Hva er aktivering?

Aktivering er en prosess Adobe bruker til å bekrefte at programvaren og serienummeret du bruker, er ekte, og at de brukes i henhold til lisensen du har kjøpt. Maskinen din må være tilkoblet Internett for å fullføre aktiveringen. 

Slik aktiverer du når maskinen din ikke kan kobles til Internett:

Hvis du ikke kan aktivere Acrobat fordi maskinen din ikke kan kobles til Internett, kan du følge disse trinnene for å aktivere Acrobat:

 1. Installer Acrobat.

 2. Åpne Acrobat og godta lisensavtalen.

  Godta lisensavtale
 3. Klikk på Har du problemer med å koble til Internett?

  Klikk på Har du problemer med å koble til Internett
 4. Klikk på Frakoblet aktivering på neste skjermbilde.

  Klikk på Frakoblet aktivering
 5. Klikk på Generer forespørselskode.

  Klikk på Generer forespørselskode

  Det genereres en ny forespørselskode. 

  Merk: Denne koden er maskinspesifikk og bare gyldig i 72 timer.

 6. Skriv opp forespørselskoden, bytt til en datamaskin som er koblet til Internett, og naviger til www.adobe.com/go/getactivatedfor å generere en responskode.

 7. Klikk på Generer en responskode.

  Klikk på Generer en responskode
 8. Logg på med Adobe ID og passord på skjermen for frakoblet aktivering. Du må opprette en Adobe ID dersom du ikke allerede har en.

  Logg på med din Adobe ID
 9. Angi forespørselskoden (som du opprettet i trinn 5 over) og produktets serienummer. Klikk på Generer responskode.

  Generer forespørselskode
 10. Angi responskoden på aktiveringsskjermen for Acrobat og klikk på Aktiver.

  Angi responskode
 11. Klikk på Åpne for å starte Acrobat.

  Klikk på Aktiver