Handboek Annuleren

Multimedia toevoegen aan PDF's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Neem audio, video en interactieve 3D-objecten op in uw PDF-bestanden. Voeg bestanden rechtstreeks naar uw PDF toe of plaats een koppeling naar bestanden op het web.

Multimedia en PDF's (Acrobat Pro)

Als u video, geluid en interactieve inhoud toevoegt, verandert u PDF's in meerdimensionale communicatiemiddelen waardoor uw documenten interessanter en aantrekkelijker kunnen worden.

Alle multimedia die H.264-compatibel is, kan worden afgespeeld in Adobe Reader 9 en hoger. (H.264, ook wel bekend als MPEG-4 part 10, is een norm voor videocompressie die video van hoge kwaliteit levert zonder aanzienlijke toename van de bestandsgrootte). Videobestanden van verschillende indelingen en met verschillende bestandsextensies kunnen H.264-compatibel zijn.

Mediabestanden in andere indelingen kunnen worden afgespeeld in lagere versies van Adobe Reader. Gebruikers moeten echter de juiste toepassing (bijvoorbeeld QuickTime of Windows Media Player) installeren om de multimedia te kunnen afspelen.

Een andere manier om multimedia toe te voegen, is het invoeren van een URL die verwijst naar een videobestand of streaming media. U kunt drie typen URL's gebruiken: RTMP, HTTP en HTTPS. HTTP- en HTTPS-servers ondersteunen H.264-compatibele MOV- en MP4-bestanden.

Multimediabestanden toevoegen aan een PDF

Acrobat Pro ondersteunt MP3-, MOV- en andere bestanden die zijn gecodeerd in H.264 (met AAC-audio). Met Adobe Media Encoder kunt u andere bestandsindelingen converteren naar een van de ondersteunde indelingen. U kunt ook mp3-geluidsbestanden toevoegen aan een PDF. Deze bestanden kunnen op elk platform worden afgespeeld.

Opmerking:

FLV- en F4V-bestanden worden niet meer ondersteund in Acrobat en PDFMaker. U kunt geen FLV- en F4V-bestanden insluiten met Acrobat of PDFMaker.

 1. Open de PDF.
 2. Kies Gereedschappen > Rich media en selecteer het gereedschap 3D toevoegen, Video toevoegen of Geluid toevoegen .

 3. Sleep of dubbelklik om het gebied op de pagina te selecteren waar de video of het geluid moet worden weergegeven. Het dialoogvenster Invoegen wordt geopend.

  Als u dubbelklikt op de pagina, plaatst Acrobat Pro de linkerbovenhoek van de video op de positie waar u klikte. Als u een gebied op de pagina sleept, wordt de media binnen het gebied geplaatst. Het afspeelgebied van de video is even groot als het formaat van het videobeeld (als Acrobat Pro de afmetingen van de videoclip kan lezen).

 4. Voeg een URL toe in het veld Naam of klik op Bladeren om het mediabestand te zoeken en klik op Openen.

  Voor URL's gebruikt u het volledige bestandsadres inclusief de extensie van het videobestand, zoals .mov of .mp4.

 5. Gebruik de geavanceerde opties in het dialoogvenster Invoegen om de media zo nodig eerst te wijzigen en klik daarna op OK.

  Niet al deze opties zijn beschikbaar voor alle soorten media.

  Uitlijnen op inhoudsverhoudingen

  Deze optie zorgt ervoor dat het afspeelgebied dezelfde hoogte-breedteverhouding heeft als de oorspronkelijke video of interactieve inhoud.

  Geavanceerde opties tonen

  Hiermee wordt het dialoogvenster geopend voor aanvullende instellingen zoals startinstellingen, afspeelbesturingselementen en video-instellingen. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de indeling van de media die u invoegt.

Geavanceerde multimediaopties (Acrobat Pro)

Als u geavanceerde multimediaopties wilt weergeven wanneer u video, geluid of interactieve inhoud invoegt, selecteert u Geavanceerde opties tonen in het dialoogvenster Invoegen.

U kunt deze opties ook wijzigen nadat multimedia is toegevoegd aan een PDF. Dubbelklik op de multimediaclip met het gereedschap Object selecteren (Gereedschap > Multimedia > Object selecteren).

