Neem audio, video en interactieve 3D-objecten op in uw PDF-bestanden. Voeg bestanden rechtstreeks naar uw PDF toe of plaats een koppeling naar bestanden op het web.

Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat DC en Acrobat 2017. Als u Acrobat XI gebruikt, gaat u naar Acrobat XI Help.

Multimedia en PDF's (Acrobat Pro)

Als u video, geluid en interactieve inhoud toevoegt, verandert u PDF's in meerdimensionale communicatiemiddelen waardoor uw documenten interessanter en aantrekkelijker kunnen worden.

Alle multimedia die H.264-compatibel is, kan worden afgespeeld in Adobe Reader 9 en hoger. (H.264, ook wel bekend als MPEG-4 part 10, is een norm voor videocompressie die video van hoge kwaliteit levert zonder aanzienlijke toename van de bestandsgrootte). Videobestanden van verschillende indelingen en met verschillende bestandsextensies kunnen H.264-compatibel zijn.

Mediabestanden in andere indelingen kunnen worden afgespeeld in lagere versies van Adobe Reader. Gebruikers moeten echter de juiste toepassing (bijvoorbeeld QuickTime of Windows Media Player) installeren om de multimedia te kunnen afspelen.

Een andere manier om multimedia toe te voegen, is het invoeren van een URL die verwijst naar een videobestand of streaming media. U kunt drie typen URL's gebruiken: RTMP, HTTP en HTTPS. HTTP- en HTTPS-servers ondersteunen H.264-compatibele MOV- en MP4-bestanden.

Interactieve inhoud die is ontwikkeld in Flash en is geproduceerd als SWF-bestand (.swf) kan aan PDF's worden toegevoegd om aanvullende teksthulpmiddelen te bieden. Voorbeelden van toepassingen die zijn ontwikkeld in Flash, zijn een RSS-lezer, een rekenmachine en onlinekaarten.

Multimediabestanden toevoegen aan een PDF

Acrobat Pro ondersteunt MP3-, MOV- en SWF-bestanden, en andere bestanden die in H.264 (met AAC-audio) gecodeerd zijn. Met Adobe Media Encoder kunt u andere bestandsindelingen converteren naar een van de ondersteunde indelingen. U kunt ook mp3-geluidsbestanden toevoegen aan een PDF. Deze bestanden kunnen op elk platform worden afgespeeld.

Opmerking:

FLV- en F4V-bestanden worden niet meer ondersteund in zowel Acrobat als PDFMaker. U kunt geen FLV- en F4V-bestanden insluiten met Acrobat of PDFMaker.  

Als een document al ingesloten FLV- of F4V-bestanden bevat (bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie of een Word-bestand), wordt het document nog wel geconverteerd naar PDF.

 1. Open de PDF.
 2. Kies Gereedschappen > Multimedia en selecteer het gereedschap Video toevoegen , Geluid toevoegen of SWF toevoegen .

 3. Sleep of dubbelklik om het gebied op de pagina te selecteren waar de video of het geluid moet worden weergegeven. Het dialoogvenster invoegen wordt geopend.

  Als u dubbelklikt op de pagina, plaatst Acrobat Pro de linkerbovenhoek van de video op de positie waar u klikte. Als u een gebied op de pagina sleept, wordt de media binnen het gebied geplaatst. Het afspeelgebied van de video is even groot als het formaat van het videobeeld (als Acrobat Pro de afmetingen van de videoclip kan lezen).

 4. Voeg een URL toe in het veld Naam of klik op Bladeren om het mediabestand te zoeken en klik op Openen.

  Voor URL's gebruikt u het volledige bestandsadres inclusief de extensie van het videobestand, zoals .mov of .mp4.

 5. Gebruik de geavanceerde opties in het dialoogvenster invoegen om de mediaclip zo nodig eerst te wijzigen en klik daarna op OK.

  Niet al deze opties zijn beschikbaar voor alle soorten media.

  Uitlijnen op inhoudsverhoudingen

  Deze optie zorgt ervoor dat het afspeelgebied dezelfde hoogte-breedteverhouding heeft als de oorspronkelijke video of interactieve inhoud.

  Geavanceerde opties tonen

  Hiermee wordt het dialoogvenster geopend voor aanvullende instellingen zoals startinstellingen, afspeelbesturingselementen en video-instellingen. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de indeling van de media die u invoegt.

Geavanceerde multimediaopties (Acrobat Pro)

Als u geavanceerde multimediaopties wilt weergeven wanneer u video, geluid of interactieve inhoud invoegt, selecteert u Geavanceerde opties tonen in het dialoogvenster Invoegen.

U kunt deze opties ook wijzigen nadat multimedia is toegevoegd aan een PDF. Dubbelklik op de multimediaclip met het gereedschap Object selecteren (Gereedschap > Multimedia > Object selecteren).

Opmerking:

Instellingen voor video- en geluidskwaliteit kunnen pas worden gewijzigd nadat een bestand aan een PDF is toegevoegd.

Het tabblad SWF

Dit tabblad wordt weergegeven wanneer u SWF-bestanden invoegt.

Muisklik in contextmenu doorgeven aan SWF

Ontwikkelaars van SWF-bestanden kunnen deze optie selecteren als ze het contextmenu van Acrobat Pro willen vervangen door het contextmenu van het oorspronkelijke SWF-bestand. Als de gebruiker met de rechtermuisknop op het SWF-bestand klikt, zijn de beschikbare opties afkomstig van het oorspronkelijke bestand.

Het tabblad Startinstellingen

U gebruikt deze instellingen om te bepalen hoe de mediaclip wordt gestart en gestopt, waar de mediaclip wordt weergegeven en wat wordt weergegeven wanneer de mediaclip niet wordt afgespeeld.

Activeringsinstellingen

Selecteer opties om te bepalen wanneer de mediaclip wordt afgespeeld en gestopt. Selecteer Inhoud afspelen in zwevend venster in het menu Wijze van afspelen als u de video of interactieve inhoud buiten de pagina wilt uitvoeren. Als u inhoud weergeeft in een zwevend venster, kunnen gebruikers de pagina lezen en tegelijkertijd de video of toepassing bekijken.

Randbreedte

Hiermee maakt u een zwarte rand rondom de video of interactieve inhoud. Voor geluid wordt de rand weergegeven rondom de posterafbeelding.

Posterafbeelding

Als u een afbeelding wilt gebruiken die geen deel uitmaakt van het bestand dat u toevoegt, selecteert u Poster maken van bestand. Klik op Bladeren om de afbeelding te zoeken die u wilt weergeven wanneer de video, het geluid of de interactieve inhoud niet is geactiveerd.

Het tabblad Bronnen

U gebruikt dit tabblad om alle bestanden weer te geven die zijn vereist om een SWF-bestand uit te voeren. Wanneer een bestand wordt weergegeven in de lijst met toegevoegde bestanden, kunt u erop klikken om de bestandseigenschappen in te stellen.

Eigenschappen

Wanneer u klikt op een bestandsnaam in de lijst Bronnen, wordt de volledige bestandsnaam (inclusief het pad) weergegeven in het veld Naam. U kunt de naam van de bronnen wijzigen om te garanderen dat scripts correct worden uitgevoerd.

Het tabblad Besturingselementen

Op dit tabblad bepaalt u welke afspeelbesturingselementen (skins) beschikbaar zijn.

Skin

Selecteer de reeks afspeelbesturingselementen (skin) die u wilt weergeven in de video.

Kleur

Klik hierop om het kleurenpalet te openen en een kleur voor de besturingselementen te kiezen.

Ondoorzichtigheid

Hiermee stelt u de mate van transparantie in voor de afspeelbesturingselementen.

Besturingselementen automatisch verbergen

Als u deze optie selecteert, worden de afspeelbesturingselementen verborgen als de muisaanwijzer zich niet op de multimedia bevindt.

Het tabblad Video

Beschikbaar wanneer u een video toevoegt.

Voorbeeld weergeven en bijsnijden

Versleep de begin- en eindmarkeringen onder de schuifregelaar om ongewenste frames uit de clip te verwijderen. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een videoclip voor het eerst aan een PDF wordt toegevoegd.

Posterafbeelding instellen met huidig frame

De posterafbeelding wordt weergegeven wanneer de video niet wordt afgespeeld. Versleep de markering boven op de schuifbalk naar het frame dat u wilt gebruiken en klik op Posterafbeelding instellen met huidig frame.

Hoofdstukpunten

U gebruikt hoofdstukpunten om markeringen in een video te maken waarmee specifieke handelingen kunnen worden gestart. In een instructievideo kunnen hoofdstukpunten bijvoorbeeld een koppeling bevatten naar aanvullende informatie in een bestand of op het web.

U maakt een hoofdstukpunt door de schuif te verplaatsen naar het frame dat u wilt gebruiken. Klik op het plusteken bij Hoofdstukpunten. U voegt een handeling toe door het hoofdstukpunt te markeren in de lijst en op Handelingen te klikken.

Opmerking:

In het algemeen kunnen acties voor hoofdstukpunten pas worden toegevoegd nadat de multimedia is gemaakt. U kunt dan het afspeelgebied bewerken en acties voor hoofdstukpunten toevoegen.  

Video invoegen in Word- en PowerPoint-bestanden (Acrobat Pro)

Acrobat Pro voegt een functie toe aan Word en PowerPoint waarmee u een video kunt invoegen MOV-MP3-, of SWF-indeling voor een Word- of PowerPoint-document.

Nadat u een videoclip hebt toegevoegd aan een Word- of PowerPoint-document, kunt u het document converteren naar PDF en de video-eigenschappen zo nodig bewerken.

 1. Klik in het Word- of PowerPoint-document en selecteer de positie waar u de video wilt laten verschijnen.
 2. Klik op de knop Flash insluiten in het Acrobat-lint.

 3. Klik op de knop Bladeren en zoek het videobestand dat u wilt toevoegen.

 4. Wijzig de video-instellingen indien nodig:
  • Voor video die niet de SWF-indeling heeft, stelt u een posterafbeelding in door de schuifbalk naar het gewenste frame te slepen. Klik vervolgens op Posterafbeelding instellen met huidig frame.

  • Als u wilt bepalen hoe de afspeelbesturingselementen worden weergegeven, selecteert u een optie in het menu Skin.

  • U kunt de weergavegrootte van de video wijzigen door te klikken op Formaat video wijzigen en de breedte en hoogte te wijzigen. Behoud de hoogte-breedteverhouding voor de beste weergave.

 5. Klik op OK om de video te converteren (indien nodig) en toe te voegen aan het document.

Afspeelruimte bewerken (Acrobat Pro)

 1. Selecteer Gereedschappen > Multimedia > Object selecteren en klik op een multimediaobject.

  Wanneer u het gereedschap op het afspeelgebied houdt, worden grepen weergegeven op de randen van het afspeelgebied, zelfs als de randen onzichtbaar zijn.

 2. Klik op het afspeelgebied om dit te selecteren en ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Verplaats de clip door het pictogram ervan naar een andere locatie op de pagina te slepen.

  • Verwijder de clip door deze te selecteren en op Delete te drukken.

  • Wijzig het formaat van de clip door een van de hoeken van het frame te slepen totdat de gewenste grootte is bereikt. Houd Shift ingedrukt om de hoogte-/breedteverhouding van videoclips te behouden.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid