Handboek Annuleren

Exporteren

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuw in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Uw werkruimte aanpassen in InDesign
   3. Gereedschapsset
   4. Voorkeuren instellen
   5. Werkruimte voor aanraken
   6. Standaardsneltoetsen
   7. Document herstellen en ongedaan maken
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
   2. Objecten uitlijnen en verdelen met linialen
   3. Objecten meten met de meetlat
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Zuidoost-Aziatische schriften
   4. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   5. Tekst op een pad maken
   6. Opsommingstekens en nummering
   7. Glyphs en speciale tekens
   8. Tekstcompositie
   9. Tekstvariabelen
   10. QR-codes genereren
   11. Tekst bewerken
   12. Tekst uitlijnen
   13. Tekst rond objecten laten lopen
   14. Verankerde objecten
   15. Gekoppelde inhoud
   16. Alinea's opmaken
   17. Tekens opmaken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Automatische stijl toepassen op tekst
   3. Werken met stijlpakketten
   4. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
   1. Spellingcontrole, autocorrectie en dynamische spelling
   2. Woordenboeken en woorden maken, toevoegen en beheren
   3. Woordenboekvoorkeuren wijzigen
   4. Duden-woordenboek
  6. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  7. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Stijlen toewijzen, exporteren en beheren
   3. Objectstijlen
   4. Initialen en geneste stijlen
   5. Werken met stijlen
   6. Regelafstand
  8. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  9. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
  10. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Kaders en objecten
   10. Objecten uitlijnen en verdelen
   11. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   12. AEM Assets integreren
  11. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Zoeken en vervangen
  1. Tekst zoeken en vervangen
  2. Lettertypen zoeken en vervangen
  3. Glyphs zoeken en vervangen
  4. Zoeken en vervangen met behulp van GREP-expressies en -query's
  5. Objecten zoeken en vervangen
  6. Kleuren zoeken en vervangen
  7. Zoekopties om te zoeken en te vervangen
 6. Delen
  1. Werken met InDesign-clouddocumenten (Beta)
  2. Veelgestelde vragen over InDesign-clouddocumenten (Beta)
  3. Delen en samenwerken        
  4. Ter beoordeling delen
  5. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  6. Feedback beheren 
 7. Publiceren
  1. Plaatsen, exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashboard
   3. Afbeeldingen kopiëren en invoegen
   4. Inhoud exporteren voor EPUB
   5. Adobe PDF-opties
   6. Inhoud exporteren naar HTML
   7. Exporteren naar Adobe PDF
   8. Exporteren naar JPEG-indeling
   9. Exporteren naar HTML
   10. Overzicht van DPS en AEM Mobile
   11. Ondersteunde bestandsindelingen
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 8. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen
Opmerking:

Inclusieve taal: vanaf InDesign 2022 (versie 17.0) vervangen we niet-inclusieve taal om de kernwaarden van Adobe van inclusiviteit te weerspiegelen. Verwijzingen naar 'Master'-pagina's worden vervangen door 'Parent'-pagina's in onze Help-artikelen voor de Engelse, Deense, Hongaarse, Spaanse, Italiaanse, Braziliaanse, Portugese en Japanse landinstellingen.

Tekst exporteren

U kunt een InDesign-artikel in zijn geheel of gedeeltelijk opslaan in een bestandsindeling die later in andere toepassingen kan worden gelezen. Elk artikel in een document wordt als een apart document geëxporteerd.

InDesign kan tekst naar diverse bestandsindelingen exporteren. Een lijst met deze indelingen vindt u in het dialoogvenster Exporteren. De beschikbare bestandsindelingen worden door andere toepassingen gebruikt en nemen een groot gedeelte van de tekstkenmerken, inspringingen en tabs in het document over.

U kunt secties met vaak gebruikte tekst en paginalay-outitems als fragmenten opslaan.

 1. Klik met het tekstgereedschap in het artikel dat u wilt exporteren.
 2. Kies Bestand > Exporteren.
 3. Geef een naam en locatie voor het geëxporteerde artikel op en selecteer een bestandsindeling bij Opslaan als type (Windows) of Structuur (Mac OS).

  Als er in de lijst geen bestandsindelingen voor de gewenste tekstverwerker staan, kunt u het document in een bestandsindeling opslaan die door de toepassing kan worden geïmporteerd, zoals RTF. Ondersteunt de tekstverwerker geen andere exportformaten van InDesign, dan moet u het bestand als een alleen-tekstbestand exporteren. Houd er dan wel rekening mee dat alle tekenkenmerken uit de tekst worden verwijderd.

 4. Klik op Opslaan om het artikel in de geselecteerde bestandsindeling te exporteren.

U behoudt de volledige opmaak door het exportfilter Adobe InDesign Tagged Text te gebruiken. Lees voor meer informatie het artikel over gelabelde PDF-bestanden (Tagged Text PDF) op www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5.

Inhoud exporteren voor het web

Er zijn diverse opties voor het opnieuw gebruiken van InDesign-inhoud:

Dreamweaver (XHTML)

Hiermee exporteert u een selectie of het gehele document naar een eenvoudig HTML-document zonder opmaak. U kunt een koppeling maken naar afbeeldingen op een server of een aparte map voor afbeeldingen maken. U kunt vervolgens met een HTML-editor, zoals Adobe Dreamweaver®, de inhoud voor het web opmaken. Zie Inhoud exporteren naar Dreamweaver (CS5).

Kopiëren en plakken

Hiermee kopieert u tekst of afbeeldingen vanuit het InDesign-document en plakt u die in de HTML-editor.

Adobe PDF

Exporteer een document naar Adobe PDF en plaats de PDF op het web. De PDF kan interactieve elementen bevatten zoals video's, audioclips, knoppen en paginaovergangen. Zie Dynamische PDF-documenten.

Digital Editions (EPUB)

Exporteer een document of boek exporteren als een herplaatsbaar, op XHTML gebaseerd eBook dat compatibel is met het leesprogramma Adobe Digital Editions. ZieInhoud exporteren voor EPUB (CS5).

XML

Voor een geavanceerd werkschema exporteert u de inhoud vanuit InDesign als een XML-bestand dat u daarna kunt importeren in een HTML-editor zoals Dreamweaver. Zie Werken met XML.

Inhoud exporteren naar Dreamweaver (CS5)

Exporteren naar XHTML is een gemakkelijke manier om InDesign-inhoud geschikt voor het web te maken. Bij het exporteren van inhoud naar XHTML, kunt u bepalen hoe de tekst en afbeeldingen worden geëxporteerd. InDesign behoudt de namen van de alinea-, teken-, object-, tabel- en celopmaak die op de geëxporteerde tekst is toegepast door de XHTML-inhoud te markeren met CSS-stijlklassen met dezelfde naam. Met Adobe Dreamweaver of elke andere CSS-geschikte HTML-editor kunt u snel opmaak en lay-outbewerkingen in de inhoud aanbrengen.

Wat wordt geëxporteerd?

InDesign exporteert alle artikelen, gekoppelde en ingesloten afbeeldingen, SWF-filmbestanden, voetnoten, tekstvariabelen (als tekst), lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten en hyperlinks naar tekst of webpagina's. Tabellen wordt ook geëxporteerd, maar bepaalde opmaak (zoals tabel- en cellijnen) wordt niet geëxporteerd. Aan tabellen worden unieke id's toegewezen, zodat hiernaar kan worden verwezen als Spry-gegevenssets in Dreamweaver.

Wat wordt niet geëxporteerd?

InDesign exporteert geen getekende objecten (zoals rechthoeken, ovalen en veelhoeken), filmbestanden (behalve SWF-films), hyperlinks (behalve koppelingen naar webpagina's en hyperlinks die op tekst zijn toegepast en naar tekstankerpunten in hetzelfde document gaan), geplakte objecten (waaronder geplakte Illustrator-afbeeldingen), tekst die is omgezet naar contouren, XML-labels, boeken, bladwijzers, SING-glyphlets, paginaovergangen, indexmarkeringen, objecten op het plakbord die niet zijn geselecteerd en die de pagina niet raken, of stramienpagina-items (tenzij deze vóór het exporteren worden overschreven of geselecteerd).

 1. Als u niet het gehele document exporteert, selecteert u de tekstkaders, stukken tekst, tabelcellen of de afbeeldingen die u wilt exporteren.
 2. Kies Bestand > Exporteren voor > Dreamweaver.
 3. Geef een naam en locatie voor het HTML-bestand op en klik op Opslaan.
 4. Geef in het dialoogvenster XHTML-exportopties in de gebieden Algemeen, Afbeeldingen en Geavanceerd de gewenste opties op en klik vervolgens op Exporteren.

