Det här dokumentet är avsett som en hjälp för grund- och gymnasieskolor och skoldistrikt när de distribuerar namngivna användarlicenser för Adobe Spark (endast engelska), Alla program eller andra Adobe-produkter till elever, lärare och personal.

Det här är en steg-för-steg-guide men det finns mer detaljerad information om Adobe Admin Console och varje steg på Enterprise-sidan.

Creative Cloud for education

Komma igång

Få tillgång till Spark med premiumfunktioner

Om du som IT-administratör på din skola redan använder Adobe-produkter är Spark med premiumfunktioner tillgängligt för dig på Adobe Admin Console.

 1. Logga in på Admin Console.

  Förutom de köpta licenserna visar översiktssidan även nya kostnadsfria erbjudanden för Spark med premiumfunktioner.

  Nya kort för kostnadsfria erbjudanden
 2. Klicka på Komma igång.

 3. På skärmen Bekräfta organisationstyp väljer du den kategori som din organisation hör till.

  Godkänn villkoren ifall du väljer Grundskola och gymnasium.

  Bekräfta organisationstyp
 4. Klicka på Bekräfta och fortsätt.

  Översiktssidan visar kortet för Spark med premiumfunktioner. Nu kan du börja distribuera Spark till dina användare.

  Kort för Spark med premiumfunktioner

Förbereda distributionen

 1. Ta reda på vem som är domänadministratör för skolan/distriktet.

  Skolan/skoldistriktet äger de namngivna användarlicenser som ges till grundskole- och gymnasieelever (för Adobe Spark och Alla program). Därför måste de här licenserna distribueras med hjälp av Enterprise ID:n eller Federated ID:n. Vid installationen måste du bevisa att du äger domänen. Det gör du genom att uppdatera DNS-posterna. Om du inte har åtkomst till dem måste du be domänadministratörerna att uppdatera åt dig.

 2. Planera identitetssystemet för organisationen. Bestäm om du vill konfigurera användare av typen Enterprise ID eller Federated ID.

  Adobe ID Stöds inte. Endast Enterprise ID och Federated ID är tillåtet för grund- och gymnasieskolor.
  Enterprise ID Din organisation äger och hanterar Enterprise ID:n. Slutanvändarna loggar in med lösenorden de anger för inloggning.
  Federated ID Med Federated ID:n kan användare logga in med organisationens enkla inloggning (SSO). Slutanvändarna loggar in med samma användarnamn och lösenord som de använder för att logga in på alla andra appar och tjänster. Exempel: Google eller Active Directory File System (ADFS).
 3. Om du vill konfigurera enkel inloggning (SSO), identifierar du administratören för skolans tilldelade ID:n (inloggningsuppgifter).

  Konfigurera SSO om eleverna har Google Suite ID:n och du vill använda dessa ID:n för inloggning på Adobe-appar. Om du inte vill konfigurera enkel inloggning (SSO) använder du Enterprise ID:n.

1. Konfigurera identitet

Börja med att logga in på Admin Console med administratörskontot.

1.a. Skapa en katalog och lägg till en domän

 1. Gå till Admin Console > Inställningar och klicka på Starta identitetskonfiguration.

  Starta identitetskonfiguration
 2. Klicka på Skapa katalog, ange ett namn för katalogen, välj en identitetstyp och klicka på Skapa katalog.

  Stäng bekräftelsesidan.

  Skapa katalog
 3. Klicka på Lägg till domäner. Ange dina domäner och klicka på Nästa.

  Se till att du har gjort anspråk på de domäner som användarna har för sina inloggnings-ID:n. Exempel: Om en användare loggar in med joestudent@schoolabc.edu gör du anspråk på schoolabc.edu.

  Om användarna loggar in med flera domäner (om du till exempel har separata domäner för lärare och elever), gör du anspråk på alla här. Du kan göra anspråk på mer än en domän åt gången genom att ange kommaavgränsade värden. (Till exempel schoolabc.edu, abcteachers.edu, abc staff.edu)

  Lägg till domäner
 4. Verifiera listan med domäner och klicka på Lägg till domäner.

  add-domain
 5. Skärmen Konfigurera identitet visas. Där klickar du först på Skaffa DNS-token och sedan på Kopiera protokollvärde.

  Skaffa DNS-token
 6. Gå till kontrollpanelen för domänhantering (till exempel Google Domains eller GoDaddy)

 7. Under My Domains (Mina domäner) klickar du på Configure DNS (Konfigurera DNS) för din domän.

  Konfigurera DNS
 8. Lägg till en TXT-post och ange den token som tidigare har kopierats från Adobe Admin Console.

  Ange värdena för Name (Namn), Type (Typ) och TTL som skärmbilden nedan visar.

  Lägg till en TXT-post
 9. Gå tillbaka till Adobe Admin Console. Om din domän inte har validerats automatiskt klickar du på Validera. Klicka sedan på Validera nu.

  Validera

  Du får ett e-postmeddelande när domänen har validerats.

  • Om du har skapat en katalog med identitetstypen Enterprise ID är du klar nu. Du kan testa konfigurationen och gå vidare.
  • Om du har skapat en katalog med identitetstypen Federated ID, konfigurerar du SSO efter att du fått ett e-postmeddelande från Adobe som bekräftar att din katalog har tilldelats.

1.b. Konfigurera enkel inloggning (valfritt)

Följande procedur går igenom de grundläggande stegen för att konfigurera enkel inloggning (SSO). Mer detaljerade instruktioner och koncept finns i Konfigurera identitet.

Obs!

I det här dokumentet har vi valt att visa hur du konfigurerar SSO med G Suit for Education. Instruktioner för några vanliga identitetsleverantörer (IdP:er) finns här – Microsoft ADFSMicrosoft AzureShibboleth IdPOktaInCommon. Kontakta din IdP om du inte ser din IdP här eller om du behöver hjälp.

 1. Gå till din IdP:s administratörskonsol (till exempel G Suite)

 2. Gå till Apps (Program) > SAML apps (SAML-program) > Enable SSO for a SAML application (Aktivera SSO för ett SAML-program).

  Enable SSO for a SAML Application (Aktivera SSO för ett SAML-program)
 3. På skärmen Enable SSO for SAML Application (Aktivera SSO för ett SAML-program) klickar du på Setup My Own Custom App (Konfigurera mitt anpassade program).

  Setup My Own Custom App (Konfigurera mitt anpassade program)
 4. Skärmen Google IdP Information visas. Skriv upp SSO URL (Webbadress till SSO)Entity ID (Enhets-ID), ladda ned certifikatet och klicka på Next (Nästa).

  Ändra tillägget .pem för certifikatfilen till .cer genom att döpa om filen.

  Obs!

  Om det finns flera certifikattyper väljer du SHA-1-certifikatet. Certifikatet måste vara i PEM-format. Kontakta din identitetsleverantör om du är osäker på typ och format för certifikatet.

  Google IdP Information
 5. Gå tillbaka till Adobe Admin Console. Gå till Inställningar Identitet > Kataloger och klicka på Konfigurera för den relevanta katalogen.

  På skärmen Konfigurera katalog gör du följande:

  • Överför certifikatet.
  • Klistra in enhets-ID (Entity ID) och webbadress till SSO (SSO URL).
  • Välj HTTP-Post som IdP-bindning.
  • Välj E-postadress som Inställning för användarinloggning.
  • Klicka på Slutför konfiguration.
  Konfigurera domän
  Mappning av fält mellan Googles administratörskonsol och skärmen Konfigurera katalog.
 6. I Adobe Admin Console klickar du på Hämta metadata. Överför den här XML-metadatafilen till Googles administratörskonsol för att slutföra konfigurationen.

  För att visa att du förstår att du måste slutföra konfigurationen hos din identitetsleverantör markerar du kryssrutan och klickar på Slutför.

  Hämta metadata
 7. Öppna XML-filen i en vanlig textredigerare (till exempel Anteckningar i Windows eller TextEdit på Mac). Leta upp strängarna entityId (Enhets-ID) och Location (Plats) i metadatafilen.

  Viktigt:

  Öppna inte XML-filen i Microsoft Word.

  Metadata
 8. Gå tillbaka till G Suite-skärmen och fyll i den grundläggande informationen för ditt anpassade program och klicka på Next (Nästa).

  Grundläggande information för ditt anpassade program
 9. Klistra in entityId (Enhets-ID) och Location (Plats) på skärmen Service Provider Details (Uppgifter om tjänstleverantör) och klicka på Next (Nästa).

  Uppgifter om tjänstleverantör
 10. Lägg till en ny mappning på skärmen Attribute Mapping (Mappning av attribut) på det sätt som visas nedan och klicka på Finish (Avsluta).

  Attribut för tjänstleverantör Fält för användarprofil
  FirstName First Name
  LastName Last Name
  Email Primary Email
  Mappning av attribut

  Obs!

  Attributen är skiftlägeskänsliga.

 11. På skärmen Setting up SSO for Adobe (Konfigurera SSO för Adobe) klickar du på OK.

  Konfigurera SSO för Adobe
 12. Ändra inställningarna för Adobe Creative Cloud till On For Everyone (På för alla).

  Inställningar för Adobe Creative Cloud
 13. Gå till skärmen Konfigurera katalog i Adobe Admin Console. För att bekräfta att du har slutfört konfigurationen hos din identitetsleverantör markerar du kryssrutan och klickar på Slutför.

  Nu är din katalog konfigurerad för enkel inloggning (SSO) och du kan börja lägga till användare i katalogen.

2. Testa konfigurationen

Om du vill testa konfigurationen kan du lägga till en användare och logga in med det nya användarkontot. Du kan välja en befintlig e-postadress som du har åtkomst till eller skapa en för det här testet.

2.a. Lägg till en användare

Gör så här om du vill lägga till en användare:

 1. Gå till Användare AnvändareAdmin Console och klicka på Lägg till användare.

 2. Ange användarens e-postadress. Välj Lägg till som Federated ID-användare eller Lägg till som Enterprise ID-användare.

  Viktigt:

  Använd en e-postadress som tillhör en av de domäner du gjort anspråk på. Välj inte Lägg till som Adobe ID-användare.

 3. Välj Land och ange Förnamn och Efternamn för användaren.

  Viktigt:

  Förnamn och Efternamn är obligatoriska uppgifter fast det felaktigt angetts att de är valfria.

  Lägg till en användare
 4. Gå till Tilldela produkter för att tilldela användaren produkter. Klicka på en produkt, välj en profil för produkten och spara ändringarna.

  Listan över produkter som visas baseras på organisationens inköpsplan. Mer information om produkter och profiler finns i Hantera produkter och profiler.

  Tilldela produkter

  När du har skapat användaren och tilldelat en produkt får du ett e-postmeddelande till det tillhörande e-postkontot. Följ instruktionerna i e-postmeddelandet.

2.b. Logga in som den nya användaren

Om du vill logga in som den användare du skapat öppnar du webbplatsen för Adobe Spark och klickar på Logga in > Logga in med skolkonto. Logga sedan in med din e-postadress och ditt lösenord.

Adobe Spark-inloggning

Obs!

Om e-postadressen har både ett personligt Adobe ID (skapat av slutanvändaren) och ett skol-ID (Enterprise ID eller Federated ID som skapats i Adobe Admin Console) ser du skärmen för kontoval. Om du vill logga in med ditt nya enterprise-konto väljer du Enterprise ID.

Om du använder Federated ID:n dirigeras du om till inloggningsskärmen för din IdP (till exempel Google). Ange e-postadressen för användaren, klicka på Nästa och följ anvisningarna på skärmen.

Logga in med ditt Google-konto

3. Hantera användare

3.a. Skapa produktprofiler

Med produktprofiler kan du aktivera alla eller en del av de Adobe-tjänster som finns tillgängliga i den plan du har köpt från Adobe. Du kan anpassa inställningar som hör till en viss produkt och plan.

För att en användare ska kunna använda en produkt eller tjänst måste användaren ingå i en produktprofil. Du kan tilldela licenser till en produktprofil genom att koppla den till en plan som du har köpt. En användare kan tillhöra flera produktprofiler där varje produktprofil ger användaren olika licenser. En användares sammanlagda behörighet är kombinationen av alla licenser som tilldelats via de produktprofiler användaren ingår i. Mer information om produktprofiler finns i Hantera produkter och profiler.

 1. Gå till Produkter i Admin Console.

  En lista visas med alla Adobe-produktplaner som du är administratör för.

 2. Välj önskad produktplan och klicka på Ny profil.

  Guiden Skapa en ny profil visas.

  Skapa en ny profil
 3. På skärmen Detaljer anger du ett profilnamn, ett visningsnamn och en beskrivning. Klicka sedan på Nästa.

  Om du vill meddela användarna automatiskt via e-post när de läggs till eller tas bort från profilen, aktiverar du Användarmeddelanden.

 4. På skärmen Kvot väljer du målantalet licenser som tilldelats den här profilen och klickar på Nästa.

  Obs!

  Kvoter kan inte användas för Adobe Spark-planer inom utbildning.

 5. På skärmen Tjänster kan du välja att aktivera eller inaktivera enskilda tjänster för produktprofilen.

  Skärmen Tjänster
 6. Klicka på Klar för att spara den nya profilen.

3.b. Skapa användargrupper och tilldela produktprofiler

Adobe rekommenderar att du skapar användargrupper för att ge åtkomst till produkter och tjänster. Du kan antingen skapa en grupp och lägga till alla användare i den eller skapa separata grupper för avdelningar, program eller roller (elev, lärare, personal).

Att skapa flera användargrupper är praktiskt:

 • Om du planerar att ge olika produkter till vissa användargrupper. Till exempel Creative Cloud – Alla program till högstadie- och gymnasieelever och Adobe Spark till alla elever.
 • Om du vill ge begränsad administratörsbehörighet. Avdelningschefen kan till exempel lägga till eller ta bort användare från sin avdelning så att IT-avdelningen inte behöver göra det.

Gör så här om du vill skapa en användargrupp:

 1. Gå till Användare > AnvändargrupperAdmin Console och klicka på Ny användargrupp.

  Ny användargrupp
 2. Ange ett namn och en beskrivning för användargruppen och klicka på Spara.

  Beskrivningen har ingen betydelse för konfigurationen och är endast avsedd som information. Ange dock ett namn och en beskrivning som informerar om gruppens syfte.

  Namn och beskrivning
 3. Du kan också lägga till en särskild administratör för en användargrupp – Administratör av användargrupp.

  Om du vill lägga till en administratör av användargrupp klickar du på gruppnamnet. Gå till Administratörer och klicka på Lägg till administratör.

  Lägg till administratör
 4. Ange administratörens e-postadress. Du kan söka efter befintliga användare eller lägga till nya användare genom att ange en giltig e-postadress och fylla i informationen på skärmen.

  Klicka på Spara.

  Lägg till en admin
 5. Om du vill hantera de rättigheter som ges till användare tilldelar du produktprofiler till användargruppen.

  Klicka på gruppnamnet, gå till Tilldelade produktprofiler och klicka på Tilldela produktprofil.

  Tilldela produktprofiler
 6. Lägg till de önskade produktprofilerna till användargruppen och klicka på Spara.

  Lägg till produktprofiler i användargrupp

Användargruppen är nu klar och du kan börja lägga till användare i gruppen.

När du tilldelar användare adminroller eller produktprofiler får de ett e-postmeddelande. Användarna måste följa länken för att slutföra sina profiler om de uppmanas göra det.

3.c. Lägg till användare

Om du vill lägga till flera användare i din organisation och tilldela dem till produktprofiler, kan du överföra en kommaseparerad lista med information för alla användare. Om du använder den överförda CSV-filen kan du importera upp till 5 000 användare på en gång.

Om du vill automatisera användarhanteringen kan du använda verktyget för användarsynkronisering. Du måste ha ytterligare programvara installerad i ditt nätverk för att kunna synkronisera användare mellan din katalog och Adobe. Adobe rekommenderar dock stora skoldistrikt som har rejäla IT-resurser att använda verktyget för användarsynkronisering. Mer information finns i Konfigurera verktyget för användarsynkronisering. Du kan också anmäla dig till vår kurs om användarautomatisering via ett kostnadsfritt Adobe Captivate Prime-konto och genomföra den helt i din egen takt.

Gör följande för att lägga till flera användare gruppvis via Admin Console:

 1. Öppna Admin Console, gå till Användare > Användare, klicka på och välj Lägg till användare via CSV i listrutan.

 2. I dialogrutan Lägg till användare via CSV klickar du på Ladda ned CSV-mall och väljer Standardmall.

  Lägg till användare via CSV
 3. Öppna den nedladdade CSV-mallen i ett kalkylbladsprogram som Microsoft Excel och klistra in dina användare i mallen enligt skärmbilden nedan.

  En beskrivning av fälten i den hämtade filen finns i CSV-filformat.

  För Enterprise ID:n och Federated ID:n är kolumnerna A till G obligatoriska. 

