PDF-portfolio's publiceren naar een website (Acrobat Pro)

Met Acrobat kunt u een PDF-portfolio converteren naar een SWF-bestand dat anderen op een website kunnen bekijken. Alle besturingselementen voor bestandsnavigatie en afspelen van de video zijn beschikbaar voor gebruikers met toegang tot de website. Als u een voorbeeld wilt bekijken van de weergave van het PDF-portfolio op een website, publiceert u de inhoud naar de website. Het is niet mogelijk een voorbeeld te bekijken door het gepubliceerde PDF-portfolio op uw computer te openen.

Opmerking:

U kunt bestanden van een gepubliceerd PDF-portfolio bekijken en uitpakken. Open het PDF-portfolio in Acrobat als u het wilt bewerken.

 1. Kies in een geopend PDF-portfolio de opdracht Bestand > PDF-portfolio opslaan als website.

 2. Selecteer een map of maak een nieuwe map voor de opgeslagen webbestanden. Klik op OK.

  Opmerking:

  In een nieuwe map zijn de opgeslagen bestanden eenvoudiger te vinden.

  Gegevensmap
  De gegevensmap bevat de structuur van de website en een webplayer.

 3. (Optioneel) Bewerk het bestand index.html. U kunt bijvoorbeeld de opmaak afstemmen op die van een bestaande website, of het PDF-portfolio insluiten in een bestaande webpagina.

 4. Kopieer de hele gegevensmap en het bestand index.html naar een webserver. U kunt de gegevens overbrengen met een FTP-programma, door de server te koppelen als een lokale schijf of via een andere methode.

 5. Noteer het webadres (URL) van het opgeslagen HTML-bestand.

 6. Voer in een webbrowser de URL van de HTML-pagina in, voorafgegaan door http:// of https://.

Tips voor succesvol afspelen

 • Installeer Flash Player 10.1 of hoger. In lagere versies van Flash Player kan een gepubliceerd PDF-portfolio niet worden afgespeeld.

 • Gebruik Acrobat PDF-portfolio's. U kunt Acrobat 9 PDF-portfolio's niet publiceren naar een website.

 • Gebruik alleen systeemlettertypen in de PDF-portfolio, geen gestileerde tekst, ingesloten lettertypen of andere geïnstalleerde lettertypen.

 • Bekijk het bestand index.html vanaf een webserver (http:// of https://), en niet vanaf uw lokal computer.

 • Voeg geen SWF-bestandsbijlagen of video's toe aan het PDF-portfolio. Het afspelen van video's en SWF-bestandsbijlagen wordt niet ondersteund in een gepubliceerde PDF-portfolio.

PDF-portfolio's delen

U deelt een PDF-portfolio met anderen door het bestand te verzenden in een e-mail of te uploaden naar Adobe Document Cloud. (Zie Bestanden delen.)