Een resultatenrapport maken

U kunt de resultaten van een Preflight-inspectie vastleggen in verschillende typen rapporten, zoals een tekstbestand, een XML-bestand of één PDF-bestand. Een PDF-rapport kan uitsluitend een overzicht bevatten of gedetailleerde informatie die op verschillende manieren wordt gepresenteerd.

In een PDF-rapport wordt informatie over het document en de probleemobjecten weergegeven in lagen die u in het navigatievenster Lagen kunt in- of uitschakelen.

Opmerking:

u kunt ook een overzicht maken van alle objecten en bronnen die in de PDF zijn gebruikt.

Een rapport maken van Preflight-resultaten

 1. Klik in het deelvenster Resultaten van het dialoogvenster Preflight op Rapport maken of kies Rapport maken in het menu Opties.
 2. Geef een naam en een locatie op voor het rapport. Het achtervoegsel "_rapport" wordt automatisch aan de rapportnaam toegevoegd.
 3. Selecteer het type rapport en klik op Opslaan.

Rapporttypen

PDF-rapport

Een overzicht van problemen, waarbij details worden weergegeven met behulp van transparante maskers, opmerkingen of lagen voor elk probleemobject.

Overzicht

De Preflight-resultaten worden samengevat tot een kort document dat toegepaste correcties, een resultatenoverzicht en documentgegevens bevat.

Details

Er wordt aanvullende informatie gerapporteerd over elk probleemobject, bijvoorbeeld waar het object zich op de pagina bevindt. Met Problemen gemarkeerd door transparante maskers wordt een gekleurd masker, vergelijkbaar met een Photoshop-masker, over gebieden geplaatst om probleemgebieden te markeren. U kunt de maskerkleur wijzigen in het venster Preflight Voorkeuren. Met Problemen gemarkeerd door opmerkingen worden Preflight-resultaten ingevoegd als opmerkingen. Met Problemen gemarkeerd door lagen wordt het bestand weergegeven, gescheiden in lagen met problemen of gevonden objecten, op basis van de criteria die worden gebruikt in het profiel zelf. Een andere laag, genaamd Overige objecten, bevat objecten die niets te maken hebben met het gebruikte profiel.

XML-rapport

Een gestructureerd rapport voor werkstroomsystemen die de Preflight-resultaten kunnen interpreteren en verwerken. Neem voor meer informatie contact op met het afdrukservicebureau.

Tekstrapport

Geeft een rapport in normale tekst, waarvan elke regel inspringt volgens de hiërarchie in het dialoogvenster met Preflight-resultaten. U kunt het rapport openen in een teksteditor.

Lagen in een PDF-rapport verbergen of weergeven

 1. Klik in het navigatiegebied voor het PDF-rapport op de knop Lagen om het venster Lagen te openen.
 2. Vouw in het venster Lagen het rapport uit en klik op het blokje naast de laagnaam om de laag te verbergen of weer te geven.

Overzichtrapporten

Een overzichtrapport geeft aan welke bronnen er in een PDF zijn gebruikt, zoals kleurruimten, afbeeldingen, patronen, arceringen, metagegevens en de fonts en glyphs in elke fontfamilie. Verwante informatie wordt gegroepeerd en op een PDF-pagina geplaatst zodat u items snel kunt terugvinden. U kunt een overzichtrapport genereren voordat of nadat u een Preflight-inspectie uitvoert. Een Preflight-resultatenrapport verschaft alleen de informatie die is aangevraagd door controles in het geselecteerde profiel. Een overzichtrapport filtert de PDF-inhoud echter niet. Een Preflight-inspectierapport en een overzichtrapport vormen samen een prima basis voor het opsporen en oplossen van problemen.

De informatie in een overzichtrapport kan handig zijn als u de volgende taken uitvoert:

 • Ongewone bestanden inspecteren, bijvoorbeeld bestanden die met een onbekende toepassing zijn gemaakt, bestanden die heel traag op het scherm worden weergegeven of bestanden waarin kopieer- en plakbewerkingen niet zijn gelukt.

 • Verwerkingsproblemen onderzoeken, bijvoorbeeld afdrukproblemen of problemen die zich voordoen bij kleurconversie, het maken van indrukken, de plaatsing op een InDesign-pagina, enzovoort.

 • Niet-optimale aspecten van een PDF opsporen, zoals de onopzettelijke insluiting van een font vanwege een niet-opgemerkt spatieteken op een basispagina, uitgesneden afbeeldingen met externe afbeeldingsgegevens of objecten van een onverwacht type (zoals tekst- of vectorobjecten die naar afbeeldingen zijn geconverteerd of in een afbeelding zijn samengevoegd).

 • Objectinformatie bieden die verder gaat dan alleen de aanwezigheid van het object. Door bijvoorbeeld de steunkleur in een overzichtrapport op te zoeken kunt u bepalen of deze apart wordt gebruikt of in combinatie met andere kleuren, zoals in een duotoonafbeelding. U kunt ook bepalen welke glyphs in een font zijn ingesloten, hoe ze eruit zien en welk teken ze geacht worden weer te geven. Met deze informatie kunt u fouten oplossen die worden veroorzaakt door ontbrekende glyphs.

 • Ingesloten XMP-metagegevens inspecteren, zoals auteur, resolutie, kleurruimte, copyright en trefwoorden die aan het bestand zijn gekoppeld. Deze informatie wordt gestandaardiseerd opgeslagen via de XMP-standaard (Extensible Metadata Platform).

Een overzicht maken van PDF-inhoud

 1. Kies in het dialoogvenster Preflight de optie Overzicht maken in het menu Opties.
 2. Selecteer de typen objecten en bronnen die u wilt opnemen in het overzicht. Naast fonts, kleuren en afbeeldingen, kunt u de volgende opties selecteren:

  Formulier-XObjects

  Objecten waarnaar wordt verwezen binnen een PDF. Als een PDF bijvoorbeeld veel exemplaren van één object bevat, bestaat het object als één bron waarnaar meerdere malen wordt verwezen.

  XMP-metagegevens opnemen

  Hiermee worden gegevens opgenomen die in de PDF zijn ingesloten en die kunnen worden gebruikt door een XMP-toepassing of -apparaat in de werkstroom. Het kan hierbij gaan om nuttige beschrijvingen en titels, doorzoekbare trefwoorden, de naam van de auteur en copyrightinformatie. Als u Geavanceerde velden opnemen inschakelt, kunt u de velden en structuren opnemen die worden gebruikt voor het opslaan van metagegevens voor naamruimten en eigenschappen. Deze geavanceerde gegevens worden weergegeven als een op tekst gebaseerde structuurweergave van alle XMP-gegevens in de PDF, zowel voor het document als voor de afbeeldingen in het PDF-bestand waarvoor XMP-metagegevens aanwezig zijn.

  Opmerking:

  u kunt de metagegevens voor het PDF-document ook in hun geheel bekijken in het dialoogvenster Documenteigenschappen. Kies Bestand > Eigenschappen, selecteer het tabblad Beschrijving en klik op Aanvullende metagegevens. Als u de geavanceerde velden wilt zien, klikt u op Geavanceerd in de lijst aan de linkerkant.  

 3. (Optioneel) Sla het rapport op.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid