Handboek Annuleren

PDF's instellen voor een presentatie

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

De modus Volledig scherm instellen als openingsweergave

De modus Volledig scherm is een eigenschap die u kunt instellen voor PDF's die worden gebruikt voor presentaties. In de modus Volledig scherm vullen PDF-pagina's het gehele scherm en worden de menubalk-, werkbalk- en vensteropties van Acrobat verborgen. U kunt ook andere beginweergaven instellen, zodat documenten of verzamelingen documenten met dezelfde weergave worden geopend. In alle gevallen kunt u paginaovergangen toevoegen voor een aantrekkelijk visueel effect wanneer de gebruiker door het document bladert.

Als u wilt bepalen hoe door een PDF wordt genavigeerd (bijvoorbeeld pagina's automatisch één voor één weergeven), gebruikt u de opties in het vak Volledig scherm van het dialoogvenster Voorkeuren. Deze voorkeuren worden toegepast op het gehele systeem en niet op een specifiek PDF-document. Ze gelden dus voor alle PDF's die u opent op het systeem. Het is dus alleen mogelijk om instellingen voor deze voorkeuren op te geven wanneer u de presentatie instelt op een systeem dat u kunt configureren.

Normale weergave en Volledig scherm.

Een openingsweergave definiëren

Wanneer gebruikers uw PDF-document of PDF-portfolio openen, zien zij de openingsweergave van de PDF. U kunt de openingsweergave instellen op de gewenste vergroting, pagina en pagina-indeling. Als de PDF een presentatie is, kunt u de openingsweergave instellen op de modus Volledig scherm. In Acrobat Pro kunt u Handelingen-wizards maken om de standaardinstellingen voor meerdere documenten te wijzigen.

Nadat u de openingsweergave van de PDF hebt gedefinieerd, kunt u paginaovergangen toevoegen aan geselecteerde pagina's of het gehele document.

Opmerking:

Acrobat ondersteunt paginaovergangen en invoegende tekst uit PowerPoint.

De openingsweergave definiëren

 1. Kies Bestand > Eigenschappen.
 2. Klik op Weergave bij openen in het dialoogvenster Documenteigenschappen.
 3. Selecteer de gewenste opties en selecteer vervolgens OK. Sla het bestand op en open het opnieuw om de effecten te bekijken.

De modus Volledig scherm instellen als openingsweergave

Wanneer u de openingsweergave van een PDF instelt op de modus Volledig scherm, moet u definiëren hoe het document wordt geopend.

 1. Kies Bestand > Eigenschappen.
 2. Selecteer Weergave bij openen in het dialoogvenster Documenteigenschappen.
 3. Voer voor de beste resultaten de volgende handelingen uit:
  • Kies Alleen pagina in het menu Navigatietab.

  • Kies Eén pagina in het menu Pagina-indeling.

  • Stel Openen op pagina in op de pagina waarmee u de presentatie wilt starten.

 4. Selecteer Openen in Volledig scherm om het document te openen zonder dat de menubalk-, werkbalk- en vensteropties worden weergegeven. Klik op OK. U moet het bestand opslaan en opnieuw openen om de effecten te kunnen zien.
  Opmerking:

  Gebruikers kunnen de modus Volledig scherm beëindigen door op Esc te drukken als hun voorkeuren op deze manier zijn ingesteld. In de modus Volledig scherm kunnen gebruikers echter alleen met behulp van sneltoetsen opties toepassen en tools selecteren. Desgewenst kunt u paginahandelingen in het document instellen om deze functionaliteit te bieden.

Opties voor de oorspronkelijke weergave voor documenteigenschappen

De opties voor Oorspronkelijke weergave in de documenteigenschappen zijn in drie categorieën onderverdeeld: Indeling en vergroting, Vensteropties en Gebruikersinterfaceopties.

Indeling en vergroting

Hiermee bepaalt u de weergave van het document.

 

Opmerking:

Twee omstandigheden kunnen pagina-indeling en vergroting beïnvloeden. 1) Iemand heeft al een afzonderlijke PDF ingesteld op een andere oorspronkelijke weergave in Bestand > Eigenschappen. 2) U hebt de optie Instellingen voor laatste weergave herstellen bij opnieuw openen van documenten geselecteerd in Bewerken > Voorkeuren > Documentcategorie.

Navigatietab

Hiermee bepaalt u welke vensters worden weergegeven in het navigatiegebied.

Pagina-indeling

Hiermee bepaalt u hoe documentpagina's worden gerangschikt.

Zoomfactor

Hiermee stelt u het zoomniveau voor het document in nadat dit is geopend. Bij de optie Standaard wordt de vergroting gebruikt die door de gebruiker is ingesteld.

Openen op pagina

Hiermee geeft u op welke pagina wordt weergegeven wanneer het document wordt geopend.

 

Opmerking:

Als u Standaard kiest bij Zoomfactor en Pagina-indeling, worden de instellingen van de gebruiker in Voorkeuren Paginaweergave gebruikt.

Vensteropties

Hiermee bepaalt u hoe het venster in het schermgebied wordt weergegeven wanneer een gebruiker het document opent. Deze opties zijn van toepassing op het documentvenster zelf ten opzichte van het schermgebied van de monitor van de gebruiker.

Vensterformaat als van eerste pagina

Hiermee wordt het documentvenster aangepast aan de openingspagina volgens de opties die u hebt geselecteerd onder Documentopties.

Venster centreren op scherm

Hiermee wordt het venster in het midden van het schermgebied geplaatst.

Openen in Volledig scherm

Hiermee wordt het documentvenster gemaximaliseerd en weergegeven zonder de menubalk-, werkbalk- en vensteropties.

Tonen: Bestandsnaam

Hiermee wordt de bestandsnaam weergegeven op de titelbalk van het venster.

Tonen: Documenttitel

Hiermee wordt de documenttitel weergegeven op de titelbalk van het venster. De documenttitel wordt overgenomen van het tabblad Beschrijving van het dialoogvenster Documenteigenschappen.

Interface-opties

Hiermee wordt bepaald welke delen van de interface, de menubalk, de werkbalk en de besturingselementen voor het venster, verborgen zijn.

 

Opmerking:

 Als u de menubalk en werkbalken verbergt, kunnen gebruikers alleen met behulp van sneltoetsen opties toepassen en tools selecteren. Desgewenst kunt u paginahandelingen instellen waarmee interfaceopties tijdelijk worden verborgen wanneer de pagina zichtbaar is. Zie Handelingen toevoegen met paginaminiaturen.

Paginaovergangen toevoegen

Met paginaovergangen creëert u een aantrekkelijk effect dat telkens zichtbaar is wanneer een andere pagina wordt weergegeven.

Ook kunt u met de wizard Handelingen in Acrobat Pro paginaovergangen instellen voor een groep documenten.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Tools > Pagina's indelen > Meer > Paginaovergangen.

  • Selecteer in het deelvenster Paginaminiaturen de paginaminiaturen waarop u overgangen wilt toepassen en kies Paginaovergangen in het menu Opties .

 2. Kies in het dialoogvenster Overgangen instellen een overgangseffect in het menu Overgang. Deze overgangseffecten komen overeen met de effecten die zijn ingesteld in Voorkeuren Volledig scherm.

 3. Kies de richting waarin het overgangseffect plaatsvindt. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de overgang.
 4. Kies de snelheid van het overgangseffect.
 5. Selecteer Automatisch spiegelen en geef het aantal seconden op waarna de volgende pagina moet worden weergegeven. Als u deze optie niet selecteert, gaat de gebruiker zelf naar de volgende pagina met behulp van sneltoetsen of de muis.
 6. Selecteer het paginabereik waarop u overgangen wilt toepassen.

  Opmerking:

  Gebruikers die Alle overgangen negeren inschakelen in de voorkeuren van Volledig scherm, zien geen paginaovergangen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?