Inhoud exporteren voor EPUB | CS5.5

U kunt een document of boek exporteren als een herplaatsbaar e-book in de EPUB-indeling die compatibel is met het leesprogramma Adobe Digital Editions en met andere leesprogramma's voor e-books.

  1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

    • Open het document en kies Bestand > Exporteren.

    • Open een boek en kies de optie Boek exporteren naar EPUB in het deelvenstermenu Boek.

  2. Geef een bestandsnaam en locatie op.

  3. Kies EPUB in de lijst Opslaan als en klik vervolgens op Opslaan.

  4. Geef in het dialoogvenster EPUB-exportopties de gewenste opties op in de gebieden Algemeen, Afbeelding en Inhoud.

InDesign maakt één EPUB-bestand dat de op XHTML gebaseerde inhoud bevat. Indien gespecificeerd kan het geëxporteerde bestand voorzien zijn van een omslagafbeelding. De omslagafbeelding wordt gemaakt van een afbeelding of door de eerste pagina van het opgegeven document (of het stijlbrondocument als u een boek hebt geselecteerd) te rasteren. De miniatuurweergave wordt gebruikt om het boek aan te geven in de EPUB-lezers of de bibliotheekweergave van Digital Editions Reader. U hebt een EPUB-lezer nodig om het bestand weer te geven. U kunt ook de Adobe Digital Editions-software gebruiken die u gratis kunt downloaden van de Adobe-website.

Opmerking:

Het EPUB-bestand is in feite een ZIP-bestand. Om de inhoud van een EPUB-bestand weer te geven en te bewerken, dient u de extensie .epub te wijzigen in .zip en het bestand vervolgens uit te pakken. Dit is vooral handig als u het CSS-bestand wilt bewerken.

Opmerking:

InDesign-objecten zoals tekstkaders en objecten die geplaatste afbeeldingen bevatten, worden altijd geëxporteerd wanneer u de optie Gebaseerd op paginalayout kiest. Lege objecten worden niet geëxporteerd tenzij u een instelling op het InDesign-object via de Exportopties voor object hebt toegepast om het object te exporteren als JPEG, GIF of PNG.

Bronnen voor EPUB

Gebruik de volgende koppelingen om meer te weten te komen over de EPUB-indeling.

EPUB-exportopties - Algemeen

Het gedeelte Algemeen van het dialoogvenster EPUB-exportopties bevat de volgende opties.

Inclusief metagegevens van document

De metagegevens van het document (of het bronstijldocument als een boek is geselecteerd) worden opgenomen in het geëxporteerde bestand.

Invoer van uitgever toevoegen

Geef de informatie over de uitgever op die u in de metagegevens van het e-book wilt opnemen. U kunt desgewenst een URL voor de uitgever opgeven waarmee de ontvanger van het e-book de website kan bezoeken.

Unieke id

Voor elk EPUB-document is een unieke id vereist. U kunt het unieke id-kenmerk zelf opgeven. Als u dit veld leeg laat, wordt automatisch een unieke id gegenereerd.

Voorblad van EPUB

Hiermee geeft u de afbeelding voor het voorblad van het e-book op. Kies een van de volgende mogelijkheden:

Geen afbeelding op voorblad

Als u deze optie selecteert, wordt er geen afbeelding als voorblad aan het e-book toegevoegd.

Eerste pagina rasteren

Als u deze optie selecteert, wordt er van de eerste pagina van het e-book een afbeeldingsbestand gemaakt dat als voorblad wordt gebruikt.

Bestaand afbeeldingsbestand gebruiken

Als u deze optie selecteert, kunt u een afbeelding op uw computer opgeven om als voorblad te gebruiken.

Boekmarge

Hiermee geeft u een eenvoudige marge in Ems of pixels op. Voor de compatibiliteit tussen meerdere schermen is het beter om marges in Ems op te geven. Dezelfde waarde wordt op alle marges toegepast: boven, onder, links en rechts.

Opsommingstekens

Selecteer Toewijzen aan ongeordende lijsten als u een alinea met opsommingstekens wilt omzetten in lijstonderdelen die in HTML zijn opgemaakt met het label <ul>. Selecteer Omzetten in tekst om opsommingstekens op te maken als tekst met behulp van het label <p>. Als u de automatische opsommingstekens van InDesign hebt gebruikt, worden de onderliggende opsommingstekens ook ingevoegd.

