PDF-portfolio's maken en aanpassen

PDF-portfolio's maken

U hoeft u niet langer Flash Player op uw systeem te installeren om portfolio's te maken of te bekijken. U kunt eenvoudig mappen maken in het PDF-portfolio, deelbestanden en mappen verwijderen, namen van deelbestanden wijzigen en beschrijvingen van deelbestanden toevoegen en bewerken.

U maakt een eenvoudige PDF-portfolio in een paar snelle stappen.

 1. Start Acrobat en kies Bestand > Maken > PDF-portfolio.

 2. Sleep bestanden naar het dialoogvenster PDF-portfolio maken.

  U kunt ook een optie kiezen in het menu Bestanden toevoegen. U kunt een bestand, een map met bestanden, pagina's van een scanner, een webpagina of items op het klembord toevoegen.

 3. Klik op Maken om de bestanden toe te voegen aan het PDF-portfolio.

  De geselecteerde bestanden worden toegevoegd aan uw portfolio en in het linkerdeelvenster worden een werkbalk en de miniaturen van de bestanden weergegeven.  

  PDF-portfolio
  a - de secundaire werkbalk van de PDF-portfolio, b - het linkerdeelvenster met de miniaturen van bestanden

Opmerking:

In Windows kunt u met Acrobat PDFMaker in Outlook en Lotus Notes PDF-portfolio's maken wanneer u e-mailberichten converteert.

Bestanden en mappen toevoegen aan een PDF-portfolio

Opmerking:

Het is niet mogelijk om de volgorde van de bestanden in het PDF-portfolio te wijzigen en daarom is het raadzaam om de bestanden in de juiste volgorde toe te voegen. Ook geldt dat als u een map toevoegt, dat de bestanden in de map in alfabetische volgorde worden toegevoegd.  

U kunt inhoud toevoegen aan een bestaand PDF-portfolio.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in een geopend PDF-portfolio:

  • Klik in het linkerdeelvenster op Bestanden toevoegen en kies Bestanden toevoegen, Map toevoegen of Webinhoud toevoegen.

  • Als u een map wilt maken, klikt u op het pictogram Map maken op de secundaire werkbalk. 

  • Als u bestanden vanaf uw computer wilt toevoegen, sleept u de bestanden of mappen naar de werkruimte van een PDF-portfolio of naar een map die in het linkerdeelvenster beschikbaar is.
  Opmerking:

  Voor de beste prestaties raden we u aan niet meer dan 15 deelbestanden in een portfolio te plaatsen en te zorgen dat de totale bestandsgrootte van alle bestanden samen minder dan 50 MB is.

Bestanden opnieuw indelen in een PDF-portfolio

Voer de volgende taken uit in het navigatievenster van een PDF-portfolio:

 • Bestanden slepen om deze opnieuw te rangschikken binnen een map in een PDF-portfolio.
 • Bestanden naar mappen slepen, of een map naar een andere map slepen als deze tenminste van hetzelfde mapniveau zijn.

Webinhoud toevoegen aan een PDF-portfolio

U kunt ook een koppeling maken naar websites of videocodes insluiten. Het koppelen naar webinhoud is een handmatige methode om de bestandsgrootte van een PDF-portfolio te reduceren.

 1. Klik in het linkerdeelvenster op Bestanden toevoegen en selecteer Webinhoud toevoegen.

 2. Voer een bestandsnaam en beschrijving in voor de webinhoud die wordt toegevoegd aan het PDF-portfolio. Dit webbestand verzorgt de koppeling naar de webinhoud die u opgeeft.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een website wilt koppelen, selecteert u Een webkoppeling toevoegen en voegt u vervolgens de URL toe.

  • Als u een videocode wilt insluiten, selecteert u Een ingesloten code toevoegen en plakt u vervolgens de insluitcode van de video. Websites die video's delen, bieden meestal een manier om de insluitcode van de video te kopiëren. Er kan bijvoorbeeld een knop Insluiten op de website staan die toegang geeft tot de code en andere insluitopties.

Multimediabestanden converteren in een PDF-portfolio

U kunt multimediabestanden zoals MP3 converteren naar PDF in een PDF-portfolio. U kunt de volgende bestanden ook omzetten naar PDF als ze zijn gecodeerd in H.264 (met AAC-audio): MOV, M4V, MP4, 3GP en 3G2. (H.264 en AAC zijn coderings- en compressieopties voor film.)

 1. Vanuit een geopend PDF-portfolio klikt u met de rechtermuisknop/Control-klik in de bewerkingsmodus op één of meer multimediabestanden in het PDF-portfolio en selecteer Converteren naar PDF.

 2. Als er een dialoogvenster verschijnt, geeft u de gewenste opties op en klikt u op OK.

Bestanden en mappen verwijderen of extraheren uit een PDF-portfolio

Als u een map verwijdert, worden alle bestanden in de map verwijderd uit het PDF-portfolio. U kunt ook een of meerdere delen van het PDF-portfolio extraheren en deze afzonderlijk opslaan.

  • Vanuit een geopend PDF-portfolio selecteert u een of meer bestanden of mappen in het PDF-portfolio en drukt u op de Delete-toets of klikt u op het pictogram Bestand verwijderen om het geselecteerde item uit het portfolio te verwijderen.
  • Als u een item uit uw portfolio wilt extraheren of opslaan, klikt u op het pictogram Extraheren uit portfolio . Selecteer vervolgens een locatie waar u het geselecteerde item wilt opslaan en klik op Opslaan.  
Adobe-logo

Aanmelden bij je account