Opgeloste problemen in InDesign

We hebben naar u geluisterd! We hebben er hard aan gewerkt om oplossingen te vinden voor de problemen die u ons heeft gemeld. Hier vindt u de lijst met problemen die in de nieuwste release van InDesign zijn opgelost.

opgeloste problemen

Wilt u feedback geven? Bezoek ons feedbackportaal.

Ga naar Overzicht nieuwe functies voor meer informatie over nieuwe functies.

InDesign 2021 (versie 16.3.1 en 16.3.2)

Stabiliteit en prestaties

 • [alleen macOS] InDesign loopt soms vast bij het kopiëren en plakken van tekst in de CPU-modus.
 • [alleen macOS] InDesign loopt soms vast bij het schuiven door de vervolgkeuzelijst met stijlen in het deelvenster Eigenschappen.
 • [alleen macOS] InDesign crasht bij het opstarten op sommige apparaten als de GPU niet wordt gedetecteerd.

InDesign 2021 (versie 16.3)

Stabiliteit en prestaties

Verbeteringen in de gebruikerservaring

Scripting

 • AdobeXMPScript-bibliotheek kan niet worden geladen.

Productie

 • Sommige glyphs verschijnen niet in het geëxporteerde PDF-bestand van een InDesign-document met een geplaatst PDF-bestand dat glyphs uit een Type 0-lettertype bevat.

 

Kernfuncties en workflow

 • In sommige gevallen kan geen nieuw document worden gemaakt via het dialoogvenster Cmd-N.
 • Variabele lettertypen worden onjuist weergegeven wanneer Romeinse rotatie in verticale tekst wordt toegepast.
 • URL-informatie ontbreekt in het deelvenster Hyperlinks in InCopy.
 • Voetnoten in scripts worden in een onjuiste volgorde weergegeven als de nummering op elke pagina of sectie opnieuw begint.
 • In InDesign is de markeringskleur van overlappende gemarkeerde opmerkingen onjuist.
 • Variabel lettertype dat is toegevoegd aan CC Libraries in Illustrator, raakt zijn kenmerken kwijt bij plaatsing in InDesign.
 • Markeringen verschijnen niet op de juiste posities voor het variabele lettertype.
 • Elk alternatief teken van het samengestelde lettertype wordt onjuist weergegeven in InDesign.

InDesign 2021 (versie 16.2.1)

Stabiliteit en prestaties

 • InDesign loopt soms vast als u afsluit nadat u een nieuw document hebt gemaakt.

InDesign 2021 (versie 16.2)

Stabiliteit en prestaties

Verbeteringen in nieuwe functies

Productie

Kernfuncties en workflow

Scripting

InDesign 2021 (versie 16.1)

Stabiliteit en prestaties

 • InDesign crasht in enkele gevallen wanneer u op de optie Tekstomloop toepassen van Onderwerp selecteren klikt.
 • InDesign crasht bij het opslaan nadat een onderliggend bestand is verwijderd.
 • InDesign loopt vast tijdens spellingcontrole wanneer de cursor tussen de symbolen punt (.) en verticale lijn (|) symbool in het document wordt geplaatst.
 • [Alleen Windows] InDesign loopt vast in de module CRClient.dll.
 • InDesign crasht soms bij het starten.
 • InDesign 2021 crasht tijdens het converteren van oudere .indd-bestanden die zijn gedeeld voor beoordeling en die opmerkingen bevatten.
 • InDesign crasht bij het starten op sommige Windows-computers.
 • Prestatieverbeteringen voor scrollen/zoomen/opnieuw tekenen.
 • InDesign crasht bij meermaals starten en stoppen.

Verbetering in de gebruikerservaring

 • [Alleen Windows] Bij horizontaal scrollen met de muis over de invoerelementen in het dialoogvenster Nieuw document maken veranderen de waarden niet incrementeel.
 • Er verschijnt een extra wit vak in de schuifregelaar in het deelvenster Media wanneer de naam van het navigatiepunt te lang is.
 • Videoposter wordt bijgesneden weergegeven in het deelvenster Media.
 • Deelvenster Widget heeft de pictogramafbeelding verkeerd geplaatst na het overbrengen van plug-ins van InDesign 2020 naar InDesign 2021.
 • Het pictogram voor de inbindrichting van rechts naar links wordt onjuist weergegeven in de versie voor het Midden-Oosten.
 • Wanneer de voorvertoning van een document wordt ingeschakeld, verliest het dialoogvenster Nieuw document maken de focus.
 • Problemen bij het typen van opmerkingen in het Koreaans wanneer het deelvenster Beoordelen wordt geopend via het menu Venster. Dit werkt echter prima wanneer het deelvenster wordt geopend via het pictogram Ter beoordeling delen op de applicatiebalk.
 • Typfout in vertaling in de Zweedse versie: verkeerde vertaling van Eindnoten.

Kernfuncties en workflow

Productie

 • Sommige samengestelde Japanse lettertypen waarop lijnen zijn toegepast, ontbreken wanneer ze naar PDF worden geëxporteerd.

Verbeteringen in nieuwe functies

 • Het deelvenster Achtergrondtaken en het draaiende rondje worden nog steeds weergegeven voor Lettertype activeren, zelfs nadat het lettertype is geactiveerd en correct wordt weergegeven in het document.
 • Tekst die wordt gekopieerd uit een document en in het deelvenster Ter beoordeling delen wordt geplakt, wordt twee keer geplakt.

InDesign 2021 (versie 16.0.2)

Verbetering in de gebruikerservaring

 • [Alleen macOS] InDesign-applicatiepictogram wordt groter weergegeven in macOS Big Sur. 

InDesign 2021 (versie 16.0.1)

Stabiliteit

Verbeteringen in nieuwe functies

 • Werkruimte wordt opnieuw ingesteld wanneer een nieuw document wordt gemaakt van Sjablonen in het dialoogvenster Cmd-N.
 • Klikken op zoeksuggesties werkt niet in InDesign.
 • Schuifregelaar in het deelvenster Media is ingeschakeld en kan worden versleept, ook al is er geen mediabestand.
 • Knop voor het plaatsen van een video- of audiobestand in het deelvenster Media is ingeschakeld wanneer u InDesign start en er geen document is geopend.
 • De totale tijdsduur van een mediabestand wordt uitgeschakeld in het deelvenster Media.

Kernfuncties en workflow

Scripting

 • AppleScript met scpt-extensie wordt niet geopend in de Scripteditor voor bewerking In plaats daarvan opent het programma het script in Vscode.

InDesign 2021 (versie 16.0)

Stabiliteit

 • CEPHtmlEngine leidt ertoe dat de CPU op 100% komt.
 • InDesign loopt vast wanneer de spellingcontrole wordt uitgevoerd.
 • InDesign crasht tijdens het aanpassen van lettertype-assen in TT Octosquares variabele lettertypen.
 • CEPHtmlEngine Helper kan frequente crashes in InDesign veroorzaken.
 • Bestandsfout in plugplugowl.dll leidt ertoe dat InDesign crasht.
 • [Alleen Windows] Crash bij het openen van een document wanneer InDesign Systeemlettertypen evalueert.
 • Willekeurige crashes bij het renderen van documenten zijn opgelost.
 • Als u op een gekoppelde afbeelding klikt om het gebied Koppelingsinformatie weer te geven, kan dit leiden tot een crash als er meerdere instanties van hetzelfde asset zijn.
 • InDesign loopt vast in de werkruimte Start tijdens het opstarten.
 • Willekeurige crashes in kleurgerelateerde workflow opgelost.
 • [Alleen macOS] InDesign crasht bij scrollen door een groot document.
 • InDesign loopt op willekeurige momenten vast terwijl u een document exporteert naar PDF.
 • InDesign crasht bij het importeren van een Microsoft Word-bestand. 
 • Probleem met scripting: InDesign crasht tijdens het renderen van afbeeldingen met een GPU bij enkele assets.
 • Probleem met geheugentoewijzing: InDesign crasht op willekeurige momenten wanneer u grote documenten rendert.
 • InDesign crasht willekeurig tijdens het sluiten van de applicatie. 
 • Indesign crasht wanneer u een IDML-document probeert te openen.
 • InDesign crasht bij het wijzigen van het formaat van een tekstkader.
 • [Alleen macOS] InDesign crasht op willekeurige momenten wanneer u grote documenten rendert vanwege problemen met geheugentoewijzing.
 • InDesign crasht bij het selecteren van het tekstgereedschap op de werkbalk bij een schone installatie in macOS Mojave.
 • [Alleen macOS] ID crasht bij het opslaan op een alleen-lezenlocatie.

Verbeteringen in de gebruikerservaring

Scripting

Productie

Kernfuncties en workflow

Verbeteringen in nieuwe functies

 • Laatst bijgewerkt in het dialoogvenster Ter beoordeling delen toont deze week, ook als het zojuist is bijgewerkt.
 • Foutbericht wordt niet weergegeven nadat een verkeerde URL wordt ingevoerd in Video vanaf een URL plaatsen.
 • [Alleen macOS] In het deelvenster Media
  • afspeelkop beweegt vanzelf, zelfs zonder te klikken.
  • Meerkeuzelijst Posterkader wordt afgekapt weergegeven.
 • InDesign ondersteunt de variatie Variabel lettertype BASE table 1.1 niet.
 • In het deelvenster Media
  • het geluid is nog steeds hoorbaar, zelfs nadat het is gedempt.
  • status afspeelknop komt niet overeen bij het opnieuw koppelen van media.

InDesign 2020 (versie 15.1.3)

Stabiliteit

 • [Alleen macOS] InDesign 15.1.2 crasht bij het openen van een bestand in bepaalde gevallen.
 • Adobe InDesign 2020 sluit onverwachts bij opstarten in een proxy-omgeving.
 • [Alleen macOS] InDesign loopt vast wanneer u de naam wijzigt van een map in de map Lettertypen onder Gebruikersbibliotheek.