Er wordt een document met de opgegeven naam en de extensie .html gemaakt (bijvoorbeeld 'nieuwsbrief.html') en een submap met webafbeeldingen (bijvoorbeeld 'webafbeeldingen nieuwsbrief') wordt eventueel op dezelfde locatie opgeslagen.

XHTML-exportopties

Geef in het dialoogvenster XHTML (Bestand > Exporteren voor > Dreamweaver) de volgende opties op.

Algemene opties

In het gebied Algemeen staan de volgende opties.

Exporteren

Hiermee bepaalt u of alleen de geselecteerde items of het hele document wordt geëxporteerd. Als een tekstkader is geselecteerd, wordt het volledige artikel, inclusief overlopende tekst, geëxporteerd.

Als Document is geselecteerd, worden alle pagina-items van alle spreads geëxporteerd, uitgezonderd de stramienpagina-items die niet zijn overschreven en de pagina-items op onzichtbare lagen. XML-labels en gegenereerde indexen en inhoudsopgaven worden ook genegeerd.

Opsommingstekens

Selecteer Toewijzen aan ongeordende lijsten als u een alinea met opsommingstekens wilt omzetten in lijstonderdelen die in HTML zijn opgemaakt met het label <ul>. Selecteer Omzetten in tekst om opsommingstekens op te maken als tekst met behulp van het label <p>.

Volgorde

Gebruik de paginavolgorde of de XML-structuur om de leesvolgorde van de paginaobjecten te bepalen.

Wanneer u Baseren op paginalay-out selecteert, bepaalt InDesign de leesvolgorde van de paginaobjecten door van links naar rechts en van boven naar beneden te zoeken. Soms, en dan vooral bij complexe documenten met meerdere kolommen, staan de ontwerpelementen niet in de gewenste leesvolgorde. Gebruik Dreamweaver om de inhoud anders te organiseren en op te maken.

Als Gebaseerd op pagina-lay-out is geselecteerd, bepaalt InDesign de leesvolgorde van de paginaobjecten volgens de binding van het document (van links naar rechts of van rechts naar links). In sommige gevallen, vooral bij complexe documenten met meerdere kolommen, worden de geëxporteerde ontwerpelementen mogelijk niet in de gewenste leesvolgorde weergegeven. Gebruik Dreamweaver om de inhoud anders te organiseren en op te maken.

Wanneer u Gelijk aan XML-structuur selecteert, bepaalt de XML-structuur de volgorde van de geëxporteerde inhoud en welke inhoud wordt geëxporteerd. Als de inhoud al gelabeld is, kunt u de labels in het deelvenster XML-structuur slepen en op die manier de XHTML-exporteervolgorde instellen. Als de inhoud niet gelabeld is, kunt u Niet-gelabelde items toevoegen kiezen in het menu van het deelvenster Structuur om labels te genereren waarvan u de volgorde kunt aanpassen. Als u een bepaald item niet wilt exporteren, verwijdert u het desbetreffende label in het deelvenster XML-structuur. (Als een label wordt verwijderd, wordt de inhoud van het INDD-bestand niet verwijderd.) Zie Pagina-items labelen.

Nummers

Hiermee bepaalt u hoe getallen in het HTML-bestand worden omgezet.

Toewijzen aan geordende lijsten

Hiermee zet u genummerde lijsten om in lijstonderdelen die in HTML worden opgemaakt met het label <ol>.

Toewijzen aan statische geordende lijsten

Hiermee zet u genummerde lijsten om in lijstonderdelen, maar wordt het kenmerk <value> op basis van het huidige nummer van de alinea in InDesign toegewezen.

Omzetten in tekst

Hiermee zet u genummerde lijsten om in alinea's. De alinea's beginnen met het huidige nummer van de alinea dat als tekst wordt weergegeven.

Afbeeldingsopties

Hiermee kunt u vanuit het menu Afbeeldingen kopiëren bepalen hoe afbeeldingen naar HTML worden geëxporteerd.

Origineel

Hiermee exporteert u de originele afbeelding naar de submap met webafbeeldingen. Als deze optie is geselecteerd, worden alle andere opties grijs weergegeven.

Geoptimaliseerd

Hiermee kunt u instellen hoe de afbeelding wordt geëxporteerd.

Opgemaakt

Hiermee wordt de opmaak van InDesign, zoals rotatie of schaal, zoveel mogelijk voor de webafbeeldingen behouden.

Afbeeldingsomzetting

Hiermee kunt u kiezen of de geoptimaliseerde afbeeldingen in het document worden omgezet in GIF of JPEG. Als u Automatisch kiest, bepaalt InDesign per geval welke bestandsindeling moet worden gebruikt.

GIF-opties (Palet)

Hiermee kunt u bepalen hoe de kleuren worden verwerkt bij het optimaliseren van GIF-bestanden. Bij de GIF-indeling wordt een beperkt kleurenpalet met maximaal 256 kleuren gebruikt.

Kies Aangepast (geen dither) om een palet te maken met behulp van een representatief voorbeeld van kleuren in de afbeelding zonder enige vorm van dithering (extra kleuren simuleren door kleine puntjes kleuren te mengen). Kies Web om een palet van webveilige kleuren te maken. Deze kleuren zijn een subset van de systeemkleuren van Windows en Mac OS. Kies Systeem (Win) of Systeem (macOS) om met behulp van het ingebouwde kleurenpalet een palet te maken. Dit kan tot onverwachte resultaten leiden.

JPEG-opties (Kwaliteit afbeelding)

Hiermee kunt u voor elke gemaakte JPEG-afbeelding een afweging maken tussen compressie (voor kleinere bestanden) en kwaliteit van de afbeelding. Een lage resolutie levert het kleinste bestand op, maar resulteert ook in de slechtste kwaliteit.

JPEG-opties (Indelingsmethode)

Hiermee kunt u bepalen hoe snel JPEG-afbeeldingen worden weergegeven wanneer het bestand met de afbeelding op het web wordt geopend. Kies Progressief om de JPEG-afbeeldingen geleidelijk en steeds gedetailleerder te laten weergeven als ze naar een webbrowser worden gedownload. (De bestanden die met deze optie worden gemaakt, zijn iets groter en hebben meer RAM-geheugen nodig om te kunnen worden weergegeven.) Kies Basislijn als u de JPEG-afbeeldingen pas wilt laten weergegeven wanneer ze helemaal zijn gedownload. Zolang het bestand niet is gedownload, wordt er een leeg vak weergegeven.

Koppeling naar serverpad

Met deze optie kunt u een lokale URL (zoals 'afbeeldingen/') vóór het afbeeldingsbestand invoeren en worden er geen afbeeldingen naar een submap geëxporteerd. In de HTML-code geeft het koppelingskenmerk het pad en de extensie weer die u hebt opgegeven. Deze optie is vooral effectief wanneer u zelf afbeeldingen in webcompatibele afbeeldingen omzet.

Opmerking:

InDesign controleert niet het pad dat u opgeeft voor Java™-scripts, externe CSS-stijlen of afbeeldingsmappen. U kunt de paden controleren met de HTML-editor.

Geavanceerde opties

Stel in het gebied Geavanceerd de CSS- en JavaScript-opties in.

CSS-opties

Cascading Style Sheets (CSS) zijn een verzameling opmaakregels die de weergave van inhoud op een webpagina bepalen. Wanneer u met CSS een pagina opmaakt, scheidt u de inhoud van de presentatie. De inhoud van de pagina, de HTML-code, staat in het HTML-bestand, terwijl de CSS-regels die bepalen hoe de code wordt weergegeven, in een ander bestand (een extern stijlblad) of in het HTML-document (doorgaans in de kopsectie) staan. U kunt voor geselecteerde tekst bijvoorbeeld verschillende tekengrootten opgeven en met CSS de opmaak en plaatsing van blokelementen op een webpagina bepalen.

Ingesloten CSS

Bij het exporteren naar XHTML kunt u een lijst met CSS-stijlen maken die in de kopsectie van het HTML-bestand met declaraties (kenmerken) wordt weergegeven.

Als u Inclusief stijldefinities selecteert, probeert InDesign de kenmerken van de InDesign-tekstopmaak te laten overeenkomen met CSS-equivalenten. Als u deze optie niet selecteert, bevat het HTML-bestand lege declaraties. U kunt deze declaraties naderhand in bewerken in Dreamweaver.

Als u Lokale overschrijvingen behouden selecteert, wordt lokale opmaak zoals cursief of vet in het bestand opgenomen.

Geen CSS

Selecteer deze optie als u het CSS-gedeelte uit het HTML-bestand wilt weglaten.

Externe CSS

Hiermee kunt u de URL van het externe CSS-stijlblad opgeven. Deze URL is doorgaans een relatieve URL, zoals '/styles/style.css'. Er wordt in InDesign niet gecontroleerd of de CSS bestaat of geldig is. Met Dreamweaver moet u dus de externe CSS-instelling bevestigen.

JavaScript-opties

Selecteer Koppelen met extern JavaScript om een JavaScript uit te voeren wanneer de HTML-pagina wordt geopend. Geef de URL van het JavaScript op. Deze URL is doorgaans een relatieve URL. Er wordt niet door InDesign gecontroleerd of het JavaScript bestaat of geldig is.

Inhoud exporteren voor EPUB (CS5)

U kunt een document of boek exporteren als een herplaatsbaar eBook in EPUB-indeling dat compatibel is met het leesprogramma Adobe Digital Editions.

 1. Als u een document wilt exporteren, opent u het gewenste document en kiest u Bestand > Exporteren voor > EPUB.
 2. Geef een bestandsnaam en -locatie op en klik op Opslaan.
 3. Geef in het dialoogvenster Exportopties voor Digital Editions de gewenste opties op in de gebieden Algemeen, Afbeeldingen en Inhoud en klik vervolgens op Exporteren.

InDesign maakt één EPUB-bestand dat de op XHTML gebaseerde inhoud bevat. Het geëxporteerde bestand bevat een miniatuur in JPEG-indeling van de eerste pagina in het opgegeven document (of het stijlbrondocument wanneer een boek is geselecteerd). Deze miniatuur geeft het boek aan in de bibliotheekweergave van Digital Editions Reader. U hebt de Digital Editions-software nodig om het bestand te kunnen weergeven. Deze software kunt u gratis downloaden vanaf de website van Adobe.

Opmerking:

Het EPUB-bestand is in feite een ZIP-bestand. Als u de inhoud van het EPUB-bestand wilt weergeven en bewerken, wijzigt u de extensie van .epub in .zip en pakt u het ZIP-bestand uit. Dit is vooral handig als u het CSS-bestand wilt bewerken.

Bronnen voor EPUB

Op www.idpf.org vindt u meer informatie over de EPUB-indeling.

Op www.adobe.com/products/digital-editions.html kunt u een gratis exemplaar van het leesprogramma Digital Editions downloaden.

Exportopties voor Digital Editions - Algemeen

Het gedeelte Algemeen van het dialoogvenster Exportopties voor Digital Editions bevat de volgende opties.

Inclusief metagegevens van document

De metagegevens van het document (of het bronstijldocument als een boek is geselecteerd) worden opgenomen in het geëxporteerde bestand.

Invoer van uitgever toevoegen

Geef de informatie over de uitgever op die u in de metagegevens van het eBook wilt opnemen. U kunt desgewenst een URL voor de uitgever opgeven waarmee de ontvanger van het eBook de website kan bezoeken en het eBook kan kopen.

Unieke id

Voor elk EPUB-document is een unieke id vereist. U kunt het unieke id-kenmerk zelf opgeven. Als u dit veld leeg laat, wordt automatisch een unieke id gegenereerd.

Leesvolgorde

Als u Baseren op paginalay-out selecteert, wordt de leesvolgorde van de pagina-items in het EPUB-bestand bepaald door de locatie van de items op de pagina. InDesign leest van links naar rechts en van boven naar beneden. Als u meer controle over de leesvolgorde wilt hebben, gebruikt u het deelvenster XML-labels om de pagina-items te labelen. Als u Gelijk aan XML-structuur selecteert, wordt de leesvolgorde bepaald door de volgorde van de labels in de structuurweergave. Zie Pagina-items labelen.

Opsommingstekens

Selecteer Toewijzen aan ongeordende lijsten als u een alinea met opsommingstekens wilt omzetten in lijstonderdelen die in HTML zijn opgemaakt met het label <ul>. Selecteer Omzetten in tekst om opsommingstekens op te maken als tekst met behulp van het label <p>.

Nummers

Hiermee bepaalt u hoe getallen in het HTML-bestand worden omgezet.

Toewijzen aan geordende lijsten

Hiermee zet u genummerde lijsten om in lijstonderdelen die in HTML worden opgemaakt met het label <ol>.

Toewijzen aan statische geordende lijsten

Hiermee zet u genummerde lijsten om in lijstonderdelen, maar wordt het kenmerk <value> op basis van het huidige nummer van de alinea in InDesign toegewezen.

Omzetten in tekst

Hiermee zet u genummerde lijsten om in alinea's. De alinea's beginnen met het huidige nummer van de alinea dat als tekst wordt weergegeven.

EPUB tonen na export

Hiermee start u het leesprogramma Adobe Digital Editions, indien geïnstalleerd. Als op uw systeem geen leesprogramma is geconfigureerd voor het weergeven van EPUB-documenten, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven.

Exportopties voor Digital Editions - Afbeeldingen

Het gedeelte Afbeelding van het dialoogvenster EPUB-exportopties bevat de volgende opties. Vanuit het menu Afbeeldingsomzetting bepaalt u hoe afbeeldingen naar HTML worden geëxporteerd.

Opgemaakt

Hiermee wordt de opmaak van InDesign, zoals rotatie of schaal, zoveel mogelijk voor de webafbeeldingen behouden.

Afbeeldingsomzetting

Hiermee kunt u kiezen of de geoptimaliseerde afbeeldingen in het document worden omgezet in GIF of JPEG. Als u Automatisch kiest, bepaalt InDesign per geval welke bestandsindeling moet worden gebruikt.

GIF-opties (Palet)

Hiermee kunt u bepalen hoe de kleuren worden verwerkt bij het optimaliseren van GIF-bestanden. Bij de GIF-indeling wordt een beperkt kleurenpalet met maximaal 256 kleuren gebruikt.

Kies Aangepast (geen dither) om een palet te maken met behulp van een representatief voorbeeld van kleuren in de afbeelding zonder enige vorm van dithering (extra kleuren simuleren door kleine puntjes kleuren te mengen). Kies Web om een palet van webveilige kleuren te maken. Deze kleuren zijn een subset van de systeemkleuren van Windows en Mac OS. Kies Systeem (Win) of Systeem (Mac) om met behulp van het ingebouwde kleurenpalet een palet te maken. Dit kan tot onverwachte resultaten leiden.

Selecteer Interliniëren om een langzaam geladen afbeelding weer te geven, waarbij ontbrekende lijnen geleidelijk worden ingevuld. Als u deze optie niet selecteert, ziet een afbeelding er wazig uit en wordt deze geleidelijk aan gedetailleerder weergegeven naarmate de volledige resolutie wordt bereikt.

JPEG-opties (Kwaliteit afbeelding)

Hiermee kunt u voor elke gemaakte JPEG-afbeelding een afweging maken tussen compressie (voor kleinere bestanden) en kwaliteit van de afbeelding. Een lage resolutie levert het kleinste bestand op, maar resulteert ook in de slechtste kwaliteit.

JPEG-opties (Indelingsmethode)

Hiermee kunt u bepalen hoe snel JPEG-afbeeldingen worden weergegeven wanneer het bestand met de afbeelding op het web wordt geopend. Kies Progressief om de JPEG-afbeeldingen geleidelijk en steeds gedetailleerder te laten weergeven als ze naar een webbrowser worden gedownload. (De bestanden die met deze optie worden gemaakt, zijn iets groter en hebben meer RAM-geheugen nodig om te kunnen worden weergegeven.) Kies Basislijn als u de JPEG-afbeeldingen pas wilt laten weergegeven wanneer ze helemaal zijn gedownload. Zolang het bestand niet is gedownload, wordt er een leeg vak weergegeven.

Exportopties voor Digital Editions - Inhoud

Het gedeelte Inhoud van het dialoogvenster Exportopties voor Digital Editions bevat de volgende opties.

Indeling voor EPUB-inhoud

Hiermee kunt u aangeven of u de XHTML- of DTBook-indeling wilt gebruiken.

Inhoudsopgave-items uit InDesign opnemen

Selecteer deze optie als u links van het eBook een inhoudsopgave wilt genereren. Geef in het menu Stijl van inhoudsopgave de stijl op die u voor de inhoudsopgave voor het eBook wilt gebruiken. Kies Layout > Stijlen van inhoudsopgave als u een speciale stijl voor de inhoudsopgave van uw e-book wilt maken.

Automatische items voor documenten onderdrukken

Selecteer deze optie als u geen documentnamen in de inhoudsopgave van het eBook wilt weergeven. Deze optie is vooral handig als u een boek omzet in een eBook.

Items op eerste niveau gebruiken als hoofdstukeinden

Selecteer deze optie als u het eBook in meerdere bestanden wilt splitsen, waarbij elk bestand begint met het inhoudsopgave-item op het eerste niveau. Als een inhoudsbestand groter is dan 260 kB, wordt een nieuw hoofdstuk gestart aan het begin van een alinea tussen items op het eerste niveau om te voorkomen dat de limiet van 300 kB wordt bereikt.

CSS genereren

Cascading Style Sheets (CSS) zijn een verzameling opmaakregels die de weergave van inhoud op een webpagina bepalen. Wanneer u met CSS een pagina opmaakt, scheidt u de inhoud van de presentatie.

Inclusief stijldefinities

Bij het exporteren naar EPUB kunt u een lijst met CSS-stijlen maken die u kunt bewerken.

Lokale overschrijvingen behouden

Als u deze optie selecteert, wordt lokale opmaak zoals cursief of vet in het bestand opgenomen.

Inclusief lettertypen die kunnen worden ingesloten

Met deze optie worden alle toegestane lettertypen in het eBook ingesloten. Lettertypen bevatten insluitingsbits die bepalen of het lettertype insluitbaar is.

Alleen stijlnamen

Selecteer deze optie als u uitsluitend niet-gedefinieerde stijlnamen in het EPUB-opmaakmodel wilt opnemen.

Bestaand CSS-bestand gebruiken

Hiermee kunt u de URL van het externe CSS-stijlblad opgeven. Deze URL is doorgaans een relatieve URL, zoals “/styles/style.css”. Er wordt in InDesign niet gecontroleerd of de CSS bestaat of geldig is; u moet dus de externe CSS-instelling bevestigen.

Inhoud exporteren naar Buzzword

Buzzword is een op het web gebaseerde teksteditor waarin gebruikers tekstbestanden op een webserver kunnen maken en opslaan. Wanneer u een artikel exporteert naar Buzzword, maakt u een tekstbestand op de Buzzword-server.

 1. Selecteer tekst of plaats het invoegpunt in een tekstkader dat deel uitmaakt van het artikel dat u wilt exporteren.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Kies in InDesign Bestand > Exporteren voor Buzzword.

  • Kies in InCopy Bestand > Exporteren naar Buzzword.

 3. Als u zich nog niet hebt aangemeld bij CS Live, klikt u op Sign In (Aanmelden), geeft u uw e-mailadres en wachtwoord op en klikt u nogmaals op Sign In.

 4. Geef in het dialoogvenster Artikel exporteren voor Buzzword de naam op van het Buzzword-document dat moet worden gemaakt en klik vervolgens op OK.

Het Buzzword-document wordt geopend op Acrobat.com. Vervolgens kunt u het document verplaatsen naar een andere werkruimte en met anderen delen.

Kleuren uit de bibliotheek met kleurenstalen voor het web gebruiken

InDesign beschikt over een bibliotheek met kleurenstalen. In deze bibliotheek, Web genaamd, staan de kleuren waarmee tekst en afbeeldingen in webpagina's worden weergegeven in de meeste webbrowsers. De 216 kleuren in deze bibliotheek worden vaak webveilige kleuren genoemd en worden op alle platforms consistent weergegeven, omdat deze kleuren een subset zijn van de kleuren die zowel in Windows als in Mac OS worden gebruikt door browsers. De webveilige kleuren in InDesign zijn dezelfde kleuren als de kleuren in het webveilige kleurenpalet van Adobe Photoshop en het browserveilige kleurenpalet van Adobe Illustrator.

Elke kleur in de bibliotheek wordt aangeduid met de RGB-waarden. De hexadecimale code van elke kleur, waarmee HTML de kleur definieert, ligt opgeslagen in het kleurenstaal.

 1. Kies Nieuw kleurstaal in het menu van het deelvenster Stalen.
 2. Kies Web bij Kleurmodus.
 3. Selecteer de webveilige kleur en klik op OK.

Doe meer met Adobe InDesign

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?