Brukerveiledning Avbryt

Adobe Creative Cloud for utdanningssektoren | Utrulleringsveiledning

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

I denne detaljerte veiledningen forklarer vi hvordan IT-administratorer og annet personal i grunnskoler, videregående skoler og skoledistrikter utrullerer lisenser for navngitte brukere for Adobe Express for Education, Creative Cloud Alle applikasjoner og andre Adobe-applikasjoner til elever og studenter og lærere/forelesere.

Adobe tilbyr verdens beste kreative verktøy for lærere og elever i grunnskolen og på videregående – fra Creative Cloud-bransjestandardapplikasjoner til nye, kostnadsfrie Adobe Express. 

Adobe Express for Education er laget for å kunne brukes av lærere og elever på tvers av klassetrinn og fag. Adobe Express for Education, tidligere kjent som Adobe Spark for Education, er gratis for brukere i grunnskolen og på videregående, og tilbyr et rikholdig utvalg av nett- og mobilløsninger som stimulerer kreativiteten og fremmer gode kommunikasjonsferdigheter hos elevene. I løsningen inngår – i tillegg til de eksisterende applikasjonene Adobe Spark Video og Adobe Spark Page med premium-funksjoner – Adobe Photoshop Express og Adobe Premiere Rush, og den tilbyr skolene skreddersydd beskyttelse av innhold og personvern.

Se Vanlige spørsmål hvis du vil vite mer om Adobe Express-tilbudet.

Merk:

Adobe Express for utdanningssektoren er kun gratis som frittstående tilbud for grunnskoler og videregående skoler og inkluderer 2 GB skybasert lagring per lisens. Høyere utdanningsinstitusjoner kan få tilgang til Adobe Express ved å anskaffe Creative Cloud Alle applikasjoner. Finn ut mer.

1. Komme i gang

IT-administratorer benytter Admin Console for å tilordne og gi Adobe-produktlisenser til elever og studenter og lærere/forelesere Hvis skolen din eller distriktet ditt allerede har kjøpt lisenser på Creative Cloud, har du en Admin Console. Hvis du ennå ikke er Adobe-kunde og ønsker å gi gratis Adobe Express-lisenser til elever og studenter og lærere/forelesere, kan du be om en Admin Console ved å ringe +1-800-685-3638 eller kontakte forhandlerpartneren for ditt distrikt. Personen som ringer for å be om en Admin Console, registreres som første systemadministrator for denne nye organisasjonen i Adobe Admin Console.

Med Admin Console har du tilgang til Adobe Express for utdanningssektoren på Produkter-siden. Følg fremgangsmåten under for å la elever og studenter og lærere/forelesere få tilgang:

Merk:

Adobe Express for grunnskoler og videregående skoler og Tilgang på delte enheter for høyere utdanning fungerer i prinsippet likt, bare at sistnevnte ikke innbefatter Adobe Express-rettigheter. Hvis du har begge deler, anbefaler Adobe at du kjøper Adobe Express for grunnskoler og videregående skoler i stedet for Tilgang på delte enheter.

 1. Gå til fanearket Produkter i Adobe Admin Console.

  I tillegg til de anskaffede lisensene for Creative Cloud, finner du på Produkter-siden et tilbud på Adobe Express for grunnskole og videregående skole. Velg Komme i gang.

 2. I skjermbildet Bekreft organisasjonstype velger du kategorien som passer best for organisasjonen din.

 3. Hvis du velger K12, grunnskole og videregående, godtar du vilkårene.

  Merk:

  Bare lokale utdanningsinstitusjoner (LEA) har mulighet til å benytte seg av det kostnadsfrie Adobe Express-tilbudet. Sjekk om organisasjonen din er berettiget til tilbudet.

  Bekreft organisasjonstypen

 4. Klikk på Bekreft og fortsett.

  Produkter-siden viser kortet for Adobe Express for K-12, grunnskole og videregående. Du kan nå begynne å utrullere det til brukerne dine.