Opmerking:

Instellingen voor video- en geluidskwaliteit kunnen pas worden gewijzigd nadat een bestand aan een PDF is toegevoegd.

Het tabblad Startinstellingen

U gebruikt deze instellingen om te bepalen hoe de mediaclip wordt gestart en gestopt, waar de mediaclip wordt weergegeven en wat wordt weergegeven wanneer de mediaclip niet wordt afgespeeld.

Activeringsinstellingen

Selecteer opties om te bepalen wanneer de mediaclip wordt afgespeeld en gestopt. Selecteer Inhoud afspelen in zwevend venster in het menu Wijze van afspelen als u de video of interactieve inhoud buiten de pagina wilt uitvoeren. Als u inhoud weergeeft in een zwevend venster, kunnen gebruikers de pagina lezen en tegelijkertijd de video of toepassing bekijken.

Randbreedte

Hiermee maakt u een zwarte rand rondom de video of interactieve inhoud. Voor geluid wordt de rand weergegeven rondom de posterafbeelding.

Posterafbeelding

Als u een afbeelding wilt gebruiken die geen deel uitmaakt van het bestand dat u toevoegt, selecteert u Poster maken van bestand. Klik op Bladeren om de afbeelding te zoeken die u wilt weergeven wanneer de video, het geluid of de interactieve inhoud niet is geactiveerd.

Het tabblad Besturingselementen

Op dit tabblad bepaalt u welke afspeelbesturingselementen (skins) beschikbaar zijn.

Skin

Selecteer de reeks afspeelbesturingselementen (skin) die u wilt weergeven in de video.

Kleur

Klik hierop om het kleurenpalet te openen en een kleur voor de besturingselementen te kiezen.

Dekking

Hiermee stelt u de mate van transparantie in voor de afspeelbesturingselementen.

Besturingselementen automatisch verbergen

Als u deze optie selecteert, worden de afspeelbesturingselementen verborgen als de muisaanwijzer zich niet op de multimedia bevindt.

Het tabblad Video

Beschikbaar wanneer u een video toevoegt.

Voorbeeld weergeven en bijsnijden

Versleep de begin- en eindmarkeringen onder de schuifregelaar om ongewenste frames uit de clip te verwijderen. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een videoclip voor het eerst aan een PDF wordt toegevoegd.

Posterafbeelding instellen met huidig frame

De posterafbeelding wordt weergegeven wanneer de video niet wordt afgespeeld. Versleep de markering boven op de schuifbalk naar het frame dat u wilt gebruiken en klik op Posterafbeelding instellen met huidig frame.

Hoofdstukpunten

U gebruikt hoofdstukpunten om markeringen in een video te maken waarmee specifieke handelingen kunnen worden gestart. In een instructievideo kunnen hoofdstukpunten bijvoorbeeld een koppeling bevatten naar aanvullende informatie in een bestand of op het web.

U maakt een hoofdstukpunt door de schuif te verplaatsen naar het frame dat u wilt gebruiken. Klik op het plusteken bij Hoofdstukpunten. U voegt een handeling toe door het hoofdstukpunt te markeren in de lijst en op Handelingen te klikken.

Opmerking:

In het algemeen kunnen acties voor hoofdstukpunten pas worden toegevoegd nadat de multimedia is gemaakt. U kunt dan het afspeelgebied bewerken en acties voor hoofdstukpunten toevoegen.  

Afspeelruimte bewerken (Acrobat Pro)

 1. Selecteer Gereedschappen > Multimedia > Object selecteren en klik op een multimediaobject.

  Wanneer u het gereedschap op het afspeelgebied houdt, worden grepen weergegeven op de randen van het afspeelgebied, zelfs als de randen onzichtbaar zijn.

 2. Klik op het afspeelgebied om dit te selecteren en ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Verplaats de clip door het pictogram ervan naar een andere locatie op de pagina te slepen.

  • Verwijder de clip door deze te selecteren en te drukken op Delete.

  • Wijzig het formaat van de clip door een van de hoeken van het frame te slepen totdat de gewenste grootte is bereikt. Houd Shift ingedrukt om de hoogte-/breedteverhouding van videoclips te behouden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account