Handboek Annuleren

Preflight-rapporten (Acrobat Pro)

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Een resultatenrapport maken

U kunt de resultaten van een Preflight-inspectie vastleggen in verschillende typen rapporten, zoals een tekstbestand, een XML-bestand of één PDF-bestand. Een PDF-rapport kan uitsluitend een overzicht bevatten of gedetailleerde informatie die op verschillende manieren wordt gepresenteerd.

In een PDF-rapport wordt informatie over het document en de probleemobjecten weergegeven in lagen die u in het navigatievenster Lagen kunt in- of uitschakelen.

Opmerking:

u kunt ook een overzicht maken van alle objecten en bronnen die in de PDF zijn gebruikt.

Een rapport maken van Preflight-resultaten

 1. Klik in het deelvenster Resultaten van het dialoogvenster Preflight op Rapport maken of kies Rapport maken in het menu Opties.
 2. Geef een naam en een locatie op voor het rapport. Het achtervoegsel "_rapport" wordt automatisch aan de rapportnaam toegevoegd.
 3. Selecteer het type rapport en klik op Opslaan.

Rapporttypen

PDF-rapport

Een overzicht van problemen, waarbij details worden weergegeven met behulp van transparante maskers, opmerkingen of lagen voor elk probleemobject.

Overzicht

De Preflight-resultaten worden samengevat tot een kort document dat toegepaste correcties, een resultatenoverzicht en documentgegevens bevat.

Details

Er wordt aanvullende informatie gerapporteerd over elk probleemobject, bijvoorbeeld waar het object zich op de pagina bevindt. Met Problemen gemarkeerd door transparante maskers wordt een gekleurd masker, vergelijkbaar met een Photoshop-masker, over gebieden geplaatst om probleemgebieden te markeren. U kunt de maskerkleur wijzigen in het venster Preflight Voorkeuren. Met Problemen gemarkeerd door opmerkingen worden Preflight-resultaten ingevoegd als opmerkingen. Met Problemen gemarkeerd door lagen wordt het bestand weergegeven, gescheiden in lagen met problemen of gevonden objecten, op basis van de criteria die worden gebruikt in het profiel zelf. Een andere laag, genaamd Overige objecten, bevat objecten die niets te maken hebben met het gebruikte profiel.

XML-rapport

Een gestructureerd rapport voor werkstroomsystemen die de Preflight-resultaten kunnen interpreteren en verwerken. Neem voor meer informatie contact op met het afdrukservicebureau.

Tekstrapport

Geeft een rapport in normale tekst, waarvan elke regel inspringt volgens de hiërarchie in het dialoogvenster met Preflight-resultaten. U kunt het rapport openen in een teksteditor.

Lagen in een PDF-rapport verbergen of weergeven

 1. Klik in het navigatiegebied voor het PDF-rapport op de knop Lagen om het venster Lagen te openen.
 2. Vouw in het venster Lagen het rapport uit en klik op het blokje naast de laagnaam om de laag te verbergen of weer te geven.

Overzichtrapporten

Een overzichtrapport geeft aan welke bronnen er in een PDF zijn gebruikt, zoals kleurruimten, afbeeldingen, patronen, arceringen, metagegevens en de fonts en glyphs in elke fontfamilie. Verwante informatie wordt gegroepeerd en op een PDF-pagina geplaatst zodat u items snel kunt terugvinden. U kunt een overzichtrapport genereren voordat of nadat u een Preflight-inspectie uitvoert. Een Preflight-resultatenrapport verschaft alleen de informatie die is aangevraagd door controles in het geselecteerde profiel. Een overzichtrapport filtert de PDF-inhoud echter niet. Een Preflight-inspectierapport en een overzichtrapport vormen samen een prima basis voor het opsporen en oplossen van problemen.

De informatie in een overzichtrapport kan handig zijn als u de volgende taken uitvoert:

 • Ongewone standen inspecteren, bijvoorbeeld bestanden die met een onbekende toepassing zijn gemaakt, bestanden die heel traag op het scherm worden weergegeven of bestanden waarin kopieer- en plakbewerkingen niet zijn gelukt.

 • Verwerkingsproblemen onderzoeken, bijvoorbeeld afdrukproblemen, of problemen die zich voordoen bij kleurconversie, het maken van indrukken, de plaatsing op een InDesign-pagina, enzovoort.

 • Niet-optimale aspecten van een PDF opsporen, zoals de onopzettelijke insluiting van een font vanwege een niet-opgemerkt spatieteken op een basispagina, uitgesneden afbeeldingen met externe afbeeldingsgegevens of objecten van een onverwacht type (zoals tekst- of vectorobjecten die naar afbeeldingen zijn geconverteerd of in een afbeelding zijn samengevoegd).

 • Objectinformatie bieden die verder gaat dan alleen de aanwezigheid van het object. Door bijvoorbeeld de steunkleur in een overzichtrapport op te zoeken kunt u bepalen of deze apart wordt gebruikt of in combinatie met andere kleuren, zoals in een duotoonafbeelding. U kunt ook bepalen welke glyphs in een font zijn ingesloten, hoe ze eruit zien en welk teken ze geacht worden weer te geven. Met deze informatie kunt u fouten oplossen die worden veroorzaakt door ontbrekende glyphs.

 • Ingesloten XMP-metagegevens inspecteren, zoals auteur, resolutie, kleurruimte, copyright en trefwoorden die aan het bestand zijn gekoppeld. Deze informatie wordt gestandaardiseerd opgeslagen via de XMP-standaard (Extensible Metadata Platform).

Een overzicht maken van PDF-inhoud

 1. Kies in het dialoogvenster Preflight de optie Overzicht maken in het menu Opties.
 2. Selecteer de typen objecten en bronnen die u wilt opnemen in het overzicht. Naast fonts, kleuren en afbeeldingen, kunt u de volgende opties selecteren:

  Formulier-XObjecten

  Objecten waarnaar wordt verwezen binnen een PDF. Als een PDF bijvoorbeeld veel exemplaren van één object bevat, bestaat het object als één bron waarnaar meerdere malen wordt verwezen.

  XMP-metagegevens opnemen

  Hiermee worden gegevens opgenomen die in de PDF zijn ingesloten en die kunnen worden gebruikt door een XMP-toepassing of -apparaat in de werkstroom. Het kan hierbij gaan om nuttige beschrijvingen en titels, doorzoekbare trefwoorden, de naam van de auteur en copyrightinformatie. Als u Geavanceerde velden opnemen inschakelt, kunt u de velden en structuren opnemen die worden gebruikt voor het opslaan van metagegevens voor naamruimten en eigenschappen. Deze geavanceerde gegevens worden weergegeven als een op tekst gebaseerde structuurweergave van alle XMP-gegevens in de PDF, zowel voor het document als voor de afbeeldingen in het PDF-bestand waarvoor XMP-metagegevens aanwezig zijn.

  Opmerking:

  u kunt de metagegevens voor het PDF-document ook in hun geheel bekijken in het dialoogvenster Documenteigenschappen. Kies Bestand > Eigenschappen, selecteer het tabblad Beschrijving en klik op Aanvullende metagegevens. Als u de geavanceerde velden wilt zien, klikt u op Geavanceerd in de lijst aan de linkerkant.  

 3. (Optioneel) Sla het rapport op.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?