Handboek Annuleren

Tekst toevoegen aan kaders

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuw in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Het deelvenster Eigenschappen
   6. Werkruimte voor aanraken
   7. Standaardsneltoetsen
   8. Document herstellen en ongedaan maken
  3. Generatieve AI
   1. Tekst naar afbeelding
   2. Veelgestelde vragen over generatieve AI
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. PDF's converteren naar InDesign-bestanden in InDesign (Beta)
   7. Boekbestanden maken
   8. Standaardpaginanummering toevoegen
   9. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   10. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   11. Inhoud delen
   12. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   13. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Zuidoost-Aziatische schriften
   4. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   5. Tekst op een pad maken
   6. Opsommingstekens en nummering
   7. Glyphs en speciale tekens
   8. Tekstcompositie
   9. Tekstvariabelen
   10. QR-codes genereren
   11. Tekst bewerken
   12. Tekst uitlijnen
   13. Tekst rond objecten laten lopen
   14. Verankerde objecten
   15. Gekoppelde inhoud
   16. Alinea's opmaken
   17. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Automatische stijl toepassen op tekst
   3. Werken met stijlpakketten
   4. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Clouddocumenten opslaan en openen
  2. Clouddocumenten organiseren, beheren en delen
  3. Versies in clouddocumenten bekijken en beheren
  4. Veelgestelde vragen over InDesign-clouddocumenten
  5. Delen en samenwerken        
  6. Ter beoordeling delen
  7. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  8. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
   12. Gebruikersinstellingen exporteren en importeren
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen
  3. Crashes bij starten
  4. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  5. Problemen met bestanden oplossen
  6. Kan niet exporteren naar PDF
  7. InDesign-documenten herstellen
Opmerking:

Inclusieve taal: vanaf InDesign 2022 (versie 17.0) vervangen we niet-inclusieve taal om de kernwaarden van Adobe van inclusiviteit te weerspiegelen. Verwijzingen naar 'Master'-pagina's worden vervangen door 'Parent'-pagina's in onze Help-artikelen voor de Engelse, Deense, Hongaarse, Spaanse, Italiaanse, Braziliaanse, Portugese en Japanse landinstellingen.

Tekst aan een document toevoegen

U kunt tekst toevoegen aan een document door tekst te typen, te plakken of te plaatsen vanuit een tekstverwerker. Als uw tekstverwerkingsprogramma slepen-en-neerzetten ondersteunt, kunt u ook via slepen tekst aan InDesign-kaders toevoegen. Bij grote tekstblokken is de opdracht Plaatsen een efficiënte, flexibele manier om tekst toe te voegen aan uw document. InDesign ondersteunt een groot aantal tekstverwerkings-, spreadsheet- en tekstbestandsindelingen.

Wanneer u tekst plaatst of plakt, hoeft u niet eerst een tekstkader te maken. Dit wordt automatisch in InDesign gedaan.

Wanneer u tekst plakt, kunt u met Importopties tonen bepalen of de geïmporteerde tekst de stijlen en opmaak behoudt. Voordat u tekst plakt, kunt u Alle informatie of Alleen tekst selecteren in de voorkeuren voor klembordafhandeling om te bepalen of de geplakte tekst aanvullende informatie, zoals stalen en stijlen, bevat.

Opmerking:

Als de geïmporteerde tekst roze of groene markeringen of markeringen in een andere kleur bevat, zijn er waarschijnlijk een of meer compositievoorkeuren ingeschakeld. Open de sectie Compositie van het dialoogvenster Voorkeuren en bekijk welke opties onder Markeren zijn ingeschakeld. Als bijvoorbeeld de geplakte tekst is opgemaakt met lettertypen die niet beschikbaar zijn, is de gemarkeerde tekst roze.

Tekst in een document typen

 1. Plaats als volgt het invoegpunt in het tekstkader:
  • Sleep met het tekstgereedschap  om een nieuw tekstkader te maken of klik in een bestaand tekstkader.

  • Dubbelklik met een selectiegereedschap in een tekstkader. Het tekstgereedschap wordt automatisch geselecteerd.

 2. Begin te typen.

Als u een tekstkader op een stramienpagina hebt gemaakt, houdt u Ctrl+Shift (Windows) of Command+Shift (Mac OS) ingedrukt en klikt u in het kader op de documentpagina. Hiermee wordt er een kopie van het primaire paginakader op de documentpagina gemaakt. U kunt dan met het tekstgereedschap tekst toevoegen aan het geselecteerde kader.

Aziatische tekst met behulp van inline-invoer typen

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerde tekst (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Geavanceerde tekst (Mac OS).
 2. Selecteer Inline-invoer voor niet-Latijnse tekst gebruiken en klik op OK.

Gebruik een systeeminvoermethode (indien beschikbaar) wanneer u tekens van 2 en 4 bytes invoert. Deze methode is vooral bedoeld voor het invoeren van Aziatische tekens.

Plaatsaanduidingstekst invoegen

InDesign kan plaatsaanduidingstekst toevoegen die u naderhand kunt vervangen door de eigenlijke tekst. Door plaatsaanduidingstekst toe te voegen, krijgt u een beter idee van het ontwerp van het document.

 1. Selecteer een of meer tekstkaders met het selectiegereedschap of klik met het tekstgereedschap in een tekstkader.
 2. Kies Tekst > Vullen met plaatsaanduidingstekst.

Voegt u plaatsaanduidingstekst toe aan een kader dat is verbonden met andere kaders, dan wordt de plaatsaanduidingstekst ingevoegd aan het begin van het eerste tekstkader (als alle kaders leeg zijn) of aan het einde van de bestaande tekst (als er al tekst in de verbonden kaders staat), tot aan het einde van het laatste verbonden kader.

Als u plaatsaanduidingstekst wilt verwijderen of vervangen, dubbelklikt u op een willekeurig kader in de verbinding, kiest u Bewerken > Alles selecteren en verwijdert u de tekst.

Opmerking:

U wijzigt de tekst die wordt gebruikt als plaatsaanduidingstekst, door een tekstbestand te maken met de tekst die u wilt gebruiken, dit bestand Plaatsaanduiding.txt te noemen en in de applicatiemap op te slaan.

Tekst plakken

Als de invoegpositie zich niet in een tekstkader bevindt wanneer u tekst plakt in InDesign, wordt er een nieuw standaardtekstkader gemaakt. Als de invoegpositie zich in een tekstkader bevindt, wordt de tekst in dat kader geplakt. Als er tijdens het plakken tekst is geselecteerd, overschrijft de geplakte tekst de geselecteerde tekst.

Tekst uit een andere applicatie plakken

 1. Als u de opmaak en informatie, zoals stijlen en indexmarkeringen, wilt behouden, opent u het gedeelte Klembordafhandeling van het dialoogvenster Voorkeuren en selecteert u bij Plakken de optie Alle informatie. Selecteer Alleen tekst als u deze items en andere opmaak tijdens het plakken wilt verwijderen.
 2. Knip of kopieer tekst in een andere applicatie of in een InDesign-document.
 3. Desgewenst selecteert u tekst of klikt u in een tekstkader. Doet u dit niet, dan wordt de tekst geplakt in een daarvoor bestemd, nieuw kader.
 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Bewerken > Plakken. Als de geplakte tekst niet alle opmaak bevat, moet u de instellingen in het dialoogvenster Importopties wijzigen voor RTF-documenten.

  • Kies Bewerken > Plakken zonder opmaak. (Plakken zonder opmaak is niet beschikbaar (grijs) als u tekst uit een andere applicatie plakt en Alleen tekst is geselecteerd in het gedeelte Klembordafhandeling van het dialoogvenster Voorkeuren.)

Opmerking:

U kunt tekst ook slepen vanuit een andere applicatie en in een InDesign-document plaatsen of een tekstbestand of tekstverwerkingsbestand rechtstreeks vanuit Windows Verkenner of Mac OS Finder invoegen in een InDesign-document. De tekst wordt dan toegevoegd aan een nieuw kader. Houd Shift tijdens het slepen ingedrukt om de opmaak te verwijderen. De optie die u in het gedeelte Klembordafhandeling van het dialoogvenster Voorkeuren selecteert, bepaalt of informatie met betrekking tot bijvoorbeeld indexmarkeringen en stalen behouden blijft.

Afstand automatisch aanpassen bij plakken van tekst

Wanneer u tekst plakt, kunnen, afhankelijk van de context, automatisch spaties worden toegevoegd of verwijderd. Als u bijvoorbeeld een woord knipt en het vervolgens tussen twee woorden plakt, wordt er voor en achter het woord een spatie ingevoegd. Plakt u dat woord aan het einde van de zin vóór de punt, dan wordt er geen spatie toegevoegd.

