Handboek Annuleren

Drukkermarkeringen en haarlijnen (Acrobat Pro)

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Drukkermarkeringen in PDF's

Wanneer u een document voorbereidt voor afdrukproductie, is een aantal markeringen nodig op basis waarvan het afdrukservicebureau scheidingsfilms kan uitlijnen voor het maken van proefdrukken, film kan meten voor correcte kalibratie en inktdensiteit, film kan bijsnijden enzovoort. Drukkermarkeringen geven de grenzen aan van documentvakken die worden ondersteund door Adobe PDF, zoals bijsnijdvakken en afloopvakken.

Via het venster Tekens en aflooptekens van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen kunt u tijdelijke drukkermarkeringen toevoegen op het moment dat u gaat afdrukken. Via het dialoogvenster Drukkermarkeringen toevoegen kunt u drukkermarkeringen in het bestand (en desgewenst in een laag) insluiten. Zie Tekens en aflooptekens opnemen voor informatie over het toevoegen van drukkermarkeringen aan de afgedrukte uitvoer.

Opmerking:

Bij een PDF die is gemaakt in Adobe InDesign CS en hoger, kunnen de drukkermarkeringen in een aparte laag of op de pagina staan. U kunt deze markeringen weergeven met het tabblad Lagen in Acrobat. Als de drukkermarkeringen zijn geëxporteerd als een laag, worden de InDesign-drukkermarkeringen vervangen door drukkermarkeringen die u maakt met de Acrobat-functie Drukkermarkeringen toevoegen. Als de drukkermarkeringen zich niet in een laag bevinden, worden Acrobat-drukkermarkeringen over InDesign-drukkermarkeringen geplaatst en worden deze mogelijk niet goed uitgelijnd.

Drukkermarkeringen in een PDF insluiten

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie > Printermarkeringen toevoegen.

 2. Geef op welke pagina's u wilt markeren.
 3. Geef de tekens en instellingen op.

Overzicht van het dialoogvenster Paginavakken instellen

In het dialoogvenster Paginavakken instellen (voorheen Pagina's snijden genoemd) kunt u grenzen voor bijsnijden, aflopen en illustraties definiëren wanneer u een PDF-document voorbereidt voor afdrukken en andere uitvoervormen. U kunt de marges aanpassen van documentvakken die worden ondersteund door Adobe PDF, inclusief de media- (paginaformaat), bijsnijd-, afloop- en illustratievakken. Deze functie is handig als de printermarkeringen die u toevoegt met het gereedschap Drukkermarkeringen toevoegen (dus niet met het venster Tekens en aflooptekens van het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen), zouden worden afgesneden omdat het uitsnijdvak te klein is voor de markeringen. Afdrukservicebureaus kunnen dit gereedschap ook gebruiken om het paginaformaat te vergroten voor impositietaken.

U kunt tussen vakken schakelen zonder dat de marges verloren gaan die u voor elk vak hebt ingesteld. Als u afzonderlijke vakken aanpast, wordt het voorbeeld in het dialoogvenster Paginavakken instellen opnieuw getekend met de nieuwe instellingen. Als u bijvoorbeeld het uitsnijdvak of mediavak groter maakt, wordt de pagina-inhoud in het voorbeeld verkleind.

Opmerking:

Wanneer het uitsnijdvak wordt vergroot, wordt het mediavak daaraan aangepast.

Dialoogvenster Paginavakken
Met het dialoogvenster Paginavakken instellen kunt u randen voor bijsnijden, aflopen, illustraties en paginagrootte instellen

Het dialoogvenster Paginavakken instellen openen

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie > Paginavakken instellen.

Haarlijnen herstellen

Heel dunne lijnen, haarlijnen genaamd, vormen een probleem bij offsetdruk. Haarlijnen in PDF's die ongewijzigd worden gelaten, zijn mogelijk niet zichtbaar in de uiteindelijke afdruk. Met het gereedschap Haarlijnen herstellen kunt u de meeste haarlijnen zoeken en vervangen door dikkere lijnen.

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie > Haarlijnen herstellen.

 2. Geef een dikte op voor de haarlijn die u wilt zoeken en typ een vervangende dikte.
  Dialoogvenster Haarlijnen herstellen
  Pas de breedte van de haarlijnen aan met de pijlen voor vergroten of verkleinen. Houd Shift ingedrukt en klik op pijltjes om de breedte met gehele getallen te wijzigen.

 3. Selecteer de maateenheid in het menu Eenheid.
 4. (Optioneel) Schakel de opties Type3-fonts opnemen of Patronen opnemen in als u haarlijnen in Type 3-tekens of patronen wilt vervangen door dezelfde vervangende breedte als andere haarlijnen.

  Fonttekens en -patronen kunnen in een uiteenlopende context in hetzelfde document worden gebruikt (bijvoorbeeld met verschillende vergrotingswaarden), waardoor het wijzigen van de lijndikte onverwachte resultaten tot gevolg kan hebben. Controleer de resultaten als u deze opties selecteert en wijzig de selectie indien nodig.

 5. Geef op welke pagina's u wilt controleren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online