 1. Identifiser domeneradministratoren på skolen din / i distriktet ditt.

  Skolen/distriktet eier lisensene på Adobe Express eller Creative Cloud Alle applikasjoner-planen for de navngitte brukerne gitt til studenter i grunnskole/videregående, og disse lisensene må derfor utrulleres ved å bruke Enterprise eller Federated ID-er. Som en del av oppsettet, må du bevise ved å oppdatere DNS-postene at du eier domenet. Hvis du ikke har tilgang, må du sørge for å gi beskjed til domeneadministratorene, slik at de kan utføre denne oppdateringen for deg. 

 2. Planlegg identitetssystemet for din organisasjon. Bruk følgende veiledning for å velge om du vil konfigurere Enterprise ID eller Federated ID: 

  Enterprise ID

  Organisasjonen din eier og administrerer Enterprise ID-ene. Sluttbrukere logger seg på med passordene de oppgir for pålogging.

  Federated ID

  Med Federated ID-er kan brukere logge på med enkel pålogging (SSO) for organisasjonen. Sluttbrukere logger på med samme brukernavn og passord som de bruker for å logge på alle andre apper og tjenester. For eksempel Google eller Active Directory File System (ADFS).

  Merk:

  Adobe ID støttes ikke for K12 (grunnskole/videregående). Dette er med på å beskytte dataene til mindreårige ved å sikre at skoler og distrikter eier personopplysningene og at Adobe bare er databehandler.

 3. Hvis du vil konfigurere enkel pålogging (SSO), identifiserer du administratoren for ID-ene oppgitt av skolen (innloggingsinformasjon).

  Hvis elevene har Google Workspace for Education ID-er og du vil at de skal bruke disse ID-ene for å logge på Adobe-applikasjoner, bruker du Federated ID-er og konfigurerer SSO. Hvis du ikke vil konfigurere SSO, bruker du Enterprise ID-er. Hvis du velger å bruke Enterprise ID-er, må elevene dine konfigurere et Adobe-passord.

Adobe Admin Console tillater en sky-til-sky-integrasjon med Google Federation ID og Azure Active Directory for å gjøre følgende til en enkel arbeidsflyt for autentisering:

 • Kreving av domener
 • Konfigurering av SSO
 • Automatisert brukeradministrasjon

Med Azure AD kan du til og med synkronisere brukergrupper.

Når du er klar til å utrullere Adobe Express for utdanningssektoren, kan du konfigurere identitetssystemet ditt for å administrere brukerne dine og eventuelt konfigurere SSO (ved behov).

Godkjenn Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll for brukere under 18 år. Finn ut mer.

2. Konfigurer identitet

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet, og klikk på Opprett katalog.

  Opprett katalog

 2. Skriv inn et navn på katalogen og velg en identitetstype.

  Velg Enterprise ID og klikk på Opprett katalog, eller velg Federated ID, klikk på Neste.

 3. (bare Federated ID)

  På skjermen Hvem er identitetsleverandøren din? gjør du ett av følgende:

  Identitetsleverandør

  For å bruke Federated ID-godkjenning må du ha en SAML2-kompatibel identitetsleverandør.

3. Test konfigurasjonen

For å teste konfigurasjonen kan du legge til en bruker og logge deg på med den nye brukerkontoen. Du kan velge en eksisterende e-postadresse som du har tilgang til, eller opprette en ny for denne testen.

Hvis du vil legge til en bruker, gjør du følgende:

 1. Admin Console navigerer du til Brukere Brukere og klikker på Legg til bruker.

 2. Angi brukerens e-postadresse. Den anbefalte ID-typen fylles ut automatisk.

  Forsiktig!

  Bruk en e-postadresse som tilhører ett av de påkrevde domenene. Ikke endre ID-typen til Adobe ID.

 3. Legg inn brukerens fornavn og etternavn.

  For en Enterprise ID velger du brukerens land. For Federated ID angir du SSO-brukernavn, og velger brukerens land.

  Forsiktig!

  Fornavn og Etternavn er obligatorisk, selv når feltene feilaktig angis som valgfrie.

 4. Velg produktene eller brukergruppene du vil tildele brukeren. Listen over produkter som vises, er basert på organisasjonens kjøpsplan.

  Finn ut mer om hvordan du administrerer produkter og produktprofiler.

  Tilordne produkter til brukere

  Når du har opprettet brukeren og tilordnet et produkt, mottar du en e-post i den tilknyttede e-postkontoen. Følg instruksjonene i e-posten.

Hvis du vil logge på som brukeren du oppretter, åpner du nettstedet for Adobe Express og klikker på Logg på > Logg på med skolekonto. Deretter logger du på med e-postadressen og passordet.

Logg på med skolekonto

Merk:

Hvis e-postadressen har både en personlig Adobe ID (opprettet av sluttbrukeren) og en skole-ID (Enterprise ID eller Federated ID opprettet i Adobe Admin Console), ser du Kontovelger-skjermbildet. Når du vil logge deg på med din nye enterprisekonto, velger du Enterprise ID.

Hvis du bruker Federated ID-er, blir du omdirigert til påloggingsskjermbildet til identitetsleverandøren din (IdP) (for eksempel Google). Angi brukerens e-postadresse, klikk på Neste og følg instruksjonene på skjermen.

Logg på

Bruk dette nettadresseformatet hvis skole- eller bedriftsbrukere skal logge på Adobe Express via SSO

https://new.express.adobe.com/a/example.org

Erstatt example.org med et domene det er gjort krav på i den samlede Admin Console-katalogen din.

Hvis du har flere registrerte domener i den samlede katalogen din, kan du bruke hvilket som helst av dem. Hvis du har flere kataloger, må du opprette en kobling for hver av dem ved å bruke ett av domenene som den aktuelle katalogen eier.

Denne nettadressen vil utløse en SSO-pålogging til godkjenningsleverandøren din så snart den er godkjent direkte i
Adobe Express-format

https://new.express.adobe.com/a/example.org

Dette kan legges til i en portal, pad for start av applikasjoner eller delte brukere.

Bare Google Workspace-administratorer

Fest nettadressen for å starte SSO-pålogging til Adobe Express til oppgavelinjen på en Chromebook

Gå til Google Admin Console > Applikasjoner og utvidelser https://admin.google.com/ac/chrome/apps/user og legg til følgende som nettadresse:

https://new.express.adobe.com/chrome-tab/a/example.org

Velg Tving installering + fest til ChromeOS-oppgavelinjen for å feste til oppgavelinjen.

Erstatt example.org med et domene det er gjort krav på i den samlede Admin Console-katalogen din.

Hvis du har flere registrerte domener i den samlede katalogen din, kan du bruke hvilket som helst av dem. Hvis du har flere kataloger, må du opprette en kobling for hver av dem ved å bruke ett av domenene som den aktuelle katalogen eier.

Forutsetninger

 • En konfigurert og samlet katalog i Adobe Admin Console
 • Adobe Express- eller Creative Cloud-lisens tilordnet til brukere

Finn ut mer

4. Administrer brukere

Med produktprofiler kan du aktivere alle eller et delsett av Adobe-tjenestene som er tilgjengelige i planen du har kjøpt fra Adobe. De lar deg tilpasse innstillinger knyttet til et gitt produkt og en gitt plan.

For at en bruker skal ha rett til å bruke et produkt eller en tjeneste, må vedkommende være en del av en produktprofil. Du kan tilordne lisenser til en produktprofil ved å knytte den til en plan du har kjøpt. En bruker kan tilhøre flere produktprofiler som gir ham/henne ulike lisenser. Det vil komme an på produktprofilene som brukeren er tilordnet, og de spesifikke lisensene som er tildelt i hver profil, hvilke Adobe-produkter brukeren har tilgang til. Se Administrere produktprofiler hvis du vil vite mer.

 1. I Admin Console går du til Produkter.

  Det vises en liste over alle Adobe-produktplanene du er administrator for.

 2. Velg ønsket produktplan og klikk på Ny profil.

  Opprett en ny profil-veiviseren vises.

 3. Skriv inn et profilnavn, et visningsnavn og en beskrivelse.

  Hvis du vil varsle brukere automatisk via e-post når de legges til eller fjernes fra denne profilen, aktiverer du Varsler og klikker på Neste.

 4. I skjermbildet Tjenester kan du velge å aktivere eller deaktivere enkelttjenester for produktprofilen.

 5. Klikk på Lagre for å lagre den nye profilen.

Adobe anbefaler opprettelse av brukergrupper for å gi tilgang til produkter og tjenester. Du kan enten opprette én gruppe og legge til alle brukere i denne gruppen, eller opprette separate grupper for avdelinger, programmer eller roller som f.eks. student, lærer eller ansatt.

