Handboek Annuleren

Interactieve PDF-webformulieren publiceren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We implementeren een nieuwe, meer intuïtieve productervaring. Als het hier getoonde scherm niet overeenkomt met uw productinterface, schakelt u over naar de Help bij uw huidige ervaring.

Webformulieren

PDF-formulieren zijn een handige manier om online informatie te verzamelen en te verzenden. Ze werken met knopacties waarmee functies worden uitgevoerd die lijken op macro's voor HTML-scripts. Als u de gegevens wilt verzamelen en naar een database wilt verzenden, hebt u een CGI-toepassing (Common Gateway Interface) op uw webserver nodig. U kunt elke bestaande CGI-toepassing gebruiken waarmee gegevens worden verzameld uit formulieren in HTML-, FDF- of XML-indeling.

Voordat u uw formulieren gereedmaakt voor het web, moet u ervoor zorgen dat de namen van uw formuliervelden overeenkomen met die in de CGI-toepassing.

Opmerking:

Adobe Acrobat maakt geen CGI-scripts. Deze moeten apart buiten de Acrobat-software worden gemaakt.

Webformulieren indienen

Als u formuliergegevens, zoals gescande afbeeldingen of bestanden, wilt verzenden via e-mail of naar een webserver, gebruikt u de actie Een formulier indienen door een URL op te geven. Met de knop Indienen kunt u de volledige formuliergegevens samen met eventuele bijgevoegde bestanden eenvoudig naar een server of database verzenden. 

Als het PDF-formulier een knop voor indienen via e-mail bevat, kunt u het formulier naar andere gebruikers verspreiden via de workflow Verspreiden.

Volg de volgende stappen om de knop Een formulier verzenden in te schakelen:

 1. Open het PDF-document en selecteer vervolgens in het menu Alle tools de optie Een formulier voorbereiden

 2. Selecteer op de pagina die wordt geopend, de optie Formulier maken

 3. Selecteer in het linkerdeelvenster Knop en plaats de coördinaten van de knop vervolgens op de plaats waar u deze wilt neerzetten.

 4. Dubbelklik op de knop en stel vervolgens de knopeigenschappen als volgt in:

  1. Selecteer het tabblad Acties en kies vervolgens in de vervolgkeuzelijst Trigger selecteren Muis omhoog.
  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Actie selecterende optie Een formulier indienen.
  3. Selecteer Toevoegen.
 5. Typ een URL in het veld Een URL invoeren voor deze koppeling in het dialoogvenster Formulierselecties indienen

  • Als u de formuliergegevens naar een webserver wilt verzenden, geeft u de doel-URL op.

  • Als u de formuliergegevens naar een e-mailadres wilt verzenden, typt u mailto: gevolgd door het e-mailadres. Typ bijvoorbeeld mailto:niemand@adobe.com.

 6. Kies een van de volgende opties voor Indeling voor exporteren:

  • FDFU kunt een of meer van de beschikbare opties selecteren: door gebruiker ingevoerde gegevens, opmerkingen en incrementele wijzigingen in het PDF-bestand. De optie Incrementele wijzigingen in de PDF is handig voor het exporteren van een digitale handtekening op een manier die een server gemakkelijk kan lezen en reconstrueren.
   Opmerking: Als de server gegevens naar de gebruiker retourneert in FDF- of XFDF-indeling, moet de URL van de server eindigen met het achtervoegsel #FDF, bijvoorbeeld http://mijnserver/cgi-bin/mijnscript#FDF.
  • HTML: wordt geëxporteerd als een HTML-bestand.
  • XFDFwordt geëxporteerd als een XML-bestand. U kunt kiezen of u de gegevens van de formuliervelden wilt exporteren, de opmerkingen of beide.
  • PDF Het volledige documenthiermee wordt het volledige PDF-bestand geëxporteerd dat uw formulier is. Hierbij wordt een groter bestand gemaakt dan met de optie FDF, maar deze optie is handig om digitale handtekeningen te behouden.
  Opmerking:

   Als de gebruikers het PDF-formulier invullen met Adobe Reader, moet u bij de optie Exportindeling de waarde FDF of XFDF kiezen.

 7. Geef de Veldselectie en de datumnotatie op zoals vereist. Als u gereed bent, selecteert u OK.

  • Alle veldenhiermee worden alle formuliervelden geëxporteerd, ook als de formuliervelden geen waarden bevatten.
  • Alleen dezehiermee worden alleen de formuliervelden geëxporteerd die u opgeeft. Klik hiervoor op Velden selecteren, geef de gewenste formuliervelden op en kies of u lege velden wilt opnemen.
  • Datums converteren naar standaardindelinghiermee worden alle formulierdatums in één notatie geëxporteerd, ongeacht hoe de datums in het formulier zijn ingevoerd.
 8. Wijzig desgewenst andere instellingen in het dialoogvenster Knopeigenschappen en selecteer vervolgens Sluiten.