Nummers

Hiermee bepaalt u hoe getallen in het HTML-bestand worden omgezet. Als u de automatische nummering van InDesign hebt gebruikt, worden de onderliggende nummeropsommingstekens ook ingevoegd.

Toewijzen aan geordende lijsten

Hiermee zet u genummerde lijsten om in lijstonderdelen die in HTML worden opgemaakt met het label <ol>.

Toewijzen aan statische geordende lijsten

Hiermee zet u genummerde lijsten om in lijstonderdelen, maar wordt het kenmerk <value> op basis van het huidige nummer van de alinea in InDesign toegewezen.

Omzetten in tekst

Hiermee zet u genummerde lijsten om in alinea's. De alinea's beginnen met het huidige nummer van de alinea dat als tekst wordt weergegeven.

EPUB tonen na export

Hiermee start u het leesprogramma Adobe Digital Editions, indien geïnstalleerd.

EPUB-exportopties - Afbeelding

Het gedeelte Afbeelding van het dialoogvenster EPUB-exportopties bevat de volgende opties. Vanuit het menu Afbeeldingsomzetting bepaalt u hoe afbeeldingen naar HTML worden geëxporteerd.

Weergave van layout behouden

Schakel dit selectievakje in als u de afbeeldingsobjectkenmerken van de layout wilt behouden.

Resolutie (ppi)

Geef hier de resolutie van de afbeeldingen in pixels per inch (ppi) op. Besturingssystemen hebben standaard een resolutie van 72 ppi of 96 ppi, terwijl de resolutie van mobiele apparatuur varieert van 132 ppi (iPad) en 172 ppi (Sony Reader) tot zelfs meer dan 300 ppi (iPhone 4). U kunt voor elk geselecteerd object een ppi-waarde opgeven. De waarden zijn 72, 96, 150 (gemiddelde voor alle huidige e-book-apparaten) en 300.

Afbeeldingsgrootte

Hiermee kunt u aangeven of de afbeeldingsgrootte vast blijft staan of moet worden aangepast ten opzichte van de pagina. Met Ten opzichte van pagina stelt u een relatief percentage in op basis van de grootte van de afbeelding ten opzichte van de breedte van de InDesign-pagina. Door deze optie worden de afbeeldingen proportioneel geschaald ten opzichte van de breedte van het leesgebied.

Afbeeldingen - uitlijning en tussenruimten

Hiermee kunt u de uitlijning van afbeeldingen instellen op links, midden en rechts en de ruimte voor en na afbeeldingen instellen.

Pagina-einde invoegen

Schakel dit selectievakje in als u pagina-einden samen met afbeeldingen wilt invoegen. U kunt pagina-einden voor, na of voor en na een afbeelding invoegen.

Instellingen toepassen op verankerde objecten

Schakel dit selectievakje in als u deze instellingen op alle verankerde objecten wilt toepassen.

Afbeeldingsomzetting

Hiermee kunt u kiezen of de geoptimaliseerde afbeeldingen in het document worden omgezet in GIF, JPEG of PNG. Als u Automatisch kiest, bepaalt InDesign per geval welke bestandsindeling moet worden gebruikt. Als u PNG kiest, worden de compressie-instellingen van de afbeelding uitgeschakeld;gebruik PNG voor afbeeldingen zonder gegevensverlies of voor afbeeldingen die transparantie bevatten.

GIF-opties (Palet)

Hiermee kunt u bepalen hoe de kleuren worden verwerkt bij het optimaliseren van GIF-bestanden. Bij de GIF-indeling wordt een beperkt kleurenpalet met maximaal 256 kleuren gebruikt.

Kies Aangepast (geen dither) om een palet te maken met behulp van een representatief voorbeeld van kleuren in de afbeelding zonder enige vorm van dithering (extra kleuren simuleren door kleine puntjes kleuren te mengen). Kies Web om een palet van webveilige kleuren te maken. Deze kleuren zijn een subset van de systeemkleuren van Windows en Mac OS. Kies Systeem (Win) of Systeem (Mac) om met behulp van het ingebouwde kleurenpalet een palet te maken. Dit kan tot onverwachte resultaten leiden.

