Handboek Annuleren

Interactieve PDF-webformulieren publiceren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

In dit document wordt uitgelegd hoe u interactieve PDF-webformulieren publiceert. (Klik hierboven op de gewenste koppeling voor meer informatie of vragen/antwoorden over PDF-formulieren.)

 

Webformulieren

PDF-formulieren kunnen nuttig zijn voor het verzenden en verzamelen van informatie via het web. Dat gebeurt met behulp van verschillende knophandelingen waarmee functies worden uitgevoerd die lijken op bepaalde HTML-scriptmacro's. U moet over een CGI-toepassing (Common Gateway Interface) op de webserver beschikken om de gegevens te verzamelen en naar een database door te sturen. U kunt elke bestaande CGI-toepassing gebruiken waarmee gegevens uit formulieren (in HTML-, FDF- of XML-indeling) worden verzameld.

Voordat u uw formulieren webklaar maakt, controleert u of de veldnamen op het formulier overeenkomen met de sets in de CGI-toepassing.

Opmerking:

CGI-scripts moeten buiten Acrobat worden geschreven. U kunt deze niet maken in Adobe Acrobat.

Verzendfunctionaliteit toevoegen

Gebruik de actie Een formulier verzenden om formuliergegevens naar een e-mailadres of een webserver te verzenden door een URL op te geven. U kunt de verzendknop ook gebruiken om andere bestanden terug te sturen naar een server of database. Zo kunt u gescande afbeeldingen of bestanden aan een formulier koppelen. De bestanden worden tegelijk met de rest van de formuliergegevens verzonden als u op de knop Verzenden klikt.

Opmerking:

Als het PDF-formulier een verzendknop bevat waarmee gegevens via e-mail worden verzonden, kunt u het formulier gemakkelijk naar andere gebruikers verspreiden via de werkstroom Verspreiden.

 1. Kies Gereedschappen > Formulier voorbereiden, selecteer Knop in de werkbalk en maak een knop.

 2. Dubbelklik op de knop om het dialoogvenster Eigenschappen van knop te openen.
 3. Klik op het tabblad Handelingen en kies Muisknop loslaten in het menu Trigger selecteren.

 4. Selecteer Een formulier verzenden in het menu Een handeling selecteren en klik op Toevoegen.

 5. Typ in het dialoogvenster Formulierselecties verzenden een waarde bij Geef een URL op voor deze koppeling:

  • Als u de formuliergegevens naar een webserver wilt verzenden, geeft u de doel-URL op.

  • Als u de formuliergegevens naar een e-mailadres wilt verzenden, typt u mailto:, gevolgd door het e-mailadres. Typ bijvoorbeeld: mailto:niemand@adobe.com.

 6. Breng aanvullende wijzigingen aan de beschikbare opties aan en klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

  Zie de volgende sectie voor informatie over de beschikbare opties.

 7. Wijzig desgewenst de instellingen op andere tabbladen in het dialoogvenster Eigenschappen van knop en klik op Sluiten.

Opties voor het verzenden van formulierselecties

FDF

Hiermee vindt export naar een FDF-bestand plaats. U kunt een of meer van de beschikbare opties selecteren: Veldgegevens, Opmerkingen en Incrementele wijzigingen in het PDF-bestand. De optie Incrementele wijzigingen in het PDF-bestand is handig voor het exporteren van een digitale handtekening op een manier die een server gemakkelijk kan lezen en reconstrueren.

Opmerking:

 Als de server gegevens naar de gebruiker terugstuurt in FDF- of XFDF-indeling, moet de URL van de server eindigen op het achtervoegsel #FDF, bijvoorbeeld http://mijnserver/cgi-bin/mijnscript#FDF.

HTML

Hiermee vindt export naar een HTML-bestand plaats.

XFDF

Hiermee vindt export naar een XML-bestand plaats. U kunt opgeven of u de gegevens van de formuliervelden wilt exporteren, de opmerkingen of beide.

PDF: het volledige document

Hiermee wordt het volledige PDF-bestand van het formulier geëxporteerd. Er wordt een groter bestand gemaakt dan met de optie FDF, maar digitale handtekeningen blijven behouden.

Opmerking:

 Als de gebruikers het PDF-formulier invullen met Adobe Reader, moet u bij de optie Exportindeling de waarde FDF of XFDF kiezen.

Alle velden

Hiermee worden alle formuliervelden geëxporteerd, zelfs formuliervelden zonder waarden.

Alleen deze

Hiermee worden alleen de formuliervelden geëxporteerd die u opgeeft. Klik hiervoor op Velden selecteren, geef de gewenste velden op en selecteer of u lege velden wilt opnemen.

Datums converteren naar standaardindeling

Hiermee worden alle formulierdatums in één notatie geëxporteerd, ongeacht hoe de datums in het formulier zijn ingevoerd.

