יצירת קובצי PDF בהדפסה לקובץ

ברבים מהיישומים לחיבור מסמכים ניתן להשתמש בפקודה Print במדפסת Adobe PDF כדי להמיר את הקובץ לתבנית PDF. מסמך המקור שלכם מומר ל- PostScript ומוזן ישירות ל- Distiller לצורך המרה ל- PDF, וזאת מבלי להפעיל את Distiller באופן ידני. קביעות ההעדפות הקיימות ב- Distiller והקביעות ב- Adobe PDF משמשות להמרת הקובץ. כשעובדים עם גודלי עמוד לא תקניים, יש ליצור גודל עמוד מותאם אישית.

הערה:

(Windows) מדפסת Adobe PDF אינה כוללת חלק מהתכונות שזמינות ב- PDFMaker עבור מסמכים של Microsoft Office. לדוגמה, לא ניתן ליצור סימניות והיפר-קישורים בעזרת מדפסת Adobe PDF. אם אתם יוצרים קובץ PDF ממסמך של Microsoft Office וברצונכם להשתמש בתכונות אלה, השתמשו ב- PDFMaker.

מדפסת Adobe PDF מבנה מתויג נחוץ כדי להזרים תוכן למחשב כף יד ועדיף להשתמש בו לקבלת תוצאות מהימנות בקורא מסך.

יצירת PDF בעזרת הפקודה Print ‏(Windows)

 1. פתחו את הקובץ ביישום שבו הוא נוצר במקור ובחרו File ‏> Print.
 2. בחרו באפשרות Adobe PDF מתוך תפריט המדפסות.
 3. לחצו על הלחצן 'מאפיינים' (או 'העדפות') כדי לבצע התאמה אישית של הקביעות במדפסת Adobe PDF. ‏(ביישומים מסוימים, ייתכן שיהיה עליכם ללחוץ על Setup בתיבת הדו שיח Print כדי לפתוח את רשימת המדפסות, ולאחר מכן ללחוץ על Properties או Preferences).
 4. בתיבת הדו שיח Print, לחצו על OK.

  הערה:

  מסמך ה- PDF שיצרתם נשמר בתיקייה שצוינה בקביעה 'תיקיית הפלט של 'Adobe PDF בתיבת הדו-שיח 'העדפות'; מיקום ברירת המחדל הוא תיקיית 'המסמכים שלי'. אם בוחרים באפשרות 'בקשת שם קובץ לקובצי Adobe PDF', תיפתח תיבת דו-שיח של שמירה בשם בזמן ההדפסה.

יצירת PDF בעזרת הפקודה Print (‏Mac OS X)

השיטה ליצירת קובצי PDF בעזרת הפקודה Print שונתה ב- Mac OS v10.6 Snow Leopard עם Acrobat 9.1 ואילך. ההליך שלהלן מתאר את השיטה הן ב- Snow Leopard והן בגרסאות מוקדמות יותר של Mac OS X.

 1. פתחו את הקובץ ביישום שבו הוא נוצר במקור ובחרו File ‏> Print.
 2. בחרו באפשרות Save As Adobe PDF מתוך תפריט PDF שנמצא בתחתית תיבת הדו-שיח.

 3. תחת האפשרות Adobe PDF Settings, בחרו אחת מקביעות ברירת המחדל או בצעו התאמה אישית של הקביעות בעזרת Distiller. כל הקביעות המותאמות אישית שהגדרתם יופיעו ברשימה.

  קביעות ברירת המחדל להמרה של Adobe PDF יתאימו לרוב המשתמשים.

 4. בקביעה After PDF Creation, ציינו אם לפתוח מסמך PDF.
 5. לחצו על Continue.
 6. בחרו שם ומיקום ל- PDF שלכם, ולחצו על Save.

  הערה:

  כברירת מחדל, קובץ PDF זה נשמר באותו שם ועם סיומת pdf.

העדפות הדפסה של Adobe PDF‏ (Windows)

העדפות ההדפסה חלות על כל היישומים שמשתמשים במדפסת Adobe PDF, אלא אם שיניתם את הקביעות ביישום ליצירת מסמכים על-ידי שימוש בתפריטים 'הגדרת עמוד'‏, 'הגדרת מסמך' או 'הדפסה'.

הערה:

תיבת הדו-שיח שבה מתבצעת קביעת העדפות ההדפסה נקראת Adobe PDF העדפות הדפסה‏, Adobe PDF הגדרות ברירת מחדל להדפסה או מאפייני מסמך Adobe PDF, בהתאם לאופן שבו מגיעים אליה.

כדי לגשת להעדפות הדפסה:

 • פתחו את החלון 'מדפסות' מתפריט 'התחל'. לחצו לחיצה ימנית על מדפסת Adobe PDF ובחרו באפשרות העדפות הדפסה.

 • ביישום ליצירת תוכן, כגון Adobe InDesign, בחרו 'קובץ' > 'הדפס'. בחרו במדפסת Adobe PDF ולחצו על הלחצן 'מאפיינים' (או 'העדפות'). (בחלק מהיישומים, ייתכן שתצטרכו ללחוץ על 'הגדרה' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה' כדי לגשת לרשימת המדפסות, ולאחר מכן ללחוץ על 'מאפיינים' או 'העדפות' כדי לבצע התאמה אישית של קביעות Adobe PDF.)

בכרטיסייה Adobe PDF Settings מוצגות אפשרויות ספציפיות ל- PDF. הכרטיסייה איכות נייר והכרטיסייה 'פריסה' כוללות אפשרויות מוכרות אחרות לקביעת מקור הנייר, הדיו במדפסת, כיוון הנייר ומספר העמודים בגיליון.

הערה:

'העדפות הדפסה' שונות מה'מאפיינים' של המדפסת. ההעדפות כוללות אפשרויות ספציפיות לתהליך ההמרה של Adobe PDF; תיבת הדו-שיח Properties כוללת לשוניות של אפשרויות שזמינות עבור כל סוג של מדפסת.

Adobe PDFConversion Settings

בחרו סדרת אפשרויות מוגדרת מראש מתוך התפריט Default Settings או לחצו על Edit כדי להציג ולשנות את הקביעות בתיבת הדו-שיח Adobe PDF Settings.

Adobe PDF Security

כדי להוסיף אבטחה ל- PDF, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות או לחצו על Edit כדי להציג או לשנות את קביעות האבטחה:

Reconfirm Security For Each Job

פותח את תיבת הדו-שיח Adobe PDF - Security בכל פעם שיוצרים קובץ PDF בעזרת מדפסת Adobe PDF. ציינו קביעות בתיבת הדו-שיח.

Use The Last Known Security Settings

משתמש באותן קביעות אבטחה שבהן נעשה שימוש בפעם הקודמת שנוצר מסמך PDF במחשב בעזרת מדפסת Adobe PDF.

Adobe PDF Output Folder

בחרו תיקיית פלט ל- PDF שנוצר מההמרה, או לחצו על Browse כדי להוסיף או לשנות את תיקיית הפלט. בחרו באפשרות Prompt For Adobe PDF Filename כדי לציין מיקום ושם קובץ בזמן ההמרה.

התפריט Adobe PDF Page Size

בחרו גודל עמוד מותאם אישית שהגדרתם.

View Adobe PDF Results

מפעיל באופן אוטומטי את Acrobat DC ומציג את המסמך מיד לאחר ההמרה.

Add Document Information

כולל נתונים כגון שם הקובץ והתאריך והשעה בהם הוא נוצר.

Rely On System Fonts Only; Do Not Use Document Fonts

בטלו את הבחירה באפשרות זו כדי להוריד גופנים מהאינטרנט בשעת יצירת PDF. כל הגופנים שלכם יהיו זמינים ב- PDF, אולם יידרש זמן רב יותר ליצירתו. השאירו את הבחירה באפשרות זו בשעת עבודה במסמכים בשפות אסייתיות.

Delete Log Files For Successful Jobs

מוחק באופן אוטומטי את קובצי היומן, אלא אם המשימה נכשלת.

Ask To Replace Existing PDF File

מציג אזהרה כשאתם עומדים לדרוס קובץ PDF קיים בקובץ בעל שם זהה.

קביעת מאפייני מדפסת Adobe PDF‏ (Windows)

ב- Windows, לרוב ניתן להשאיר את מאפייני מדפסת Adobe PDF ללא שינוי, אלא אם הגדרתם שיתוף מדפסות או אבטחה קבועה.

הערה:

'מאפייני הדפסה' שונים מה'העדפות' של המדפסת. תיבת הדו-שיח 'מאפיינים' כוללת כרטיסיות של אפשרויות שחלות על כל סוג של מדפסת; ההעדפות כוללות אפשרויות המרה ספציפיות עבור מדפסת Adobe PDF.

קביעת המאפיינים של מדפסת Adobe PDF

 1. פתחו את החלון התקנים ומדפסות מתוך תפריט 'התחל' ולחצו לחיצה ימנית על מדפסת Adobe PDF.
 2. בחרו Properties.
 3. לחצו על הכרטיסיות ובחרו אפשרויות לפי הצורך.

הקצאה מחדש של היציאה שבשימוש מדפסת Adobe PDF

 1. צאו מ- Distiller אם הוא פועל ואפשרו את השלמת כל העבודות הממתינות במדפסת Adobe PDF.
 2. פתחו את החלון התקנים ומדפסות מתוך תפריט 'התחל'.
 3. לחצו לחיצה ימנית על מדפסת Adobe PDF ובחרו באפשרות מאפייני מדפסת.
 4. לחצו על הכרטיסייה 'יציאות' ולאחר מכן לחצו על 'הוסף יציאה'.
 5. בחרו באפשרות Adobe PDF Port (‏Windows XP) או Adobe PDF Port Monitor (‏Vista/Windows 7) מתוך רשימת סוגי היציאות הזמינות ולחצו על 'יציאה חדשה'.
 6. בחרו תיקייה מקומית לקובצי פלט של PDF ולחצו על OK. לחצו על Close כדי לצאת מתיבת הדו-שיח Printer Ports.
 7. בתיבת הדו-שיח Adobe PDF מאפיינים לחצו על 'החל' ולאחר מכן על 'אישור'.