Selecteer Interliniëren om de afbeeldingen te laden door ontbrekende lijnen geleidelijk in te vullen. Als u deze optie niet selecteert, ziet een afbeelding er wazig uit en wordt deze geleidelijk aan gedetailleerder weergegeven naarmate de volledige resolutie wordt bereikt.

JPEG-opties (Kwaliteit afbeelding)

Hiermee kunt u voor elke gemaakte JPEG-afbeelding een afweging maken tussen compressie (voor kleinere bestanden) en kwaliteit van de afbeelding. Een lage resolutie levert het kleinste bestand op, maar resulteert ook in de slechtste kwaliteit.

JPEG-opties (Indelingsmethode)

Hiermee kunt u bepalen hoe snel JPEG-afbeeldingen worden weergegeven wanneer het bestand met de afbeelding op het web wordt geopend. Kies Progressief om de JPEG-afbeeldingen geleidelijk en steeds gedetailleerder te laten weergeven als ze naar een webbrowser worden gedownload. (De bestanden die met deze optie worden gemaakt, zijn iets groter en hebben meer RAM-geheugen nodig om te kunnen worden weergegeven.) Selecteer Basislijn om elk JPEG-bestand pas weer te geven nadat het is gedownload; er verschijnt een plaatsaanduiding totdat het uiteindelijke bestand wordt weergegeven.

Exportinstellingen van object negeren

Hiermee worden de Exportopties voor object die op afzonderlijke afbeeldingen zijn toegepast, genegeerd. Zie Exportopties voor object toepassen.

EPUB-exportopties - Inhoud

Het gedeelte Inhoud van het dialoogvenster EPUB-exportopties bevat de volgende opties.

Indeling voor EPUB-inhoud

Hiermee kunt u aangeven of u de XHTML- of DTBook-indeling wilt gebruiken. DTBook is een speciale indeling die bedoeld is voor slechtziende eindgebruikers.

Inhoudsopgavestijl van InDesign gebruiken

Selecteer deze optie als u een inhoudsopgave wilt genereren op basis van de geselecteerde inhoudsopgavestijl. Kies in het menu voor inhoudsopgavestijl de stijl die u wilt gebruiken om de inhoudsopgave van het e-book te maken. Kies Layout > Stijlen van inhoudsopgave als u een speciale stijl voor de inhoudsopgave van uw e-book wilt maken.

Document onderbreken bij alineastijl

U kunt het e-book splitsen bij de opgegeven alineastijl. Als u het e-book splitst, bevat het EPUB-pakket een groter aantal HTML-bestanden. Deze optie kan echter handig zijn voor het opsplitsen van grote bestanden en u verbetert hiermee de prestaties van EPUB-leesprogramma's.

Voetnoot plaatsen na alinea

Schakel dit selectievakje in als u voetnoten na de alinea wilt plaatsen. Indien deze optie is uitgeschakeld, worden voetnoten omgezet in eindnoten.

Geforceerde regeleinden verwijderen

Schakel dit selectievakje in als u alle geforceerde regeleinden in het geëxporteerde e-book wilt verwijderen.

CSS genereren

Cascading Style Sheets (CSS) zijn een verzameling opmaakregels die de weergave van inhoud op een webpagina bepalen. Wanneer u met CSS een pagina opmaakt, scheidt u de inhoud van de presentatie.

Inclusief stijldefinities

Bij het exporteren naar EPUB kunt u een lijst met CSS-stijlen maken die u kunt bewerken.

Lokale overschrijvingen behouden

Als u deze optie selecteert, wordt lokale opmaak zoals cursief of vet in het bestand opgenomen.

Inclusief lettertypen die kunnen worden ingesloten

Hiermee worden alle lettertypen die kunnen worden ingesloten, opgenomen in het e-book. Lettertypen hebben insluitgegevens die bepalen of een lettertype al dan niet kan worden ingesloten.

Alleen stijlnamen

Hiermee worden alleen ongedefinieerde stijlnamen opgenomen in de EPUB-stijlpagina.

Bestaand CSS-bestand gebruiken

Hiermee kunt u de URL van het externe CSS-stijlblad opgeven. Deze URL is doorgaans een relatieve URL, zoals “/styles/style.css”. Er wordt in InDesign niet gecontroleerd of de CSS bestaat of geldig is; u moet dus de externe CSS-instelling bevestigen.

Verwante onderwerpen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account