Verbeteringen in de gebruikerservaring

Kernfuncties en workflow

InDesign 2020 (versie 15.1.2)

Stabiliteit

 • [Windows] InDesign is langzaam als u tegelijk aan twee INDD-documenten werkt met dezelfde lettertypen hebben in hun respectieve map Documentlettertypen.
 • InDesign-document loopt vast tijdens het herstellen van het beschadigde document. 
 • [macOS] InDesign crasht in sommige gevallen wanneer u de applicatie probeert te sluiten na automatische activering van een lettertype. 
 • InDesign crasht op willekeurige momenten terwijl u een document rendert. 
 • Periodieke crashes bij het laden van de werkruimte.
 • InDesign loopt vast bij het starten in een proxy-omgeving.
 • InDesign loopt vast tijdens het werken met EPS-afbeeldingen. 
 • [Windows] Periodieke crash bij exporteren van PDF.
 • InDesign crasht periodiek bij het schakelen tussen context naar/van tekstinvoeging.
 • InDesign crasht periodiek tijdens het importeren van een afbeelding.
 • InDesign crasht wanneer u de app onmiddellijk na het opstarten sluit.
 • Tijdens het exporteren van InDesign-documenten naar HTML kan InDesign crashen als u de exportoptie Afbeelding kopiëren > koppeling naar serverpad opgeeft en als het document afbeeldingsbestanden met één teken bevat.
 • InDesign crasht willekeurig tijdens het sluiten van de applicatie.

Bruikbaarheid

Kernfuncties en workflow

 • [mac OS] Als u de grootte van de tekst aanpast door de sneltoets in te drukken terwijl u langs staarten en stokken maakt met variabele lettertypen, worden afbeeldingen van de vorige positie gemaakt.
 • [mac OS] Variabele lettertypen werken niet in InDesign en de schuifregelaars worden als uitgeschakeld weergegeven.
 • HTTP-koppelingen werken niet door onjuiste codering van padelementen door de URI-klasse.
 • [macOS] Kan geen InCopy-bestanden uitchecken die zijn opgeslagen op een netwerklocatie in Windows.
 • Het plakken van een URL met diakritische tekens resulteert in een onbereikbare URL.
  Opmerking: Vernieuw de hyperlink indien deze in oude documenten wordt aangetroffen.

Verbeteringen in nieuwe functies

Productie

Scripting

 • Scripteditor wordt niet gestart wanneer u de optie Script bewerken voor Apple Script kiest.

 

InDesign 2020 (versie 15.1.1)

Stabiliteit

InDesign 2020 (versie 15.1)

Stabiliteit

Kernfuncties en workflow

InDesign 2020 (versie 15.0.3)

Stabiliteit

 • InDesign loopt vast wanneer u lange tekenreeks in tekstvariabelen gebruikt
 • InDesign loopt vast in workflows met een voortgangsbalk.
 • InDesign loopt vast wanneer het document als PDF wordt geëxporteerd.
 • InDesign loopt vast bij het gebruik van Layout aanpassen als het document een overlopende tabel bevat.
 • InDesign loopt vast door conflicterende dialoogvensters die worden weergegeven voor het exporteren van PDF's en het openen van bestanden. 
 • InDesign loopt vast wanneer de onderliggende assets van een geplaatste INDD opnieuw worden gekoppeld, indien hetzelfde asset al beschikbaar is in het document. 
 • InDesign loopt vast wanneer u probeert tekst te selecteren met het tekstgereedschap
 • InDesign loopt vast wanneer u via het deelvenster Hyperlinks probeert heen en weer te bladeren tussen gekoppelde INDD-bestanden. 
 • InDesign loopt vast wanneer u de naam wijzigt van een map in de map Lettertypen onder Gebruikersbibliotheek.
 • InDesign loopt vast tijdens de workflow waarbij objecten worden geselecteerd. 
 • InDesign loopt op een willekeurig moment vast wanneer de grootte van een tekstkader wordt gewijzigd terwijl de functie voor automatisch formaat is ingeschakeld.
 • InDesign loopt vast wanneer u de oudere versie van een document probeert te openen door te dubbelklikken via een netwerk. 
 • [Alleen Windows] Meldingen over onverwacht vastlopen tijdens het werken met InDesign 15.0.2. 
 • Er worden beschadigde documenten gemaakt in InDesign 15.0.1.
 • Als InCopy Bridge.InDesignPlugin niet is geladen tijdens het opstarten, loopt InDesign vast wanneer het tekstkader van een eindnoot wordt verwijderd. 
 • InDesign loopt op een willekeurig moment vast wanneer u de workflow voor het afdrukken van de documenten gebruikt. 

Verbeteringen in nieuwe functies

Kernfuncties en workflow

Toegankelijkheid

InDesign 2020 (versie 15.0.2)

Stabiliteit

Verbeteringen in nieuwe functies

Kernfuncties en workflow

Verbeteringen in de gebruikerservaring

 • Miniatuurafbeelding wordt niet weergegeven in de lijst Recente bestanden in het startscherm.
 • [Alleen macOS] Oorspronkelijke lengte van menu blijft niet behouden in het startscherm zonder toepassingskader.
 • InDesign keert niet terug naar de cursorlocatie in het tekstkader na toevoegen van een tabstop.
 • [Alleen macOS] De optie GPU-prestaties in Voorkeuren wordt grijs weergegeven in 15.0.1, zelfs als er compatibele hardware is.

Toegankelijkheid

InDesign 2020 (versie 15.0.1)

Stabiliteit

 • InDesign crasht als u tabellen verplaatst of groter/kleiner maakt wanneer tekst in een cel met behulp van celopties wordt uitgelijnd
 • InDesign crasht wanneer er op het tabblad Kolomlijnen in het dialoogvenster Opties tekstkader wordt geklikt terwijl er meerdere tekstkaders met verschillende statussen zijn geselecteerd
 • InDesign crasht bij het opstarten vanwege een onverwacht probleem in module Lettertypebeheer
 • InDesign crasht op willekeurige momenten vast terwijl u aan een document werkt

Oplossingen voor kernfuncties en workflows

InDesign 2020 (versie 15.0)

Oplossingen voor kernfuncties en workflows

Stabiliteitsoplossingen

Prestatieverbeteringen

Verbeteringen in de gebruikerservaring

Verbeteringen in ID 14.0-functies

Toegankelijkheidsoplossingen

 • Mogelijkheid om alternatieve tekst aan koppelingen toe te voegen
 • Alineastijlen weigeren exportlabels in te stellen
 • Alt-tekst die wordt toegevoegd aan een groep geneste groepen labelt die groepen niet als afbeelding in geëxporteerde getagde PDF
 • Ontbrekende Alt-tekst op sommige afbeeldingen
 • Verkeerd label voor eindnoten in de getagde PDF
 • Opsommingstekens worden tweemaal uitgesproken
 • Lijst mag niet als Lijstlabel worden geëxporteerd als een ander label wordt toegewezen

Scripting

Productie
 • Interactiviteit werkt niet in Online publiceren
 • Cijfers in tekst worden bij het afdrukken verplaatst naar PostScript
 • Ontbrekend lettertype verschijnt zelfs nadat het lettertype is verpakt
 • Vanuit InDesign geëxporteerd PDF geeft onleesbare tekst weer omdat er twee verschillende kleurprofielen met dezelfde naam werden gebruikt op één enkele pagina van een document
 • Puntkomma verschijnt vóór eerste trefwoord (Bestandsinfo) bij exporteren naar PDF

Vorige releases

InDesign 2019 (versie 14.0.3)

Stabiliteitsoplossingen

 • InDesign Server loopt vast als een stramienspread op een pagina wordt toegepast
 • InDesign loopt vast wanneer het document wordt geëxporteerd als PDF en de naam begint met .pdf.
 • InDesign loopt vast bij het plakken van tekst in een andere applicatie
 • InDesign loopt vast bij het opslaan van documenten die geplaatste INDD bevatten
 • InDesign loopt vast bij het plakken van tekst in een ander een kader met kruisverwijzingen
 • InDesign loopt vast wanneer er op een link in het deelvenster Links wordt geklikt waarvan de metagegevens ontbreken of beschadigd zijn
 • InDesign loopt vast door beschadigde hyperlinks
 • [Alleen macOS] InDesign loopt vast wanneer dialoogvensters worden gesloten die verschijnen bij het openen van een document met een ontbrekend lettertype en een niet-beschikbare plug-in
 • InDesign loopt vast bij het toevoegen van een notitie aan een leeg kaderraster
 • InDesign loopt vast tijdens opslaan met weinig schijfruimte
 • InDesign loopt vast tijdens het uitvoeren van kopieer- en plakbewerkingen in specifieke documenten
 • InDesign reageert niet meer wanneer het geneste dialoogvenster ScriptUI wordt gesloten
 • InDesign loopt vast bij het uitvoeren van een script met de functie findgrep() in elk document
 • InDesign loopt vast bij het kopiëren van een verankerd tekstkader wanneer de functie voor automatisch formaat is ingeschakeld en het tekstkader in een tabelcel wordt geplakt
 • Er kan een beperkt aantal stappen ongedaan worden gemaakt
 • InDesign loopt vast tijdens het scrollen in het veld Lettertype van het deelvenster Beheer of Eigenschappen
 • InDesign loopt vast bij het sluiten van het Adobe InDesign-venster vanaf de taakbalk
 • [Alleen macOS] InDesign loopt vast bij het toevoegen van symbolen van een ontbrekend lettertype
 • InDesign reageert niet meer wanneer tekst die over kolommen is verdeeld, overgaat naar overlopende tekst in een niet-rechthoekig tekstkader met meerdere kolommen waarop verticale uitvulling is toegepast
 • InDesign loopt vast bij het exporteren van het tekstkader naar ICML/IDMS of het exporteren van het document naar IDML
 • InDesign reageert niet meer wanneer tekst op pad wordt gemaakt waarbij het tekstkader is ingesteld op automatisch formaat
 • InDesign loopt vast bij de IDML-export van een document met een tekstkader waarin een tabel is ingevoegd en dat is gelabeld, waarna tekst wordt verwijderd terwijl wijzigingen bijhouden is ingeschakeld
 • InDesign reageert niet meer als het volgende dialoogvenster Ontbrekende lettertypen wordt gesloten terwijl meerdere bestanden tegelijk worden geopend
 • InDesign loopt vast tijdens het bewerken van een tekenstijl die wordt gebruikt in een geneste stijl
 • InDesign loopt vast bij het wijzigen van de optie voor grootte en positie in Objectstijlen op en verankerd tekstkader, inclusief tekstomloop met zichtbare tekstthreads
 • Bij het stoppen van de InDesign-service wordt InDesignService.exe niet gestopt

