Bu belge öğrenciler, öğretmenler ve öğretim üyeleri için Adobe Spark'ın (yalnızca İngilizce), Tüm Uygulamalar'ın veya diğer Adobe ürünlerinin adlandırılmış kullanıcı lisanslarının dağıtımı yoluyla K-12 okullarına (İlk ve Orta Öğrenim) ve bölgelerine yöneliktir.

Bu belge bir adım adım kılavuzdur ancak Adobe Admin Console'da ve İşletme sayfasındaki her adımda daha ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır.

Eğitim için Creative Cloud

Başlarken

Okulunuzun BT Yöneticisi olarak zaten Adobe ürünleriniz varsa Adobe Admin Console'unuzda Premium Özellikleriyle Spark'ı kullanabilirsiniz.

 1. Admin Console'a giriş yapın.

  Satın alınan lisanslara ek olarak, Genel Bakış sayfasında Premium Özellikleriyle Spark için Yeni Ücretsiz Teklif kartları gösterilir.

  Yeni Ücretsiz Teklif kartları
 2. Kullanmaya Başlarken'i tıklatın.

 3. Kuruluş Türünü Onayla ekranında, kuruluşunuzun ait olduğu kategoriyi seçin.

  K-12, İlk ve Orta Öğrenim'i seçtiyseniz şartlar ve koşulları kabul edin.

  Kuruluş Türünü Onayla
 4. Onayla ve Devam Et'i tıklatın.

  Genel Bakış sayfasında, Premium Özellikleriyle Spark kartı gösterilir. Artık Spark'ı kullanıcılarınız için dağıtmaya başlayabilirsiniz.

  Premium Özellikleriyle Spark kartı

 1. Okulunuz/bölgenizdeki etki alanı yöneticisini tanımlayın.

  Okul/bölge, K-12 (İlk/Orta Öğrenim) öğrencilerine (Adobe Spark veya Tüm Uygulamalar için) verilen adlandırılmış kullanıcı lisanslarına sahiptir. Bu nedenle, bu lisanslar Enterprise ID veya Federated ID'ler kullanılarak dağıtılmalıdır. Kurulumun parçası olarak, DNS kayıtlarını güncelleyerek etki alanının sahibi olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Erişiminiz yoksa etki alanı yöneticilerinin bu güncellemeyi sizin adınıza yaptıklarından emin olun.

 2. Kuruluşunuz için Kimlik sistemini planlayın. Enterprise ID kullanıcıları veya Federated ID türü kullanıcılar ayarlamak isteyip istemediğinize karar verin.

  Adobe ID Desteklenmiyor. K-12 (İlk/Orta Öğrenim) için yalnızca Enterprise ID ve Federated ID'lere izin verilmektedir.
  Enterprise ID Enterprise ID'ler kuruluşunuza aittir ve kuruluşunuz tarafından yönetilir. Son kullanıcılar giriş yapmak için belirledikleri şifreleri kullanırlar.
  Federated ID Federated ID'ler, kullanıcıların kuruluşunuzun Çoklu Oturum Açma (SSO) özelliğini kullanarak giriş yapmasını sağlar. Son kullanıcılar diğer tüm uygulamalara ve hizmetlere giriş yapmak için kullandıkları aynı kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak giriş yaparlar. Örneğin, Google veya Active Directory Dosya Sistemi (ADFS).
 3. Çoklu oturum açmayı (SSO) ayarlamak isterseniz okul kimlikleri (oturum açma bilgileri) için yöneticiyi tanımlayın.

  Öğrencilere Google Suite Kimlikleri sağlanmışsa ve Adobe uygulamalarına giriş yapmak için bu kimlikleri kullanmalarını istiyorsanız Federated ID'leri kullanın ve SSO'yu ayarlayın. Çoklu oturum açmayı ayarlamak istemiyorsanız Enterprise ID'ler kullanın.

Federated ID kimlik doğrulamasını kullanmak için SAML2 uyumlu bir Kimlik Sağlayıcınız olmalıdır.