Opmerking:

De functie wordt hoofdzakelijk gebruikt om te werken met Romeinse tekst. Deze functie is bovendien alleen beschikbaar wanneer de te plakken Romeinse tekst is ingesteld op een Romeinse taal in het deelvenster Teken.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Tekst (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Tekst (Mac OS).
 2. Selecteer Afstand automatisch aanpassen bij het knippen en plakken van woorden en klik op OK.

Tekst slepen en neerzetten

Met de muis kunt u tekst in de artikeleditor of de lay-outweergave slepen en neerzetten. U kunt zelfs tekst slepen vanuit de artikeleditor naar het lay-outvenster (of vice versa) of naar dialoogvensters zoals Zoeken/Wijzigen. Door tekst vanuit een vergrendeld of ingecheckt artikel te slepen wordt de tekst gekopieerd en niet verplaatst. U kunt tijdens het slepen en neerzetten van tekst ook tekst kopiëren of een nieuw kader maken.

In Using InDesign Drag and Drop Text vindt u een videodemo van Jeff Witchel over slepen en neerzetten.

 1. Als u slepen en neerzetten wilt inschakelen, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Tekst (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Tekst (Mac OS). Selecteer vervolgens Toestaan in lay-outweergave, Toestaan in artikeleditor (InDesign) of Toestaan in drukproef-/artikelweergave (InCopy) en klik daarna op OK.
 2. Selecteer de tekst die u wilt verplaatsen of kopiëren.
 3. Plaats de aanwijzer op de geselecteerde tekst totdat deze verandert in een pictogram voor slepen en neerzetten  en sleep de tekst.

  Tijdens het slepen blijft de geselecteerde tekst op zijn plek, maar wordt met een verticale balk aangegeven waar de tekst wordt geplaatst wanneer u de muisknop loslaat. De verticale balk verschijnt in elk tekstkader waarover u de muis sleept.

 4. Ga als volgt te werk:
  • Plaats de tekst op een nieuwe locatie door de verticale balk daar te plaatsen waar u de tekst wilt neerzetten en laat u de muisknop los.

  • Als u de tekst in een nieuw kader wilt plaatsen, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) tijdens het slepen ingedrukt en laat u de muisknop los voordat u Ctrl of Command loslaat.

  • Als u de tekst zonder opmaak wilt neerzetten, houdt u tijdens het slepen Shift ingedrukt en laat u de muisknop los voordat u Shift loslaat.

  • U kopieert de tekst door tijdens het slepen Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt te houden en vervolgens eerst de muisknop en daarna Alt of Option los te laten.

Opmerking:

U kunt ook een combinatie van deze wijzigingstoetsen gebruiken. Als u bijvoorbeeld onopgemaakte tekst naar een nieuw kader wilt kopiëren, houdt u Alt+Shift+Ctrl (Windows) of Option+Shift+Command (Mac OS) tijdens het slepen ingedrukt.

Als de tekst die u plaatst, niet de juiste afstand heeft, selecteert u de optie Afstand automatisch aanpassen in het gedeelte Tekst van het dialoogvenster Voorkeuren.

Tekst plaatsen (importeren)

Wanneer u een tekst- of spreadsheetbestand plaatst, kunt u opties opgeven om te bepalen hoe de geïmporteerde tekst wordt opgemaakt.

 1. (Optioneel) Als u koppelingen wilt maken in bestanden die worden geplaatst, klikt u op Bestandsafhandeling in het dialoogvenster Voorkeuren en schakelt u Koppelingen maken bij het plaatsen van tekst- en spreadsheetbestanden in.

  Als u deze optie inschakelt, wordt een koppeling naar het geplaatste bestand gemaakt. In het deelvenster Koppelingen kunt u koppelingen naar tekstbestanden bijwerken of opnieuw koppelen en kunt u koppelingen naar tekstbestanden verwijderen. Als u echter gekoppelde tekst opmaakt in InDesign, blijft deze opmaak wellicht niet behouden wanneer u de koppeling bijwerkt. Als u de optie niet inschakelt, worden geïmporteerde tekst- en spreadsheetbestanden ingesloten (niet gekoppeld).