Opprettelse av flere brukergrupper er nyttig i følgende tilfeller:

 • Du planlegger å gi forskjellige produkter til bestemte grupper av brukere. For eksempel Creative Cloud – Alle applikasjoner til videregående elever, og Adobe Express til alle elever.
 • Du ønsker å gi begrensede administrative rettigheter. Avdelingssjefen kan for eksempel legge til eller fjerne brukere fra avdelingen slik at de IT-ansatte ikke trenger å gjøre det.

Hvis du vil opprette en brukergruppe, gjør du følgende:

 1. Admin Console navigerer du til Brukere > Brukergrupper og klikker på Ny brukergruppe.

 2. Angi et navn og en beskrivelse for brukergruppen og klikk på Lagre.

  Beskrivelsen spiller ingen rolle i konfigurasjonen og er kun til orientering.

 3. Du kan også legge til en administrator som er spesifikk for en brukergruppe og kalles Brukergruppeadministrator. For å gjøre dette, klikker du på gruppenavnet. Naviger til Administratorer og klikk på Legg til administrator.

 4. Angi e-postadressen for administratoren. Du kan søke etter eksisterende brukere eller legge til nye brukere ved å angi en gyldig e-postadresse og fylle ut informasjonen på skjermen.

  Deretter klikker du på Lagre.

  Legge til en administrator

 5. Hvis du vil administrere rettighetene som er gitt til brukere, tilordner du produktprofiler til brukergruppen. Klikk på gruppenavnet, naviger til Tilordnede produktprofiler og klikk på Tilordne produktprofil.

  Tilordne produktprofiler

 6. Legg til de ønskede produktprofilene i brukergruppen, og klikk på Lagre.

  Tilordne produktprofiler

Brukergruppen er nå klar. Du kan nå begynne å legge til brukere i gruppen.

Når du tilordner en administratorrolle eller en produktprofil til brukere, får de et varsel på e-post. Brukerne må klikke på koblingen i e-posten for å fullføre profilen, hvis de blir bedt om det.

Du kan legge til flere brukere i organisasjonen samtidig og tilordne dem til produktprofiler ved å laste opp en fil med kommaseparerte verdier (CSV) som inneholder detaljer for alle brukere. Du kan importere opptil 5000 brukere samtidig med CSV. 

Hvis du vil automatisere prosessen med å administrere brukere, kan du bruke Verktøyet for brukersynkronisering. Denne metoden krever at ytterligere programvare er installert på nettverket ditt for å synkronisere brukere mellom katalogen din og Adobe. For større enheter med tilstrekkelige IT-ressurser anbefaler Adobe imidlertid at dette verktøyet brukes. Hvis du vil vite mer, kan du se konfigurasjon av verktøyet for brukersynkronisering eller melde deg på kurset vårt i brukerautomatisering ved å bruke en gratis Adobe Captivate Prime-konto.

Hvis du vil legge til flere brukere samtidig via Admin Console, gjør du følgende:

 1. I Admin Console navigerer du til Brukere og klikker på Legg til brukere med en CSV-fil.

 2. Legg til brukere med en CSV-fil-dialogboksen klikker du på Last ned CSV-mal og velger Standardmal.

 3. Åpne den nedlastede CSV-malen i et regnearkredigeringsprogram som Microsoft Excel, og lim inn brukerne i malen som på skjermbildet nedenfor.

  Hvis du vil ha en beskrivelse av feltene i den nedlastede filen, kan du se CSV-filformat.

  For Enterprise ID-er og Federated ID-er er kolonne A til G obligatorisk. 

  Hvis du bruker brukergrupper til å administrere tilgang til produkter, tilordner du brukere til de aktuelle gruppene ved hjelp av kolonnene K og L. I slike tilfeller kan du la de andre cellene være tomme.

  Merk:

  Denne funksjonen støtter ikke brukernavn med spesialtegn, som komma (,) og semikolon (;).

 4. Dra og slipp den oppdaterte CSV-filen i Legg til brukere med en CSV-fil-dialogboksen og klikk på Last opp.

  Merk:

  Du kan laste opp en CSV-fil på opptil 10 MB.

