Handboek Annuleren

Interactie met 3D-modellen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Werken met 3D-modellen in PDF-bestanden zoals nooit tevoren. Leer hoe u de renderingmodus, de belichting, projectie en achtergrond in PDF-bestanden kunt wijzigen met Acrobat.

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Projectie, rendermodus, verlichting en achtergrond wijzigen

Met de 3D-tools van Acrobat kunt u meerdere componenten van een 3D-model wijzigen, zoals orthografische projectie, rendermodi, belichting en achtergrondkleur. Dit zorgt voor een boeiende en visueel aantrekkelijke ervaring die uw 3D-modellen op een dynamische manier tot leven brengt.

Projectie

Selecteer de optie Orthografische projectie gebruiken  om een orthografische projectie te bekijken. Een orthografische projectie verwijdert in feite een dimensie, waarbij de grootteverhouding tussen objecten behouden blijft, maar het 3D-model er minder realistisch uitziet.

Selecteer de optie Orthografische projectie gebruiken opnieuw om de projectie te wijzigen in Perspectiefprojectie.

Rendermodus

Met de modelrendermodus bepaalt u het uiterlijk van het oppervlak van het 3D-model.
Selecteer de Modelrendermodus  op de 3D-werkbalk. Er verschijnt een vervolgkeuzelijst met alle rendermodi.

Standaard is de rendermodus Effen geselecteerd. U kunt deze echter naar wens wijzigen.

Voorbeelden van modelrendermodi

De modelrendermodi omvatten combinaties van factoren die van invloed zijn op de weergave van het 3D-object. In de onderstaande afbeelding ziet u een eenvoudig object met rendering in alle beschikbare modi.

Rendermethoden model
Rendermethoden model

A. Ononderbroken B. Transparant kader C. Transparant D. Ononderbroken draadframe E. Illustratie F. Ononderbroken contour G. Illustratie met schaduw H. Kader I. Omtrek transparant kader J. Draadframe K. Draadframe met schaduw L. Transparant draadframe M. Verborgen draadframe N. Vertices O. Gearceerde vertices 

Belichting

Selecteer de optie Extra verlichting inschakelen in de 3D-werkbalk om de verlichting in of uit te schakelen of aan te passen.

U kunt verschillende soorten beschikbare verlichtingsopties gebruiken.

Achtergrond

Selecteer de optie Achtergrondkleur  om de achtergrondkleur te wijzigen. 

U kunt uw favoriete kleur selecteren in het kleurenpalet.

Hier zijn een aantal grafische weergaven met 3D-werkbalkfunctionaliteiten.

Opmerking:

U kunt ook de orthografische projectie, modelrenderingmodi, verlichtingsschema's en achtergrondkleur wijzigen door met de rechtermuisknop op het 3D-model te klikken. Klik met de rechtermuisknop op het 3D-model en selecteer vervolgens Weergaveopties.

Modelstructuur - overzicht

De Modelstructuur verschijnt aan de rechterkant van het scherm. Om de modelstructuur te openen selecteert u de optie Modelstructuur schakelen  in de 3D-werkbalk of klikt u met de rechtermuisknop op het 3D-model en selecteert u Modelstructuur weergeven.

Opmerking:

als u de Modelstructuur wilt gebruiken, hebt u versie 7.0.7 of hoger van Acrobat of Adobe Reader nodig. Gebruikers met lagere versies kunnen werken met 3D-modellen, maar niet met de Modelstructuur.

Modelstructuur
Modelstructuur

A. 3D-objecthiërarchie B. Opgeslagen weergaven C. Informatie over onderdeel of object 

De Modelstructuur bestaat uit drie deelvensters. Elk deelvenster bevat een specifiek type informatie of besturingselement.