Adobe Admin Console, aşağıdakileri basit bir kimlik doğrulaması iş akışına çevirmek için Google Federation ID ve Azure Active Directory ile buluttan buluta tümleştirme olanağı sunar:

 • Etki alanı talep etme
 • SSO kurulumu
 • Otomatik Kullanıcı Yönetimi

Azure AD ile kullanıcı gruplarını da eşitleyebilirsiniz.

 

1. Kimlik ayarlarını yapın

 1. Admin Console'a giriş yapın, Ayarlar > Kimlik bölümüne gidin ve ardından Dizin Oluştur seçeneğini tıklatın.

  Dizin Oluştur
 2. Dizin için bir ad girin ve bir kimlik türü seçin.

  Enterprise ID'yi seçin ve Dizin Oluştur seçeneğini tıklatın veya Federated ID'yi seçin ve İleri'yi tıklatın.

 3. (Yalnızca Federated ID)

  Kimlik sağlayıcınız kim? ekranında aşağıdakilerden birini yapın:

  Kimlik Sağlayıcı

2. Kurulumunuzu test edin

Kurulumunuzu test etmek için bir kullanıcı ekleyebilir ve yeni kullanıcı hesabını kullanarak giriş yapabilirsiniz. Erişiminiz olan mevcut bir e-posta adresini veya bu test için oluşturduğunuz bir adresi seçebilirsiniz.

Kullanıcı eklemek için şunları yapın:

 1. Admin Console'da Kullanıcılar Kullanıcılar'a gidin ve Kullanıcı Ekle'yi tıklatın.

 2. Kullanıcının e-posta adresini girin. Federated ID Kullanıcısı Olarak Ekle veya Enterprise ID Kullanıcısı Olarak Ekle'yi seçin.

  Dikkat:

  Talep edilmiş etki alanlarından birine ait bir e-posta adresi kullanın. Adobe ID Kullanıcısı Olarak Ekle'yi seçmeyin.

 3. Ülke'yi seçin ve kullanıcının Ad ve Soyadı bilgilerini girin.

  Dikkat:

  Ad ve Soyadı bilgileri isteğe bağlı gibi görünür ancak bu bilgilerin girilmesi zorunludur.

  Kullanıcı ekle
 4. Kullanıcıya ürünler atamak için Ürünleri Ata sekmesine gidin. Bir ürünü tıklatın, ürün için bir profil seçin ve değişlikleri kaydedin.

  Görüntülenen ürünlerin listesi, kuruluşunuzun satın alma planını temel alır. Ürünler ve profiller ile ilgili ayrıntılar için bkz. Ürünleri ve profilleri yönetme.

  Ürünleri Ata

  Kullanıcıyı başarıyla oluşturduktan ve bir ürün atadıktan sonra ilişkili e-posta hesabınıza bir e-posta alırsınız. Bu e-postadaki yönergeleri izleyin.

Oluşturduğunuz kullanıcı olarak giriş yapmak için Adobe Spark web sitesini açın ve Oturum Aç > Okul Hesabınızla Oturum Açın'ı tıklatın. Ardından, e-posta adresinizi ve şifrenizi kullanarak giriş yapın.

Adobe Spark'a giriş yapın

Not:

E-posta adresi için hem kişisel bir Adobe ID (son kullanıcı tarafından oluşturulan) hem de bir okul kimliği (Adobe Admin Console'da oluşturulan Enterprise ID veya Federated ID) varsa hesap seçici ekranını görürsünüz. Yeni kurumsal hesabınızla giriş yapmak için Enterprise ID'yi seçin.

Federated ID'ler kullanıyorsanız IdP'nizin (örneğin, Google) giriş yapma ekranına yönlendirilirsiniz. Kullanıcının e-posta adresini girin, İleri'yi tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Google Hesabınızla giriş yapma

3. Kullanıcıları yönetin

Ürün Profilleri, Adobe'den satın aldığınız planda sunulan Adobe hizmetlerinin tümünü veya bir alt kümesini etkinleştirmenizi sağlar. Belirli bir ürün ve planla ilişkili ayarları özelleştirebilirsiniz.

