Met een PDF-document dat is gemaakt van webpagina's, werkt u op dezelfde manier als met een andere PDF. Afhankelijk van hoe u Acrobat hebt geconfigureerd, wordt door te klikken op een koppeling op een geconverteerde webpagina de pagina voor die koppeling toegevoegd aan het einde van de PDF, als deze nog niet is opgenomen.

Opmerking:

Houd er rekening mee dat één webpagina kan resulteren in meerdere PDF-pagina's. Een webpagina is één onderwerp (of URL) van een website en is vaak één doorlopende HTML-pagina. Wanneer u een webpagina naar PDF converteert, kan deze worden onderverdeeld in meerdere PDF-pagina's van standaardgrootte.

Wanneer u voor het eerst een PDF maakt van webpagina's, worden er gecodeerde bladwijzers gegenereerd als Bladwijzers maken is geselecteerd in het dialoogvenster Instellingen voor webpaginaconversie. Boven aan het tabblad Bladwijzers verschijnt een standaardbladwijzer (niet-gecodeerd) die de webserver weergeeft. Onder deze bladwijzer bevindt zich een gecodeerde bladwijzer voor elke gedownloade webpagina. De naam van de gecodeerde bladwijzer is afkomstig van de HTML-titel van de pagina of van de URL als er geen titel is. Gecodeerde webbladwijzers bevinden zich aanvankelijk allemaal op hetzelfde niveau. Het is echter mogelijk om deze opnieuw te rangschikken en in familiegroepen te nesten zodat u de hiërarchie van materiaal op de webpagina's kunt bijhouden.

Als PDF-codes maken is geselecteerd wanneer u een PDF maakt van webpagina's, worden in de PDF de structuurgegevens opgeslagen die horen bij de HTML-structuur van de oorspronkelijke pagina's. U kunt deze gegevens gebruiken om aan het bestand gecodeerde bladwijzers toe te voegen voor alinea's en andere items die HTML-elementen bevatten.