Document Cloud-meldingen

Acrobat-meldingen zijn meestal updates over elke statuswijziging voor een document dat u hebt gedeeld voor weergave, revisie en ondertekening. Meldingen laten u weten welke actie u moet ondernemen voor uw documenten, inclusief alle binnenkomende en uitgaande verzoeken voor de documenten die door u of met u zijn gedeeld. Zowel de afzender als de ontvanger worden direct op de hoogte gebracht van een wijziging in de documentstatus en van elke activiteit in de workflow. Ook ontvangt u een dagelijks overzicht met meldingen via e-mail.

 

Pictogram van meldingsklok

Dit pictogram staat naast het menu Profiel, rechtsboven in de Acrobat DC-bureaublad-app, de mobiele Acrobat Reader-app en het Document Cloud-internetinterface. Als u een nieuwe melding hebt, heeft de klok een rood insigne. Klik op het pictogram om alle meldingen weer te geven.

Meldingen in Acrobat DC

Opmerking:

Creative Cloud-leden kunnen de meldingen ook bekijken in hun Creative Cloud-bureaublad-app.

Deelvenster voor meldingen

Wanneer u op het meldingspictogram klikt (klok), worden uw meldingen getoond in het deelvenster voor meldingen. De nieuwe meldingen zijn gemarkeerd, zodat u direct ziet wat er na uw laatste bezoek is veranderd. Elke melding staat op een kaart met alle benodigde gegevens.

De onderstaande tabellen tonen de meldingen die voor de verschillende workflows worden weergegeven.

Revisieworkflow

Workflow

Melding

Verzonden of gedeeld document: (uitnodiging voor revisie)

Actie ondernemen

@-vermeldingen

Actie ondernemen (voor de revisor die met naam wordt genoemd)

Activiteit van ontvanger met betrekking tot opmerkingen: opmerking of reactie toegevoegd, gewijzigd, opgelost of verwijderd

Taak voltooid

De ontvanger klikt op Gereed om aan te geven dat de revisie is voltooid

Taak voltooid

Herinneringen voor deadline: geactiveerd op basis van het schema dat is ingesteld door de initiatiefnemer

Actie ondernemen

Delen en bijhouden

Workflow

Melding

Verzonden of gedeeld document: geleverd

Actie ondernemen

Activiteit van ontvanger: document bekeken

Taak voltooid

Ondertekeningsworkflow

Workflow

Melding

Document verzonden voor ondertekening

Actie ondernemen (voor de ontvanger)

De ontvanger voert een van de volgend handelingen uit: overeenkomst goedkeuren, afwijzen, delegeren, accepteren, invullen of bevestigen.

Taak voltooid (voor de afzender)

Herinnering om actie te ondernemen (ondertekenen of goedkeuren)

Actie ondernemen

Opmerking:
  • Acrobat Desktop - Sign-meldingen voor gebruikers in ondernemingen zijn momenteel niet beschikbaar.
  • Acrobat Reader Mobile - Sign-meldingen voor overeenkomsten die u ter ondertekening hebt verzonden via uw mobile app zijn momenteel niet beschikbaar. U ontvangt wel meldingen voor Sign-overeenkomsten die u ter ondertekening hebt ontvangen.

Workflow voor invullen, ondertekenen en verzenden

Workflow

Melding

Document gedeeld/verzonden

Actie ondernemen (voor de ontvanger)

De ontvanger bekijkt het document

Taak voltooid (voor de afzender)

Adobe-logo

Aanmelden bij je account