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Zorg dat er geen invoegpunt aanwezig is en dat er geen tekst of kaders zijn geselecteerd als u een nieuw kader voor de geplaatste tekst gaat maken.

  • U voegt tekst aan een kader toe door tekst te selecteren met het tekstgereedschap  of door de invoegpositie te plaatsen.

  • U vervangt de inhoud van een bestaand kader door het kader met een selectiegereedschap te selecteren. Als het kader is verbonden met andere kaders, wordt er een geladen tekstcursor weergegeven.

  Opmerking:

  Als u per ongeluk een tekstbestand of afbeelding vervangt met deze methode, kies dan Bewerken > Ongedaan maken Vervangen en klik of sleep daarna om een tekstkader te maken.

 3. Kies Bestand > Plaatsen.
 4. Selecteer Geselecteerd item vervangen als het geïmporteerde bestand de inhoud van het geselecteerde kader moet vervangen, geselecteerde tekst moet vervangen of aan het tekstkader bij de invoegpositie moet worden toegevoegd. Schakel deze optie uit als u het geïmporteerde bestand in een nieuw kader wilt laten doorlopen.
 5. Selecteer Importopties tonen en dubbelklik op het bestand dat u wilt importeren.
 6. Stel importopties in en klik op OK.

Als u nog geen bestaand kader hebt opgegeven voor de tekst, verandert de aanwijzer in een pictogram voor geladen tekst en kunt u de tekst plaatsen als u klikt of sleept.

Opmerking:

Het geplaatste tekstkader kan worden omgezet in een kader met onbewerkte tekst of een kaderraster, afhankelijk van de instellingen in het deelvenster Artikel. U kunt Tekst > Schrijfrichting > Horizontaal of Verticaal kiezen om de schrijfrichting van het kader te bepalen. Wanneer tekst in een kaderraster wordt geplaatst, zijn de standaardinstellingen voor het document die zijn geconfigureerd in het gereedschap Raster van toepassing op het kaderraster. Pas zo nodig de gewenste rasteropmaak toe.

Als er een waarschuwingsbericht verschijnt met de mededeling dat het aangevraagde filter niet is gevonden, probeert u mogelijk een bestand uit een ander tekstverwerkingsprogramma of een eerdere versie van Microsoft® Word (bijvoorbeeld Word 6) te plaatsen. Open het bestand in de originele applicatie en sla het op in de RTF-indeling. In deze indeling blijft de meeste opmaak behouden.

Als in het geïmporteerde Microsoft Excel-document rode stippen worden weergegeven in de cellen, past u de celgrootte of de tekstkenmerken aan, zodat de overlopende inhoud zichtbaar wordt. U kunt het bestand ook plaatsen als gelabelde tekst zonder opmaak die u vervolgens kunt omzetten naar een tabel.

Over importfilters

InDesign kan de meeste kenmerken van teken- en alineaopmaak uit tekstbestanden importeren, maar negeert het merendeel van de lay-out, zoals pagina-einden, marges en kolommen (die u overigens in InDesign kunt instellen). Let op het volgende:

 • Wanneer u stijlen importeert, importeert InDesign normaal gesproken alle opmaakinformatie die in de tekstverwerker is gedefinieerd. Functies die niet beschikbaar zijn in InDesign worden niet geïmporteerd.

 • In InDesign kunnen geïmporteerde opmaakstijlen worden toegevoegd aan de lijst met bestaande opmaakstijlen voor het document. Naast de geïmporteerde stijlen staat een schijfpictogram . (Zie Stijlen van Word naar InDesign-stijlen omzetten.)

 • De importopties verschijnen wanneer u Importopties tonen in het dialoogvenster Plaatsen selecteert of wanneer u een Excel-bestand importeert. Als Importopties tonen niet is geselecteerd, worden de importopties gebruikt die de laatste keer bij een gelijksoortig documenttype zijn gebruikt. De ingestelde opties blijven actief totdat u andere opties kiest.

 • Als InDesign geen filter kan vinden dat het bestand herkent aan het type of de extensie van het bestand, wordt dit meegedeeld. Voor het beste resultaat in Windows gebruikt u de standaardextensie (zoals .doc, .docx, .txt, .rtf, .xls of .xlsx) voor het bestandstype dat u importeert. U moet het bestand mogelijk openen in de originele applicatie en het opslaan in een andere indeling, zoals RTF of TXT.

Zie voor meer informatie over importfilters het PDF-bestand Lees mij voor de filters op www.adobe.com/go/lr_indesignfilters_cs5_nl.

Importopties voor Microsoft Word- en RTF-documenten

Als u een Word- of een RTF-bestand plaatst en Importopties tonen selecteert, kunt u uit de volgende opties kiezen:

Tekst inhoudsopgave

Importeert de inhoudsopgave als onderdeel van de tekst in het artikel. Deze items worden als tekst geïmporteerd.

Tekst index

Importeert de index als onderdeel van de tekst in het artikel. Deze items worden als tekst geïmporteerd.

Voetnoten

Importeert Word-voetnoten. Voetnoten en verwijzingen blijven behouden, maar worden opnieuw genummerd op basis van de voetnootinstellingen van het document. Als de Word-voetnoten niet goed worden geïmporteerd, kunt u het Word-document opslaan als een RTF-bestand en dat RTF-bestand vervolgens importeren.

Eindnoten

Importeert eindnoten als onderdeel van de tekst aan het einde van het artikel.

Typografische aanhalingstekens gebruiken

Zorgt ervoor dat in de geïmporteerde tekst gekrulde aanhalingstekens (“ ”) en gekrulde apostroffen (’) in plaats van rechte aanhalingstekens (" ") en apostroffen (') worden gebruikt.

Stijlen en opmaak uit tekst en tabellen verwijderen

Verwijdert opmaak, zoals lettertype, tekstkleur en tekststijl uit de geïmporteerde tekst, waaronder ook tekst in tabellen. Als deze optie is geselecteerd, worden alineastijlen en inline-afbeeldingen niet geïmporteerd.

Lokale overschrijvingen behouden

Als u stijlen en opmaak van tekst en tabellen wilt verwijderen, kunt u met Lokale overschrijvingen behouden de tekenopmaak (zoals vette of cursieve tekst) behouden die is toegepast op een deel van een alinea. Schakel deze optie uit om alle opmaak te verwijderen.

Tabellen omzetten in

Als u stijlen en opmaak uit tekst en tabellen wilt verwijderen, kunt u tabellen omzetten in standaardtabellen zonder opmaak of naar door tabs gescheiden tekst zonder opmaak.

Als u niet-opgemaakte tekst en opgemaakte tabellen wilt importeren, importeer de tekst dan zonder opmaak en plak vervolgens de tabellen uit Word in InDesign.

Stijlen en opmaak in tekst en tabellen behouden

Behoudt de opmaak van het Word-document in het InDesign- of InCopy-document. Aan de hand van de overige opties in het gedeelte Opmaak kunt u opgeven hoe stijlen en opmaak worden behouden.

Handmatige pagina-einden

Bepaalt hoe pagina-einden uit het Word-bestand worden opgemaakt in InDesign of InCopy. Selecteer Pagina-einden behouden om dezelfde pagina-einden als die van Word te gebruiken of selecteer Omzetten naar kolomeinden of Geen einden.

Inline-afbeeldingen importeren

Inline-afbeeldingen uit het Word-document blijven behouden in InDesign.

Niet-gebruikte stijlen importeren

Importeert alle stijlen van het Word-document, zelfs als de stijlen niet op tekst zijn toegepast.

Opsommingstekens/nummering omzetten

Importeert opsommingstekens en nummers als feitelijke tekens, waarbij de vormgeving van de alinea behouden blijft. In genummerde lijsten worden de nummers echter niet automatisch bijgewerkt wanneer de lijstonderdelen worden gewijzigd.

Wijzigingen bijhouden

Als u deze optie selecteert, verschijnen markeringen van Wijzigingen bijhouden uit het Word-document in het InDesign-document. In InDesign worden wijzigingen bijgehouden in de Artikeleditor.

Stijlen automatisch importeren

Importeert stijlen vanuit het Word-document naar het InDesign- of InCopy-document. Als een gele waarschuwingsdriehoek verschijnt naast Stijlnaamconflicten, hebben een of meer alinea- of tekenstijlen uit het Word-document dezelfde naam als een InDesign-stijl.