Webformulieren opnieuw instellen

Met de knop Een formulier opnieuw instellen kunt u alle gegevens wissen die in het formulier zijn ingevoerd. Dit is te vergelijken met de functie Alle tools > Een formulier voorbereiden > Meer > Formulier wissen bij het maken en bewerken van Acrobat-formulieren. Maar met de knop Opnieuw instellen kunt u desgewenst specifieke velden wissen.

Volg deze stappen voor het inschakelen van de knop Een formulier opnieuw instellen:

 1. Open een PDF-document en selecteer vervolgens in het menu Alle tools de optie Een formulier voorbereiden

 2. Selecteer op de pagina die wordt geopend, Formulier maken

 3. Selecteer in het linkerdeelvenster Knop en plaats de coördinaten van de knop op de plaats waar u deze wilt neerzetten.

 4. Dubbelklik op de knop en stel vervolgens de knopeigenschappen als volgt in:

  1. Selecteer het tabblad Acties en vervolgens in het vervolgkeuzemenu Trigger selecteren Muis omhoog.
  2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Actie selecteren Een formulier opnieuw instellen.
  3. Selecteer Toevoegen
 5. In het dialoogvenster Een formulier opnieuw instellen:

  1. Schakel selectievakjes in voor specifieke velden of kies Alles selecteren
  2. Selecteer OK.

  De lijst op het tabblad Acties bevat nu Een formulier opnieuw instellen. Dit is genest onder de actie Muis omhoog.

 6. Wijzig zo nodig andere instellingen in het dialoogvenster Knopeigenschappen en selecteer vervolgens Sluiten.

Gegevens van webformulieren importeren

Met de actie Formuliergegevens importeren kunt u veelvoorkomende formuliervelden invullen, zoals naam en e-mailadres, door gegevens uit een ander formulier te importeren. Bovendien kunt u de functie Formuliergegevens importeren gebruiken om deze velden automatisch in te vullen met uw persoonlijke profielgegevens. Alleen overeenkomende formuliervelden worden bijgewerkt, terwijl niet-overeenkomende velden worden genegeerd. Voordat u de actie Formuliergegevens importeren instelt, moet u ervoor zorgen dat u een formulier hebt met de algemene informatievelden waaruit gegevens zullen worden geëxporteerd.

Volg deze stappen om de knop Formuliergegevens importeren in te schakelen:

 1. Selecteer in het menu Alle tools de optie Een formulier voorbereiden en vervolgens Formulier maken op de pagina die wordt geopend.

 2. Selecteer in het linkerdeelvenster Knop en plaats de coördinaten van de knop op de plaats waar u deze wilt neerzetten.

 3. Dubbelklik op de knop en stel vervolgens de knopeigenschappen als volgt in:

  1. Selecteer het tabblad Acties en vervolgens in het vervolgkeuzemenu Trigger selecteren de optie Muis omhoog.
  2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Actie selecteren de optie Formuliergegevens importeren.
  3. Selecteer Toevoegen
 4. Zoek en selecteer een FDF-bestand en klik vervolgens op Openen.

 5. Wijzig desgewenst andere instellingen in het dialoogvakje Knopeigenschappen en selecteer Sluiten.

  Opmerking:

  Met de handeling Formuliergegevens importeren wordt gezocht naar het gegevensbestand waaruit gegevens moeten worden geïmporteerd. In Windows wordt op andere locaties gezocht dan in Mac OS. In Windows doorzoekt de handeling Formuliergegevens importeren de map Acrobat of Acrobat Reader, de huidige map, de systeemmap, de Windows-map, de map My Documents\Adobe\Acrobat en de mappen in de PATH-instructie. In Mac OS doorzoekt de handeling Formuliergegevens importeren de map Acrobat of Acrobat Reader en de map Systeemvoorkeuren.

CGI-exportwaarden

Een exportwaarde is de informatie die naar een CGI-toepassing wordt verzonden om een door de gebruiker geselecteerd formulierveld aan te duiden. U hoeft alleen een waarde voor exporteren te selecteren als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De gegevens worden elektronisch in een database verzameld via een bedrijfsintranet of het web.

 • De gegevens verschillen van het item dat wordt aangeduid door het formulierveld, of het formulierveld is een keuzerondje.

Volg deze richtlijnen bij het definiëren van exportwaarden:

 • Gebruik voor selectievakjes of keuzerondjes de standaard exportwaarde (Ja) om de selectie aan te geven.

 • Geef voor vervolgkeuzelijsten alleen een exportwaarde op als deze moet verschillen van het opgenomen item, zoals bij een overeenkomst met de naam van een databaseveld. Als er geen expliciete exportwaarde is ingevoerd, fungeert het geselecteerde item als de exportwaarde.

 • De formulierveldnamen van gerelateerde keuzerondjes moeten exact overeenkomen, maar de exportwaarden moetenverschillen. Hierdoor kunnen gegevens worden in- en uitgeschakeld en worden gegevens nauwkeurig verzameld in de database.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?