De knop Formulier opnieuw instellen toevoegen

Met de knop Formulier opnieuw instellen worden alle gegevens gewist die een gebruiker al in het formulier heeft ingevoerd. Deze knop is vergelijkbaar met de functie Gereedschappen > Formulier voorbereiden > Meer > Formulier wissen, die u kunt kiezen als u Acrobat-formulieren maakt en bewerkt. U kunt deze knop echter zo instellen dat alleen bepaalde velden worden gewist.

 1. Kies Gereedschappen > Formulier voorbereiden, selecteer Knop in de werkbalk en maak een knop.

 2. Dubbelklik op de knop om het dialoogvenster Eigenschappen van knop te openen.
 3. Klik op het tabblad Handelingen en kies Muisknop loslaten in het menu Trigger selecteren.

 4. Selecteer Een formulier opnieuw instellen in het menu Een handeling selecteren en klik op Toevoegen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Een formulier opnieuw instellen en klik op OK:

  • Klik op afzonderlijke selectievakjes om de velden te selecteren of deselecteren die door de knop opnieuw moeten worden ingesteld.

  • Selecteer alles.

  lijst op het tabblad Handelingen bevat nu Een formulier opnieuw instellen onder de handeling De Muisknop loslaten.

 6. Klik op een ander tabblad in het dialoogvenster Eigenschappen van knop om meer eigenschappen voor de knop te definiëren, of klik op Sluiten.

De knop Gegevens importeren toevoegen

Met de handeling Formuliergegevens importeren stelt u gebruikers in staat om veelvoorkomende formuliervelden, zoals naam en e-mailadres, in te vullen met gegevens die uit een ander formulier zijn geïmporteerd. Gebruikers kunnen met de knop Gegevens importeren ook veelvoorkomende formuliervelden vullen met hun eigen profielgegevens. Alleen formuliervelden die overeenkomen, worden bijgewerkt. Velden die niet overeenkomen, worden genegeerd. Voordat u de handeling Formuliergegevens importeren maakt, stelt u een formulier in met veelvoorkomende formuliervelden waaruit u de gegevens wilt exporteren.

Opmerking:

Met de handeling Formuliergegevens importeren wordt gezocht naar het gegevensbestand waaruit gegevens moeten worden geïmporteerd. In Windows wordt op andere locaties gezocht dan in Mac OS. In Windows doorzoekt de handeling Formuliergegevens importeren de map Acrobat of Acrobat Reader, de huidige map, de systeemmap, de Windows-map, de map My Documents\Adobe\Acrobat en de mappen in de PATH-instructie. In Mac OS doorzoekt de handeling Formuliergegevens importeren de map Acrobat of Acrobat Reader en de map Systeemvoorkeuren.

 1. Kies Gereedschappen > Formulier voorbereiden, selecteer Knop in de werkbalk en maak een knop.

 2. Dubbelklik op de knop om het dialoogvenster Eigenschappen van knop te openen.
 3. Klik op het tabblad Handelingen en kies Muisknop loslaten in het menu Trigger selecteren.

 4. Selecteer Formuliergegevens importeren in het menu Een handeling selecteren en klik op Toevoegen.

 5. Zoek en selecteer een FDF-bestand en klik op Openen.

 6. Klik op een ander tabblad in het dialoogvenster Eigenschappen van knop om meer eigenschappen voor de knop te definiëren, of klik op Sluiten.

CGI-exportwaarden

Een exportwaarde is de informatie die naar een CGI-toepassing wordt verzonden om een door de gebruiker geselecteerd formulierveld aan te duiden. U hoeft alleen een exportwaarde te selecteren als de twee volgende beweringen opgaan:

 • De gegevens worden elektronisch in een database verzameld via een bedrijfsintranet of het web.

 • De gegevens verschillen van het item dat wordt aangeduid door het formulierveld, of het formulierveld is een keuzerondje.

  Houd rekening met de volgende richtlijnen als u exportwaarden definieert:

 • Gebruik de standaardexportwaarde (Ja) om aan te geven dat een selectievakje of keuzerondje is geselecteerd.

 • Voer alleen een exportwaarde voor vervolgkeuzelijsten in als u wilt dat de waarde afwijkt van het vermelde element, dus bijvoorbeeld om de naam af te stemmen op de naam van het formulierveld in een database. Het in de vervolgkeuzelijst geselecteerde element wordt gebruikt als de exportwaarde, tenzij een andere exportwaarde expliciet wordt ingevoerd in het dialoogvenster Eigenschappen.

 • Van gerelateerde keuzerondjes moeten de formulierveldnamen exact overeenkomen, maar mogen de exportwaarden verschillen. Zo zorgt u ervoor dat tussen de keuzerondjes wordt geschakeld en dat de juiste waarden worden verzameld in de database.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account