U bepaalt hoe deze stijlnaamconflicten worden opgelost door een optie te selecteren in het menu Conflicten alineastijl en Conflicten tekenstijl. Als u InDesign-stijldefinitie gebruiken kiest, wordt de geïmporteerde tekst opgemaakt op basis van de InDesign-stijl. Als u InDesign-stijl opnieuw definiëren kiest, wordt de geïmporteerde tekst opgemaakt op basis van de Word-stijl en wordt bestaande InDesign-tekst opgemaakt met de Word-stijl. Met Naam automatisch wijzigen worden de namen van de geïmporteerde Word-stijlen gewijzigd. Bijvoorbeeld: Als InDesign en Word een stijl Subkop hebben, wordt de naam van de geïmporteerde Word-stijl gewijzigd in Subkop_wrd_1 wanneer Naam automatisch wijzigen is geselecteerd.

Opmerking:

InDesign zet alinea- en tekenstijlen om, maar stijlen van lijsten met opsommingstekens en nummers niet.  

Importeren van stijlen aanpassen

Hiermee kunt u in het dialoogvenster Stijltoewijzing selecteren welke InDesign-stijl moet worden gebruikt voor elke Word-stijl in het geïmporteerde document.

Voorinstelling opslaan

Slaat de huidige importopties voor Word op voor toekomstig gebruik. Geef de importopties op, klik op Voorinstelling opslaan, typ de naam van de voorinstelling en klik op OK. De volgende keer dat u een Word-stijl importeert, kunt u de voorinstelling selecteren die u in het menu Voorinstelling hebt gemaakt. Klik op Als standaard instellen als de geselecteerde voorinstelling als standaard voor verdere importen van Word-­documenten moet worden gebruikt.

Importopties voor tekstbestanden

Als u bij het plaatsen van een tekstbestand Importopties tonen selecteert, kunt u uit de volgende opties kiezen:

Tekenset

Geeft de tekenset aan, zoals ANSI, Unicode UTF8 of Windows CE, waarmee het tekstbestand is gemaakt. De standaardselectie is de tekenset die overeenkomt met de standaardtaal en het standaardplatform van InDesign of InCopy.

Hiermee geeft u de tekenset van de computer op, zoals ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS of Chinese Big 5, waarmee het tekstbestand is gemaakt. De standaardselectie is de tekenset die overeenkomt met de standaardtaal en het standaardplatform van InDesign of InCopy.

Platform

Geeft aan of het bestand is gemaakt in Windows of Mac OS.

Woordenboek instellen op

Bepaalt welk woordenboek door de geïmporteerde tekst wordt gebruikt.

Extra harde returns

Bepaalt hoe extra alinea-einden worden geïmporteerd. Kies Aan einde van elke regel verwijderen of Tussen alinea's verwijderen.

Vervangen

Vervangt het opgegeven aantal spaties door een tab.

Typografische aanhalingstekens gebruiken

Zorgt ervoor dat in de geïmporteerde tekst gekrulde aanhalingstekens (“ ”) en gekrulde apostroffen (’) in plaats van rechte aanhalingstekens (" ") en apostroffen (') worden gebruikt.

Importopties voor Microsoft Excel

U kunt bij het importeren van een Excel-bestand uit de volgende opties kiezen:

Werkblad

Geeft het werkblad op dat u wilt importeren.

Weergave

Hiermee kunt u kiezen of aangepaste of persoonlijke weergaven worden geïmporteerd of genegeerd.

Celbereik

Geeft het bereik van de cellen op waarbij de dubbele punt het bereik bepaalt, zoals in A1:G15. Als het werkblad benoemde bereiken bevat, staan deze namen in het menu Celbereik.

Verborgen cellen importeren die niet in de weergave zijn opgeslagen

Bevat alle cellen die zijn opgemaakt als verborgen cellen in het Excel-spreadsheet.

Tabel

Geeft op hoe de spreadsheetgegevens in het document worden weergegeven.

Opgemaakte tabel

InDesign probeert dezelfde opmaak te behouden die in Excel is gebruikt, maar de opmaak van tekst binnen elke cel blijft mogelijk niet behouden. Als het spreadsheet is gekoppeld in plaats van ingesloten, wordt tijdens het bijwerken van de koppeling alle opmaak die in InDesign op de tabel is toegepast, overschreven.

Niet-opgemaakte tabel

De tabel wordt geïmporteerd zonder opmaak van de spreadsheet. Als u deze optie selecteert, kunt u een tabelstijl toepassen op de geïmporteerde tabel. Als u tekst opmaakt met behulp van alinea- en tekenstijlen, blijft de opmaak ook behouden als u de koppeling naar de spreadsheet bijwerkt.

Niet-opgemaakte gelabelde tekst

De tabel wordt geïmporteerd als door tabs gescheiden tekst die u in InDesign of in InCopy kunt omzetten naar een tabel.

Slechts één keer opgemaakt

De in Excel gebruikte opmaak blijft tijdens het importeren in eerste instantie behouden in InDesign. Als het spreadsheet gekoppeld is, in plaats van ingesloten, worden opmaakwijzigingen die worden aangebracht in het spreadsheet genegeerd in de gekoppelde tabel als u de koppeling bijwerkt. Deze optie is niet beschikbaar in InCopy.

Tabelstijl

Past de door u opgegeven tabelstijl toe op het geïmporteerde document. Deze optie is alleen beschikbaar als Niet-opgemaakte tabel is geselecteerd.

Celuitlijning

Bepaalt de celuitlijning voor het geïmporteerde document.

Inclusief inline-afbeeldingen

Inline-afbeeldingen uit het Excel-document blijven behouden in InDesign.

Aantal op te nemen decimalen

Bepaalt het aantal decimalen in spreadsheetgetallen.

Typografische aanhalingstekens gebruiken

Zorgt ervoor dat in de geïmporteerde tekst gekrulde aanhalingstekens (“ ”) en gekrulde apostroffen (’) in plaats van rechte aanhalingstekens (" ") en apostroffen (') worden gebruikt.

Importopties gelabelde tekst

U kunt een tekstbestand importeren (of exporteren) en profiteren van InDesign-opmaakmogelijkheden door gebruik te maken van de indeling Gelabelde tekst. Bestanden met gelabelde tekst zijn tekstbestanden met informatie die de opmaak beschrijft die u wilt toepassen in InDesign. Correct gelabelde tekst kan bijna elke opmaak beschrijven die kan worden gebruikt in een InDesign-artikel, inclusief alle speciale tekens en kenmerken op alinea- en tekenniveau.

Zie voor informatie over het opgeven van labels het PDF-bestand over gelabelde tekst op www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_nl (PDF).

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u een bestande met gelabelde tekst importeert en Importopties tonen selecteert in het dialoogvenster Plaatsen.

Typografische aanhalingstekens gebruiken

Zorgt ervoor dat in de geïmporteerde tekst gekrulde aanhalingstekens (“ ”) en gekrulde apostroffen (’) in plaats van rechte aanhalingstekens (" ") en apostroffen (') worden gebruikt.

Tekstopmaak verwijderen

Verwijdert opmaak, zoals lettertype, tekstkleur en tekststijl uit de geïmporteerde tekst.

Conflicten met tekststijlen oplossen met

Bepaalt welke teken- of alineaopmaakstijl wordt toegepast bij een conflict tussen de opmaakstijl in het gelabelde tekstbestand en de opmaakstijl in het InDesign-document. Selecteer Publicatiedefinitie om de definitie te gebruiken die reeds is gedefinieerd voor die opmaakstijl in het InDesign-document. Selecteer Gelabelde-bestandsdefinitie als u de stijl wilt gebruiken die is gedefinieerd in de gelabelde tekst.

Lijst met probleemlabels tonen vóór plaatsen

Geeft een lijst met onbekende labels weer. Als een lijst wordt weergegeven, kunt u het importeren annuleren of ermee doorgaan. Als u het bestand toch importeert, kan dat er anders uitzien.

Opties voor het importeren van Word- of RTF-bestanden opslaan als voorinstellingen

 1. Zorg er tijdens het plaatsen van een Word- of RTF-bestand voor dat Importopties tonen is geselecteerd en kies Openen.
 2. Geef de gewenste instellingen op in het dialoogvenster Importopties tonen.
 3. Klik op Voorinstelling opslaan, typ een naam voor de voorinstelling en klik op OK.
 4. (Optioneel) Klik op Als standaard instellen als u de voorinstelling iedere keer wilt gebruiken als u een bestand van dat type importeert.

U kunt dan aangepaste voorinstellingen selecteren in het menu Voorinstelling in het dialoogvenster Importopties wanneer u een Word- of RTF-bestand opent.

Buzzword-documenten importeren

Buzzword is een webgebaseerde teksteditor waarin gebruikers tekstbestanden op een webserver kunnen maken en opslaan. In InDesign CS5 kunt u tekst uit Buzzword-documenten importeren en exporteren.

