Handboek Annuleren

PDF-lagen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Overzicht

Met PDF-lagen kunt u gelaagde inhoud in PDF's weergeven, navigeren en afdrukken vanuit toepassingen zoals InDesign, AutoCAD en Visio. U kunt de weergave van lagen regelen met behulp van standaard- en initiële statusinstellingen. In Acrobat Pro hebt u verschillende opties om lagen te beheren, zoals hernoemen, afvlakken, samenvoegen, eigenschappen wijzigen en handelingen toevoegen.

U kunt Acrobat Pro gebruiken om:

Met Acrobat Pro kunt u geen lagen ontwerpen die de zichtbaarheid wijzigen op basis van het zoomniveau. U kunt echter wel een deel van een laag markeren door een bladwijzer te maken die de laag vergroot of verbergt met behulp van paginahandelingen. U kunt ook koppelingen toevoegen waarmee gebruikers een zichtbare of onzichtbare koppeling kunnen selecteren om te navigeren of in te zoomen op een laag.

Om lagen te behouden bij het converteren van InDesign CS-documenten naar PDF in Acrobat Pro, gaat u als volgt te werk:

 • Stel de compatibiliteit in op Acrobat 6 (PDF 1.5) of hoger.
 • Selecteer in het dialoogvenster Adobe PDF exporteren Acrobat-lagen maken.

Lagen weergeven en beheren

Gebruik het deelvenster Lagen om lagen weer te geven of te verbergen. Vergrendelde lagen kunnen niet worden verborgen en sommige lagen kunnen in geneste groepen zijn georganiseerd. Het slotpictogram geeft aan dat een laag alleen ter informatie is. In Acrobat Pro kan de zichtbaarheid van de vergrendelde laag worden gewijzigd via het dialoogvenster Laageigenschappen. 

 • Selecteer 
  in het rechterdeelvenster om het deelvenster Lagen te openen.
 • Als het pictogram  niet zichtbaar is, ga naar  > Weergave > Weergeven/Verbergen > Zijpanelen > Lagen.
Deelvenster Lagen in Acrobat Reader

De zichtbaarheid van lagen controleren

Het deelvenster Lagen biedt opties om de zichtbaarheid van lagen voor verschillende doeleinden te beheren:

 • Lijst lagen voor alle pagina's - Geeft alle lagen op alle pagina's weer.
 • Lijst lagen voor zichtbare pagina's - Geeft alleen lagen op de momenteel zichtbare pagina's weer.
 • Herstellen naar initiële zichtbaarheid - Herstelt lagen naar hun standaardstatus.
 • Afdrukoverschrijvingen toepassen - Geeft lagen weer op basis van de afdrukinstellingen.
 • Exportoverschrijvingen toepassen - Geeft lagen weer volgens de exportinstellingen.
 • Laagoverschrijvingen toepassen - Hiermee worden alle lagen weergegeven, waarbij afzonderlijke instellingen worden overschreven.

Om een laag te tonen/verbergen, selecteert u het oogpictogram. Deze instelling overschrijft tijdelijk de instellingen in het dialoogvenster Laageigenschappen.

De laagzichtbaarheid die is ingesteld met behulp van het oogpictogram in het deelvenster Lagen, wordt niet opgeslagen wanneer u het bestand sluit. Als u een andere weergave van een gelaagde PDF in Acrobat Pro wilt opslaan, wijzigt u de standaardstatus van de lagen in het dialoogvenster Laageigenschappen.

Laageigenschappen bewerken

In Acrobat Pro kunt u laageigenschappen bewerken om de zichtbaarheid en het afdrukken te regelen. In het dialoogvenster Laageigenschappen kunt u de laagnaam, de standaardstatus, de zichtbaarheid, het afdrukken en de exportinstellingen wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht als de optie 'Toestaan dat de laagstatus wordt ingesteld door gebruikersinformatie' is geselecteerd in Voorkeuren van de documenten.

