Handboek Annuleren

Acrobat-meldingen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Acrobat-meldingen zijn meestal updates over elke statuswijziging voor een document dat u hebt gedeeld voor weergave, revisie en ondertekening. Meldingen laten u weten welke actie u moet ondernemen voor uw documenten, inclusief alle binnenkomende en uitgaande verzoeken voor de documenten die door u of met u zijn gedeeld. Zowel de afzender als de ontvanger worden direct op de hoogte gebracht van een wijziging in de documentstatus en van elke activiteit in de workflow. Ook ontvangt u een dagelijks overzicht met meldingen via e-mail.

 

Pictogram van meldingsklok

Het klokpictogram bevindt zich naast het menu Profiel in de rechterbovenhoek van de Acrobat-desktopapp, de mobiele Acrobat Reader-app en de Document Cloud-webinterface. Als u een nieuwe melding hebt, heeft de klok een rood insigne. Klik op het pictogram om alle meldingen weer te geven.

Meldingen in Acrobat

Opmerking:

Creative Cloud-leden kunnen de meldingen ook bekijken in hun Creative Cloud desktop-app.

Meldingen voor besturingssysteem

Meldingen in Windows

In Windows 10 is het Actiecentrum een centrale plaats voor alle systeemmeldingen en snelle handelingen. Acrobat- of Acrobat Reader-meldingen zijn ook zichtbaar in het Actiecentrum.

Wanneer u op de melding in het Actiecentrum klikt, wordt Acrobat of Acrobat Reader gestart en wordt de bijbehorende handeling uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld op een revisiebericht klikt, wordt het revisiebestand in Acrobat of Acrobat Reader geopend.

Actiecentrum in Windows 10

Opmerking:

Acrobat- of Acrobat Reader-meldingen in het Actiecentrum worden ondersteund in Windows 10 RS1 of hoger.

Meldingen in macOS

Berichtencentrum in macOS biedt een overzicht van meldingen van applicaties. Er worden meldingen weergegeven totdat de gebruiker een bijbehorende handeling heeft uitgevoerd. Alle Acrobat- of Acrobat Reader-meldingen zijn zichtbaar in het Berichtencentrum.

Wanneer u in het Berichtencentrum op de melding klikt, wordt Acrobat of Acrobat Reader gestart en wordt de bijbehorende handeling uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld op een revisiebericht klikt, wordt het revisiebestand geopend in Acrobat of Acrobat Reader.

Berichtencentrum in Mac

Opmerking:

Acrobat- of Reader-meldingen in het Actiecentrum worden ondersteund op macOS v10.11, 10.12 en 10.13.

Deelvenster voor meldingen

Wanneer u op het meldingspictogram klikt (klok), worden uw meldingen getoond in het deelvenster voor meldingen. De nieuwe meldingen zijn gemarkeerd, zodat u direct ziet wat er na uw laatste bezoek is veranderd. Elke melding staat op een kaart met alle benodigde gegevens.

De onderstaande tabellen tonen de meldingen die voor de verschillende workflows worden weergegeven.

Revisieworkflow

Workflow

Melding

Verzonden of gedeeld document: (uitnodiging voor revisie)

Actie ondernemen

@-vermeldingen

Actie ondernemen (voor de revisor die met naam wordt genoemd)

Activiteit van ontvanger met betrekking tot opmerkingen: opmerking of reactie toegevoegd, gewijzigd, opgelost of verwijderd

Taak voltooid

De ontvanger klikt op Gereed om aan te geven dat de revisie is voltooid

Taak voltooid

Delen en bijhouden

Workflow

Melding

Verzonden of gedeeld document: geleverd

Actie ondernemen

Ondertekeningsworkflow

Workflow

Melding

Document verzonden voor ondertekening

Actie ondernemen (voor de ontvanger)

De ondertekenaar voert een van de volgend handelingen uit: overeenkomst goedkeuren, afwijzen, delegeren, accepteren, invullen of bevestigen

Taak voltooid (voor de afzender)

Herinnering om actie te ondernemen (ondertekenen of goedkeuren)

Actie ondernemen

E-mail bekeken door ondertekenaar

Het document is geopend door de ondertekenaar (voor de afzender)

Document dat naar de e-mail van de ondertekenaar is verzonden, is teruggestuurd

E-mail naar ondertekenaar is teruggestuurd. E-mailadres controleren (voor de afzender)

Overeenkomst is verlopen

De deadline voor het document is verlopen (voor zowel de afzender als de ondertekenaar)

Opmerking:
 • Acrobat Desktop - Sign-meldingen voor gebruikers in ondernemingen zijn momenteel niet beschikbaar.
 • Acrobat Reader Mobile - Sign-meldingen voor overeenkomsten die u ter ondertekening hebt verzonden via uw mobile app zijn momenteel niet beschikbaar. U ontvangt wel meldingen voor Sign-overeenkomsten die u ter ondertekening hebt ontvangen.

Workflow voor invullen, ondertekenen en verzenden

Workflow

Melding

Document gedeeld/verzonden

Actie ondernemen (voor de ontvanger)

De ontvanger bekijkt het document

Taak voltooid (voor de afzender)

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?