Wanneer u een Buzzword-document importeert, wordt er een URL-koppeling naar het Buzzword-document op de server gemaakt. Wanneer het Buzzword-document buiten InDesign wordt bijgewerkt, kunt u het deelvenster Koppelingen gebruiken om de bijgewerkte versie in InDesign bij te werken. Wijzigingen in de Buzzword-tekst die u in InDesign hebt aangebracht, worden hierbij echter verwijderd.

Opmerking:

De Buzzword-applicatie van Acrobat.com is alleen beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

 1. Kies Bestand > Plaatsen vanuit Buzzword.

 2. Als u zich nog niet hebt aangemeld bij CS Live, klikt u op Sign In (Aanmelden), geeft u uw e-mailadres en wachtwoord op en klikt u nogmaals op Sign In.

  Als u zich hebt aangemeld, verschijnt in het dialoogvenster Buzzword-documenten plaatsen een lijst met de Buzzword-documenten die u kunt importeren.

 3. Selecteer een of meer documenten die u wilt importeren of plak de URL van het Buzzword-document in het veld URL plakken.

 4. Stel een of meer van de volgende opties in en klik op OK.

  Importopties tonen

  Als u deze optie selecteert, wordt het dialoogvenster Importopties Buzzword weergegeven voordat u het bestand plaatst.

  Geselecteerd item vervangen

  Selecteer deze optie om het object te vervangen dat momenteel in het document is geselecteerd.

  Koppelen aan document

  Selecteer deze optie om een koppeling tot stand te brengen tussen het Buzzword-document en de geplaatste tekst. Als u een koppeling tot stand brengt en het Buzzword-document bijwerkt, ziet u in het deelvenster Koppelingen dat het bestand is gewijzigd. Als u de koppeling bijwerkt, wordt de tekst in InDesign bijgewerkt. Opmaakwijzigingen die u in InDesign hebt aangebracht in deze tekst, gaan echter verloren.

 5. Als u Importopties tonen hebt geselecteerd, geeft u instellingen op in het dialoogvenster Importopties Buzzword.

  Dit dialoogvenster bevat vrijwel dezelfde opties als het dialoogvenster Importopties RTF. Zie Importopties voor Microsoft Word- en RTF-documenten. Buzzword beschikt momenteel niet over een stijlfunctie en de stijlopties zijn dus nog niet beschikbaar.

 6. Klik of sleep met de geladen tekstcursor om een tekstkader te maken.

Standaard is tekst die u in InDesign plaatst, niet gekoppeld aan het originele tekstbestand. Als u de optie Koppelingen maken bij het plaatsen van tekst- en spreadsheetbestanden selecteert in de voorkeuren voor Bestandsafhandeling voordat u het bestand plaatst, wordt de naam van het tekstbestand in het deelvenster Koppelingen weergegeven. U kunt het bestand met het deelvenster Koppelingen bijwerken en beheren. Als u een gekoppeld tekstbestand bijwerkt, gaan alle bewerkings- of opmaakkenmerken die zijn toegepast binnen InDesign verloren. Vanwege dit risico worden verbonden tekstbestanden niet automatisch bijgewerkt als het originele bestand wordt bewerkt. U kunt inhoud echter gemakkelijk bijwerken of de koppeling naar het bestand verbreken in het deelvenster Koppelingen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Pas deze wijziging op een document toe door het document te openen.

  • Pas deze wijziging op nieuwe documenten toe door alle documenten te sluiten.

 2. Kies Bewerken > Voorkeuren > Bestandsafhandeling (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Bestandsafhandeling (Mac OS).
 3. Maak koppelingen in geplaatste bestanden door Koppelingen maken bij het plaatsen van tekst- en spreadsheetbestanden te selecteren. Als deze optie is ingeschakeld, gebruikt u het deelvenster Koppelingen voor het bijwerken, opnieuw koppelen of verwijderen van koppelingen. Als deze optie is uitgeschakeld, worden tekstbestanden ingesloten (niet gekoppeld).
Opmerking:

U verbreekt de koppeling met een tekstbestand (en sluit zo het bestand in) door het bestand te selecteren in het deelvenster Koppelingen en vervolgens de optie Ontkoppelen te kiezen in het menu van het deelvenster Koppelingen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?