Prestatieverbeteringen

Oplossingen voor kernfuncties of workflows

Verbeteringen in de gebruikerservaring

Verbeteringen in exportbewerkingen

Verbeteringen in functies van InDesign 14.0

InDesign 2019 (versie 14.0.2)

 • 'Meer opties' in het deelvenster Eigenschappen moet gebruikersinstellingen onthouden tijdens elke sessie
 • Schakel Lay-out aanpassen standaard UIT in het dialoogvenster Marges en kolommen
 • Kan het .icap-bestand niet openen in InCopy 2019
 • Alinea-einde (\r) verandert in 'alineascheidingsteken' en de alineastijl van de eerste zin verandert in de alineastijl van de tweede zin wanneer het 8000e teken een alinea-einde is
 • [macOS] Tekst/lettertype in de PDF wordt ondersteboven gedraaid tijdens het importeren
 • InDesign loopt vast wanneer een pagina met behulp van de muisaanwijzer tussen twee documenten wordt verplaatst
 • Kleurverlopen kunnen niet van Illustrator naar InDesign gekopieerd worden
 • Gesleepte afbeeldingen worden niet op de juiste positie geplaatst wanneer de spread wordt gedraaid
 • InDesign loopt vast wanneer op het GREP-tabblad naar een teken voor kolomeinde wordt gezocht
 • Bij navigatie in een keuzemenu met het toetsenbord wordt het geselecteerde item niet gemarkeerd
 • Nieuwe tekenkleur gemaakt in het dialoogvenster Alineastijlen wordt niet toegevoegd aan de lijst met kleuren
 • Bij het bijwerken van de inhoudsopgave worden bepaalde onderliggende items samengevoegd met het bovenliggende item
 • InDesign-document ziet er slecht uit als de achtergrond van de voorvertoning is ingesteld op 'Aanpassen aan themakleur' op applicatieniveau
 • Hetzelfde serienummer zou per gebruiker beschikbaar moeten zijn voor de huidige en oudere versies van InDesign
 • Live voorvertoning van lettertypen wordt na enige tijd opnieuw ingesteld en wordt moeilijk om mee te werken
 • InDesign loopt vast tijdens het importeren van een Word-document dat een groot aantal lettertypen bevat
 • Tijdens het importeren van een Word-document worden eindnoten omgezet in statische tekst en wordt de tekenstijl van het referentienummer van de eindnoot niet toegepast
 • De opmerking Tekst invoegen op het einde van de alinea wordt op de verkeerde plaats toegevoegd wanneer PDF-opmerkingen worden geïmporteerd
 • De optie Afstand verdelen in het deelvenster Uitlijnen wordt grijs weergegeven
 • InDesign op Windows moet altijd het formaat en de positie van de applicatie onthouden
 • Er wordt geen rekening gehouden met de PDF-instelling van pagina's en spreads vanuit de voorinstellingen in Publish Online.
 • Inhoudsbewust schalen mag niet worden toegepast wanneer links worden bijgewerkt.
 • InDesign loopt vast tijdens het verwijderen van een tekstkader met inline inhoud
 • InDesign loopt vast tijdens het toevoegen van een QR-code in de laatste cel van de tabel
 • InDesign loopt vast wanneer een ander dialoogvenster, zoals Bestand > Openen, Voorkeuren enz., wordt geactiveerd terwijl de PDF-workflow voor verpakken en exporteren aan de gang is
 • Loopt af en toe vast wanneer in het deelvenster Eigenschappen de optie Bestand opnieuw koppelen wordt gebruikt
 • [Alleen Windows] De applicatie loopt vast wanneer u een bestand probeert te openen via het tabblad Recent van de Startwerkruimte en terwijl InDesign wordt afgesloten
 • InDesign loopt vast bij het verwijderen en opnieuw importeren van PDF-opmerkingen
 • [Alleen Windows] InDesign loopt vast bij het starten met "PlugPlugOwl.dll"
 • InDesign loopt vast bij het starten vanwege een bepaalde reeks lettertypen
 • InDesign loopt vast bij het opslaan wanneer er weinig schijfruimte is
 • InDesign loopt vast wanneer op Afstand verdelen wordt geklikt
 • InDesign loopt vast wanneer een bestand met ontbrekende lettertypen wordt geopend
 • Lettertypemenu toont alleen 6-10 lettertypen met 2x-resolutie
 • In het configuratiescherm is het veld voor afstandnummer gebruiken voor de paginatool verdwenen
 • [Alleen macOS] InDesign kan geen document groter dan 4,3 GB maken of openen
 • InDesign loopt vast wanneer wordt overgeschakeld naar de aangepaste werkruimte
 • Er is geen spatie wanneer een omtrek wordt gemaakt voor de verticale voet- of eindnoottekst
 • Onjuiste volgorde van tabbladen in het deelvenster Eigenschappen
 • De schuifbalk wordt weergegeven in het menu Lettertype wanneer de filter Favoriete lettertypen tonen wordt gebruikt, zelfs als er slechts weinig lettertypen in de lijst staan
 • De toewijzing van de sneltoets voor het deelvenster Voorvertoning EPUB-interactiviteit wordt opgeheven wanneer in het dialoogvenster Sneltoetsen op Annuleren wordt geklikt
 • Overlopende tekst in een tabelcel veroorzaakt problemen bij het bijwerken van de inhoudsopgave
 • InDesign Server verliest regelmatig licentie in productie
 • Adminportal wordt niet geopend wanneer InDesign Server met Windows Service wordt gestart
 • Gevolgen voor prestaties bij gebruik van proxy-afbeeldingen in de afdrukworkflow
 • [Alleen macOS] Probleem met venstertekstveld met TextEditBoxWidget en MultilineTextEditBoxWidget
 • InDesign Server loopt vast bij inhoudsbewust schalen
 • Tekstcompositie verwacht in tekstkaders met verbindingen
 • InDesign reageert niet wanneer het fragment twee keer over een document wordt geplaatst
 • Gelabelde tekst met samengevoegde rijen maakt een onverwachte tabel wanneer deze in InDesign wordt geplaatst
 • Er wordt geen rekening gehouden met het ccolwidth-attribuut voor cellen bij XML-import
 • InDesign loopt vast tijdens het importeren van IDMS met een gelabeld tekstkader
 • In het deelvenster Eigenschappen zijn de tekenreeksen voor voetnoot en eindnoot niet consistent
 • Optimalisatie van het netwerkgebruik om de prestaties van het lettertypemenu in InDesign te verbeteren

InDesign 2019 (versie 14.0.1)

Stabiliteitsoplossingen

 • InDesign crasht tijdens het importeren van bepaalde Word-bestanden.
 • InDesign crasht tijdens de contextwisseling wanneer de schuifregelaar Tint in het deelvenster Eigenschappen wordt gesloten.
 • InDesign crasht wanneer tekst in een verankerd tekstvak wordt toegevoegd of opnieuw wordt opgemaakt, wanneer de functie voor hoogte automatisch passend is ingeschakeld.
 • InDesign crasht bij het starten in bepaalde situaties.
 • InDesign crasht tijdens het importeren van bepaalde PNG-bestanden.
 • InDesign crasht bij het openen van het vervolgkeuzemenu Stijlen in het deelvenster Eigenschappen bij bepaalde lettertypen.
 • InDesign crasht tijdens het gebruik van de optie 'Passend maken met behoud van inhoud' in bepaalde situaties.
 • InDesign crasht bij het verplaatsen van tekstkaders met de uitlijningsopties Inspringen tot hier en Basislijnraster.

Belangrijke opgeloste problemen

 • Tekstgereedschap reageert langzaam bij het starten van de applicatie en tijdens het overschakelen naar het gereedschap Tekst.
 • Kleurinstellingen in InDesign keren terug naar de standaardinstellingen.
 • Wanneer een lettertypestijl via het tabblad Meer zoeken wordt toegepast, wordt de stijlnaam in het veld Lettertypefamilie toegevoegd.
 • Lettertypen kunnen niet worden toegepast als ze zijn gefilterd op actieve Adobe-lettertypen op het tabblad Meer zoeken.
 • Kan PDF met bepaalde voorinstellingen niet exporteren, wanneer een PDF met Type 3-lettertypen in het document wordt geplaatst.
 • Wanneer het deelvenster Beheer niet gedockt is, wordt het leeg weergegeven bij het vergroten/verkleinen.
 • Tijdens het maken van contouren wordt extra ruimte tussen tekens toegevoegd.
 • Als u in de lettertypelijst op een in het document geïnstalleerd lettertype klikt, wordt een bericht weergegeven om het lettertype te activeren. Het lettertype wordt niet gewijzigd.
 • Exporteren naar PDF verandert tekst in bepaalde lettertypen in alleen hoofdletters.
 • Geneste stijlen werken niet zoals verwacht.

InDesign 2019 (versie 14.0)

Stabiliteitsoplossingen

 • InDesign loopt vast tijdens het activeren of deactiveren van lettertypen, als het bericht Lettertype zoeken actief is.
 • InDesign reageert niet meer bij het opstarten met beschadigde voorkeuren.
 • InDesign loopt vast wanneer u op Escape drukt in een Word-bestand in placegun als het dialoogvenster Importopties open is.
 • [Mac] InDesign loopt vast tijdens het toepassen van klein kapitaal in een specifiek document.
 • [Mac] InDesign loopt vast tijdens het openen van documenten vanuit Google Drive.
 • InDesign loopt vast bij klikken op Alles wijzigen tijdens het wijzigen van voetnootverwijzing naar een dubbelbyteteken.
 • InDesign loopt vast als de PDF-presetnaam CJK Unified Ideographs Extension B-tekens bevat.
 • InDesign loopt vast tijdens het verplaatsen van een rij met voet- en eindnoot.
 • InDesign loopt vast tijdens het gebruik van Zoeken/Wijzigen voor een tabel met eindnoten.
 • InDesign loopt vast tijdens het roteren van een PDF met behulp van het deelvenster Transformeren of het deelvenster Eigenschappen.
 • InDesign loopt vast bij het openen van een specifiek document en het werken met lettertypen.
 • InDesign loopt vast bij het typen van een teken in een document in de geconverteerde status.
 • InDesign loopt vast tijdens het plaatsen van een TIFF-afbeelding met een complex uitknippad.
 • InDesign loopt vast tijdens het sorteren van bladwijzers in een specifiek document.
 • InDesign loopt vast tijdens het scrollen in het deelvenster Koppelingen met middelen voor aangepaste gegevens.
 • [Mac] InDesign loopt vast bij direct klikken na tekstselectie.
 • InDesign loopt vast tijdens het uitvoeren van de transform-bewerking op een pagina.
 • InDesign loopt vast bij het starten in een bepaalde proxy-omgeving.
 • [Mac] InDesign loopt vast bij het starten als gevolg van specifieke kleurenprofielen.
 • [Mac] InDesign loopt vast tijdens het openen van een sjabloon.
 • InDesign loopt vast tijdens het werken met een XML-bestand met een tag die eindigt op een letter met een accent.
 • [Win] InDesign loopt vast wanneer Ctrl + Z wordt ingedrukt nadat een pagina van het ene document naar het andere is verplaatst.
 • InDesign loopt vast na het verwijderen van een hyperlink in een specifiek document.
 • InDesign loopt vast bij het kopiëren van een tabel met een grafische cel die gegroepeerde afbeeldingen/tekst bevat.
 • InDesign loopt vast bij het starten in een bepaalde omgeving.
 • [Win] InDesign loopt vast tijdens het verwijderen van een object.
 • InDesign loopt vast tijdens het in- en uitschakelen van het toepassingskader.
 • InDesign loopt vast bij het maken van notities in het deelvenster Notities. 

Belangrijke opgeloste problemen

 • Alineacomponist verandert wanneer het tekstkader naar een ander document wordt gekopieerd.
 • Kan sommige van de afbeeldingen, gecodeerd met progressieve JPEG, niet in InDesign plaatsen.
 • Specifieke lettertypen worden niet correct gedetecteerd wanneer ze zijn uitgeschakeld vanuit FontBook.
 • Kan knoppen niet aanpassen met de actie Koppel en een spatie aan het einde.
 • Aangepast basislijnraster van een kader is niet zichtbaar tenzij het kader wordt verplaatst.
 • InDesign knipt tekst van een geplaatst PDF- of Ai-bestand verkeerd.
 • InDesign blijft hangen op Windows en het gereedschap reageert niet meer op Mac.
 • Schuifbalk met voorbeeldtekst in samengesteld lettertype verdwijnt.
 • InDesign loopt vast tijdens het verwijderen van een teken in specifieke documenten.
 • Het is niet mogelijk om in InDesign afbeeldingen te bewerken met enkele speciale GB18030-tekens in de bestandsnaam.
 • Het dialoogvenster Nieuw lay-outraster wordt weergegeven samen met het Cmd-N-dialoogvenster wanneer 'Voorbeeld' is ingeschakeld in het dialoogvenster Documentinstelling.
 • Het is niet mogelijk om in InDesign een bestand te openen met enkele speciale GB18030-tekens in de bestandsnaam of het bestandspad.
 • Onleesbare tekens worden weergegeven in het HTML-voorbeeld wanneer een HTML-code met GB18030-tekens wordt ingevoegd in InDesign.
 • Converteren van URL's naar Hyperlink werkt niet voor specifieke documenten op een 64-bits systeem.
 • Met de installatie van InDesign 2015 via InDesign 2017 wordt InDesign 2015 de standaardapplicatie om InDesign-documenten te openen.
 • Het lay-outraster wordt niet verkleind bij het ongedaan maken als het paginaformaat wordt gewijzigd vanuit de documentinstellingen.
 • De vertaling van spreads is onjuist in het dialoogvenster Exporteren van de Japanse versie van InDesign.
 • De eenheid van het lijngewicht is niet gekoppeld met het gedeelte Opmaak op het tabblad Object van het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen.
 • Tekst in een geplaatste PDF met Type 3-lettertypen wordt onjuist geconverteerd naar gevulde polygonen.
 • Enkele projecten ontbreken op SDKSample.sln.
 • LayersPanel open SDK-project kan niet worden gecompileerd.
 • Documenten die met een sjabloon zijn gemaakt, hebben dezelfde document-ID als die van de sjabloon.
 • InDesign loopt vast tijdens het invoegen van de tableader na tekstvariabelen in een specifieke instelling voor het instellen van aangepaste tabbladen.
 • Tekst in een kader wordt niet opnieuw geformatteerd bij het verwijderen van tekst als op de tweede tekst balanskolommen zijn toegepast.
 • InDesign maakt geen correct Kannada-teken.
 • InDesign loopt vast wanneer u met de rechtermuisknop op een tabel in de artikeleditor klikt.
 • InDesign loopt vast door de combinatie van de tabelopties Houden bij volgende en Uitstrekken Alles.
 • InDesign reageert niet meer tijdens het uitvoeren van de bewerking Selecteer alles op een groot bestand.
 • Onjuiste ME-tekens verschijnen in een tabel wanneer deze wordt geopend in de artikeleditor.
 • Tekstvak van een geplaatst InDesign-bestand negeert bijsnijden.
 • Kan het structuurelement niet kopiëren of plakken als de inhoud afkomstig is uit een gegevensbron voor het samenvoegen van gegevens.
 • De combinatie van de XML-tag en Aki kan niet worden geëxporteerd vóór teken naar PDF.
 • [Mac] InDesign loopt vast bij het starten in macOS 10.14 (Mojave).
 • Gegevens met nummeropmaak in Excel worden onjuist geïmporteerd in InDesign.
 • InDesign reageert niet meer tijdens het exporteren van een specifiek document naar PDF.
 • Deelvensters worden niet correct geladen in aangepaste werkruimte.
 • Kan XML-elementen niet kopiëren en plakken in een InDesign-document.
 • Alles negeren werkt niet tijdens spellingcontrole.
 • InDesign loopt vast na het aanbrengen van wijzigingen in het dialoogvenster Marges en kolommen.
 • Het dialoogvenster Verwijzing bewerken wordt geopend bij [Alle alinea's] in plaats van de geselecteerde kruisverwijzing.
 • PDF van één pagina die is geëxporteerd uit Gegevens samenvoegen heeft dubbele inhoud na de tweede pagina.
 • De muisaanwijzerpositie is niet uitgelijnd met de InDesign-menu's op de externe HDMI-monitor, waardoor het verkeerde menu wordt uitgebreid.
 • Het deelvenster Toewijzingen is leeg nadat een .icml-document in InDesign is geplaatst.
 • [Mac] InDesign loopt vast tijdens het wijzigen van het lettertype of het werken met de vervolgkeuzelijst voor lettertypen.
 • Er wordt geen rekening gehouden met passend in kader wanneer een objectstijl wordt toegepast.
 • [Win] Kan bepaald objecttype in een nieuw document niet maken.
 • InDesign loopt vast bij het sluiten van een document wanneer het modale dialoogvenster verschijnt.
 • Het deelvenster Gegevens samenvoegen bevat niet alle plaatsaanduidingen voor gegevens wanneer de .idml-versie van het bestand wordt geopend.
 • PDF die is gemaakt met behulp van Exporteren naar PDF vanuit het deelvenster Gegevens samenvoegen bevat niet de tekst op pad- of reguliere tekstobjecten die op een stramienpagina zijn geplaatst.
 • In een PDF die is geëxporteerd vanuit InDesign worden de effecten niet correct weergegeven.
 • Kan geen alineastijl toevoegen aan de CC Libraries wanneer Kerning is ingesteld op Geen.
 • [Mac] Kan een bestand niet opslaan als de naam ervan handmatig is gewijzigd vanuit Finder terwijl het nog open is.
 • De grootte van bepaalde deelvensters, zoals Tool Hints, Adobe Color Theme en EPUB Preview, wordt gewijzigd naar standaard als de deelvensters na wijziging van de grootte opnieuw worden geopend.
 • [Mac] Deelvensters die aan de linkerkant van deelvensters zijn gekoppeld, worden niet geopend vanuit de pictogramweergave als het toepassingskader is uitgeschakeld.
 • [Win] Tekengrootte verandert na het wijzigen van de kleur van een menuopdracht in het menu.
 • Tekst verschijnt door elkaar als een markering in een tekstkader in het venster Eigenschappen wordt geplaatst. 

Oplossingen voor scripting-fouten

 • endnote.storyOffset retourneert de verkeerde waarde in verhalen met tabellen.
 • story.endnoteRanges.everyItem().GetElements() retourneert alleen de eerste endnoteRange in het verhaal.
 • InDesign loopt vast tijdens het verwijderen van het tekstbereik in geladen plaatswapens met eindnoten in de tabel.
 • De functie findgrep()retourneert de juiste waarde van voetnoten niet.
 • Kan geen eindnoot in een tabel vinden via scripting.
 • InDesign loopt vast bij het importeren van een Excel-bestand via een script wanneer een onjuiste bladnaam of onjuist bereik is ingesteld.
 • [Win] VB Script kan alleen worden uitgevoerd nadat InDesign minimaal één keer in de administratieve modus is opgestart.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account