Kullanıcının bir ürün veya hizmeti kullanabilmesi için bir Ürün Profilinin parçası olması gerekir. Ürün Profiline, onu satın aldığınız bir planla ilişkilendirerek lisanslar atayabilirsiniz. Kullanıcı, her biri kullanıcıya farklı lisanslar sağlayan birden çok ürün profiline ait olabilir. Kullanıcının son ayrıcalığı, her Ürün Profili tarafından o kullanıcıya sağlanan tüm lisansların birleşimidir. Ürün Profilleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ürünleri ve profilleri yönetme.

 1. Admin Console'da Ürünler bölümüne gidin.

  Yöneticisi olduğunuz tüm Adobe ürün planlarının listesi görüntülenir.

 2. İstediğiniz ürün planını seçin ve Yeni Profil'i tıklatın.

  Yeni Profil Oluştur sihirbazı görüntülenir.

  Yeni Profil Oluştur
 3. Ayrıntılar ekranında bir profil adı, görünen ad ve açıklama girip İleri'yi tıklatın.

  Kullanıcıları bu profile eklendiklerinde veya bu profilden kaldırıldıklarında otomatik olarak bilgilendirmek için Kullanıcı Bildirimleri'ni etkinleştirin.

 4. Kota ekranında, bu profil için ayrılmış hedef lisans sayısını seçin ve İleri'yi tıklatın.

  Not:

  Kotalar, Eğitim için Adobe Spark planlarında geçerli değildir.

 5. Hizmetler ekranında, Ürün Profili için bireysel hizmetleri etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz.

  Hizmetler ekranı
 6. Yeni profili kaydetmek için Bitti seçeneğini tıklatın.

Adobe, ürünlere ve hizmetlere erişim sağlamak için kullanıcı grupları oluşturmanızı önerir. Bir grup oluşturabilir ve tüm kullanıcıları bu gruba ekleyebilir ya da bölümler, programlar veya roller (öğrenci, öğretmen, personel) için ayrı gruplar oluşturabilirsiniz.

Birden çok kullanıcı grubu oluşturmak şu durumlarda faydalıdır:

 • Belirli kullanıcı gruplarına farklı ürünler vermeyi planlıyorsanız. Örneğin, lise öğrencilerine Creative Cloud - Tüm Uygulamalar ve tüm öğrencilere Adobe Spark.
 • Sınırlı yönetici hakları vermek istiyorsanız. Örneğin, bölüm başkanı, merkezi BT'nin yapmak zorunda kalmaması için kullanıcıları bölümlerine ekleyebilir veya bölümlerinden kaldırabilir.

Kullanıcı grubu oluşturmak için şunları yapın:

 1. Admin Console'da Kullanıcılar > Kullanıcı Grupları'na gidin ve Yeni Kullanıcı Grubu'nu tıklatın.

  Yeni Kullanıcı Grubu
 2. Kullanıcı grubuna bir ad ve açıklama girin ve Kaydet'i tıklatın.

  Açıklama, kurulumda herhangi bir rol oynamaz ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ancak grubun amacını belirten bir ad ve açıklama girin.

  Ad ve açıklama
 3. Ayrıca, Kullanıcı Grubu Yöneticisi adlı bir kullanıcı grubuna özel bir yönetici ekleyebilirsiniz.

  Kullanıcı Grubu Yöneticisi eklemek için grup adını tıklatın. Yöneticiler'e gidin ve Yönetici Ekle'yi tıklatın.

  Yönetici Ekle
 4. Yöneticinin e-posta adresini girin. Geçerli bir e-posta adresi belirtip ekrandaki alanlara ilgili bilgileri girerek mevcut kullanıcıları arayabilir veya yeni kullanıcılar ekleyebilirsiniz.

  Kaydet’i tıklatın.

  Yönetici Ekle
 5. Kullanıcılara verilen yetkileri yönetmek için kullanıcı grubuna Ürün Profilleri atayın.

  Grup adını tıklatın, Atanan Ürün Profilleri'ne gidin ve Ürün Profili Ata'yı tıklatın.

  Ürün Profilleri Ata
 6. İstediğiniz Ürün Profillerini kullanıcı grubuna ekleyin ve Kaydet'i tıklatın.

  Kullanıcı grubuna Ürün Profilleri ekleme

Kullanıcı grubu artık hazır, şimdi gruba kullanıcı eklemeye başlayabilirsiniz.

Kullanıcılara bir yönetici rolü veya Ürün Profili atadığınızda bir e-posta bildirimi alırlar. Kullanıcıların profillerini tamamlamak üzere bu bağlantıyı izlemesi gerekir.

Kuruluşunuza aynı anda birden fazla kullanıcı eklemek ve bunları ürün profilleri için hazırlamak üzere tüm kullanıcıların ayrıntılarını içeren virgülle ayrılmış bir liste yükleyebilirsiniz. CSV yükleme seçeneğini kullanarak aynı anda en fazla 5.000 kullanıcıyı içe aktarabilirsiniz.

Kullanıcı yönetim sürecini otomatikleştirmek isterseniz Kullanıcı Eşitleme aracını kullanabilirsiniz. Bu yöntem, kullanıcılarınızı Dizininiz ile Adobe arasında eşitlemek için ağınıza ek yazılımların yüklenmesini gerektirir. Ancak Adobe, yeterli BT kaynaklarına sahip büyük bölgeler için Kullanıcı Eşitleme aracını kullanmanızı önerir. Daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcı Eşitleme aracını ayarlama bölümüne bakın veya ücretsiz bir Adobe Captivate Prime hesabı kullanarak Kendi Hızınızda Kullanıcı Otomasyonu kursumuza kaydolun.

Admin Console aracılığıyla birden çok kullanıcıyı toplu olarak eklemek için şunları yapın:

 1. Admin Console’da Kullanıcılar > Kullanıcılar'a gidin, simgesini tıklatın ve açılır listeden Kullanıcıları CSV ile Ekle seçeneğini belirleyin.

 2. Kullanıcıları CSV ile Ekle iletişim kutusunda, CSV Şablonu'nu İndir’i tıklatın ve Standart şablon seçeneğini belirleyin.

  Kullanıcıları CSV ile Ekle
 3. İndirilen CSV şablonunu Microsoft Excel gibi bir elektronik tablo düzenleyicisinde açın ve aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi kullanıcılarınızı şablona yapıştırın.

  İndirilen dosyanın alanlarına dair bir açıklama için bkz. CSV Dosyası formatı.

  Enterprise ID'ler ve Federated ID'ler için A-G arasındaki sütunlar zorunludur. 

  Ürünlere erişimi yönetmek için kullanıcı grupları kullanıyorsanız K ve L sütunlarını kullanarak kullanıcıları uygun gruplara atayın. Bu durumda, diğer hücreleri boş bırakabilirsiniz.

  İndirilen CSV şablonu

  Not:

  Bu özellik virgül (,) ve noktalı virgül (;) gibi özel karakterler içeren kullanıcı adlarını desteklemez.

 4. Güncellenmiş CSV dosyasını Kullanıcıları CSV ile Ekle iletişim kutusuna sürükleyin ve Yükle'yi tıklatın.

  Yükle'yi tıklatın

  Not:

  Boyutu 10 MB’a kadar bir CSV dosyası yükleyebilirsiniz.

  Toplu işlemlerle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcıları ve Toplu İşlemleri Yönetme.

Kullanıcılara ürün profillerini veya yönetici haklarını başarıyla atadıktan sonra hoş geldiniz e-postası alırlar.

Hoş Geldiniz E-postası

Kullanıcılar bu e-postada Başlayın'ı tıklatıp giriş açabilir ve tahsis edilen hizmetleri kullanmaya başlayabilirler. 

Adobe Spark'a bir Google Federated ID hesabıyla giriş yapmak için Adobe Spark'ı açın ve Oturum Aç > Google ile Devam Et'i tıklatın. Ardından, e-posta adresini ve şifreyi kullanarak giriş yapın.

Google ile giriş yapma

Kullanıcıların Google hesabı yoksa Yeni kullanıcı olarak giriş yapın altında açıklanan adımları izleyin.

Sorun giderme

Herhangi bir sorun için ilk adım olarak, Yönetici kılavuzuna bakın ve Kurumsal Bilgi ve Destek sayfasında ilgili makaleleri arayın.

Özellikle SSO ile ilgili bir hatayla karşılaşıyorsanız bkz. Sorun giderme hataları. Ayrıca, IdP'nizle ilgili SSO sorunları için kimlik sağlayıcınızın destek merkezi ile iletişime geçin.

Toplu yüklemeyle ilgili sorunları gidermek için bkz. Toplu yükleme sorunlarını giderme.

Şüpheli bir SSO sorununu bildirmek için Adobe Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerken Adobe'den hızlı ve etkili hizmet almak için Müşteri Desteği'ne aşağıdaki bilgileri sağlayın.

 • Etkilenen kullanıcı hesabı sayısı
 • Adobe etki alanı adı
 • Etkilenen oturum açma bilgisi ve e-posta adı (aynı olmalıdır)
 • Kullanıcının tam iletişim bilgileri
 • Sorunun oluştuğu tarih ve saat aralığı
 • Çıkış yapmış bir kullanıcı durumundan gösterilen ve ardından www.adobe.com adresinden giriş yapmaya çalışan kullanıcı deneyimi iş akışının ekran görüntüleri veya videosu
 • Tanıtım iş akışı sırasında yakalanan bir SAML izleme çıktısı. SAML izleme eklentisini kullanmak için özel bir beceri ya da izin gerekmez (yönetici olmak da zorunlu değildir) ve bu eklenti birçok tarayıcıda kullanılabilir. (Örneğin, Firefox ve Chrome)

SAML izleme eklentisini kullanmak için aşağıdakileri yapın.

 1. SAML izleme eklentisini kullanıcı tarayıcısına yükleyin.

 2. Kullanıcının Adobe hesabından çıkış yaptığından emin olun.

 3. Araç çubuğundaki SAML simgesinden SAML İzleme penceresini bulun ve tıklatın.

  Ayrı bir pencere görüntülenir. Pencereyi kenara çekin ve açık bırakın.

 4. www.adobe.com adresine gidin ve Giriş Yap'ı tıklatıp oturum açma aracılığıyla mümkün olduğunca ilerleyin.

 5. Sorun oluştuğunda aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi SAML izleme penceresine gidin.

  “Accauthlinktest” ile biten SAML etiketiyle Orange'da POST satırını bulun ve tıklatın.

  SSO önceliklendirmesi
 6. HTML ve Parametreler'in yanında yer alan SAML'yi tıklatın.

 7. Tüm içeriği metin dosyasına kopyalayın ve yeni destek isteğine dahil edin.

 8. SSO önceliklendirmesi gerçekleştirmek için 4 zorunlu SAML 2.0 onay belgesini bulun:

  1. NameID
  2. FirstName
  3. LastName
  4. Email
  • Destek isteği yukarıdaki listede gösterilenle tam olarak eşleşmelidir.
  • Her birinin yanındaki değerleri kontrol edin ve her birinin doldurulduğunu doğrulayın.
  • Email ile NameID'nin aynı olduğunu ve bunun tersini kontrol edin.
  • Email ve NameID formatlarının doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol edin.

  Ağ kullanıcı hesabı ile Adobe kullanıcı hesabı adı arasındaki uyumsuzluk SSO'nun başarısız olmasına neden olur.

  Sorunlarla karşılaştığınızda kontrol edilecek bir başka yer de Ayarlar - Kimlik - <etki alanını tıklatın> - Olay Günlükleri altındaki Adobe Admin Console'dur. Bu günlükler SP (Okta) sistem günlüğünden sağlanmaktadır. Günlüğün güncellenmesi için birkaç dakika gecikme olabilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi