Handboek Annuleren

Preflight-bibliotheken (Acrobat Pro)

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Preflight-bibliotheken

Preflight-profielen, -correcties en -controles zijn nu goed georganiseerd in bibliotheken. Bibliotheken zijn handig voor het ophalen van aangepaste sets profielen, controles en correcties. Ze komen op de volgende manieren van pas:

 • Een uitgebreide bibliotheek voor vereiste werkstations of partners maken.
 • Een kleinere set functies kan voor een opgegeven groep in één bibliotheek worden bijeengebracht.
 • Workflows voor een specifiek proces kunnen in één bibliotheek worden geplaatst.
  Functies voor digitaal afdrukken en publiceren zoals offset, digitaal, afdrukken en groot formaat kunnen in één bibliotheek worden gegroepeerd.
Preflight-bibliotheken

Bibliotheken beheren

U kunt Preflight-bibliotheken maken, bewerken, verwijderen, importeren en exporteren met de optie Bibliotheken beheren.

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie en klik in het rechterdeelvenster op Preflight.

 2. Klik bovenaan op de vervolgkeuzelijst Bibliotheken.

 3. Klik op Bibliotheken beheren. Het dialoogvenster Bibliotheken beheren wordt weergegeven, met een lijst standaardbibliotheken.

Dialoogvenster Bibliotheken beheren

A. Een nieuwe bibliotheek toevoegen B. Een bestaande bibliotheek dupliceren C. Een geselecteerde bibliotheek bewerken D. Een geselecteerde bibliotheek beveiligen/vergrendelen E. Een geselecteerde bibliotheek ontgrendelen of de beveiliging ervoor opheffen F. Een geselecteerde bibliotheek exporteren G. Een bibliotheek importeren H. Een geselecteerde bibliotheek verwijderen 

Nieuwe bibliotheek toevoegen

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie en klik in het rechterdeelvenster op Preflight.

 2. Klik bovenaan op de vervolgkeuzelijst Bibliotheken.

 3. Klik op Bibliotheken beheren.

 4. Klik op de knop om een nieuwe bibliotheek toe te voegen.
  Het dialoogvenster Preflight: Nieuwe bibliotheek wordt weergegeven.

  Dialoogvenster Preflight: Nieuwe bibliotheek

  A. Naam van de bibliotheek B. Bibliotheekbeschrijving C. Bibliotheek vergrendelen ter bescherming tegen wijzigingen D. Kleur van de bibliotheekachtergrond wijzigen E. Initieel bibliotheekprofiel 

 5. Geef een naam en een relevante beschrijving voor de bibliotheek op.

 6. Selecteer de kleur en de initiële set met profielen voor de bibliotheek. De bibliotheek kan zo nodig worden vergrendeld ter bescherming tegen verdere wijzigingen.

 7. Klik op OK om de nieuwe bibliotheek op te slaan.

Naar een andere bibliotheek schakelen

 1. Klik bovenaan op de vervolgkeuzelijst Bibliotheken.

  Naar andere bibliotheek schakelen via vervolgkeuzelijst Bibliotheken

 2. Selecteer de gewenste bibliotheek.

  Bibliotheek selecteren

Bibliotheek aanpassen of wijzigen

 1. Klik in het dialoogvenster Preflight op de vervolgkeuzelijst Bibliotheken boven aan.

 2. Selecteer Bibliotheken beheren.

 3. Selecteer in het linkerdeelvenster Profielen (label 1).

  Dialoogvenster Bibliotheken beheren

 4. Selecteer een bibliotheek in de vervolgkeuzelijst in het middelste deelvenster (labels 2 en 3).

 5. Selecteer het profiel in het rechterdeelvenster en klik op de blauwe pijl (label 4).

 6. Klik op Opslaan om de aangebrachte wijzigingen te bevestigen.

 7. Klik op OK.

  Opmerking:

  Voer de bovenstaande stappen zo nodig uit voor Controles (met het label 5) en Correcties (met het label 6).

Preflight-bibliotheken importeren of exporteren

Preflight-bibliotheken kunnen worden gedeeld met andere gebruikers. Een bibliotheek die u wilt uitwisselen, dient u op te nemen in een pakket voor importeren en exporteren. Het pakket bevat alle profielen, controles, correcties en eigenschappen voor de geselecteerde bibliotheek.

Bibliotheek exporteren

 1. Klik in het dialoogvenster Preflight op de vervolgkeuzelijst Bibliotheken boven aan.

 2. Selecteer de bibliotheek die u wilt exporteren.

 3. Selecteer in dezelfde vervolgkeuzelijst (Bibliotheken) de optie Bibliotheek exporteren.

 4. Geef op naar welke locatie u de bibliotheek wilt exporteren en onder welke naam u het bibliotheekbestand wilt opslaan.

 5. Klik op Opslaan.

Bibliotheek importeren

 1. Klik in het dialoogvenster Preflight op de vervolgkeuzelijst Bibliotheken boven aan.

 2. Klik op Bibliotheek importeren.

 3. Zoek het Preflight-bibliotheekbestand (.kfp) dat u wilt importeren.

 4. Klik op Openen. De geïmporteerde bibliotheek wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Bibliotheken.

Zoeken in alle bibliotheken

 1. Klik in het dialoogvenster Preflight op de knop Zoeken in alle bibliotheken.

  Zoeken in alle bibliotheken

 2. Typ de zoekterm in het veld Zoeken.
  Preflight zoekt in alle bibliotheken naar profielen, controles en correcties die overeenkomen met de ingevoerde zoekterm. Als u geen zoekterm gebruikt, worden alle profielen weergegeven.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account