  Hvis du vil ha mer informasjon om massehandlinger, kan du se Administrer brukere og massehandlinger.

Etter at du har tilordnet produktprofiler eller administrative rettigheter til brukerne, mottar de en velkomsthilsen på e-post.

Velkomsthilsen på e-post

Brukerne kan klikke på Kom i gang i e-posten, logge seg på og begynne å bruke de tildelte tjenestene. 

De kan logge på Adobe Express med en Google Federated ID-konto ved å åpne Adobe Express og klikke på Logg inn Fortsett med Google. Deretter kan de logge på med e-postadresse og passord. 

Merk:

Hvis din primære identitetsleverandør i Admin Console ikke er Google SAML og du vil at lærere og elever skal kunne logge på skolekontoen sin når de klikker på Fortsett med Google på Adobe Express-siden, må du legge til Google OIDC som en ekstra SSO-leverandør for utdanningssektoren.

Logg på med skolekonto

Hvis brukerne ikke har Google-kontoer, følger du trinnene i Logge på som den nye brukeren.

Få hjelp med feilsøking og trinnene videre

Ved eventuelle problemer sjekker du først administratorveiledningen og søker etter artikler på Enterprise-siden for læring og støtte for å finne en løsning.

Se Feilsøking av feil hvis det oppstår feil i forbindelse med bruk av SSO. For SSO-problemer relatert til identitetsleverandøren (IdP), kontakter du kundestøttesenteret til identitetsleverandøren.

Hvis du støter på problemer i forbindelse med masseopplasting, kan du se Feilsøk masseopplasting

Når kontakter Adobes kundestøtte for å rapportere et mistenkt SSO-problem, må du oppgi følgende informasjon for å sikre rask og effektiv hjelp:

 • Antallet berørte brukerkontoer
 • Adobe-domenenavn
 • Berørt påloggingsnavn og e-postadresse (må være identisk)
 • Brukerens komplette kontaktinformasjon
 • Datoen og klokkeslettet eller tidsrommet da problemet fant sted
 • Skjermbilder eller video av arbeidsflyten for brukeren vist fra en avlogget brukerstatus, og deretter forsøket på å logge på via www.adobe.com
 • SAML-sporutdata registrert i løpet av demonstrasjonsarbeidsflyten. SAML-spor forutsetter ingen spesielle ferdigheter eller tillatelser– det er ikke nødvendig å være administrator – og er tilgjengelig i en rekke nettlesere, deriblant Firefox og Chrome.

Slik bruker du SAML-spor-tillegget: 

 1. Installer SAML-tillegget i brukerens nettleser.

 2. Kontroller at brukeren er logget ut av Adobe-kontoen.

 3. Finn og klikk på SAML-spor-vinduet fra SAML-ikonet i verktøylinjen.

  Et eget vindu vises. Flytt det ut av veien og la det være åpent.

 4. Naviger til www.adobe.com og klikk på Logg på og fortsett så langt som mulig via pålogging.

 5. Når problemet oppstår, navigerer du til SAML-sporvinduet som vist på skjermbildet nedenfor.

  Finn og klikk på POST-linjen i oransje med SAML-taggen som slutter på "accauthlinktest".

 6. Klikk på SAML (ved siden av HTML og Parametere).

 7. Kopier alt innholdet til en tekstfil og legg ved tekstfilen i en ny kundestøttesak.

 8. For å kunne utføre SSO-sortering må du finne de fire obligatoriske SAML 2.0-deklarasjonene:

  1. NameID
  2. FirstName
  3. LastName
  4. Email
  • Bruken av store og små bokstaver må være identisk med det som vises i listen ovenfor.
  • Kontroller verdiene ved siden av hvert felt, og bekreft at hvert av feltene er fylt ut.
  • Kontroller at e-postadresse og NameID er identisk.
  • Kontroller at både e-postadresse og NameID er i korrekt og komplett format.

  En konflikt mellom nettverksbrukerkontoen og Adobe-brukerkontonavnet fører til at SSO mislykkes.

  Ved problemer er det også lurt å gå til Admin Console og sjekke under Innstillinger > Identitet > <klikk på domenet> > Hendelseslogger. Disse loggene leveres fra SP-systemloggen (Okta). Det kan ta noen minutter før loggen oppdateres.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?