Handboek Annuleren

Preflight-resultaten, -objecten en -resources weergeven (Acrobat Pro)

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Preflight-resultaten

U kunt in het dialoogvenster Preflight de resultaten van een Preflight-inspectie als een lijst, als opmerkingen of afzonderlijk weergeven. In de lijst met resultaten worden problemen in volgorde van de ernst ervan weergegeven: eerst de fouten, dan de waarschuwingen en vervolgens gewone informatie. Er wordt een waarschuwingspictogram weergegeven naast elke controle die niet voldeed aan de criteria van het geselecteerde Preflight-profiel.

Dialoogvenster Preflight met probleemobjecten
Dialoogvenster Preflight met probleemobjecten

De pictogrammen boven in het dialoogvenster Preflight geven aan dat er ten minste één probleem met een bepaalde ernst is gevonden: het rode foutpictogram , het gele waarschuwingspictogram  en het blauwe informatiepictogram  dat puur informatief is (zonder fouten of waarschuwingen). Het groene vinkje geeft aan dat er geen problemen zijn gevonden.

Resultaten in een lijst weergeven

In het dialoogvenster Preflight worden de problemen weergegeven die zijn gemarkeerd na een inspectie op basis van de criteria in het geselecteerde profiel.

 1. Voer een Preflight-inspectie uit.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit als de resultaten verschijnen:
  • Als er details beschikbaar zijn, vouwt u een gebied uit om details over het probleemobject weer te geven. De Preflight-voorkeuren bepalen hoeveel resultaten worden weergegeven als er resultaten zijn gevonden.

  • Als u een object in een aparte weergave wilt zien, selecteert u Tonen in voorbeeld.

  • Als u een audittrail wilt insluiten, klikt u op Audittrail insluiten. U kunt alleen een audittrail insluiten als u een profiel hebt gebruikt om de Preflight-inspectie uit te voeren.

  • Als u in het dialoogvenster Preflight hebt geschakeld naar een andere weergave, klikt u op Resultaten om terug te gaan naar de lijst Resultaten.

  • Als u een object wilt zien in de context van de PDF-pagina, dubbelklikt u op het item. Het object wordt met een stippellijn gemarkeerd zodat het gemakkelijk kan worden herkend. Deze optie is handig als een object, bijvoorbeeld een font, op meerdere plaatsen in het document voorkomt. Soms is het item een kenmerk van een object (bijvoorbeeld een kleurruimte). In die gevallen worden tijdens de inspectie de objecten gezocht die het kenmerk gebruiken.

  Opmerking:

  U kunt het type lijn, de dikte en de kleur wijzigen op het tabblad Markering van het venster Preflight Voorkeuren.

  Probleemobject op de PDF-pagina
  Probleemobject op de PDF-pagina

Voorbeeldweergave van een probleemobject bekijken

Gebruik de voorbeeldweergave om een item te isoleren wanneer u werkt met pagina's die complexe, overlappende gebieden bevatten. Sommige items, zoals documentinformatievelden of paginalabels kunnen niet worden weergegeven.

 1. Vouw een resultatencategorie uit om de probleemobjecten weer te geven die tijdens de inspectie zijn gevonden.
 2. Selecteer een probleemobject in de lijst.
 3. Klik op Tonen in voorbeeld.
 4. Kies in het venster Preflight-voorbeeldweergave een optie in het menu Achtergrondkleur. Alle probleemobjecten worden met deze kleur weergegeven in de Voorbeeldweergave.
  Opmerking:

  Met de pijlknoppen kunt u navigeren door alle resultaten in deze weergave. Als het resultatenvenster actief is, kunt u ook de pijltoetsen op het toetsenbord gebruiken.

  Voorbeeldweergave van het probleemobject
  Voorbeeldweergave van het probleemobject

Bronnen en algemene informatie weergeven

De sectie Overzicht van het dialoogvenster Preflight bevat alle typen eigenschappen en bronnen voor het document. Hier worden de kleurruimten, fonts, patronen, halftooninstellingen, grafische statussen en afbeeldingen vermeld die worden gebruikt in het document. Er wordt ook algemene informatie over het geanalyseerde document weergegeven. Dit is informatie zoals de toepassing die is gebruikt om het document te maken, de datum waarop het is gemaakt, en de datum waarop het voor het laatst is gewijzigd.

 1. Vouw in het deelvenster Resultaten van het dialoogvenster Preflight de secties Overzicht en Preflight-gegevens uit om details weer te geven.
 2. Vouw in de sectie Overzicht een eigenschap uit om de bronnen weer te geven.

Resultaten weergeven als opmerkingen

U kunt Preflight-resultaten als opmerkingen insluiten in de PDF en deze vervolgens net zo weergeven als andere PDF-opmerkingen. U kunt bijvoorbeeld in het rechterdeelvenster Gereedschappen > Opmerking > Lijst met opmerkingen kiezen om alle opmerkingen (of gefilterde opmerkingen) te vermelden in een lijst.

Preflight-opmerkingen invoegen en weergeven

 1. Kies in het deelvenster Resultaten van het dialoogvenster de optie Preflight-resultaten invoegen als opmerkingen in het menu Opties.

 2. Indien gevraagd, klikt u op Insluiten als u de opmerkingen, ongeacht het aantal, wilt insluiten.
 3. Plaats de aanwijzer in de PDF op een opmerking of klik op de notitie om de inhoud ervan weer te geven.
  Voorbeeld van een PDF-rapport met een notitie
  Voorbeeld van een PDF-rapport met een notitie

Preflight-opmerkingen verwijderen

 1. Kies in het dialoogvenster Preflight de optie Preflight-opmerkingen verwijderen in het menu Opties.

Een audittrail insluiten

Als u een audittrail insluit, wordt naast de auditgegevens een digitale handtekening toegevoegd. De informatie in de audittrail omvat het gebruikte profiel en de toepassing waarmee de audittrail is gemaakt. Er wordt ook aangegeven of de Preflight-inspectie succesvol was.

 1. Voer een Preflight-inspectie uit met een volledig profiel.
 2. Wanneer de resultaten verschijnen, klikt u op Audittrail insluiten.
 3. Als er een informatievenster verschijnt, klikt u op OK.
 4. Sla het bestand op en sluit het dialoogvenster Preflight.
 5. Als u basisinformatie van het audittrail wilt weergeven, klikt u op het pictogram Normen in het navigatievenster aan de linkerzijde. Voer in het venster Normen een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Vingerafdruk profiel controleren om te controleren of het profiel dat is gebruikt voor het document, gelijk is aan het profiel op uw lokale systeem. Als u bijvoorbeeld een klant hebt gevraagd een bepaald profiel te gebruiken, kunt u zo controleren of dit profiel is gebruikt.

  • Als u het audittrail wilt verwijderen, klikt u op Preflight-audittrail verwijderen en slaat u het bestand op.

 6. Als u meer informatie van het audittrail wilt bekijken, kiest u Bestand > Eigenschappen en klikt u op Extra metagegevens op het tabblad Omschrijving. Klik vervolgens in het dialoogvenster op Geavanceerd. Vouw in de lijst http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1 uit. Naast de Preflight-basisinformatie bevat de lijst een overzicht van de resultaten en de datum en tijd waarop het profiel werd uitgevoerd.
Opmerking:

U kunt een bestaand audittrail overschrijven door een nieuw audittrail in te sluiten.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account