  הערה:

  לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בחרו תיקייה באותה המערכת שבה מותקנת תוכנת Distiller. אף שיש תמיכה בתיקיות מרוחקות או בתיקיות רשת, גישת המשתמשים לתיקיות אלה מוגבלת ואתם עלולים להיתקל בבעיות אבטחה.

מחיקת תיקייה והקצאה מחדש של מדפסת Adobe PDF ליציאת ברירת המחדל

 1. צאו מ- Distiller, אם הוא פועל והמתינו מספר דקות עד שכל העבודות הממתינות במדפסת Adobe PDF יושלמו.
 2. פתחו את החלון התקנים ומדפסות מתוך תפריט 'התחל'.
 3. לחצו לחיצה ימנית על מדפסתAdobe PDF ובחרו באפשרות מאפייני מדפסת.
 4. לחצו על הכרטיסייה 'יציאות'.
 5. בחרו ביציאה המוגדרת כברירת מחדל, Documents, ולחצו על 'החל'
 6. בחרו ביציאה שברצונכם למחוק, לחצו על 'מחק יציאה' ולאחר מכן לחצו על 'אישור' לאישור המחיקה.
 7. בחרו שוב ביציאה Documents ולחצו על 'סגור'.

יצירת גודל עמוד מותאם אישית ושימוש בו

חשוב להבחין בין גודל העמוד (כפי שמוגדר למסמך שלכם בתיבת הדו-שיח 'קביעות מסמך' ביישום המקור) לבין גודל הנייר (דף הנייר,סרט הצילום או אזור לוח ההדפסה שתדפיסו עליו). גודל הנייר יכול להיות U.S. Letter ‏(8-1/2 על 11 אינץ'. או 21.59 על 27.94 ס"מ), אך ייתכן שיהיה עליכם להדפיס על גיליון נייר גדול או על סרט צילום כדי להתאים סימוני מדפסת או אזור גלישה. כדי להבטיח שהמסמך שלכם מודפס כמצופה, קבעו את גודל העמוד הן ביישום המקור והן במדפסת.

רשימת גודלי הנייר הזמינים ב- Acrobat DC מגיעה מקובץ PPD (מדפסות PostScript) או ממנהל ההתקן של המדפסת (מדפסות שאינן מדפסות PostScript). אם המדפסת וקובץ ה- PDD שבחרתם להדפסת PostScript תומכים בגודלי נייר מותאמים אישית, תוצג אפשרות 'מותאם אישית' בתפריט גודל נייר. למדפסות שיכולות להפיק אזורי הדפסה גדולים מאד, Acorbat DC תומך בעמודים שגודלם עד 15,000,000 אינץ'. ‏(38,100,000 ס"מ) על 15,000,000 אינץ' ‏(38,100,000 ס"מ).

יצירת גודל עמוד מותאם אישית (Windows)

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • פתחו את החלון התקנים ומדפסות או מדפסות ופקסים מתוך תפריט 'התחל'. לחצו לחיצה ימנית על מדפסת Adobe PDF ובחרו באפשרות העדפות הדפסה.

  • ביישום ליצירת תוכן, כגון Adobe InDesign, בחרו 'קובץ' > 'הדפס'. בחרו במדפסת Adobe PDF ולחצו על הלחצן 'מאפיינים'. (בחלק מהיישומים, ייתכן שתצטרכו ללחוץ על 'הגדרה' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה' כדי לפתוח את רשימת המדפסות, ולאחר מכן ללחוץ על 'מאפיינים' או 'העדפות' כדי לבצע התאמה אישית של קביעות Adobe PDF.)

 2. בכרטיסייה Adobe PDF Settings לחצו על הלחצן Add לצד התפריטAdobe PDF Page Size.
 3. ציינו את השם, הרוחב, הגובה ויחידת המידה. לחצו על Add/Modify כדי להוסיף את השם של גודל הדף המותאם אישית לתפריט Adobe PDF Page Size.

יצירת גודל עמוד מותאם אישית (Mac OS)

 1. ביישום ליצירת תוכן, כגון Adobe InDesign, בחרו File‏ > Page Setup.
 2. בתפריט הנפתח Paper Size בחרו באפשרות Manage Custom Sizes.
 3. לחצו על הלחצן +.
 4. ציינו את השם, הגובה, הרוחב והשוליים. יחידת המידה תלויה בשפת המערכת.

שימוש בגודל עמוד מותאם אישית

 1. בחרו 'קובץ' > 'הדפסה'.
 2. לחצו על הלחצן Page Setup.
 3. בחרו בגודל הדף החדש המותאם אישית מתוך התפריט Paper Size

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת