekoppeld aan de relevante objecten en pagina's in InDesign. 

Hier volgt een handig visueel overzicht van het beheren van feedback van belanghebbenden in InDesign.

Beoordelingsworkflow met opmerkingenvenster
Feedback beheren vanuit InDesign

Het deelvenster Beoordelen

Als ontwerper kunt u opmerkingen die door revisoren zijn gedeeld, in InDesign bekijken. In het deelvenster Beoordelen wordt een lijst met opmerkingen per spread weergegeven met het spreadnummer naast elke opmerking.

Als u opmerkingen wilt weergeven in InDesign, klikt u op Venster > Opmerkingen > Beoordelen.

Notities weergeven in InDesign
Het deelvenster Beoordelen

A. Meer opties: opmerkingen oplossen, bewerken of verwijderen B. Online C. Notities verbergen/weergeven D. Filteren 
Notities weergeven in InDesign
Het deelvenster Beoordelen

Het deelvenster Beoordelen starten

 • Het deelvenster Beoordelen wordt automatisch gestart wanneer u een koppeling kopieert of een revisor toevoegt in het dialoogvenster Ter beoordeling delen.
 • Als het deelvenster Beoordelen wordt gesloten voor een document waardoor het is geactiveerd, wordt het deelvenster niet opnieuw gestart wanneer u een koppeling kopieert of wanneer u revisoren toevoegt in het dialoogvenster Ter beoordeling delen
   Het dialoogvenster Ter beoordeling delen blijft geopend wanneer het deelvenster Beoordelen wordt gestart doordat een koppeling wordt gekopieerd of een revisor wordt toegevoegd.

Opmerkingen beantwoorden, oplossen of verwijderen

Klik op een opmerking in het deelvenster Beoordelen en klik op het pictogram Meer opties (...), waarna u afzonderlijke opmerkingen kunt beantwoorden, oplossen of verwijderen. Als u klikt op een opmerking, gaat u naar het relevante gedeelte in het InDesign-document.

Wanneer u klikt op:

 • Een opmerking: InDesign geeft de objecten weer die aan de opmerking zijn gekoppeld. 
 • Een notitie op het canvas: InDesign markeert de relevante opmerking in het deelvenster Beoordelen.
Notities weergeven in InDesign
Notities weergeven in InDesign

Notities weergeven of verbergen

U kunt notities in de layout weergeven of verbergen met de weergaveknop rechtsonder in het deelvenster.

Opmerkingen beheren

 • Reageren op opmerkingen
  • Klik Antwoord in het deelvenster Beoordelen.
 • Opmerkingen beantwoorden, oplossen of verwijderen
  • Klik op Meer opties en selecteer de gewenste optie.
   Wanneer u een opmerking verwijdert, worden ook alle bijbehorende antwoorden voorgoed verwijderd.
 • Belanghebbenden vermelden met behulp van een @-vermelding
  • Wanneer u een @-vermelding gebruikt om belanghebbenden te vermelden, worden deze hiervan op de hoogte gesteld via de Creative Cloud-app en per e-mail. 
Opties voor het beheren van opmerkingen
Opties voor het beheren van opmerkingen

Opmerkingen online beheren

Selecteer Ga naar beoordeling in het contextmenu.

Opties voor het beheren van opmerkingen
Opmerkingen beheren op internet

Opmerkingen filteren

Gebruik het filterpictogram om opmerkingen te filteren op naam van de revisor, op tijd of op de status van de opmerkingen.

Het opmerkingenvenster filteren
Het opmerkingenvenster filteren

Een opmerking markeren als niet-opgelost

Als uw opmerkingen ten onrechte zijn gemarkeerd als opgelost, klikt u op Meer opties (...) en selecteert u Verplaatsen naar Niet opgelost.

Ter beoordeling delen
De opmerking verplaatsen naar Niet opgelost

Volgende stappen

We hebben u op weg geholpen met het beheren van feedback voor gedeelde documenten. Als u nieuwe beoordelingen wilt maken, lees dan InDesign-documenten delen en eraan samenwerken.

Hebt u een vraag of idee?

Ask the community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe InDesign-gemeenschap. We horen graag van u en blijven verbeteringen aanbrengen.