Om de laageigenschappen te openen:

 1. Open het deelvenster Lagen en selecteer de laag.
 2. Selecteer  > Laageigenschappen.
 3. Stel in het dialoogvenster Laageigenschappen de volgende eigenschappen in zoals vereist.
 • Kies Weergave als intentie om de laag in of uit te schakelen.
 • Kies Verwijzing als intentie om de laag altijd ingeschakeld te houden voor bewerking (wordt cursief weergegeven).
 • Standaardstatus bepaalt de zichtbaarheid bij het openen van het document of bij opnieuw instellen van de zichtbaarheid. De oogpictogrammen voor lagen worden aanvankelijk weergegeven of verborgen op basis van deze instelling. Bij instelling op 'uit' wordt het oogpictogram verborgen wanneer het document wordt geopend of wanneer Opnieuw instellen op initiële zichtbaarheid is geselecteerd.
 • Zichtbaarheid bepaalt de zichtbaarheid van de PDF-laag op het scherm. 
 • Afdrukken bepaalt of de laag wordt afgedrukt.
 • Exporteren bepaalt of de laag in het resulterende document wordt weergegeven wanneer u de PDF exporteert naar een ondersteunde, gelaagde indeling.
 • Meer eigenschappen die aan specifieke lagen zijn gekoppeld worden weergegeven in het onderste vak van het dialoogvenster Eigenschappen van laag.
Eigenschappen van laag instellen in Acrobat Desktop

Als een laag bijvoorbeeld een watermerk bevat dat u op het scherm onzichtbaar wilt maken, maar dat moet worden weergegeven bij afdrukken en wanneer u exporteert naar andere indelingen, wijzigt u de volgende instellingen:

 • Stel de status Standaard in op Aan.
 • Status van Initiële zichtbaarheid op Nooit zichtbaar. 
 • Initiële status bij afdrukken op Altijd afdrukken.
 • Initiële status bij exporteren op Altijd exporteren. 

Lagen herschikken

U kunt de volgorde van afzonderlijke lagen in het deelvenster Lagen wijzigen, behalve van vergrendelde lagen en lagen in geneste groepen. Om een laag opnieuw te rangschikken, selecteert u deze en sleept u deze naar de gewenste locatie.

Opmerking:

U kunt de volgorde van vergrendelde lagen of van lagen in geneste laaggroepen niet veranderen.

Laagnavigatie toevoegen

U kunt koppelingen en bestemmingen aan lagen toevoegen om de weergave van een document te wijzigen wanneer gebruikers een bladwijzer of koppeling selecteren. Door de zichtbaarheid van lagen te koppelen aan bladwijzers of koppelingsbestemmingen, kunt u de weergave van specifieke lagen bepalen.

Zichtbaarheid van lagen koppelen aan bladwijzers:

 1. Stel de vereiste laageigenschappen, de zichtbaarheid en de zoomfactor voor de PDF-doellaag in het documentvenster in.

 2. Selecteer in het rechterdeelvenster het pictogram Bladwijzers > pictogram Nieuwe bladwijzer.

 3. Selecteer de nieuwe bladwijzer en vervolgens  > Eigenschappen.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Bladwijzereigenschappen het tabblad Handelingen.

 5. Kies voor Handeling selecteren de optie Laagzichtbaarheid instellen en vervolgens selecteer Toevoegen. Selecteer dan OK.

 6. Selecteer het bladwijzerlabel in het venster Bladwijzers en geef een naam op voor de bladwijzer.

Om laagzichtbaarheid te associëren met een koppelingsbestemming:

 1. Stel de vereiste laageigenschappen voor de bestemming in het documentvenster in.
 2. Selecteer  > Weergave > Tonen/verbergen > Zijvensters > Bestemmingen.
 3. Het deelvenster Bestemmingen wordt weergegeven in een zwevend paneel. U kunt het aan andere vensters toevoegen door het naar het navigatiegebied te slepen. Als het venster is samengevouwen, selecteert u Bestemmingen om het uit te vouwen.
 4. Selecteer in het menu Opties Nieuwe bestemming en geef de bestemming een naam.
 5. Selecteer het pictogram van de tool Koppeling en sleep dit naar documentvenster om een koppeling te maken. Opmerking: aangezien de inhoud aan alle lagen wordt toegevoegd, werkt de koppeling vanuit elke laag, zelfs als u de koppeling op de doellaag maakt.
 6. Selecteer in het dialoogvenster Koppeling maken de optie Aangepaste koppeling en selecteer vervolgens Volgende.
 7. In het dialoogvenster Eigenschappen van koppeling:
  1. Stel op het tabblad Weergave de weergave van de koppeling in.
  2. Selecteer op het tabblad Acties Zichtbaarheid van laag instellen.
  3. Selecteer Toevoegen.
 8. Sluit de dialoogvensters. 
 9. U kunt de koppeling testen door de laageigenschappen te wijzigen en dan het handje en vervolgens de koppeling te selecteren.
Opmerking:

Als u de zichtbaarheid van een laag wijzigt via het oogpictogram, worden de wijzigingen in zichtbaarheid niet opgenomen op de werkbalk Navigatie.

Lagen importeren

In Acrobat Pro kunt u lagen uit PDF- of afbeeldingsbestanden importeren in een doel-PDF. Ondersteunde bestandsindelingen voor afbeeldingen zijn BMP, GIF, JPEG, JPEG 2000, PCX, PNG en TIFF. De opties bij importeren omvatten het maken van nieuwe lagen, het toevoegen aan bestaande lagen of laaggroepen en het kopiëren van lagen uit het brondocument.

Lagen importeren:

 1. Selecteer  > Weergave > Tonen/verbergen > Zijvensters > Lagen.
 2. Selecteer Importeren als laag in het menu Opties.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Als laag importeren de optie Bladeren en zoek het bestand dat u wilt importeren.
  Als het bronbestand een document met meerdere pagina's is, voert u het paginanummer dat u wilt importeren in bij Paginanummer. Als het doelbestand een document met meerdere pagina's is, geeft u het doelpaginanummer op in het gedeelte Voorbeeld van het dialoogvenster.
 4. Kies een van de volgende importopties:
  • Nieuwe laag maken - Hierdoor wordt één afzonderlijke laag van het brondocument gemaakt. Voer een naam in voor de nieuwe laag.
  • Toevoegen aan groep - Specificeert de bestaande lagengroep waarin de geïmporteerde laag moet worden toegevoegd. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de doel-PDF een of meer bestaande lagengroepen bevat en wanneer Nieuwe laag maken is geselecteerd.
  • Toevoegen aan bestaande laag - Voegt de inhoud van het brondocument toe aan een bestaande laag in het doeldocument. Selecteer een laag in het doeldocument. De geïmporteerde inhoud krijgt dezelfde laageigenschappen als de bestaande laag in het doeldocument. Deze optie is alleen beschikbaar als het doeldocument lagen bevat.
  • Lagen kopiëren vanuit bron - Importeert de lagen uit het brondocument. Deze optie is alleen beschikbaar als het brondocument lagen bevat.
 5. Pas de instellingen voor Positie en Uiterlijk naar wens aan en selecteer vervolgens OK.

Lagen samenvoegen en afvlakken

Door het samenvoegen van lagen worden hun eigenschappen gecombineerd in een doellaag, terwijl door het afvlakken van lagen niet-zichtbare inhoud wordt verborgen en alle lagen worden samengevoegd. Samenvoegen of afvlakken kan niet ongedaan worden gemaakt.

Lagen samenvoegen:

 1. Selecteer > Weergeven > Tonen/verbergen > Zijvensters > Lagen.
 2. Selecteer Lagen samenvoegen in het menu Opties.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Lagen die moeten worden samengevoegd een of meer lagen en selecteer vervolgens Toevoegen.
 4. Om een laag uit het middenvenster te verwijderen selecteert u de laag en selecteert u Verwijderen.
 5. Selecteer in het deelvenster Doellaag om mee samen te voegen de laag waarmee u de geselecteerde lagen wilt samenvoegen.
 6. Om lagen af te vlakken selecteert u in het menu Opties Lagen afvlakken.
Opmerking:

U kunt een samenvoeging of afvlakking niet ongedaan maken.

Content met lagen bewerken

Selecteer of kopieer gelaagde inhoud met gebruik van de tool Selecteren of de tool Momentopname. Inhoudselectie omvat alle zichtbare inhoud, ongeacht de laag. Het bewerken van inhoud die is gekoppeld aan één laag, heeft alleen invloed op die laag, terwijl inhoud die is gekoppeld aan meerdere lagen in alle lagen wordt gewijzigd. Extra inhoud kan worden toegevoegd aan gelaagde documenten, maar is niet gekoppeld aan specifieke lagen.

Gelaagde PDF's samenvoegen

Met Acrobat kunt u gelaagde PDF-documenten samenvoegen met de opdracht Bestanden samenvoegen in één PDF. De lagen voor elk document zijn gegroepeerd onder aparte kopjes in het deelvenster Lagen, die naar wens kunnen worden uit- of ingevouwen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online