Handboek Annuleren

Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

U kunt deelbestanden sorteren en bekijken in een PDF-portfolio en u kunt ze openen, bewerken en opslaan in hun native applicatie. Voor sommige bestandstypen is het vereist dat de oorspronkelijke toepassing is geïnstalleerd op uw computer.

Bestanden in een lijst weergeven

Open een PDF-portfolio. De lijst met deelbestanden in de PDF-portfolio wordt weergegeven.

Bestandsgegevens in een lijst bewerken (Acrobat Pro)

 1. Open een PDF-portfolio. De lijst met deelbestanden in de PDF-portfolio wordt weergegeven.

 2. Voer een van de volgende acties uit in het deelvenster met bestanden:

  • Als u een kolom in de lijst wilt tonen of verbergen, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Portfolio-eigenschappen. Selecteer de kolom die u wilt tonen en selecteer Tonen. Om een kolom te verbergen selecteert u de kolom en selecteert u Verbergen. Selecteer OK
  • Selecteer een kolomnaam om bestanden in een bepaalde volgorde te sorteren. Selecteer de kolomnaam nog een keer om de volgorde om te keren.
  • Om een kolom toe te voegen klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Portfolio-eigenschappen. Selecteer in het dialoogvenster Portfolio-eigenschappen de optie Toevoegen, voer de kolomnaam in die u wilt toevoegen en selecteer OK.
  • Om optionele kolommen te verwijderen opent u het dialoogvenster Portfolio-eigenschappen, selecteert u de kolomnaam die u wilt verwijderen en selecteert u vervolgens Verwijderen. Vereiste kolommen zoals Naam, Gewijzigd, Grootte en Gemaakt kunnen niet worden verwijderd.
  • Om de volgorde van een kolom te wijzigen opent u het dialoogvenster Portfolio-eigenschappen, selecteert u de kolomnaam en selecteert u de knop Omhoog of Omlaag.

Bestanden en mappen toevoegen aan een PDF-portfolio

U kunt bestanden en mappen toevoegen aan een bestaande PDF-portfolio.

Open de PDF-portfolio, klik met de rechtermuisknop in het PDF-portfoliovenster en selecteer Bestanden toevoegen om een bestand toe te voegen of Map toevoegen om een map toe te voegen.

U kunt ook bestanden of mappen vanaf uw computer toevoegen door bestanden of mappen naar de PDF-portefeuille te slepen. U kunt ook een bestand of map naar een map slepen om toe te voegen aan uw portfolio.

U kunt ook een nieuwe map maken en toevoegen in de portfolio. Klik met de rechtermuisknop in het geopende PDF Portfolio-venster en selecteer Map maken.

Opmerking:

Voor de beste prestaties raden we u aan niet meer dan 15 deelbestanden in een portfolio te plaatsen en te zorgen dat de totale bestandsgrootte van alle bestanden samen minder dan 50 MB is.

Bestanden en mappen verwijderen uit een PDF-portfolio

Als u een map verwijdert, worden alle bestanden in de map verwijderd uit de PDF-portfolio.

Selecteer een of meer bestanden of mappen in de PDF-portfolio en druk op Verwijderen. Selecteer desgevraagd Ja.

Bestanden en mappen opnieuw rangschikken in een PDF-portfolio

Onder de kolom Naam kunt u bestanden of mappen slepen en neerzetten om het volgende te doen:

 • Bestanden opnieuw rangschikken binnen een map in een PDF-portfolio.
 • Bestanden naar mappen of mappen naar een andere map slepen op voorwaarde dat beide zich op hetzelfde niveau of in dezelfde map bevinden.

Bestanden of mappen sorteren, filteren en de volgorde ervan wijzigen (Acrobat Pro)

Deelbestanden worden standaard alfabetisch gerangschikt op bestandsnaam. Bestanden worden weergegeven en afgedrukt in deze volgorde.

U kunt de volgorde waarin bestanden worden weergegeven, wijzigen of aanpassen. Bestanden worden echter altijd in alfabetische volgorde afgedrukt.

 1. Klik met de rechtermuisknop in het geopende PDF-portfoliovenster en selecteer Portfolio-eigenschappen.

 2. Voer een van de volgende acties uit in het dialoogvenster Eigenschappen voor portfolio's:

  • Om de volgorde van de kolommen in het deelvenster met de bestandslijst te wijzigen selecteert u een kolomnaam en vervolgens Omhoog of Omlaag om de volgorde te wijzigen.

  • Om de volgorde op te geven waarin bestanden verschijnen wanneer de PDF-portfolio voor het eerst wordt geopend, selecteert u een kolomnaam in het menu Sorteren op en geeft u vervolgens de Sorteervolgorde op. Selecteer bijvoorbeeld Gewijzigd in het menu Sorteren op om bestanden weer te geven op de datum waarop ze zijn gewijzigd, en geef vervolgens de Sorteervolgorde op als Oplopend of Aflopend.

 3. Sla de PDF-portfolio op.

Deelbestanden openen, bewerken en opslaan

U kunt een deelbestand openen, bewerken en opslaan in de native applicatie, zolang de applicatie geïnstalleerd is op uw computer. Wijzigingen in deelbestanden hebben geen invloed op de originele bestanden buiten uw PDF-portfolio.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer Bestand openen in de native applicatie (voor niet-PDF's) of Bestand openen (voor PDF's).

  • Selecteer Document openen in de rechterbovenhoek.

  Opmerking:

  Het deelbestand wordt in een apart venster geopend. Als u de PDF-portfolio in een browser bekijkt, wordt het bestand geopend in het zelfstandige Acrobat-product buiten de browser.

 2. Als er een bevestigingsdialoogvenster verschijnt, selecteert u Dit bestand openen of Altijd toestaan dat bestanden van dit type worden geopend, en als u de indeling vertrouwt, selecteert u OK.

 3. Bewerk het bestand en sla het vervolgens op.

Deelbestanden extraheren in een PDF-portfolio

U kunt bestanden vanuit de PDF-portfolio uitpakken of slepen naar uw computer. Door het extraheren wordt het bestand niet uit de PDF-portfolio verwijderd.

Klik met de rechtermuisknop op de naam van het deelbestand en selecteer Extraheren uit portfolio. U kunt ook een of meer bestanden selecteren en deze naar uw desktop slepen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?