Deelvenster Structuur

Het bovenste deelvenster toont de structuur van het 3D-model. Een 3D-model dat een auto afbeeldt, heeft bijvoorbeeld afzonderlijke groepen objecten (knooppunten genoemd) voor het chassis, de motor en de wielen. In dit deelvenster kunt u door de hiërarchie lopen en verschillende onderdelen selecteren, isoleren en verbergen.

PMI (Product Manufacturing Information) wordt weergegeven als groep elementen op hetzelfde hiërarchische niveau als het bijbehorende object of de bijbehorende verzameling.

Het deelvenster Weergave

Het middelste deelvenster toont de gedefinieerde weergaven voor het 3D-model. Als u de eerder opgeslagen weergave wilt, selecteert u deze in de lijst in het Weergavevenster. Meer informatie over 3D-weergaven in PDF's instellen. U kunt ook nieuwe weergaven toevoegen of de bestaande bewerken in het Weergavevenster. Nadat u een onderdeel bijvoorbeeld hebt geïsoleerd en geroteerd, kunt u die weergave opslaan met camerahoek, achtergrond, verlichting en andere kenmerken.

Deze functie is niet beschikbaar voor Adobe Reader.

Deelvenster Objectgegevens

In het onderste venster worden andere gegevens weergegeven zoals eventuele eigenschappen en metagegevens van het object of onderdeel. U kunt deze informatie voor 3D-objecten niet bewerken in Acrobat.

Opmerking:

Om het standaardgedrag voor de Modelstructuur te wijzigen opent u het dialoogvenster Voorkeuren (Ctrl + K voor Windows en Command + K voor macOS). Selecteer Multimedia en 3D en selecteer vervolgens een van de beschikbare opties in de optie Open Modelstrucuur in de 3D-activatie.

 De auteur van de PDF kan een 3D-model instellen in de conversie-instellingen, zodat het selecteren ervan automatisch de Modelstructuur weergeeft.

Het uiterlijk van onderdelen met 3D-modelstructuur verbergen, isoleren en wijzigen

Sommige 3D-modellen bestaan uit afzonderlijke onderdelen. Via de Modelstructuur kunt u onderdelen verbergen, isoleren of transparant maken of op onderdelen inzoomen. Onderdelen die worden weergegeven in het 3D-model worden in de structuur weergegeven met een vinkje ernaast.

Onderdelen manipuleren
Onderdelen manipuleren

A. Geselecteerd onderdeel B. Verborgen onderdeel C. Geïsoleerd onderdeel D. Transparant onderdeel 

 1. Gebruik in het 3D-model het Handje om het onderdeel te selecteren dat u wilt manipuleren. Als een voorkeursinstelling ertoe leidt dat u de tool Handje niet kunt gebruiken, selecteert u het onderdeel in de Modelstructuur.

 2. Selecteer het menu Opties in de rechterbovenhoek van het tabblad Modelstructuur.

  Opmerking:

  De items in het menu Opties zijn afhankelijk het aantal onderdelen van het 3D-model.

  Er verschijnt een vervolgkeuzemenu waarin u de volgende acties voor het 3D-model kunt selecteren:

  Modelweergavemodus

  Hiermee wijzigt u de weergave van het oppervlak van het gehele 3D-model op basis van de optie die u kiest in het submenu: Transparant omsluitend kader, Effen, Transparant, Ononderbroken draadframe, enzovoort.

  Alle onderdelen tonen

  Hiermee geeft u het gehele 3D-model weer.

  Alleen informatie

  Hiermee geeft u alle zichtbare onderdelen weer en centreert u deze in de weergave.

  Fysieke eigenschappen tonen

  Hiermee worden het oppervlak en het volume (indien beschikbaar) weergegeven in het deelvenster Objectgegevens van de Modelstructuur.

  Kader weergeven

  Hiermee geeft u het kader weer dat het 3D-object of geselecteerde onderdelen van het model omsluit.

  Kleur van omsluitend kader instellen

  Hiermee wijzigt u de kleur van het omsluitend kader. Selecteer de optie, een kleur en vervolgens OK.

  Verbergen

  Hiermee wordt het model weergegeven zonder dat de geselecteerde onderdelen worden getoond. U kunt in het bovenste deelvenster van de Modelstructuur ook selectievakjes in- en uitschakelen om verschillende onderdelen te verbergen en weer te geven.

  Isoleren

  Hiermee geeft u alleen het geselecteerde onderdeel weer en verbergt u alle andere onderdelen.

  Onderdeel isoleren

  Toont de geometrie, Product Manufacturing Information (PMI) en alle weergaven (inclusief PMI-weergaven) alleen voor het geïsoleerde onderdeel. Weergaven en informatie voor alle andere onderdelen worden verborgen of de selectie ervan wordt opgeheven. Deze wijzigingen zijn ook zichtbaar in de Modelstructuur. In het deelvenster Structuur (bovenaan) is alleen het geïsoleerde onderdeel geselecteerd, terwijl de andere onderdelen beschikbaar zijn maar niet zijn geselecteerd.

  In het deelvenster Weergave (midden) worden alleen de weergaven weergegeven die zijn gedefinieerd voor het geïsoleerde onderdeel, inclusief PMI-weergaven. Als u een weergave selecteert, ziet u alleen de PMI voor die weergave in het documentdeelvenster. Andere weergaven die verband houden met het merk of andere onderdelen, inclusief aangepaste weergaven die in Acrobat zijn gemaakt, zijn verborgen. U kunt verschillende bewerkingen uitvoeren op het geselecteerde onderdeel van het 3D-model door met de rechtermuisknop op het onderdeel te klikken en de beschikbare functionaliteiten te gebruiken.

   Probeer het volgende om het geïsoleerde gedeelte te annuleren:

  • Selecteer een ander onderdeel met de opdracht Onderdeel isoleren.

  • Selecteer de optie Samenstellen in de Modelstructuur.

  • Selecteer de optie Startweergave.

  Op onderdeel inzoomen

  Hiermee verplaatst u het focusmiddelpunt van het volledige 3D-model naar de geselecteerde onderdelen. Deze instelling is vooral handig bij het roteren van een onderdeel, omdat u dan kunt roteren om het middelpunt van het onderdeel in plaats van om het gehele model.

  Onderdeelweergavemodus

  Hiermee worden alle rendermethoden weergegeven die beschikbaar zijn voor het onderdeel. De rendermodus verandert het uiterlijk van het 3D-model op basis van de gekozen rendermodus.

  Transparant

  Hiermee geeft u een doorzichtige versie van het geselecteerde onderdeel weer.

  Exporteren als XML

  Hiermee maakt u een apart XML-bestand van de gehele structuur of het huidige knooppunt van het 3D-model.

  Exporteren als CSV

  Hiermee wordt een apart bestand in de CSV-indeling gemaakt met alle modelgegevens. U kunt de gegevens van de hele Modelstructuur of van een geselecteerd knooppunt selecteren. Het bestand kan worden geopend in elk programma dat de indeling CSV ondersteunt, bijvoorbeeld Microsoft Excel.

  Opmerking:

  Als het 3D-model PMI (Product Manufacturing Information) bevat, bevat dit menu opties voor het tonen en verbergen van de PMI.

Doorsneden maken

Een doorsnede van een 3D-model weergeven is zoiets als het model in tweeën splitsen en er binnenin kijken. In het dialoogvenster Eigenschappen doorsnede kunt u de uitlijning, verschuiving en overhelling van het snijvlak aanpassen.

before-cross-section

Voor

after-cross-section

Na

 1. Selecteer het pictogram Doorsnede in- of uitschakelen op de 3D-werkbalk om de doorsnede in of uit te schakelen.

 2. (Optioneel) Selecteer de pijl op de optie Doorsnede om het vervolgkeuzemenu te openen. Selecteer Doorsnede-eigenschappen waarmee het dialoogvenster Doorsnede-eigenschappen wordt geopend. Voer daarna een van de volgende handelingen uit:

  • Wijzig de instellingen onder Uitlijning, Instellingen weergeven en Positie en richting.

