Preflight-resultaten

U kunt in het dialoogvenster Preflight de resultaten van een Preflight-inspectie als een lijst, als opmerkingen of afzonderlijk weergeven. In de lijst met resultaten worden problemen in volgorde van de ernst ervan weergegeven: eerst de fouten, dan de waarschuwingen en vervolgens gewone informatie. Er wordt een waarschuwingspictogram weergegeven naast elke controle die niet voldeed aan de criteria van het geselecteerde Preflight-profiel.

Dialoogvenster Preflight met probleemobjecten
Dialoogvenster Preflight met probleemobjecten

De pictogrammen boven in het dialoogvenster Preflight geven aan dat er minstens één probleem van een bepaald type is gevonden: het rode foutpictogram , het gele waarschuwingspictogram  en het blauwe informatiepictogram  dat uitsluitend ter informatie dient (zonder fouten of waarschuwingen). Het groene vinkje  geeft aan dat er geen problemen zijn gevonden.

Resultaten in een lijst weergeven

In het dialoogvenster Preflight worden de problemen weergegeven die zijn gemarkeerd na een inspectie op basis van de criteria in het geselecteerde profiel.

 1. Voer een Preflight-inspectie uit.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit als de resultaten verschijnen:
  • Als er details beschikbaar zijn, vouwt u een gebied uit om details over het probleemobject weer te geven. De Preflight-voorkeuren bepalen hoeveel resultaten worden weergegeven als er resultaten zijn gevonden.

  • Als u een object in een aparte weergave wilt zien, selecteert u Tonen in voorbeeld.

  • Als u een audittrail wilt insluiten, klikt u op Audittrail insluiten. U kunt alleen een audittrail insluiten als u een profiel hebt gebruikt om de Preflight-inspectie uit te voeren.

  • Als u in het dialoogvenster Preflight hebt geschakeld naar een andere weergave, klikt u op Resultaten om terug te gaan naar de lijst Resultaten.

  • Als u een object wilt zien in de context van de PDF-pagina, dubbelklikt u op het item. Het object wordt met een stippellijn gemarkeerd zodat het gemakkelijk kan worden herkend. Deze optie is handig als een object, bijvoorbeeld een font, op meerdere plaatsen in het document voorkomt. Soms is het item een kenmerk van een object (bijvoorbeeld een kleurruimte). In die gevallen worden tijdens de inspectie de objecten gezocht die het kenmerk gebruiken.

  Opmerking:

  U kunt het type lijn, de dikte en de kleur wijzigen op het tabblad Markering van het venster Preflight Voorkeuren.

  Probleemobject op de PDF-pagina
  Probleemobject op de PDF-pagina

Voorbeeldweergave van een probleemobject bekijken

Gebruik de voorbeeldweergave om een item te isoleren wanneer u werkt met pagina's die complexe, overlappende gebieden bevatten. Sommige items, zoals documentinformatievelden of paginalabels kunnen niet worden weergegeven.

 1. Vouw een resultatencategorie uit om de probleemobjecten weer te geven die tijdens de inspectie zijn gevonden.
 2. Selecteer een probleemobject in de lijst.
 3. Klik op Tonen in voorbeeld.
 4. Kies in het venster Preflight-voorbeeldweergave een optie in het menu Achtergrondkleur. Alle probleemobjecten worden met deze kleur weergegeven in de Voorbeeldweergave.

  Opmerking:

  Met de pijlknoppen kunt u navigeren door alle resultaten in deze weergave. Als het resultatenvenster actief is, kunt u ook de pijltoetsen op het toetsenbord gebruiken.

  Voorbeeldweergave van het probleemobject
  Voorbeeldweergave van het probleemobject

Bronnen en algemene informatie weergeven

De sectie Overzicht van het dialoogvenster Preflight bevat alle typen eigenschappen en bronnen voor het document. Hier worden de kleurruimten, fonts, patronen, halftooninstellingen, grafische statussen en afbeeldingen vermeld die worden gebruikt in het document. Er wordt ook algemene informatie over het geanalyseerde document weergegeven. Dit is informatie zoals de toepassing die is gebruikt om het document te maken, de datum waarop het is gemaakt, en de datum waarop het voor het laatst is gewijzigd.

 1. Vouw in het deelvenster Resultaten van het dialoogvenster Preflight de secties Overzicht en Preflight-gegevens uit om details weer te geven.
 2. Vouw in de sectie Overzicht een eigenschap uit om de bronnen weer te geven.

Resultaten weergeven als opmerkingen

U kunt Preflight-resultaten als opmerkingen insluiten in de PDF en deze vervolgens net zo weergeven als andere PDF-opmerkingen. U kunt bijvoorbeeld in het rechterdeelvenster Gereedschappen > Opmerking > Lijst met opmerkingen kiezen om alle opmerkingen (of gefilterde opmerkingen) te vermelden in een lijst.

Preflight-opmerkingen invoegen en weergeven

 1. Kies in het deelvenster Resultaten van het dialoogvenster de optie Preflight-resultaten invoegen als opmerkingen in het menu Opties.

 2. Indien gevraagd, klikt u op Insluiten als u de opmerkingen, ongeacht het aantal, wilt insluiten.
 3. Plaats de aanwijzer in de PDF op een opmerking of klik op de notitie om de inhoud ervan weer te geven.
  Voorbeeld van een PDF-rapport met een notitie
  Voorbeeld van een PDF-rapport met een notitie

Preflight-opmerkingen verwijderen

 1. Kies in het dialoogvenster Preflight de optie Preflight-opmerkingen verwijderen in het menu Opties.

Een audittrail insluiten

Als u een audittrail insluit, wordt naast de auditgegevens een digitale handtekening toegevoegd. De informatie in de audittrail omvat het gebruikte profiel en de toepassing waarmee de audittrail is gemaakt. Er wordt ook aangegeven of de Preflight-inspectie succesvol was.

 1. Voer een Preflight-inspectie uit met een volledig profiel.
 2. Wanneer de resultaten verschijnen, klikt u op Audittrail insluiten.
 3. Als er een informatievenster verschijnt, klikt u op OK.
 4. Sla het bestand op en sluit het dialoogvenster Preflight.
 5. Als u basisinformatie van het audittrail wilt weergeven, klikt u op het pictogram Normen in het navigatievenster aan de linkerzijde. Voer in het venster Normen een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Vingerafdruk profiel controleren om te controleren of het profiel dat is gebruikt voor het document, gelijk is aan het profiel op uw lokale systeem. Als u bijvoorbeeld een klant hebt gevraagd een bepaald profiel te gebruiken, kunt u zo controleren of dit profiel is gebruikt.

  • Als u het audittrail wilt verwijderen, klikt u op Preflight-audittrail verwijderen en slaat u het bestand op.

 6. Als u meer informatie van het audittrail wilt bekijken, kiest u Bestand > Eigenschappen en klikt u op Extra metagegevens op het tabblad Omschrijving. Klik vervolgens in het dialoogvenster op Geavanceerd. Vouw in de lijst http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1 uit. Naast de Preflight-basisinformatie bevat de lijst een overzicht van de resultaten en de datum en tijd waarop het profiel werd uitgevoerd.

Opmerking:

U kunt een bestaand audittrail overschrijven door een nieuw audittrail in te sluiten.