PDF-opmerkingen importeren

Eenvoudig samenwerken met meerdere belanghebbenden. Opmerkingen importeren uit PDF's die zijn gemaakt in InDesign CC.

Als u PDF's hebt gemaakt van uw InDesign-document en deze ter beoordeling hebt gedeeld, kunt u opmerkingen uit de beoordeelde PDF's direct in uw document importeren en de feedback eenvoudig beheren. U kunt opmerkingen accepteren en deze als opgelost of onopgelost markeren. Als u een opmerking selecteert, wordt ook het gedeelte van het document gemarkeerd waar de opmerking van toepassing is.

Opmerking:

Voor de juiste toewijzing van opmerkingen moet u ervoor zorgen dat het InDesign-document niet wordt bewerkt na het maken van de PDF ter beoordeling.

Opmerkingen importeren

 1. Open het InDesign-document waarvoor u de PDF-opmerkingen wilt importeren.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Kies Bestand > PDF-opmerkingen importeren.
  • Kies Venster > PDF-opmerkingen en klik op PDF-rapporten importeren.
 3. Blader naar de PDF met opmerkingen voor uw document en klik op Opmerkingen importeren. U kunt opmerkingen importeren uit meerdere PDF's voor uw document. De opmerkingen worden geïmporteerd en weergegeven in het deelvenster PDF-opmerkingen.

Opmerkingen beheren

Overzicht van het deelvenster PDF-opmerkingen

Het deelvenster PDF-opmerkingen geeft alle geïmporteerde opmerkingen weer. Het totale aantal opmerkingen wordt bovenaan weergegeven. Alle opmerkingen worden gegroepeerd op basis van het paginanummer. 

Elke opmerking geeft het volgende weer:

 • Type opmerking
 • Naam van de beoordelaar
 • Datum van de opmerking
 • Optie om een opmerking als opgelost of onopgelost te markeren
 • Optie om een opmerking te verwijderen
 • Optie om opmerkingen te accepteren, alleen beschikbaar voor Doorgehaalde tekst, Tekst vervangen en Tekst invoegen
Deelvenster PDF-opmerkingen

A. Deelvenstermenu PDF-opmerkingen B. Opmerkingen filteren C. Als opgelost/onopgelost markeren D. Een opmerking accepteren E. Een opmerking verwijderen F. Opmerkingen zoeken G. Aantal opmerkingen H. Type opmerking I. Opmerkingen tonen/verbergen op layout 

Werken met het deelvenster PDF-opmerkingen

Zodra de opmerkingen zijn geïmporteerd in het deelvenster PDF-opmerkingen, kunt u individuele opmerkingen bekijken. Als u een opmerking selecteert, wordt de aantekening die overeenkomt met die opmerking in het document gemarkeerd.

In het deelvenster PDF-opmerkingen kunt u het volgende doen:

 • Filter de opmerkingen op basis van hun status, beoordelaar, soort opmerkingen en PDF-bron van de opmerkingen. Zie voor meer informatie Opmerkingen filteren.

 • Bekijk individuele opmerkingen en markeer ze als opgelost.

 • Accepteer de wijzigingen voor de soort opmerkingen Doorgestreepte tekst, Tekst vervangen en Tekst toevoegen. Wanneer u de opmerking accepteert, wordt het document bijgewerkt met de bijbehorende wijzigingen.

 • Een opmerking verwijderen.

Opmerkingen filteren

Filteren op status

U kunt de opmerkingen filteren op basis van de volgende status:

Opgelost

Opmerkingen weergeven die door u zijn gemarkeerd als opgelost.

Niet opgelost

Opmerkingen weergeven die door u niet zijn gemarkeerd als opgelost.

Toegewezen

Opmerkingen weergeven die aan een object in het document zijn toegewezen.

Niet toegewezen

Opmerkingen weergeven die niet aan een object in het document zijn toegewezen. Niet-toegewezen opmerkingen geven het pictogram weer.

Filteren op beoordelaar

Als er meerdere beoordelaars zijn, kunt u de opmerkingen filteren door de beoordelaar van de PDF.

Filteren op type opmerking

U kunt de opmerkingen filteren op basis van het type opmerkingen. De volgende typen opmerkingen worden ondersteund in InDesign:

Tekstvak

Wolk

Onderstrepen

Pijl

Tekstopmerking

Verbonden lijnen

Tekstbijschrift

Gemarkeerde tekst

Doorgehaalde tekst

Lijn

Plakbriefje

Rechthoek

De tool Stempel

Tekst invoegen

Tekst vervangen

Potlood

Filteren op PDF-bron

Als u opmerkingen uit meerdere PDF's hebt geïmporteerd, kunt u de opmerkingen filteren op basis van de PDF-bron.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account