  • Selecteer de knop Sectiegedeelte opslaan om de huidige dwarsdoorsnede op te slaan. (De opgeslagen weergave verschijnt in de weergavemenu's op de 3D-werkbalk en in het deelvenster Weergave van de Modelstructuur met de standaardnaam Sectieweergave[n].)

Eigenschappen doorsnede

Wijzigingen die u hier aanbrengt, worden direct toegepast. Als u deze wijzigingen wilt zien, zorgt u ervoor dat het actieve 3D-model niet wordt geblokkeerd door het venster Eigenschappen kruissectie. Het venster Eigenschappen kruissectie blijft op de voorgrond als u werkt met het onderliggende PDF-bestand. Om te sluiten selecteert u de knop Sluiten in de rechterbovenhoek.

Doorsnede inschakelen

Als u deze optie selecteert, worden de andere opties beschikbaar.

Uitlijning

Hiermee bepaalt u op welke as (x, y of z) de doorsnede wordt uitgelijnd.

Uitlijnen op vlak

Snijdt de doorsnede op een vlak dat wordt gedefinieerd door het oppervlak van een vlak dat u vervolgens selecteert in het 3D-model. (Het dialoogvenster wordt grijs weergegeven totdat u een vlak van een modelonderdeel selecteert.)

Uitlijnen op 3 punten

Snijdt de doorsnede op een vlak gedefinieerd door drie willekeurige punten die u selecteert in het 3D-model. (Het dialoogvenster wordt grijs weergegeven totdat u drie punten van een model selecteert.)

Weergave-instellingen

Diagonalen weergeven

Hiermee wordt met een gekleurde contour aangegeven waar het snijvlak het 3D-model snijdt. Selecteer de kleurstaal als u een andere kleur wilt selecteren.

Snijvlak weergeven

Hiermee wordt het tweedimensionale veld weergegeven dat het 3D-model snijdt. Selecteer de kleurstaal om een andere kleur te selecteren en voer een ander percentage in om de dekking van het vlak te wijzigen.

Geselecteerde delen negeren

Hiermee worden de geselecteerde onderdelen verwijderd uit de kruissectieweergave.

Sectie-uiteinden toevoegen

Hiermee worden de geselecteerde onderdelen verwijderd uit de kruissectieweergave.

Transparant tonen

Hiermee worden onderdelen weergegeven die geen deel uitmaken van de kruissectie.

Dekking snijvlak

Hiermee wordt het dekkingsniveau van het snijvlak gedefinieerd.

Camera uitlijnen met snijvlak

Hiermee wordt het 3D-model zo geroteerd dat waterpas is met het snijvlak.

Positie en oriëntatie

Verschuiven

Hiermee wordt bepaald hoeveel van het 3D-model wordt gesegmenteerd. Sleep de schuifregelaar naar links of rechts of wijzig het percentage.

Opmerking:

Als u wilt zien hoe elke as het 3D-model splitst, selecteert u een as en sleept u de schuifregelaar Offset heen en weer. Bekijk de wijzigingen in het ingesloten 3D-model.

Omdraaien

Hiermee keert u de doorsnede om. Als bijvoorbeeld de bovenste helft van het model is afgesneden, selecteert u Omdraaien om de bovenste helft weer te geven en de onderste helft af te snijden.

Kanteling (schuifregelaars)

Hiermee bepaalt u de hoek tussen het snijvlak en de assen. Sleep de schuifregelaars naar links of rechts of wijzig de percentages.

Sectieweergave opslaan

Hiermee opent u het dialoogvenster Weergave-eigenschappen waarin u de weergave-eigenschappen kunt selecteren die u wilt opslaan met de weergave. Nadat u de eigenschappen hebt geselecteerd die u wilt opslaan, wordt de doorsnedeweergave toegevoegd aan de lijst met weergaven in de 3D-werkbalk en de Modelstructuur. De opgeslagen weergave krijgt als standaardnaam Sectieweergave[n].

Voor weergave-eigenschappen die u niet opslaat, wordt de instelling van de vorige weergave hersteld. Als u bijvoorbeeld de achtergrondkleur niet opslaat, behoudt de doorsnedeweergave de achtergrondkleur van de vorige weergave.

Camera-eigenschappen wijzigen

De camera-eigenschappen bepalen de exacte hoek en positionering voor de weergave van een object. Dit vormt een cameraweergave, die kan worden gebruikt voor weergaven en voor bestanden.

Selecteer de Camera-eigenschappen  op de 3D-werkbalk. 

Als het pictogram niet zichtbaar is, selecteert u de pijl naast de navigatietool links op de 3D-werkbalk.

Camera-eigenschappen

Met de camera-eigenschappen van de 3D-werkbalk kunt u de manier wijzigen waarop u 3D-modellen weergeeft en ermee werkt.

Voorinstelling camera

Opslaan als

Hiermee kunt u een nieuwe cameraweergave toevoegen of een bestaande weergave selecteren in het menu.

Uitlijning

Doel

Hiermee worden de camera-eigenschappen alleen uitgelijnd op de doelpositie.

Camera en doel

Hiermee worden de camera-eigenschappen uitgelijnd op zowel de camerarichting als de doelpositie.

Model selecteren

Nadat u deze optie hebt geselecteerd, selecteert u een 3D-model in het document.

 • Als Doel is geselecteerd, vormt het midden van het geselecteerde model de nieuwe positie van het cameradoel.

 • Als Camera en doel is geselecteerd, vormt het midden van het geselecteerde model de positie van het cameradoel.

Oppervlak selecteren

Nadat u deze optie hebt geselecteerd, selecteert u een vlak van het 3D-model in het document. 

 • Als Doel is geselecteerd, vormt het midden van het geselecteerde oppervlak de nieuwe positie van het cameradoel.

 • Als Camera en doel is geselecteerd, vormt het midden van het geselecteerde oppervlak de positie van het cameradoel.

3 punten selecteren

Nadat u deze optie hebt geselecteerd, selecteert u drie punten op hetzelfde model of op verschillende modellen in het document.

 • Als Doel is geselecteerd, vormt het midden van de drie geselecteerde punten de nieuwe positie van het cameradoel.

 • Als Camera en Doel zijn geselecteerd, vormt het midden van de drie geselecteerde punten het cameradoel. De camerapositie wordt uitgelijnd met het vlak dat wordt gevormd door de drie geselecteerde punten.

Positie

Hoekeenheden

Hiermee wijzigt u de waarden van camera X, camera Y en camera Z in azimuth, hoogte en afstand. Via deze waarden kunt u de camera aanpassen op basis van azimuth (afstand) en hoogte (X-as) en inzoomen met behulp van de waarde voor afstand.

Doel

Verwijst naar het punt in het 3D-model waarop de camera is gericht. Door een cameradoel in te stellen kunt u de camera scherpstellen op een bepaald gebied of element in het 3D-model en de camera vervolgens rond dat gebied verplaatsen om een beter beeld te krijgen.

Parameters

Gezichtsveld

Hiermee wijzigt u de brandpuntshoek van de camera. Sleep de schuifregelaar voor het gezichtsveld om de brandpuntshoek naar wens te wijzigen.

Helling

Hiermee wijzigt u de hellingshoek van de camera. Sleep de schuifregelaar voor de helling om de hellingshoek naar wens te wijzigen.

Cameraweergave opslaan

Slaat de instellingen op en voegt de weergave toe aan de Modelstructuur.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?