  Om du använder användargrupper för att hantera åtkomst till produkter, tilldelar du användare till lämpliga grupper med hjälp av kolumnerna K och L. I så fall kan du lämna de andra cellerna tomma.

  Nedladdad CSV-mall

  Obs!

  Den här funktionen stöder inte användarnamn med specialtecken som kommatecken (,) eller semikolon (;).

 4. Dra och släpp den uppdaterade CSV-filen till dialogrutan Lägg till användare via CSV och klicka på Överför.

  Klicka på Överför

  Obs!

  Du kan överföra en CSV-fil på upp till 10 MB.

  Mer information om gruppåtgärder finns i Hantera användare och Gruppåtgärder.

3.d. Slutanvändarupplevelsen

När du har tilldelat produktprofiler eller administratörsbehörighet till användarna, får de ett välkomstmeddelande via e-post.

Välkomstmeddelande

Användarna kan klicka på Kom igång i e-postmeddelandet, logga in och börja använda de tilldelade tjänsterna. 

Om du vill logga in på Adobe Spark öppnar du webbplatsen för Adobe Spark och klickar på Logga in > Logga in med skolkonto. Logga sedan in med din e-postadress och ditt lösenord.

Logga in på Adobe Spark

Felsökning

Om det uppstår problem börjar du med att titta i administrationshandboken och söka efter artiklar på sidan Enterprise Learn & Support.

Felsöka problem med enkel inloggning (SSO)

Om det uppstår problem med just SSO finns mer information i Felsöka fel. Vid problem med SSO som rör din identitetsleverantör bör du kontakta supporten hos din IdP.

Felsöka massöverföring

Mer information om felsökning av problem som rör gruppöverföring finns i Felsöka massöverföring.

Kontakta Adobe Support

När du kontaktar Adobe Support för att rapportera ett problem med enkel inloggning, anger du följande för att få snabb och effektiv hjälp från Adobes kundsupport.

 • Antal användarkonton som berörs
 • Adobes domännamn
 • Inloggnings -och e-postnamn som berörs (måste vara samma)
 • Fullständiga kontaktuppgifter för användaren
 • Datum och tid då problemet uppstod
 • Skärmbilder eller videoklipp från arbetsflödet då en utloggad användare försöker logga in via www.adobe.com
 • En SAML-kontroll av utdata som gjorts under demonstrationsarbetsflödet. En SAML-kontroll kräver inga särskilda kunskaper eller behörigheter (kan göras av någon som inte är administratör) och finns i många webbläsare (till exempel Firefox och Chrome).

Gör följande om du vill göra en SAML-kontroll:

 1. Installera SAML-kontrolltillägget i användarens webbläsare.

 2. Se till att användaren är utloggad från Adobe-kontot.

 3. Leta upp och klicka på SAML-kontrollfönstret via SAML-ikonen i verktygsfältet.

  Ett separat fönster öppnas. Flytta det åt sidan och låt det vara öppet.

 4. Gå till www.adobe.com och klicka på Logga in och fortsätt med inloggningen så långt du kan.

 5. När problemet uppstår går du till SAML-kontrollfönstret enligt skärmbilden nedan.

  Leta upp och klicka på POST-raden i orange med SAML-taggen som slutar på ”accauthlinktest”.

  SSO-utvärdering
 6. Klicka på SAML (bredvid HTML och Parametrar).

 7. Kopiera allt innehåll till en textfil och inkludera nytt supportärende.

 8. För att utföra SSO-utvärdering letar du upp de fyra obligatoriska SAML 2.0-kontrollerna:

  1. NameID
  2. FirstName
  3. LastName
  4. Email
  • Skiftläget måste exakt matcha det som visas i listan ovan.
  • Kontrollera värdena bredvid varje och se till att alla är ifyllda.
  • Kontrollera att Email matchar NameID och vice versa.
  • Kontrollera att formaten för Email och NameID är korrekta och fullständiga.

  Om det finns ett matchningsfel mellan namnet för nätverksanvändarkontot och Adobe-användarkontot kommer SSO att misslyckas.

  Om det uppstår problem kan du också gå till Adobe Admin Console och titta under Inställningar – Identitet – <klicka på domän> – Händelseloggar. De här loggarna tillhandahålls från tjänstleverantörens (Okta) systemlogg. Det kan bli några minuters fördröjning när loggen uppdateras.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy