Handboek Annuleren

PDF-inhoud opnieuw gebruiken

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Tekst selecteren en kopiëren en afbeeldingen

Met het gereedschap Selectie kunt u horizontale en verticale tekst of tekstkolommen, afbeeldingen, vectorobjecten en tabellen in een PDF selecteren. Het gereedschap Selecteren herkent het type inhoud onder de cursor en verandert automatisch. Met de opdrachten Kopiëren, Kopiëren met opmaak, Selectie exporteren als en Plakken kunt u de geselecteerde tekst naar een andere toepassing kopiëren. Houd rekening met het volgende:

 • Tekst die u niet kunt selecteren, maakt mogelijk deel uit van een afbeelding. Als u in Acrobat afbeeldingstekst naar tekst wilt exporteren die kan worden geselecteerd, kiest u Gereedschappen > Scannen en OCR > Tekst herkennen > In dit bestand.
 • Als de opdrachten Knippen, Kopiëren, Kopiëren met opmaak en Plakken niet beschikbaar zijn wanneer u tekst selecteert, heeft de auteur van de PDF mogelijk beperkingen ingesteld voor het kopiëren van tekst.
 • Als de tekst die u kopieert een font bevat dat niet beschikbaar is op uw systeem, wordt het font vervangen door een vergelijkbaar font of een standaardfont.
Het gereedschap Selectie
Selecteer tekst door vanaf het invoegpunt naar een eindpunt (links) te slepen of door diagonaal over tekst te slepen (rechts).

Tekst en afbeeldingen selecteren

 1. Klik op het gereedschap Selecteren en houd de cursor boven een leeg gedeelte van de pagina. U kunt ook op CTRL (Windows) of Command (macOS) drukken. De aanwijzer verandert in een rechthoek.

 2. Sleep de aanwijzer en teken een rechthoek om een deel van de pagina te selecteren.

Een tekstkolom selecteren

 1. Activeer het gereedschap Selectie en plaats de aanwijzer op een tekstkolom. Zodra de aanwijzer in een verticale balk met een vak verandert, is voor het gereedschap Selectie de modus voor kolomselectie actief.
  Opmerking:

  U kunt de modus voor kolomselectie afdwingen door Alt ingedrukt te houden terwijl u een rechthoek over de tekstkolom sleept.

 2. Sleep een rechthoek over de tekstkolom. Als u tekst in meerdere kolommen wilt selecteren, sleept u van het begin van de tekst in de eerste kolom naar het eind van de tekst die u wilt selecteren.

Alle tekst op een pagina selecteren

 1. Kies Beeld > Paginaweergave > Weergave van één pagina.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Bewerken > Alles selecteren.

  • Klik viermaal in de tekst. Met deze methode selecteert u alle tekst op de pagina, ongeacht de pagina-indeling.

  Opmerking:

  wanneer u een andere pagina-indeling kiest, wordt alle tekst in het document geselecteerd.

Geselecteerde tekst kopiëren

 1. Gebruik het gereedschap Selectie  om een willekeurige hoeveelheid tekst op de pagina te selecteren.
 2. Kopieer de tekst als volgt:
  • Kies Bewerken > Kopiëren om de geselecteerde tekst naar een andere toepassing te kopiëren.

  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en selecteer vervolgens Kopiëren.

  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en kies vervolgens Kopiëren met opmaak.

   De gekopieerde tekst kan vervolgens worden geplakt in opmerkingen, bladwijzers en documenten die zijn gemaakt in andere toepassingen.

Geselecteerde inhoud converteren naar een andere indeling

U converteert geselecteerde inhoud naar andere indelingen door een selectie te exporteren. U kunt bijvoorbeeld inhoud selecteren en opslaan als Word-document, Excel-werkblad of door komma's gescheiden waarden.

 1. Klik op de selectietool . Druk op Ctrl (Windows) of Command (macOS) om een rechthoekige selectie te maken.

 2. Sleep een rechthoek over de inhoud die moet worden gekopieerd. Als u tekst in kolommen selecteert, drukt u op Alt.
  Opmerking:

  Wilt u tabellen selecteren die meer dan één pagina beslaan, dan moet u de paginaweergave instellen op Eén pagina, doorlopend voordat u de tabellen selecteert. (Beeld > Paginaweergave > Bladeren inschakelen)

 3. Klik met de rechtermuisknop op de selectie, kies Selectie exporteren als en geef een bestandsnaam op.
 4. Afhankelijk van de aard van de inhoud kiest u bij Opslaan als type een van de volgende waarden:

  Word-document of Word 97-2003

  Hiermee slaat u de inhoud op als Word-bestand.

  Excel-werkmap, XML-werkblad of CSV

  Hiermee slaat u de inhoud op als tabel.

  Rich Text Format of HTML

  Hiermee slaat u de inhoud op als RTF- of HTML-bestand.

  Opmerking:

  Als u een tabel in RTF wilt kopiëren, sleept u de geselecteerde tabel naar een geopend document in de doeltoepassing.

  PowerPoint

  Hiermee wordt de inhoud opgeslagen als een PowerPoint-bestand (.pptx).

Afbeeldingen kopiëren

Met het gereedschap Selectie kunt u afzonderlijke afbeeldingen in een PDF kopiëren en plakken naar het Klembord, naar een andere toepassing of naar een bestand.

Als u door overlappende tekst een afbeelding niet kunt selecteren, opent u het dialoogvenster Voorkeuren en kiest u Algemeen onder Categorieën. Selecteer vervolgens Afbeeldingen vóór tekst selecteren met gereedschap Selectie.

 1. Activeer het gereedschap Selectie en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de volledige afbeelding wilt selecteren, klikt u erop of sleept u er een rechthoek omheen.

  • Als u een gedeelte van een afbeelding wilt selecteren, plaats u muisaanwijzer op de afbeelding totdat deze verandert in een kruisaanwijzer . Sleep vervolgens een rechthoek rond het gewenste gedeelte.

  Opmerking:

  Als u de selectie van een afbeelding wilt opheffen en opnieuw wilt beginnen, klikt u buiten de selectie.

 2. Kopieer de afbeelding als volgt:
  • Kies Bewerken > Kopiëren en kies Bewerken > Plakken om de afbeelding in een geopend document in een andere toepassing te plakken.

  • Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies een optie om de afbeelding naar het Klembord of naar een nieuw bestand te kopiëren.

  • Sleep de afbeelding naar een geopend document in een andere toepassing.

Objecten exporteren naar afzonderlijke PDF

Met het gereedschap Object bewerken kunt u objecten opslaan in een aparte PDF.

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie >Object bewerken.

 2. Selecteer een of meer objecten.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en kies Selectie opslaan als.

 4. Geef in het dialoogvenster Opslaan als op waar u het bestand wilt opslaan, geef het bestand een naam en klik op Opslaan.

Een momentopname van een pagina maken

Met het gereedschap Momentopname kunt u alle geselecteerde inhoud (tekst, afbeeldingen of beide) naar het Klembord of een andere toepassing kopiëren. Tekst en afbeeldingen worden als afbeelding gekopieerd.

U kunt twee methoden gebruiken om een momentopname te maken: gebruik het gereedschap Selecteren of gebruik de gereedschappen voor momentopnamen. Met het gereedschap Selecteren tekent u een rechthoek, vervolgens klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Momentopname maken.

Als u het gereedschap Momentopname wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer het gereedschap Momentopname door Bewerken > Momentopname maken te kiezen.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik ergens op de pagina om de volledige op het scherm weergegeven inhoud vast te leggen.

  • Sleep een rechthoek om de tekst of de afbeeldingen of een combinatie van beide.

  • Sleep een rechthoek binnen de afbeelding als u slechts een gedeelte van de afbeelding wilt kopiëren.

   De kleuren in het geselecteerde gebied worden tijdelijk negatief weergegeven om de selectie te markeren. Zodra u de muisknop loslaat, wordt de selectie automatisch naar het Klembord gekopieerd. Als u het doeldocument in een andere toepassing hebt geopend, kunt u de gekopieerde selectie met Bewerken > Plakken rechtstreeks in het document plakken.


  Opmerking:

  Klik met de rechtermuisknop op de werkbalk Algemene gereedschappen en selecteer Bewerken > Momentopname maken als u het gereedschap Momentopname maken aan de werkbalk wilt toevoegen. De werkbalk Algemene gereedschappen bevindt zich links van de vensters Gereedschappen, Opmerking en Delen. Zie Werkbalken.

  Opmerking:

  U kunt alle afbeeldingen in een PDF opslaan. Zie Afbeeldingen naar een andere indeling exporteren. Deze functie is niet beschikbaar in Reader.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online